HJELP TIL BREVSIDENE

Hovedregister
 Her finnes alle brev som kan plasseres under en spesiell kategori,
for eksempel skillingsbrev, luftpost, portobelagte brev o.s.v.
Brevene er sortert på NK-nummer under hver overskrift.
Noen avdelinger kan være sortert på en annen måte.

12723
* NK 14, 15b og 18 - 4 og 8 skilling 1867 samt 3 skilling Posthorn = 15 skilling - stemplet "Throndhjem 3.4.1872" på helbrev sendt via Christiania og Paris til St.Brieux, Frankrike. 4.000
Bestillings-
nummer
Symbol Beskrivelse 
Bildefelt
Klikk for å forstørre
Salgspris
norske kroner

Til beskrivelse av brevene er det brukt en tekstgenerator som genererer
teksten på følgende måte :

NK [NK-nummer(antall)] - [merkebeskrivelse] - stemplet [stempelsted/dato]
[forsendelsestype] sendt (via) til [destinasjon / land].

Som oftest vil beskrivelsen ikke fortelle i klartekst hvor mange
merker av hvert som finnes på brevet. Her henvises det til NK.nummer og
antall i parentes i begynnelsen av beskrivelsen.
I noen tilfeller vil eventuelt transittstempel fremkomme i teksten
før destinasjon/land (via).
Beskrivelsen er like i alle avdelinger.
Hvis brevet er registrert innenfor de siste 30 dager,
vil bestillingsnummer og pris være i grønt.
 

Symboler

* Brev og kort
" Brevforside - brevstykke

Brev fylkesvis
 Brevene er sortert alfabetisk på sted (kolonne 2) under hvert fylke.
I fylkeslisten finner du også reisende ekspedisjoner og feltpost.
Vær oppmerksom på at en del av brevene ikke finnes i hovedregisteret,
men samtlige finnes i "Brev fylkesvis" og "Brev etter NK-nummer".

12723
NESBYEN NK 14, 15b og 18 - 4 og 8 skilling 1867 samt 3 skilling Posthorn = 15 skilling - stemplet "Throndhjem 3.4.1872" på helbrev sendt via Christiania og Paris til St.Brieux, Frankrike. 4.000
Bestillings-
nummer
Stempelsted Beskrivelse 
Bildefelt
Klikk for å forstørre
Salgspris norske kroner

Brev etter NK-nummer
Under hver tidsperiode er brevene sortert på NK-nummer (kolonne 2)
med singelfrankaturer først og siden stigende etter
antall merker som finnes i frankaturen.

12723
14 NK 14, 15b og 18 - 4 og 8 skilling 1867 samt 3 skilling Posthorn = 15 skilling - stemplet "Throndhjem 3.4.1872" på helbrev sendt via Christiania og Paris til St.Brieux, Frankrike. 4.000
12723 15 NK 14, 15b og 18 - 4 og 8 skilling 1867 samt 3 skilling Posthorn = 15 skilling - stemplet "Throndhjem 3.4.1872" på helbrev sendt via Christiania og Paris til St.Brieux, Frankrike. 4.000
12723 18 NK 14, 15b og 18 - 4 og 8 skilling 1867 samt 3 skilling Posthorn = 15 skilling - stemplet "Throndhjem 3.4.1872" på helbrev sendt via Christiania og Paris til St.Brieux, Frankrike. 4.000
Bestillings-
nummer
Katalog-
nummer
Beskrivelse 
Bildefelt
Klikk for å forstørre
Salgspris
norske kroner

Dette brevet har 3 forskjellige merker, og vil derfor  forekomme i registeret 3 ganger.
Dette for at man i alle tifeller skal kunne finne
brev med ett bestemt merke.
Eksempelvis vil man finne igjen et portobelagt brev både etter
frankeringen og portomerkene.
Husk at beskrivelsen i de fleste tilfeller ikke forklarer
i klartekst hvor mange merker av hvert som finnes.

Nederst på denne siden finner du også helpost.

GOD JAKT !