Nettbutikk - 563 (HJÆLSETRUTEN) -
Til innhold nettbutikk

563 (HJÆLSETRUTEN) -

21630 
563 (HJÆLSETRUTEN) 77 II X. 10 øre fintagget - luksus-stemplet firerings nummer "563".  
150
9383 
ALTENFJORD 53 IVb. 10 øre rød - vannrett trestripe fra arkposisjon H. 66-68 - stemplet "Altenfjord 4.VII.91".  
400
13608 
BERGEN-TRONDHJEM A 53 VIII. 10 øre karminrød - rettvendt fullstemplet "Bergen-Trondhjem A 24.V.94".  
200
20294 
BERGEN-TRONDHJEM D 74 X. 2 øre fintagget - med stor del av "Bergen-Trondhjem D 22.VI.09".  
100
20025 
CHR.A-BERGEN 61 X. 5 øre grovtagget type 2 - vannrett 4-stripe stemplet "Chr.A-Bergen 26.VIII.95". Noen taggemangler.  
1.300
20245 
CHR.A-BERGEN 62. 10 øre grovtagget - vannrett par stemplet "Chr.A-Bergen".  
40
20656 
CHR.A-BERGEN A 76 X. 5 øre fintagget - luksus-stemplet "Chr.A-Bergen A 16.IV.06".  
200
18931 
CHR.A-BERGEN C 68. 10 øre grovtagget - nær rettvendt fullstemplet "Chr.A-Bergen C 10.V.98".  
60
17687 
CHR.A-BERGEN D 63. 20 øre grovtagget - nær rettvendt fullstemplet "Chr.a-Bergen D 14.X.96".  
175
20517 
CHR.A-BERGEN D 75 X. 3 øre fintagget - nær fullstemplet "Chr.A-Bergen D 16.XI.03".  
125
23678 
CHR.A-BERGEN E 61 X. 5 øre grovtagget type 2 - rettvendt nær fullstemplet "Chr.A-Bergen E 24.X.95". To lave tagger oppe.  
400
29172 
DAMPSK. SENJENS EXPD. 30. 50 øre skravert - lett nær rettvendt fullstemplet "Dampsk. Senjens Expd. 24.4.1888".  
500
18470 
FRA NORGE 53 VIII. 10 øre karminrød - merke med del av linjestempel "Fra Norge".  
200
27531 
HAMMERFEST-D-HAMBURG 53 VI. 10 øre karminrød - vannrett par stemplet "Hammerfest-D-Hamburg 1.II.92".  
200
9543 
HMRFST A. HMBRG 4 skilling - sidevendt fullstemplet "Hmrfst A. Hmbrg 7.3.1867". Kort tagg i toppen.  
250
4757 
HMRFST B. HMBRG 2 skilling - omvendt fullstemplet "Hmrfst B. Hmbrg 2.8.1867" på velsentrert pent merke. Liten del av annet stempel.  
3.000
482 
HMRFST B. HMBRG 4 skilling - nær fullstemplet "Hmrfst B. Hmbrg 23.2.1866". Svak loddrett brekk.  
300
21620 
HMRFST B. HMBRG 27. 20 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Hmrfst B. Hmbrg 15.8.1881".  
350
26699 
HMRFST B. HMBRG 53 VII. 10 øre karminrosa - type 1 - nær fullstemplet "Hmrfst B. Hmbrg 9.9.1893".  
150
25760 
HMRFST C. HMBRG 2 skilling - pent merke med del av "Hmrfst C. Hmbrg 7.9.1868". Tynnhet.  
1.300
4759 
HMRFST C. HMBRG 8 skilling - meget pent sidevendt fullstemplet "Hmrfst C. Hmbrg 16.3.1866".  
550
4762 
HMRFST D. HMBRG 3 skilling - stemplet "Hmrfst D. Hmbrg" i 1867. Stempelet er dobbeltslått. Merket med god farge.  
300
9239 
HMRFST E. HMBRG 3 skilling - fargefriskt merke nær fullstemplet "Hmrfst E. Hmbrg 12.6.1866". Skjev ned til høyre.  
700
1616 
HMRFST E. HMBRG 8 skilling - stemplet "Hmrfst E. Hmbrg 17.3.18??".  
400
4758 
HMRFST E. HMBRG 8 skilling - sidevendt nær fullstemplet "Hmrfst E. Hmbrg 15.11.1866" på pent merke.  
400
26910 
HMRFST E. HMBRG 8 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Hmrfst E. Hmbrg 29.8.1867". Liten del av annet stempel.  
800
28771 
HMRFST G. HMBRG 53 IVb. 10 øre rød - lett nær fullstemplet "Hmrfst G. Hmbrg 10.4.1891".  
200
28537 
INDHERREDS POSTEXPD. B 53 VII. 10 øre karminrosa - type 2 - lett nær fullstemplet "Indherreds Postexpd. B 20.XI.93".  
200
13046 
INDRE SOGNS POSTEXP. 57. 10 øre fintagget - fullstemplet "Indre Sogns Postexp. 13.XII.94".  
100
26084 
LOFOTEN 4 skilling - lett rettvendt nær fullstemplet "Lofoten 12.2.1860" (2 R).  
600
26456 
LOFOTEN 4 skilling - rettvendt nær fullstemplet "Lofoten 13.11.1859" (58 A - 2 R). lite  
600
26471 
LOFOTEN 4 skilling - lett rettvendt nær fullstemplet "Lofoten 19.9.1862" (57 A - 4 R).  
1.200
26503 
LOFOTEN 4 skilling - nær fullstemplet "Lofoten 9.4.1859" (57 A - 4 R).  
850
26516 
LOFOTEN 4 skilling - fullstemplet "Lofoten 27.2.1859" (57 A - 4 R).  
800
21132 
MJØSENS POSTEXP. 77 II X. 10 øre fintagget - nær rettvendt fullstemplet "Mjøsens Postexp. 1.VIII.02". (5 pkt.).  
75
28580 
NORDLANDS POSTEXP. A 53 IId. 10 øre rød - rettvendt nær fullstemplet "Nordlands Postexp. A 1.V.87".  
50
28727 
NORDLANDS POSTEXP. B 54 V. 20 øre blå - rettvendt fullstemplet "Nordlands Postexp. B 11.V.93".  
100
28845 
NORDLANDS POSTEXP. C 50 b. 2 øre brun - lett sidevendt fullstemplet "Nordlands Postexp. C 2.V.93".  
150
14852 
NORDLANDS POSTEXP. D 53 VII. 10 øre karminrosa - type 2 - nær fullstemplet "Nordlands Postexp. D 1.X.93".  
300
23748 
NORDLANDS POSTEXP. F 66. 3 øre grovtagget - fullstemplet "Nordlands Postexp. F 11.VI.97".  
50
21929 
NORDSJØ PXP. 77 II X. 10 øre fintagget - nær fullstemplet "Nordsjø Pxp. 14.I.01".  
50
28810 
SALTENS POSTEXP. 54 V. 20 øre blå - lett rettvendt fullstemplet "Saltens Postexp. 20.VII.93".  
60
23774 
SOGNS POSTEXP. FR. 68. 10 øre grovtagget - luksus-stemplet "Sogns Postexp. Fr. 11.III.98".  
200
25507 
SØNDM ROMSDL DPSK. 43 aX. 10 øre karmin - nær rettvendt fullstemplet "Søndm Romsdl Dpsk. 28.IX.85".  
350
19209 
SØNDMØRES POSTEXP. 53 I. 10 øre brunkarmin - nær rettvendt fullstemplet "Søndmøres Postexp. 23.VI.87". Uren tagging.  
100
12205 
SØPOSTKONTOR NO 57. 10 øre fintagget - rettvendt fullstemplet "Søpostkontor No 3".  
200
21065 
SØPOSTKONTOR NO.3 68. 10 øre grovtagget - nær fullstemplet "Søpostkontor No.3 12.XII.96".  
50
21867 
SØPOSTKTR NO 3 A 77 II X. 10 øre fintagget - nær rettvendt fullstemplet "Søpostktr No 3 A 8.IX.06" (4 pkt.).  
100
15743 
VESTBANERNES POSTEXP. B 53 VII. 10 øre karminrosa - vannrett par type 1-1 - stemplet "Vestbanernes Postexp. B 29.I.94". Venstre merke er oppgravert i kronen.  
200
1479 
ØSTFINMARKS-DPSKB: 4 skilling - svakt fullstemplet "Østfinmarks-DpskB: 27.4.1864". Rundt øvre høyre hjørne.  
200
31354 
ØSTFINMARKS-DPSKB: 4 skilling - lettstemplet "Østfinmarks-Dpskb: 27.4.1864".  
600
14878 
ØSTFINMARKS-DPSKB: 4 skilling - lett nær fullstemplet "Østfinmarks-Dpskb: ?.5.1866".  
500