AUKSJONSBETINGELSER


*
Auksjonen er offentlig.
Skriftlige bud aksepteres til kl. 17.00 auksjonsdagen.
*
Høyeste innkomne skriftlige bud reduseres til 10% over nest  høyeste eller til utrop hvis ingen andre bud. 
*
Ved like bud gjelder det først innkomne
*
Kjøper betaler 18% salær utover tilslaget.
Ved utsendelse kommer porto og ekspedisjonsgebyr i tillegg.
Dersom ikke annet er avtalt, må varene forskuddsbetales.
*
Kjøper har 8 dager returrett ved feil og mangler som ikke er beskrevet. 
*
Betalingsfrist er 8 dager fra fakturadato.
*
Bud under 90% av utrop aksepteres ikke.