Til hovedsiden
To main page


INNHOLD
Index
Auksjon 72
8. og 9. november 2013

Fredag 9. november kl. 12.00
Norden
Danmark
Grønland
Færøyene
Finland
Island
Sverige

Europa
England
Tyskland
Frankrike
Belgia
Nederland
Sveits
Italia
Østerrike
Russland / Sovjet
Tsjekkoslovakia
Diverse Europa

Øvrige Verden
Engelske kolonier
U.S.A.
Asia og Afrika
HELE VERDEN

NORGE
Stempler
Stempler på røde og blå merker
3 og 4-rings nummerstempler
Skips-stempler og skipspostekspedisjoner
Reisende jernbane-postekspedisjoner
Kronet posthorn - stempler
Hjelpestempler
Diverse stempler

Øvrige Norge
Krigspost og sensurpost etc.
Luftpost
Havaripost - crashpost
Polarpost
Bypost - Lokalpost
"Stussbrev"
Helpost
Førstedagsbrev
Forslag, prøvetrykk og "Specimen"
Varianter
Diverse
Frimerkehefter og heftemerker

ØRE-UTGAVENE (1879-1909)
21 mm - NK 35 - 40
21 mm - NK 41 - 48
20 mm utgavene
Centraltrykkeriet - NK 56 - 64
Chr. H. Knudsen - NK 65 - 84

Proivisorier og Kronemerker
Kroneprovisorier 1905 (NK 85-87)
Kronemerker Haakon 1907 (NK 89-91)
Kronemerker Haakon 1909 (NK 93-95)

Norge etter 1909
Spesialsamling Posthorn 1909-1929.
Norge etter 1909

Tjeneste/Porto/Retur
Tjenestemerker
Portomerker
Returmerker

Fredag 8. november kl. 18.00
Petter E. Pedersen
"Norway Posthorn in Roman Capitals"
Centraltrykkeriet fintagget (NK 56-58)
Centraltrykkeriet grovtagget (NK 59-64)
Chr.H. Knudsen grovtagget (NK 65-72)
Chr.H. Knudsen fintagget (NK 73-84)

SAMLINGER og LOTS
Pålydende partier
Ustemplete samlinger og lots
Stemplete samlinger og lots
Brevpartier/Cover lots

Postkort
Postkort

Lørdag 9. november kl. 10.00
NORGE
Posthistorie/Prefrim
Brev fra Norge til utlandet før 1855
Innenlandsbrev før 1855
Frimerkeløse brev til Norge
Frimerkeløse brev 1855 - 1875

Norge nr. 1
Riststempler
Nummerstempler
Stedsstempler
Skipsstempler
Blekk-annulleringer
Diverse stempler
Lots Norge nr.1

Skilling Oscar
2 skilling Oscar
3 skilling Oscar
4 skilling Oscar
4 skilling Oscar - nummerstempler
4 skilling Oscar - stedsstempler
4 skilling Oscar - blekk-annulleringer
8 skilling Oscar
Skilling Oscar

Skilling våpen 1863
2 skilling 1863
3 skilling 1863
4 skilling 1863
4 skilling 1863 - stedsstempler
4 skilling 1863 - blekk-annulleringer
8 skilling 1863
24 skilling 1863
Våpen 1863

Skilling våpen 1867
1 skill 1
2 skill 2
3 skill 3
4 skill 4
4 skill 4 - stedsstempler
4 skill 4 - nummerstempler
4 skill 4 - blekk-annulleringer
8 skill 8
Våpen 1867

Skilling posthorn
Skilling posthorn

Skilling- og øre-kombinasjoner
Skilling- og øre-kombinasjoner

Skravert posthorn/Krone Oscar
Skravert posthorn
Krone Oscar

Lørdag 9. november kl. 14.00
GUTE Part III
"Norway 1855-1875"
The Bid Auction
Coat of Arms 1855 - Gridirion Cancellations
Coat of Arms 1855 - Numeral Cancellations
Coat of Arms 1855 - Circular Date Cancellations
Coat of Arms 1855 - Manuscript Cancellations
Coat of Arms 1855 - Ship Cancellations
King Oscar I 1856/1857
Coat of Arms 1863
Coat of Arms 1867
Skilling Posthorn 1872

Til hovedsiden
To main page