Amerika

Objekt
Type Beskrivelse Foto
Utrop
Resultat
285 
m U.S.A. - lageroppsett i fem innstikkbøker med merker fra 1800-tallet til 1987. Periodevis mye merker.  
500
450
286 
m U.S.A. - periodevis bra belagt samling fra ca. 1860 til 1980 i to Davo-album.  
400
700
287 
m U.S.A. - eske med store mengder usystematiserte dubletter i poser og innstikkbøker. Bør sjekkes.  
300
1.100
288 
YY * F.N. - samling i to Leuchtturm-permer og på albumark med enkeltmerker og FDC fra 1970 og 1980-årene.  
200
200