4 skilling
 
NK 19 I a
Mørk fiolett.
Tynt grålig papir.
NK 19 I b
Matt brunfiolett.
Tynt grålig papir.
NK 19 I c
Matt grålig fiolett i nyanser
Tynt grålig papir.
NK 19 I d
Fiolett i nyanser.
Tykt papir,
 
NK 19 II
Fiolett.
Tynt hvitt papir.
NK 19 III
Blekfiolett.
Hvitt papir.
Kun kjent med overtrykk 15 øre.
 
Bentse Brug