NK 212-329 (1937-1944)
Stemplete krigsmerker som ikke finnes her (-), finner du under ØVRIGE NORGE i nettbutikken

Best.nr.
Beskrivelse Foto
Pris
Postfrisk
Pris
Stemplet
NK 212  
45 øre LUFTPOST II M/VM
17
3
NK 213  
1.00 kr KRONEMERKER KONG HAAKON
2
-
NK 214  
1.50 kr KRONEMERKER KONG HAAKON
15
-
NK 215  
2.00 kr KRONEMERKER KONG HAAKON
9
-
NK 216  
5.00 kr KRONEMERKER KONG HAAKON
83
-
NK 217  
15 øre TURISTMERKER MED VM
20
5
NK 218  
20 øre TURISTMERKER MED VM
63
2
NK 219  
30 øre TURISTMERKER MED VM
67
13
NK 220 x 
15 øre TURISTMERKER U/VM
27
17
NK 220 y 
15 øre TURISTMERKER U/VM
5
3
NK 221 x 
20 øre TURISTMERKER U/VM
250
2
NK 221 y 
20 øre TURISTMERKER U/VM
5
1
NK 222 x 
30 øre TURISTMERKER U/VM
7
3
NK 222 y 
30 øre TURISTMERKER U/VM
5
3
NK 223  
20 øre NORDKAPP II M/VM
23
33
NK 224  
30 øre NORDKAPP II M/VM
100
133
NK 225  
10 øre DRONNING MAUD
5
-
NK 226  
15 øre DRONNING MAUD
5
-
NK 227  
20 øre DRONNING MAUD
7
-
NK 228  
30 øre DRONNING MAUD
5
-
NK 229  
1.00 kr KRONEMERKER LØVE
27
1
NK 230  
1.50 kr KRONEMERKER LØVE
25
2
NK 231  
2.00 kr KRONEMERKER LØVE
43
7
NK 232  
5.00 kr KRONEMERKER LØVE
57
27
NK 233  
10 øre NANSEN II
27
23
NK 234  
15 øre NANSEN II
23
30
NK 235  
20 øre NANSEN II
7
7
NK 236  
30 øre NANSEN II
20
20
NK 237  
1 øre POSTHORN OG LØVE III
1
1
NK 238  
2 øre POSTHORN OG LØVE III
1
1
NK 239  
3 øre POSTHORN OG LØVE III
1
1
NK 240  
5 øre POSTHORN OG LØVE III
3
1
NK 241  
7 øre POSTHORN OG LØVE III
3
1
NK 242  
10 øre POSTHORN OG LØVE III
3
1
NK 243  
12 øre POSTHORN OG LØVE III
5
13
NK 244  
14 øre POSTHORN OG LØVE III
11
20
NK 245 a 
15 øre POSTHORN OG LØVE III
20
2
NK 245 b 
15 øre POSTHORN OG LØVE III
13
1
NK 246 I 
20 øre POSTHORN OG LØVE III
60
4
NK 246 II 
20 øre POSTHORN OG LØVE III
4
1
NK 247  
25 øre POSTHORN OG LØVE III
17
1
NK 248  
30 øre POSTHORN OG LØVE III
30
1
NK 249  
35 øre POSTHORN OG LØVE III
37
1
NK 250  
40 øre POSTHORN OG LØVE III
17
1
NK 251  
50 øre POSTHORN OG LØVE III
15
1
NK 252  
60 øre POSTHORN OG LØVE III
28
1
NK 253  
45 øre LUFTPOST III
7
1
NK 254  
15 øre HÅLÅGALAND
17
-
NK 255  
10 øre REDNINGSSELSKAPET
13
13
NK 256  
15 øre REDNINGSSELSKAPET
13
17
NK 257  
20 øre REDNINGSSELSKAPET
3
3
NK 258  
30 øre REDNINGSSELSKAPET
40
40
NK 259  
20 øre LEGION
500
-
NK 260  
1.00 kr UNIVERSITETET
333
-
NK 261  
1 øre V-MERKER M/VM
3
-
NK 262  
2 øre V-MERKER M/VM
4
-
NK 263  
3 øre V-MERKER M/VM
20
-
NK 264  
5 øre V-MERKER M/VM
5
-
NK 265  
7 øre V-MERKER M/VM
7
-
NK 266  
10 øre V-MERKER M/VM
67
-
NK 267  
14 øre V-MERKER M/VM
10
-
NK 268 a 
15 øre V-MERKER M/VM
19
-
NK 268 b 
15 øre V-MERKER M/VM
7
-
NK 269  
30 øre V-MERKER M/VM
23
-
NK 270  
35 øre V-MERKER M/VM
15
-
NK 271  
40 øre V-MERKER M/VM
83
-
NK 272  
50 øre V-MERKER M/VM
2333
-
NK 273  
60 øre V-MERKER M/VM
21
-
NK 274  
1 øre V-MERKER U/VM
2
-
NK 275  
2 øre V-MERKER U/VM
3
-
NK 276  
3 øre V-MERKER U/VM
2
-
NK 277  
5 øre V-MERKER U/VM
3
-
NK 278  
7 øre V-MERKER U/VM
17
-
NK 279  
10 øre V-MERKER U/VM
3
-
NK 280  
12 øre V-MERKER U/VM
7
-
NK 281  
15 øre V-MERKER U/VM
25
-
NK 282  
20 øre V-MERKER U/VM
2
-
NK 283  
25 øre V-MERKER U/VM
5
-
NK 284  
30 øre V-MERKER U/VM
10
-
NK 285  
35 øre V-MERKER U/VM
18
-
NK 286  
40 øre V-MERKER U/VM
10
-
NK 287  
50 øre V-MERKER U/VM
11
-
NK 288  
60 øre V-MERKER U/VM
40
-
NK 289  
1.00 kr V-MERKER U/VM
20
-
NK 290  
1.50 kr V-MERKER U/VM
37
-
NK 291  
2.00 kr V-MERKER U/VM
140
-
NK 292  
5.00 kr V-MERKER U/VM
190
-
NK 293  
10 øre HVIT V
7
-
NK 294  
10 øre SNORRE
7
2
NK 295  
15 øre SNORRE
3
3
NK 296  
20 øre SNORRE
10
1
NK 297  
30 øre SNORRE
11
11
NK 298  
50 øre SNORRE
7
8
NK 299  
60 øre SNORRE
37
10
NK 300  
20 øre QUISLING
57
-
NK 301  
20 øre QUISLING
57
-
NK 302  
10 øre NORDRAAK
23
13
NK 303  
15 øre NORDRAAK
13
12
NK 304  
20 øre NORDRAAK
19
12
NK 305  
30 øre NORDRAAK
12
12
NK 306  
20 øre RIKSTINGET
4
-
NK 307  
15 øre WESSEL
2
2
NK 308  
20 øre WESSEL
2
2
NK 309  
20 øre POSTFORENING
3
-
NK 310  
30 øre POSTFORENING
3
-
NK 311  
15 øre NORDKAPP III
8
10
NK 312  
20 øre NORDKAPP III
16
17
NK 313  
30 øre NORDKAPP III
16
17
NK 314  
10 øre GRIEG
2
2
NK 315  
20 øre GRIEG
2
2
NK 316  
40 øre GRIEG
3
2
NK 317  
60 øre GRIEG
3
2
NK 318  
20 øre FRONTKJEMPER
3
-
NK 319  
10 øre LANDSHJELP I
9
-
NK 320  
20 øre LANDSHJELP I
9
-
NK 321  
40 øre LANDSHJELP I
9
-
NK 322  
10 øre KRIGSFORLIS
7
-
NK 323  
15 øre KRIGSFORLIS
7
-
NK 324  
20 øre KRIGSFORLIS
7
-
NK 325  
40 øre GRAN
3
-
NK 326  
5 øre LANDSHJELP II
7
-
NK 327  
10 øre LANDSHJELP II
7
-
NK 328  
15 øre LANDSHJELP II
7
-
NK 329  
20 øre LANDSHJELP II
7
-