Lokal auksjon 29
17. september 2014 kl.18.00
Frimerkehuset
Østre Skostredet 2
Bergen

   AUKSJONSKATALOGEN
. .

RESULTATLISTE

Praktiske opplysninger
og visningstider

Auksjonsbetingelser

Budseddel
Hvordan gi bud pr. mail eller fax
 

.Til Frimerkehusets hovedside