20 øre grovtagget
 
 
NK 58 B
Centraltrykkeriet
Det lille 20-tallet er rent og pent gravert
med høy og smal null.
Trykket er uklart, og graveringene
i vingene er som oftest fargefylt og urene.
 
 
NK 63
Centraltrykkeriet
Det lille 20-tallet er det ssamme som NK 58.
Trykket er renere enn NK 58, og samtlige vinger
er oppgraverte med tydelige graveringer.
 
NK 69
Chr.H.Knudsen
Det lille 20-tallet er grovere gravert
med lavere og bredere null enn hos Centraltrykkeriet.