Problemer med å skille
norske Posthornmerker ?
 
 
 
 Her er en enkel nøkkel som vil hjelpe deg å finne fram :
 
Vi starter med å skille mellom stolpeskrift og antikva skrift
i bokstavene "NORGE" :
 
 
Stolpeskrift                                  Antikva
 
Klikk på en av typene.