NK 1741-1867 (2009-2013)
De nyeste stemplete merker som ikke finnes her ( - ) kan leveres stemplet til postfrisk pris. Merk bestillingen med "P-stemples".

Best.nr.
Beskrivelse Foto
Pris
Postfrisk
Pris
Stemplet
NK 1741  
13.00 kr NORSK KUNST IV
17
7
NK 1742  
15.00 kr NORSK FAUNA OFFSET V
20
13
NK 1743  
16.00 kr NORSK FAUNA OFFSET V
21
13
NK 1744  
26.00 kr NORSK FAUNA OFFSET V
35
17
NK 1745  
8.50 kr (A Innland) PERSONJUBILEER 2010
14
4
NK 1746  
8.50 kr (A Innland) PERSONJUBILEER 2010
14
4
NK 1746 p 
PERSONJUBILEER 2010 - Par
28
13
NK 1747  
11.00 kr (A Europa) NORDEN XVII - Livet ved kysten
20
25
Blokk 38 
NORDEN XVII - Livet ved kysten - miniark
20
25
NK 1748  
11.00 kr (A Europa) PERSONLIG FRIMERKE VII
18
21
NK 1749  
8.50 kr (A Innland) TURISTMERKER 2010
14
4
NK 1750  
8.50 kr (A Innland) TURISTMERKER 2010
14
4
NK 1750 p 
TURISTMERKER 2010 - Par
28
13
NK 1751  
11.00 kr (A Europa) TURISTMERKER 2010
18
17
NK 1752  
11.00 kr (A Europa) TURISTMERKER 2010
18
17
NK 1752 p 
TURISTMERKER 2010 - Par
36
42
NK 1753  
13.00 kr (A Verden) TURISTMERKER 2010
22
21
NK 1754  
13.00 kr (A Verden) TURISTMERKER 2010
22
21
NK 1754  
- Par TURISTMERKER 2010
22
50
NK 1755  
8.50 kr (A Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK II - MGP
14
4
NK 1756  
8.50 kr (A Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK II - MGP
14
4
NK 1757  
8.50 kr (A Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK II - MGP
14
4
NK 1758  
8.50 kr (A Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK II - MGP
14
4
NK 1758 f 
NORSK POPULÆRMUSIKK II - MGP - firestripe
56
75
NK 1759  
13.00 kr MOLDEJAZZ 50 ÅR
17
15
NK 1760  
26.00 kr NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEH.
35
25
NK 1761 I 
8.50 kr (A Innland) NORSK FJERNSYN 50 ÅR
14
4
NK 1761 II 
8.50 kr (A Innland) NORSK FJERNSYN 50 ÅR
18
17
NK 1762  
8.50 kr (A Innland) NORSK FJERNSYN 50 ÅR
14
4
NK 1763 I 
8.50 kr (A Innland) NORSK FJERNSYN 50 ÅR
14
4
NK 1763 II 
8.50 kr (A Innland) NORSK FJERNSYN 50 ÅR
18
17
NK 1764  
8.50 kr (A Innland) NORSK FJERNSYN 50 ÅR
14
4
NK 1764 f 
NORSK FJERNSYN 50 ÅR - firestripe
60
75
Blokk 39 
NORSK FJERNSYN 50 ÅR - miniark
30
37
NK 1765  
16.00 kr NORSK SJØMANNSFORBUND 150 ÅR
21
17
NK 1766  
11.00 kr MEDIE- OG PRESSEJUBILEER 2010
15
13
NK 1767  
8.50 kr VITENSKAPELIGE JUBILEER 2010
11
7
NK 1768  
13.00 kr VITENSKAPELIGE JUBILEER 2010
17
13
NK 1769  
8.50 kr (A Innland) EUROPA XXXIII - Barnebøker
14
7
NK 1770  
11.00 kr (A Europa) EUROPA XXXIII - Barnebøker
18
15
NK 1771  
8.50 kr (A Innland) JULEFRIMERKER 2010
14
3
NK 1772  
8.50 kr (A Innland) JULEFRIMERKER 2010
14
3
NK 1772 p 
JULEFRIMERKER 2010 - Par
28
37
NK 1773  
4.00 kr POSTHORN - KRONEM. OFFSET IV
5
4
NK 1774  
8.00 kr POSTHORN - KRONEM. OFFSET IV
11
8
NK 1775  
30.00 kr POSTHORN - HØYVERDI I
40
21
NK 1776  
14.00 kr NORGES IDRETTSFORBUND 100 ÅR
19
7
NK 1777  
17.00 kr NORSK FAUNA OFFSET VI
23
13
NK 1778  
27.00 kr NORSK FAUNA OFFSET VI
36
17
NK 1779 I 
8.00 kr SKI-VM 2011 - fra ark
12
8
NK 1779 II 
8.00 kr SKI-VM 2011 - fra miniark
13
17
NK 1780 I 
12.00 kr SKI-VM 2011 - fra ark
16
8
NK 1780 II 
12.00 kr SKI-VM 2011 - fra miniark
20
25
Blokk 40 
SKI-VM 2011 - miniark
33
42
NK 1781  
9.00 kr (A Innland) AMNESTY INTERNATIONAL 50 ÅR
14
10
NK 1782  
12.00 kr FRIDTJOF NANSEN 150 ÅR
16
13
NK 1783  
14.00 kr SYDPOLJUBILEUM 2011
19
17
NK 1784  
17.00 kr SYDPOLJUBILEUM 2011
23
18
NK 1785  
9.00 kr (A Innland) TURISTMERKER 2011
14
3
NK 1786  
12.00 kr (A Europa) TURISTMERKER 2011
18
13
NK 1787  
14.00 kr (A Europa) TURISTMERKER 2011
22
17
NK 1788  
9.00 kr DRAMMEN 200 ÅR
12
10
NK 1789  
9.00 kr BRANN OG REDNING 150 ÅR
12
10
NK 1790  
27.00 kr BRANN OG REDNING 150 ÅR
36
25
NK 1791  
12.00 kr DET INTERNASJONALE SKOGÅRET
16
15
NK 1792  
14.00 kr DET INTERNASJONALE SKOGÅRET
19
15
NK 1793  
9.00 kr UNIVERSITETET I OSLO 200 ÅR
12
10
NK 1794  
9.00 kr (A Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK III
14
4
NK 1795  
9.00 kr (A Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK III
14
4
NK 1796  
9.00 kr (A Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK III
14
4
NK 1797  
9.00 kr (A Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK III
14
4
NK 1797 f 
NORSK POPULÆRMUSIKK III - firestripe
56
75
NK 1798  
9.00 kr TEGNESERIEJUBILEUM
12
8
NK 1799  
14.00 kr TEGNESERIEJUBILEUM
19
17
NK 1800  
17.00 kr TEGNESERIEJUBILEUM
23
18
NK 1801  
20.00 kr TEGNESERIEJUBILEUM
27
25
NK 1802  
50.00 kr POSTHORN - HØYVERDI II
67
50
NK 1803  
9.00 kr (A Innland) JULEFRIMERKER 2011
14
3
NK 1804  
9.00 kr (A Innland) JULEFRIMERKER 2011
14
3
NK 1804 p 
JULEFRIMERKER 2011 - Par (fra hefter)
28
37
NK 1804 pw 
JULEFRIMERKER 2011 - Par (fra filateliprodukter)
50
-
NK 1805  
9.00 kr (B Innland) NORSK KUNST V
12
3
NK 1806  
14.00 kr NORSK KUNST V
19
7
NK 1807  
9.50 kr (A Innland) PERSONLIG FRIMERKE VIII
15
-
NK 1808  
9.50 kr KONGEPARET 75 ÅR
12
-
NK 1809  
13.00 kr KONGEPARET 75 ÅR
17
-
NK 1810  
13.00 kr (A Europa) NORDEN XVIII - Livet på havet
20
25
Blokk 41 
NORDEN XVIII - Livet på havet - miniark
20
25
NK 1811  
9.50 kr (A Innland) PERSONJUBILEER 2012
13
3
NK 1812  
9.50 kr (A Innland) PERSONJUBILEER 2012
13
3
NK 1813  
9.50 kr (A Innland) PERSONJUBILEER 2012
13
3
NK 1814  
9.50 kr (A Innland) PERSONJUBILEER 2012
13
3
NK 1814 f 
PERSONJUBILEER 2012 - firestripe
51
-
NK 1815  
9.50 kr (A Innland) TURISTMERKER 2012 Europa XXXV
13
3
NK 1815 p 
TURISTMERKER 2012 Europa XXXV - Par
25
-
NK 1815 w 
9.50 kr (A Innland) TURISTMERKER 2012 Europa XXXV
27
-
NK 1816  
13.00 kr (A Europa) TURISTMERKER 2012 Europa XXXV
17
-
NK 1816 p 
TURISTMERKER 2012 Europa XXXV - Par
35
-
NK 1816 w 
13.00 kr (A Europa) TURISTMERKER 2012 Europa XXXV
40
-
NK 1817  
15.00 kr (A Verden) TURISTMERKER 2012 Europa XXXV
20
17
NK 1817 p 
TURISTMERKER 2012 Europa XXXV - Par
40
-
NK 1817 w 
15.00 kr (A Verden) TURISTMERKER 2012 Europa XXXV
47
-
NK 1818  
14.00 kr NORSK FLYGNING 100 ÅR
19
-
NK 1819  
15.00 kr NORSK FLYGNING 100 ÅR
20
17
NK 1820  
27.00 kr NORSK FLYGNING 100 ÅR
36
33
Blokk 42 
NORSK FLYGNING 100 ÅR - miniark
80
100
NK 1821  
9.50 kr (A-innland) NORSKE FYRTÅRN III
13
3
NK 1822  
9.50 kr (A-innland) NORSKE FYRTÅRN III
13
3
NK 1822 p 
NORSKE FYRTÅRN III - Par (fra hefter)
25
-
NK 1822 pw 
NORSKE FYRTÅRN III - Par (fra filateliprodukter)
40
-
NK 1823  
13.00 kr HADELAND GLASSVERK 250 ÅR
17
-
NK 1824  
9.50 kr (A-Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK IV
13
4
NK 1825  
9.50 kr (A-Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK IV
13
4
NK 1826  
9.50 kr (A-Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK IV
13
4
NK 1827  
9.50 kr (A-Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK IV
13
4
NK 1827 f 
NORSK POPULÆRMUSIKK IV - firestripe
51
-
NK 1828  
13.00 kr NORGES SYKEPLEIERFORBUND
17
-
NK 1829  
14.00 kr PERSONJUBILEER 2012
19
-
NK 1830  
15.00 kr PERSONJUBILEER 2012
20
-
NK 1831  
40.00 kr POSTHORN OFFSET - HØYVERDI III
53
-
NK 1832  
15.00 kr RIKSANTIKVAREN 100 ÅR
20
-
NK 1833  
9.50 kr (A-Innland) JULEFIMERKER 2012
13
3
NK 1834  
9.50 kr (A-Innland) JULEFIMERKER 2012
13
3
NK 1834 p 
JULEFIMERKER 2012 - Par (fra hefter)
25
-
NK 1834 pw 
JULEFIMERKER 2012 - Par (fra filateliprodukter)
53
-
NK 1835 I 
15.00 kr (fra rull) NORSK MOTE - fra rull
20
17
NK 1836 I 
15.00 kr (fra rull) NORSK MOTE - fra rull
20
17
NK 1836 IIp 
NORSK MOTE - Par (fra filateliprodukter)
80
-
NK 1836 Ip 
NORSK MOTE - Par (fra rull)
40
-
NK 1837  
13.00 kr EDVARD MUNCH 150 ÅR
17
-
NK 1838  
15.00 kr EDVARD MUNCH 150 ÅR
20
17
NK 1839  
17.00 kr EDVARD MUNCH 150 ÅR
23
21
NK 1840  
20.00 kr EDVARD MUNCH 150 ÅR
27
-
NK 1841  
20.00 kr EDVARD MUNCH 150 ÅR
27
25
Blokk 43 
EDVARD MUNCH 150 ÅR - miniark
30
37
NK 1842  
9.50 kr (A-Innland) TURISTMERKER 2013
13
4
NK 1843  
9.50 kr (A-Innland) TURISTMERKER 2013
13
4
NK 1843 p 
TURISTMERKER 2013 - Par
25
-
NK 1844  
13.00 kr (A-Europa) TURISTMERKER 2013
17
-
NK 1845  
13.00 kr (A-Europa) TURISTMERKER 2013
17
-
NK 1845 p 
TURISTMERKER 2013 - Par
35
-
NK 1846  
15.00 kr (A-Verden) TURISTMERKER 2013
20
-
NK 1847  
15.00 kr (A-Verden) TURISTMERKER 2013
20
-
NK 1847 p 
TURISTMERKER 2013 - Par
40
-
NK 1848  
30.00 kr (A-Verden) KONG KARL III JOHAN 250 ÅR
40
-
NK 1849  
13.00 kr EUROPA XXXVI - POSTKJØRETØY
40
33
NK 1850  
15.00 kr EUROPA XXXVI - POSTKJØRETØY
17
13
NK 1851  
17.00 kr STUDENTERSAMFUNNET 200 ÅR
20
17
NK 1852  
9.50 kr (A-Innland) KRONPRINSPARET 40 ÅR
23
17
NK 1853  
9.50 kr (A-Innland) KRONPRINSPARET 40 ÅR
13
4
NK 1854  
9.50 kr (A-Innland) KRONPRINSPARET 40 ÅR
13
4
NK 1855  
9.50 kr (A-Innland) KRONPRINSPARET 40 ÅR
13
4
NK 1855 f 
KRONPRINSPARET 40 ÅR - firestripe
51
-
NK 1856  
17.00 kr CAMILLA COLLETT 200 ÅR
23
17
NK 1857  
30.00 kr STEMMERETT FOR KVINNER 100 ÅR
40
33
NK 1858  
9.50 kr (A-Innland) SPRÅKÅRET 2013
13
-
NK 1859  
9.50 kr (A-Innland) SPRÅKÅRET 2013
13
4
NK 1859 p 
SPRÅKÅRET 2013 - Par
25
-
NK 1860  
9.50 kr (A-Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK V
13
-
NK 1861  
9.50 kr (A-Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK V
13
4
NK 1862  
9.50 kr (A-Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK V
13
4
NK 1863  
9.50 kr (A-Innland) NORSK POPULÆRMUSIKK V
13
4
NK 1863 f 
NORSK POPULÆRMUSIKK V - firestripe
51
-
NK 1864  
10.00 kr POSTHORN OFFSET - HØYVERDIER
13
-
NK 1865  
20.00 kr POSTHORN OFFSET - HØYVERDIER
27
-
NK 1866  
9.50 kr (A-Innland) JULEFRIMERKER 2013
13
4
NK 1867  
9.50 kr (A-Innland) JULEFRIMERKER 2013
13
4
NK 1867 p 
JULEFRIMERKER 2013 - Par (fra hefter)
-
-
NK 1867 pw 
JULEFRIMERKER 2013 - Par (fra filateliprodukter)
53
-