NK 54 III
    3 typer
 
Type 1
2-tallet virker sammentrykt. Punktet står midt mellom M og 2.
 
 
Type 2
Type 3
Pent graverte siffere med noe lang fotstrek på 2-tallet. Liten bulk inn i posthornringen,
Utvekst på indre ramme over ving 1.
2-tallet likner type 1, men 0 er vesentlig smalere. Hjulringen i hjul1 har 2 små brudd.
Hakk i fotstreken på store 2.
 
54 III
Blå i nyanser
Alvøen (Ap1)