10 øre uskravert
Elektrotypi 1882
 
NK 37 I
Sjalstykket og posthornringen henger sammen
NK 37 II
Oppgravert slik at sjallstykket er skilt fra posthornringen med en hvit graveringslinje.