NK 52 II
    4 typer
pluss "Ekstratype" - Type 5
 
Type 1
Type 2
5-tallet er stort og noe smalt oppe.
5-tallet er mellomstort og regelmessig tegnet.
Punktet står høyt.
 
Type 3 Type 4
Likner type 2, men er mye mindre. Punktet står lavt.
Likner på type 1, men jevenere gravert og med
lengre fane.
 
Type 5
"Ekstratype"
 5-tallet lite og med smal nedre bue.
 
 
 
 
52 II a
52 II b
52 II c
Smaragdgrønn
Blågrønn
Blågrønn
Harald Lyche Bentse Brug (Be1) Bentse Brug (Be2)