STOLPESKRIFT
verdi i øre
 
Posthornringen er skravert
Posthornringen er uskravert
 
Velg en av typene ved å klikke på illustrasjonen.