Samlinger og lots Norge

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
124 
m Samling fra 1855 til 1941 i gammelt lite BCM-album. Med unntak av NK 7, 44, kronemerker 1905 og NK 94 er samlingen komplett etter albumet. Imidlertid mangler albumet plass for 20 mm, endel antikva-merker samt dyptrykk og V-merker med vannmerke. Pen kvalitet.  
3.000
3.960
125 
m Periodevis bra belagt samling fra 1855 til 1980 i egenmontert album i to bind. Samlingen er noe utbygget med 20 mm, heftemerker 1909 og varianter. Også tjeneste og portomerker. Pen kvalitet.  
2.000
2.200
126 
YY Samling til 2001 i to Leuchtturm SF-album. Med unntak av NK 272 og noen få rimelige merker er samlingen komplett fra 1937.  
2.000
1.800
127 
YY NK 294/874 - komplett postfrisk samling fra 1941 til 1980 i egenmontert album.  
1.500
750
128 
YY Samling til 1979 til Leuchtturm SF-album. På det nærmeste komplett fra 1940.  
1.500
1.400
129 
m Samling fra 1872 til 1985 i Leuchtturm SF-album. Jevnt bra belagt fra 1909 og på det nærmeste komplett fra 1945. Ujevnt belagt på det tidlige.  
1.500
-
130 
YY Y m NK 110/310 - samling med dubletter på innstikk-ark i tykk perm. Endel mellombra innslag.  
1.000
1.600
131 
m Periodevis bra belagt samling til 2000 i Leuchtturm-album.  
1.000
900
132 
Y Samling fra 1909 til 1952 i Viking-album. Mangler kun NK 123, NK 169 og NK 272 samt et par rimelige merker på å være komplett. Også noe tjenestemerker.  
1.000
-
133 
m Samling fra 1855 til 1980 i innstikkbok. Starter med 20 skillingsmerker i noe varierende kvalitet samt endel øremerker.  
1.000
1.000
134 
YY m Samling til 1982 i Leuchtturm-album. Bra belagt etter 1930 med endel bedre enkeltmerker og serier. Det aller meste er postfrisk.  
1.000
900
135 
m Samling fra 1855 til ca. 1940 i ringperm. Starter med 13 skillingsmerker og er fra NK 73 delvis utbygget med vannmerkestillinger.  
1.000
950
136 
YY Y Nær komplett samling fra 1937 til 1963 i innstikkbok. Det aller meste er postfrisk.  
1.000
-
137 
  Ujevnt belagt samling til 2000 i to Leuchtturm SF-album med kassetter.  
800
1.000
138 
YY Y m Noen hundre innstikk-kort med merker fra ca. 1900 til moderne. Flere bedre innslag. Bør sjekkes nøye.  
700
800
139 
m Lageroppsett fra 1909 til 1994 i to grønne vripermer med drøyt 80 stk. G-blad S 5 (nypris kr. 48.- pr. stk.) samt grønn Vario-perm.  
600
750
140 
m Samling til 1979 til Leuchtturm SF-album. Spredt belagt før 1945. Pen kvalitet.  
600
540
141 
m Samling til 1987 i Leuchtturm SF-album. Ujevnt belagt.  
500
500
142 
m Tre innstikkbøker med store mengder vesentlig posthorn og løvemerker.  
500
1.400
143 
m NK 383 til 600 - tykk lagerbok med dubletter. Jevnt bra belagt med mye blåmerker - alt rundstemplet.  
500
750
144 
YY Samling med dubletter fra 1940 til 1987 i innstikkbok. Blant annet to serier Norwex 1955, Nordkapp og Flyktning.  
500
550
145 
YY Y m * Rester fra en samlers bo med spennende innhold som bør sjekkes. Det aller meste er fra Norge.  
500
1.200
146 
m Fire sigarkasser med mangfoldige tusen eldre og nyere vaskete merker. Stor variasjon.  
500
450
147 
m Ujevnt belagt dublettlager fra 1909 til ca. 2000 i to tykke innstikkbøker. Periodevis bra med merker.  
400
500
148 
m Dublettlager fra 1909 til ca. 1985 i fire innstikkbøker. Store mengder merker.  
400
360
149 
YY m Lageroppsett fra 1909 til 1982 i tre tykke små innstikkbøker inkludert noe postfrisk. Også posearkiv i to plastesker.  
400
950
150 
m Leuchtturm SF-album fra 1855 til 1990 i rød perm med kassett. Spredt belagt med merker. Posten OL-samling medfølger.  
400
500
151 
m Drøyt 30 merker fra skilling til 1905 på små innstikk-kort. Blant annet komplett serie skilling Posthorn.  
400
700
152 
Y m * Ujevnt belagt samling til ca. 1980 i BCM-album. Også to permer med FDC med blant annet Olav Kronemerker 12.1.59 (brekk i konvolutten).  
400
360
153 
YY Y m Egenmontert samling med hovedtyngden fra 1980 til 2000 i tre ringpermer. Mange pene stempler. Også innstikkbok med ubrukte dubletter.  
400
400
154 
m Fem innstikkbøker med dubletter fra skilling til ca. 1980.  
400
650
155 
YY Liten innstikkbok med postfriske merker opp til ca. 1970. Blant annet komplett serie krone V-merker.  
300
550
156 
YY Samlersett fra Norsk Verdi - nr. 1 til nr. 7 komplett.  
300
300
157 
YY Y Liten innstikkbok med ubrukte merker fra ca. 1940 til 1970.  
300
300
158 
YY Visirperm med diverse postfriske merker fra etterkrigstiden.  
300
270
159 
YY Spredt belagt samling i to innstikkbøker med merker fra ca. 1940 til 1994.  
300
270
160 
YY Liten innstikkbok med postfriske blokker og striper fra 1930-tallet til moderne.  
300
375
161 
m Banankasse med fullstendig usystematiserte dubletter i poser og esker. Store mengder merker.  
300
1.300
162 
m Periodevis bra belagt samling til 1990 i to BCM-album.  
300
300
163 
m Sigareske med 66 bunter. Vesentlig Posthorn 1909/1920 og Løve I/II.  
300
600
164 
m Periodevis bra belagt samling uten dyrere merker til 1980 i Leuchtturm-album.  
300
350
165 
m MINIARK - Blokk 8 til 40 komplett - pent rundstemplet. (2.187.-).  
300
700
166 
m * Stor eske med rester fra en samlers bo med album, esker med løse merker samt bunke nyere FDC.  
300
270
167 
m Kasse med brutto 8.8 kilo klipp. Det meste fra Norge.  
300
375
168 
YY Y m TJENESTEMERKER - TM 1/137 - samling med dubletter på innstikk-ark i tykk perm.  
300
550
169 
m 32-siders innstikkbok med parstykker fra 1909 til ca. 2000 inkludert tjenestemerker og noe diverse.  
300
-
170 
m Rester fra en samlers bo med vaskete merker i poser, esker og bokser.  
300
1.200
171 
" Eske med brutto 2.5 kilo nyere norsk kontorklipp.  
250
330
172 
" Eske med brutto 2.9 kilo med mest norsk nyere klipp.  
250
350
173 
m Lageroppsett fra 1909 til ca. 1992 i to ringpermer. Også samling stemplete fireblokker i innstikkbok samt tre innstikkbøker med dubletter.  
250
475
174 
m Ujevnt belagt dublettlager fra ca. 1940 til 1981 inkludert tjenestemerker i fire 16-siders innstikkbøker.  
250
250
175 
" KILOVARE - 1 kilo forseglet Tubfrim (rød) datert "FEB 1989".  
250
225
176 
m " Rester fra en samlers bo med ca. 1.5 kilo klipp samt dubletter i innstikkbøker og poser. Det meste er fra Norge.  
200
180
177 
m Eske med norske dubletter i innstikkbøker, poser og esker.  
200
200
178 
" KILOVARE - 1 kilo rød Tubfrim (Norge). År ukjent - fra eldre samler.  
200
242
179 
" KILOVARE - 1 kilo postforseglet kilovare. År ukjent - fra eldre samler.  
200
250
180 
m Fire innstikkbøker med hovedsakelig nyere dubletter.  
200
425
181 
* POSTENS UTSTILLINGSKORT - 1987 til 2005. Stort sett to sett av hver.  
200
150
182 
m " Kilovare-eske fra eldre bo med klipp og løse merker fra antikvautgavene til ca. 1930. Det meste er posthornmerker.  
200
600
183 
m Anslagsvis 500 bunter i to esker. Det meste er bruksmerker Haakon, Olav og ståltrykk.  
200
200
184 
YY Årbok norske frimerker 1988. (1.000.-).  
150
135
185 
" Eske med brutto 3 kilo nyere norsk klipp.  
150
180
186 
YY Påbegynt samling med merker fra 1940 til 1962 i album med kassett fra Norsk Verdi.  
150
135