F.C. Moldenhauer AS

Postadresse : Boks 258 - Sentrum - NO-5804 Bergen

Butikk : Nipedalen 37 - 5164 Laksevåg

Telefon :(+47) 55314420 - Telefaks : (+47) 55326355

E-post : frimerke@online.no