Velkommen til
Frimerkehusets Posthorn-nøkkel.

Nøkkelen er først og fremst beregnet på å lose deg fram til merkets
hovednummer, men mange av merkene er supplert med detaljer.
Disse får du fram ved å klikke på det aktuelle merket.
For 20 mm-utgavens vekommende inneholder nå nøkkelen hjelp
til plating og typing av merkene.

Vi mottar gjerne kommentarer og eventuelle tips
til forbedringer av nøkkelen.

 Til Posthorn-nøkkelen.

Send Kommentar
frimerke@online.no

Til Frimerkehusets  hjemmeside

DIREKTE LINKER INN I NØKKELEN :

Skilling Posthorn
21 mm
20 mm
 Central og Knudsen Antikva