NK 49 I
    4 typer
 
Typene skilles lettest ved å studere
det lille 1-tallets helling,
samt plasseringen av punktet.
 
 
Type 1
Type 2
1-tallet peker mot underkanten av hjul 1.
Punktet står på høyde med M.
1-tallet peker mot ving 7.
Punktet står på høyde med M. Brudd på ovallinjen under P.
 
Type 3 Type 4
1-tallet peker mot sentrum av hjul 1.
Punktet står høyere og nærmere M enn på de øvrige typer.
1-tallet peker mot underkant av hjul 1. (Som type 1). Punktet står høyere enn på type 1. Hjulet i nede til venstre er fargefylt i sentrum.
Øvre ramme er fortynnet over GE i Norge.
 
Typene for kommer slik i arkene :
 
Type 1 69 ganger
Type 2 65 ganger
Type 3 32 ganger
Type 4 34 ganger
 
49 I
Olivenbrun
Harald Lyche