USOLGTE OBJEKTER

Frimerkehuset AS
Lokal auksjon 29 - 17. september 2014

Usolgte objekter kan bestilles til utrop (NOK) +18%
fram til 6. oktober 2014.

Lot
NOK
Lot
NOK
Lot
NOK
Lot
NOK
Lot
NOK
3
100
83
200
212
300
 
 
 
 
4
350
129
1500
213
300
 
 
 
 
5
150
132
1000
214
300
 
 
 
 
8
500
136
1000
257
400
 
 
 
 
12
350
169
300
270
150
 
 
 
 
13
200
195
600
307
200
 
 
 
 
26
500
197
500
311
200
 
 
 
 
31
100
199
400
376
500
 
 
 
 
58
100
203
600
378
400
 
 
 
 
59
100
207
500
454
2000
 
 
 
 
64
100
209
500