CENTRALTRYKKERIET
CHR.H.KNUDSEN
Antikvautgaver
 
Utgavene fra begge trykkeriene
finnes med to forskjellige tagginger.
Det er derfor hensiktmessig å dele merkene
i to grupper ved hjelp av taggemåling.
 
Grovtagget (13 1/2 x 12 1/2)
Fintagget (14 1/2 x 13 1/2)
 
Velg en av taggingene.