NK 55
    8 typer
Merk at typene 1-4 er mer plumpt gravert, og at
sifferne står lenger fra hverandre enn typene 5-8
 
Type 1
Type 2
Sifferne er spinkle. Punktet er meget svakt og mangler ofte helt.
Sifferne likner type 1, men 2-tallet har lengre fotstrek. Punktet er svakt og mangler ofte helt.
 
Type 3 Type 4
Foten på 2-tallet er rett.
Punktet lite.
Fargeflekk i felgen på hjul 4.
Likner på type 3, men 2-tallets fotstrek er krum. Fargeflekk i bunnfeltet til venstre for kronen.
 
Type 5
Type 6
5-tallet er stort og står inntil 2. Hjørne 1 nesten lukket av farge.
Buen på 2-tallet peker opp. Budd i hjulringen på hjul 1
 
Type 7
Type 8
Sifferne minner om type 6, men 2-tallet har kort fotstrek og 5-tallet kort fane.
Sifferne pen gravert og jevnstore. Ripe langs baksiden på N i Norge.
 
55
 Lilla i nyanser
Harald Lyche