3 øre 20 mm
 
NK 51 III
Delene i posthornringen ligger over hverandre.
NK 51 IV
Fargeflekk i posthornringen.