NK 857-1085 (1980-1990)

Best.nr.
Beskrivelse Foto
Pris
Postfrisk
Pris
Stemplet
NK 857  
1.00 kr KFUM - KFUK 100 ÅR
3
1
NK 858  
1.80 kr KFUM - KFUK 100 ÅR
4
4
NK 859  
1.00 kr NORSKE FUGLER I
2
2
NK 860  
1.00 kr NORSKE FUGLER I
2
2
S8 
NORSKE FUGLER I - horisontalt par (NK 859/860)
4
4
NK 861  
1.25 kr NORSKE FUGLER I
3
1
NK 862  
1.25 kr NORSKE FUGLER I
3
1
S9 
NORSKE FUGLER I - horisontalt par (NK 861/862)
5
5
NK 863  
1.25 kr TELEFONEN 100 ÅR
3
1
NK 864  
1.80 kr TELEFONEN 100 ÅR
4
4
NK 865  
1.25 kr NORWEX 80 III
5
5
NK 866  
2.00 kr NORWEX 80 III
5
5
NK 867  
2.80 kr NORWEX 80 III
5
5
NK 868  
4.00 kr NORWEX 80 III
5
5
Blokk 3 
NORWEX 80 III - miniark
25
23
NK 869  
1.25 kr NORDEN V
3
1
NK 870  
1.80 kr NORDEN V
4
4
NK 871  
1.25 kr NORSK MALERKUNST IV
3
1
NK 872  
1.80 kr NORSK MALERKUNST IV
4
4
NK 873  
80 øre BLOMSTER IV
2
1
NK 874  
1.00 kr BLOMSTER IV
2
1
NK 875  
1.30 kr NORSKE FUGLER II
3
3
NK 876  
1.30 kr NORSKE FUGLER II
3
3
S10 
NORSKE FUGLER II - horisontalt par (NK 875/876)
6
6
NK 877  
1.50 kr NORSKE FUGLER II
3
1
NK 878  
1.50 kr NORSKE FUGLER II
3
1
S11 
NORSKE FUGLER II - horisontalt par (NK 877/878)
7
5
NK 879  
1.50 kr BYGGVERK III
3
1
NK 880  
1.70 kr BYGGVERK III
4
3
NK 881  
2.20 kr BYGGVERK III
5
3
NK 882  
1.10 kr MELKEPRODUSENTER
3
2
NK 883  
1.50 kr MELKEPRODUSENTER
3
1
NK 884  
1.50 kr EUROPA XIII
4
1
NK 885  
2.20 kr EUROPA XIII
6
5
NK 886  
1.30 kr SEILSKIPSMOTIVER
3
2
NK 887  
1.50 kr SEILSKIPSMOTIVER
3
1
NK 888  
2.20 kr SEILSKIPSMOTIVER
5
5
NK 889  
1.10 kr INNSJØ-SKIPSFART
3
1
NK 890  
1.30 kr INNSJØ-SKIPSFART
3
3
NK 891  
1.50 kr INNSJØ-SKIPSFART
3
1
NK 892  
2.30 kr INNSJØ-SKIPSFART
5
3
NK 893  
1.50 kr FUNKSJONSHEMMEDE
3
1
NK 894  
2.20 kr FUNKSJONSHEMMEDE
5
4
NK 895  
1.50 kr NORSK MALERKUNST V
3
1
NK 896  
1.70 kr NORSK MALERKUNST V
4
4
NK 897  
5.00 kr NOBEL 1921
11
2
NK 898  
1.10 kr NORSK BILLEDVEV
2
2
NK 899  
1.30 kr NORSK BILLEDVEV
3
2
NK 900  
1.50 kr NORSK BILLEDVEV
3
1
NK 901  
2.00 kr SKI-VM I OSLO
3
1
NK 902  
3.00 kr SKI-VM I OSLO
5
3
NK 903  
1.75 kr BYGGVERK IV
3
1
NK 904  
2.00 kr BYGGVERK IV
3
1
NK 905  
2.25 kr BYGGVERK IV
4
2
NK 906  
2.75 kr BYGGVERK IV
7
5
NK 907  
3.00 kr BYGGVERK IV
5
1
NK 908  
2.00 kr NORSKE FUGLER III
3
1
NK 909  
2.00 kr NORSKE FUGLER III
3
1
S12 
NORSKE FUGLER III - horisontalt par (NK 908/909)
8
5
NK 910  
2.00 kr TUBERKULOSE
3
1
NK 911  
3.00 kr TUBERKULOSE
5
3
NK 912  
15.00 kr MUSIKKINSTRUMENTER II
27
2
NK 913  
2.00 kr EUROPA XIV
12
1
NK 914  
3.00 KR EUROPA XIV
9
3
NK 915  
1.75 kr NORSK MALERKUNST VI
3
3
NK 916  
2.00 kr NORSK MALERKUNST VI
3
1
NK 917  
3.00 kr OLAV KONGE I 25 ÅR
7
5
NK 918  
1.75 kr FORFATTERJUBILEUM
4
2
NK 919  
2.00 kr FORFATTERJUBILEUM
4
1
919 s 
BJØRNSON/UNDSET - souvenirark
83
100
NK 920  
2.00 kr GRAFISK FORBUND
3
2
NK 921  
3.00 kr GRAFISK FORBUND
5
3
NK 922  
3.00 kr NOBEL 1922
7
3
NK 923 Bv 
1.75 kr NORSK JULESKIKK - utagget venstre
3
1
NK 923 Bh 
1.75 kr NORSK JULESKIKK - utagget høyre
3
1
NK 923 BB 
NORSK JULESKIKK - horisontalt par
7
7
NK 924  
2.50 kr BYGGVERK V
5
1
NK 925  
3.50 kr BYGGVERK V
7
2
NK 926  
2.00 kr NORSKE HUNDERASER
4
3
NK 927  
2.50 kr NORSKE HUNDERASER
5
1
NK 928  
3.50 kr NORSKE HUNDERASER
7
4
NK 929  
2.50 kr NORDEN VI
5
1
NK 930  
3.50 kr NORDEN VI
6
4
NK 931  
2.50 kr NORSKE FUGLER IV
6
1
NK 932  
2.50 kr NORSKE FUGLER IV
6
1
S13 
NORSKE FUGLER IV - horisontalt par (NK 931/932)
13
6
NK 933  
2.50 kr EUROPA XV
11
1
NK 934  
3.50 kr EUROPA XV
11
4
NK 935  
2.50 kr KOMMUNIKASJONSÅR
5
1
NK 936  
3.50 kr KOMMUNIKASJONSÅR
6
4
NK 937  
5.00 kr KONG OLAV V 80 ÅR
10
2
NK 938  
2.50 kr LIE 150 ÅR
5
1
NK 939  
2.00 kr NORD-NORSKE BÅTTYPER
5
3
NK 940  
3.00 kr NORD-NORSKE BÅTTYPER
6
4
NK 941  
50.00 mø KONG OLAV V KRONEM.
100
2
NK 942 Bø 
2.00 kr JULEMOTIV - utagget oppe
5
1
NK 942 Bn 
2.00 kr JULEMOTIV - utagget nede
5
1
NK 942 BB 
JULEMOTIV - vertikalt par
11
11
NK 943 Bø 
2.50 kr JULEMOTIV - utagget oppe
5
1
NK 943 Bn 
2.50 kr JULEMOTIV - utagget nede
5
1
NK 943 BB 
JULEMOTIV - vertikalt par
11
11
NK 944  
2.00 kr POSTARBEID
5
2
NK 945  
2.50 kr POSTARBEID
5
1
NK 946  
3.50 kr POSTARBEID
7
3
NK 947  
2.50 kr FRITIDSFISKE
4
1
NK 948  
3.00 kr FRITIDSFISKE
5
3
NK 949  
3.50 kr FRITIDSFISKE
6
3
NK 950  
3.50 kr HANSTEEN 200 ÅR
7
3
NK 951  
5.00 kr HANSTEEN 200 ÅR
10
2
NK 952  
2.50 kr EUROPA XVI
9
1
NK 953  
3.50 kr EUROPA XVI
10
4
NK 954  
2.00 kr HAGESELSKEPET 100 ÅR
4
2
NK 955  
2.50 kr HAGESELSKEPET 100 ÅR
5
1
NK 956  
2.50 kr BIRØKTER OG FJØRFE
5
1
NK 957  
2.50 kr BIRØKTER OG FJØRFE
5
1
NK 958  
2.50 kr HOLBERG 300 ÅR
5
1
NK 959  
2.50 kr UKEPRESSEN 150 ÅR
4
1
NK 960  
3.50 kr UKEPRESSEN 150 ÅR
5
3
960 sp 
UKEPRESSEN 150 ÅR - serie med overtrykk SPECIMEN
20
-
NK 961  
7.50 kr PARLAMENTARISMEN
20
5
NK 962  
2.00 kr JULEFRIM. EVENTYR
10
2
NK 963  
2.00 kr JULEFRIM. EVENTYR
10
2
S14 
JULEFRIM. EVENTYR - horisontalt par (NK 962/963)
23
18
NK 964  
2.50 kr JULEFRIM. EVENTYR
10
1
NK 965  
2.50 kr JULEFRIM. EVENTYR
10
1
S15 
JULEFRIM. EVENTYR - horisontalt par (NK 964/965)
23
18
NK 966  
2.50 kr FJELL I ANTARKTIS
7
1
NK 967  
3.50 kr FJELL I ANTARKTIS
8
4
NK 968  
3.50 kr FRIGJØRING III
8
3
NK 969  
3.00 kr ARTILLERIVÅPEN
7
4
NK 970  
4.00 kr ARTILLERIVÅPEN
9
3
NK 971  
2.50 kr KONGSTEN FORT 300 ÅR
7
1
NK 972  
2.00 kr UNGDOMSÅRET
5
2
NK 973  
3.50 kr UNGDOMSÅRET
8
5
NK 974  
2.50 kr EUROPA XVII
9
1
NK 975  
3.50 kr EUROPA XVII
10
3
NK 976  
2.50 kr NORSK EL-FORSYNING
5
1
NK 977  
4.00 kr NORSK EL-FORSYNING
9
2
NK 978  
2.00 kr NORSK ARBEIDSLIV I
8
10
NK 979  
2.00 kr NORSK ARBEIDSLIV I
8
10
NK 980  
2.00 kr NORSK ARBEIDSLIV I
8
10
NK 981  
2.00 kr NORSK ARBEIDSLIV I
8
10
Blokk 4 
NORSK ARBEIDSLIV I - miniark
33
40
NK 982  
2.50 kr DEICHMANSKE BIBL.
6
1
NK 983  
10.00 kr DEICHMANSKE BIBL.
27
3
NK 984  
2.50 kr HAVNEVESEN/SJØMÅLING
5
1
NK 985  
5.00 kr HAVNEVESEN/SJØMÅLING
12
3
NK 986 Bv 
2.00 kr JULEMOTIVER - utagget venstre
10
2
NK 986 Bh 
2.00 kr JULEMOTIVER - utagget høyre
10
2
NK 986 BB 
JULEMOTIVER - horisontalt par
20
18
NK 987 Bv 
2.50 kr JULEMOTIVER - utagget venstre
10
1
NK 987 Bh 
2.50 kr JULEMOTIVER - utagget høyre
10
1
NK 987 BB 
JULEMOTIVER - horisontalt par
20
18
NK 988  
2.50 kr VM I SKISKYTING
5
1
NK 989  
3.50 kr VM I SKISKYTING
7
5
NK 990  
2.10 kr ORNAMENTER I
5
1
NK 991  
4.00 kr ORNAMENTER I
8
2
NK 992  
2.50 kr HÅNDVERKERFORBUNDET
5
1
NK 993  
7.00 kr HÅNDVERKERFORBUNDET
17
4
NK 994  
2.50 kr EUROPA XVIII
9
1
NK 995  
3.50 kr EUROPA XVIII
10
6
NK 996  
2.50 kr NORDEN VII
5
1
NK 997  
4.00 kr NORDEN VII
8
3
NK 998  
2.50 kr NORSK ARBEIDSLIV II
12
13
NK 999  
2.50 kr NORSK ARBEIDSLIV II
12
13
NK 1000  
2.50 kr NORSK ARBEIDSLIV II
12
13
NK 1001  
2.50 fle NORSK ARBEIDSLIV II
12
13
Blokk 5 
NORSK ARBEIDSLIV II - miniark
50
53
NK 1002  
2.10 kr PERSONALJUBILEER
4
4
NK 1003  
2.50 kr PERSONALJUBILEER
5
1
NK 1004  
3.00 kr PERSONALJUBILEER
6
3
NK 1005  
4.00 kr PERSONALJUBILEER
8
3
NK 1006 Bv 
2.10 kr GLASSMALERIER - utagget venstre
8
2
NK 1006 Bh 
2.10 kr GLASSMALERIER - utagget høyre
8
2
NK 1006 BB 
GLASSMALERIER - horisontalt par
20
18
NK 1007 Bv 
2.50 kr GLASSMALERIER - utagget venstre
8
1
NK 1007 Bh 
2.50 kr GLASSMALERIER - utagget høyre
8
1
NK 1007 BB 
GLASSMALERIER - vertikalt par
20
18
NK 1008  
15.00 kr INT. FREDSÅR
40
3
NK 1009  
3.50 kr TALL I FARGER
7
5
NK 1010  
4.50 kr TALL I FARGER
10
3
NK 1011  
2.30 kr ORNAMENTER II
6
1
NK 1012  
2.70 kr ORNAMENTER II
7
1
NK 1013  
2.70 kr EUROPA XIX
9
1
NK 1014  
4.50 kr EUROPA XIX
12
4
NK 1015  
12.00 kr FORMANNSKAPSLOVENE
30
3
NK 1016  
4.50 kr NORGE - SOMALIA
8
7
Blokk 6 
NORGE - SOMALIA - miniark
11
11
NK 1017  
2.70 kr MATSOPPER I
7
1
NK 1018  
2.70 kr MATSOPPER I
7
1
S16 
MATSOPPER I - horisontalt par (NK 1017/1018)
15
10
NK 1019  
2.70 kr MAIHAUGEN
5
1
NK 1020  
3.50 kr MAIHAUGEN
7
4
NK 1021  
2.30 kr FARTEIN VALEN
5
5
NK 1022  
4.50 kr FARTEIN VALEN
9
2
NK 1023  
2.30 kr NORSK ARBEIDSLIV III
13
13
NK 1024  
2.70 kr NORSK ARBEIDSLIV III
13
13
NK 1025  
3.50 kr NORSK ARBEIDSLIV III
13
13
NK 1026  
4.50 kr NORSK ARBEIDSLIV III
13
13
Blokk 7 
NORSK ARBEIDSLIV III - miniark
60
60
NK 1027  
2.70 kr NORSK MALERKUNST VII
7
1
NK 1028  
5.00 kr NORSK MALERKUNST VII
11
3
NK 1029  
2.30 kr HESTERASER
5
5
NK 1030  
2.70 kr HESTERASER
5
1
NK 1031  
4.50 kr HESTERASER
9
3
NK 1032 Bø 
2.30 kr JULEFORBEREDELSER - utagget oppe
7
3
NK 1032 Bn 
2.30 kr JULEFORBEREDELSER - utagget nede
7
3
NK 1032 BB 
JULEFORBEREDELSER - vertikalt par
15
15
NK 1033 Bø 
2.70 kr JULEFORBEREDELSER - utagget oppe
7
1
NK 1033 Bn 
2.70 kr JULEFORBEREDELSER - utagget nede
7
1
NK 1033 BB 
JULEFORBEREDELSER - vertikalt par
15
15
NK 1034  
2.90 kr NORSK FAUNA I
7
1
NK 1035  
3.80 kr NORSK FAUNA I
9
1
NK 1036  
2.90 kr FRELSESARMEEN
6
1
NK 1037  
4.80 kr FRELSESARMEEN
11
5
NK 1038  
2.90 kr MATSOPPER II
6
1
NK 1039  
2.90 kr MATSOPPER II
6
1
S17 
MATSOPPER II - horisontalt par (NK 1038/1039)
13
10
NK 1040  
2.50 kr MILITÆRJUBILEER
5
3
NK 1041  
2.90 kr MILITÆRJUBILEER
6
1
NK 1042  
4.60 kr MILITÆRJUBILEER
10
4
NK 1043  
25 KRONE NORD-SØR KAMPANJE
53
5
NK 1044  
2.90 kr EUROPA XX
11
1
NK 1045  
3.80 kr EUROPA XX
11
7
NK 1046  
2.90 kr KONG OLAV V 85 ÅR
8
8
NK 1047  
2.90 kr KONG OLAV V 85 ÅR
8
8
NK 1048  
2.90 kr KONG OLAV V 85 ÅR
8
8
Blokk 8 
KONG OLAV V 85 ÅR - miniark
27
27
NK 1049  
2.90 kr KONG OLAV V 85 ÅR
7
1
NK 1050  
2.50 kr CHRISTIAN IV
7
1
NK 1051  
10.00 kr CHRISTIAN IV
25
3
NK 1052  
2.90 kr BALLSPORT
10
11
NK 1053  
2.90 kr BALLSPORT
10
11
NK 1054  
2.90 kr BALLSPORT
10
11
NK 1055  
2.90 kr BALLSPORT
10
11
Blokk 9 
BALLSPORT - miniark
53
53
NK 1056  
2.90 kr LUDVIG
7
1
NK 1057  
2.90 kr LUDVIG
7
1
S18 
LUDVIG - horisontalt par (NK 1056/1057)
17
15
NK 1058  
2.60 kr NORSK FAUNA II
6
1
NK 1059  
3.00 kr NORSK FAUNA II
7
1
NK 1060  
4.00 kr NORSK FAUNA II
9
1
NK 1061  
3.00 kr MATSOPPER III
6
1
NK 1062  
3.00 kr MATSOPPER III
6
1
S19 
MATSOPPER III - horisontalt par (NK 1061/1062)
15
10
NK 1063  
5.00 kr VM I TERRENGLØP
10
2
NK 1064  
3.00 kr VARDØ OG HAMMERFEST
6
1
NK 1065  
4.00 kr VARDØ OG HAMMERFEST
10
4
NK 1066  
3.00 kr NORDEN VIII
6
1
NK 1067  
4.00 kr NORDEN VIII
10
5
NK 1068  
3.70 kr EUROPA XXI
11
5
NK 1069  
5.00 kr EUROPA XXI
15
5
NK 1070  
2.60 kr GRUNNSKOLEN 250 ÅR
6
3
NK 1071  
3.00 kr GRUNNSKOLEN 250 ÅR
6
1
NK 1072  
3 kr NORSK MALERKUNST 8
9
10
NK 1073  
3 kr NORSK MALERKUNST 8
9
10
NK 1074  
3 kr NORSK MALERKUNST 8
9
10
NK 1075  
3 kr NORSK MALERKUNST 8
9
10
Blokk 10 
NORSK MALERKUNST 8 - miniark
47
47
NK 1076  
4 kr NORSKE OL-VINNERE
9
10
NK 1077  
4 kr NORSKE OL-VINNERE
9
10
NK 1078  
4 kr NORSKE OL-VINNERE
9
10
NK 1079  
4 kr NORSKE OL-VINNERE
9
10
Blokk 11 
NORSKE OL-VINNERE - miniark
40
40
NK 1080  
3.00 kr PERSONJUBILEER II
6
1
NK 1081  
25.00 kr PERSONJUBILEER II
50
5
NK 1082  
3.00 kr NORSKE HERREGÅRDER
6
1
NK 1083  
3.00 kr NORSKE HERREGÅRDER
6
1
NK 1084  
3.00 kr JULEPOST
6
1
NK 1085  
3.00 kr JULEPOST
6
1
S20 
JULEPOST - horisontalt par (NK 1084/1085)
19
13