Til hovedsiden
To main page


INNHOLD
Index
Auksjon 67
14. og 15. november 2008

Fredag 14. november
kl. 13.00

Posthistorie/Prefrim
Brev fra Norge til utlandet før 1855
Innenlandsbrev før 1855
Frimerkeløse brev til Norge
Frimerkeløse brev 1855 - 1875

Norden
Danmark
Færøyene
Dansk Vestindien
Finland
Island
Sverige
Diverse Norden

Europa
England
Kanaløyene
Tyskland
Tyske områder
Frankrike
Monaco
Belgia
Nederland
Luxemburg
Sveits
Liechtenstein
Italia
Østerrike
Spania
Hellas
Russland / Sovjet
Diverse Europa

Øvrige Verden
Engelske kolonier
U.S.A.
Sør- og Mellomamerika
Asia
Motiv- og temasamlinger
HELE VERDEN

Geir Kaasa
"Norsk Hovedjernbane inklusive Mjøsposten"
Skipene på Mjøsa
Styrmannspost
"Jernbanen"
Skip på Øyeren
Hovedjernbanen
Jernbanestasjonene
Postkontorer

Arvid Jørgensen
"Posten i Nord-Troms"
Skjervøy Kommune
Karlsøy Kommune

NORGE
Stempler
Skips-stempler og skipspostekspedisjoner
Stempler på røde og blå merker
3 og 4-rings nummerstempler
Kronet posthorn - stempler
Diverse stempler

Øvrige Norge
Krigspost og sensurpost etc.
Luftpost
Havaripost - crashpost
Polarpost
Bypost
Olympiade
Stempel, Sportel og Justermerker
Helpost
Førstedagsbrev
Forslag, prøvetrykk og "Specimen"
Litteratur
Diverse

UTGAVENE 1877-1909
Skravert posthorn
Krone Oscar
21 mm - NK 35/40
21 mm - NK 41/48
20 mm - utgavene

Antikva og Kronemerker
Centraltrykkeriet - NK 56/64
Chr. H. Knudsen - NK 65/84
Kroneprovisorier 1905 (NK 85-87)
Kronemerker Haakon 1907 (NK 89-91)
Kronemerker Haakon 1909 (NK 93-95)

ØVRIGE NORGE
1909 - 1945
Etter 1945
Tjenestemerker
Portomerker
Returmerker
Frimerkehefter og heftemerker
Årssett

SAMLINGER og LOTS
Ustemplete samlinger og lots
Stemplete samlinger og lots
Brevpartier/Cover lots

Postkort
Postkort

Lørdag 15. november
kl. 10.00

THE PIETER AHL COLLECTION
"Norwegian Ship Mail Services up to 1877"
Dampskibet Constitutionen
Dampskibet Prinds Gustav
Dampskibet Prinds Carl
Dampskibet Nordcap
Dampskibet Gyller
Dampskibet Gler
Dampskibet Viken
Dampskibet Lindesnæs
Dampskibet Æger
Dampskibet Bergen
Dampskibet Nordstjernen
Dampskibet Jupiter
Dampskibet Foldin
Dampskibet Halden
Dampskibet Moss
Dampskibet St.Olaf (Chr.a.-Hamburg)
Dampskibet St.Olaf (Telemark Lakes)
Dampskibet Ganger Rolf
Dampskibet Nidelven
Dampskibet Hakon Jarl
Dampskibet Nor
Dampskibet Framnæs
Dampskibet Fjalir
Dampskibet Hornelen
Dampskibet Nordland
Dampskibet Tromsø
Østfinmarks-Dpskb and Østfinmarken
Steamships on the lake "Mjøsa"
Sandøsund Post Office
Travelling Post Offices on Ships
Shipletter - Zeebrief
Other Steamships
"Private Treaty"-items

Lørdag 15. november
kl. 12.00

Norge nr. 1
Ustemplet
Riststempler
Nummerstempler
Stedsstempler
Skipsstempler
Blekk-annulleringer
Diverse stempler
Lots Norge nr.1

Skilling Oscar
2 skilling Oscar
3 skilling Oscar
4 skilling Oscar
4 skilling Oscar - nummerstempler
4 skilling Oscar - stedsstempler
4 skilling Oscar - skipsstempler
4 skilling Oscar - blekk-annulleringer
8 skilling Oscar
Skilling Oscar

Skilling våpen 1863
2 skilling 1863
3 skilling 1863
4 skilling 1863
4 skilling 1863 - stedsstempler
4 skilling 1863 - blekk-annulleringer
8 skilling 1863
24 skilling 1863
Våpen 1863

Skilling våpen 1867
1 skill 1
2 skill 2
3 skill 3
4 skill 4
8 skill 8
Våpen 1867

Øvrige Skillingsmerker
Skilling posthorn
Skilling- og øre-kombinasjoner
 

Til hovedsiden
To main page