1 øre grovtagget


 NK 59
Centraltrykkeriet
Fjær 1 i ving 3 er oppgravert (ikke fargefylt).
Mange små graveringer i ving 5.


NK 65
Chr.H.Knudsen
Fjær 1 i ving 3 er fargefylt.
Tre store graveringer i ving 5.