NK 53 II
    4 typer
De fire typene er fellinger fra plate I,
type 1, type 2 og 2 stk. type 3.

 
Type 1
Type 2
Punktet står høyt.
Hakk i nedre ramme under ving 5.
(Type 1 fra plate I).
10-tallet er lite.
De to sifferne står meget tett.
(Type 2 fra plate I).
Type 3 a Type 3 b
Uten punktum etter M.
(Type 3 fra plate I).
De øvre hjørner er rette.
Uten punktum etter M.
(Type 3 fra plate I).
De øvre hjørner er avkuttet.
53 II a
53 II bX
53 II bY
Brunkarmin
Lilla-aktig rød
Lilla-aktig rød
Harald Lyche Thv.Mostue & Co Thv.Mostue & Co

 
 
53 II c
53 II d
 Lilla-aktig rød
 Rød
 Harald Lyche
Harald Lyche