10 øre 21 mm
 
NK 37 I
NK 37 II
NK 38
NK 43
Delene i posthornringen
ligger over hverandre.
Posthornringen har frageflekk under kronen.
 
Velg en av typene ved å klikke på illustrasjonen.