20 mm utgaven 1886/1893
 
Klikk på en av valørene for nærmere detaljer.
(Nærmere opplysninger om papirtyper og
klisjefremstilling vil bli utviklet senere i høst).
 
NK 49 I
NK 49 II
NK 50 a
NK 50 b
NK 50 c
NK 51 I
NK 51 II
NK 51 III
NK 51 IV
 
NK 52 I
NK 52 II
NK 52 III
NK 52 IV
NK 53 I
NK 53 II
NK 53 III
NK 53 IV
NK 53 V
NK 53 VI
NK 53 VII
NK 53 VIII
NK 54 I
NK 54 II
NK 54 III
NK 54 IV
NK 54 V
 
NK 55
 
Videre detaljer om 20-mm utgavene
finner du i Norgeskatalogen og i
Håndbokserien fra Filatelistisk Forlag.