Kjære samler !

Velkommen til

NETTBUTIKK
På denne siden vil du finne en oversikt
som vil hjelpe deg til å navigere
i vår rikholdige nettbutikk.

Sidenes layout under de forskjellige hovedkategorier
vil variere noe :

Frimerker

19404 
m 12. 2 skill 2 - pent nær fullstemplet "Bergen 9.11.1872". 500
Bestillings-
nummer
Symbol Teksten starter med merkets katalognummer, videre med beskrivelse. 
Bildefelt
Klikk for å forstørre
Salgspris
i norske kroner
OBS ! 
Hvis objektet er registrert innenfor de siste 30 dager, 
vil bestillingsnummer og pris være i grønt.
Dette gjelder hele nettbutikken

Symboler

YY Postfrisk
Y Ubrukt med hengslerest
X Uten lim - regummiert
m Stemplet
* Brev og kort
" Brevstykke - kilovare

Mynter og sedler

8957 
0/01 1968 N.8378144 80
Bestillings-
nummer
Kvalitet
Teksten inneholder :
Utgivelsesår (evt.litra og nummer) - anmerkninger.
Bildefelt
Klikk for å forstørre
Salgspris
i norske kroner

Kvaliteter (forenklet)

0 Usirkulert
01 Kun lett slitasje
1+ Sirkulert men liten slitasje
1 Godt eksenplar, alle detaljer tydelige
1- Indentifiserbar, men spor av kraftig slitasje.
Kombinasjoner av kvalitetene forekommer ofte.
For eksempel :  1/1-.

Telekort

3502 
22 115. Svalbard 4, Rødnebbterne 150
Bestillings-
nummer
Atall teller-
skritt
Teksten inneholder :
Katalognummer, beskrivelse, anmerkninger.
Bildefelt
Klikk for å forstørre
Salgspris
i norske kroner

Prakt/Lux-stempler
(Egen side)

Brev
(Egen side)