Nettbutikk - 100 (HAMMERFEST) -
Til innhold nettbutikk

100 (HAMMERFEST) -

9599 
100 (HAMMERFEST) 53 I. 10 øre brunkarmin - med deler av trerings nummer "100" (Nordbanernes Postexp.).  
200
30179 
152 (KJØLLEFJORD) 4 skilling - lett rettvendt fullstemplet nummer "152" (Kjøllefjord - 4R). Noen brune tagger.  
1.200
11999 
329 (VADSØ) Lett fullstemplet nummer "329" (Vadsø). Meget gode til normale marger.  
1.300
26390 
329 (VADSØ) Nær rettvendt fullstemplet nummer "329" (Vadsø) på merke med normale til gode marger.  
3.000
28449 
329 (VADSØ) 2 skilling - rettvendt fullstemplet nummer "329" (Vadsø). Liten bue fra annet stempel.  
1.200
31348 
HAMMERFEST Del av "Hammerfest ?.9.1856". Gode til meget gode marger.  
1.300
28835 
HAMMERFEST 50 a. 2 øre oransjebrun - sidevendt fullstemplet "Hammerfest 10.X.95". Mangler en tagg oppe.  
150
1446 
HAMMERFEST 56. 3 øre fintagget - luksus-stemplet "Hammerfest 2.IV.95".  
400
18921 
HAMMERFEST 56. 3 øre fintagget - vannrett par stemplet "Hammerfest 9.1.95".  
300
21833 
HAMMERFEST 77 II X. 10 øre fintagget - luksus-stemplet "Hammerfest 11.IX.03".  
150
23547 
HAMMERFEST 82. 35 øre fintagget - vannrett trestripe stemplet "Hammerfest 24.X.12".  
500
28415 
HAMMERFEST 91. 2.00 kr Haakon 1907 - med deler av "Hammerfest 23.II.16". God tagging.  
950
12916 
KAUTOKEINO 53 IVc. 10 øre matt karmin - med deler av "Kautokeino 15.?.1891" (R).  
100
20367 
KAUTOKEINO 75 X. 3 øre fintagget - lett rettvendt fullstemplet enrings "Kautokeino 20.12.1899".  
200
17208 
KISTRAND 59. 1 øre grovtagget - fireblokk stemplet "Kistrand 3.XI.98".  
1.000
14707 
TALVIG 38 xX. 10 øre karminrosa - sidevendt nær fullstemplet "Talvig 5.7.1884" (2 R).  
400
19875 
TANEN 25 I. 10 øre skravert - fullstemplet "Tanen 19.V.81".  
125
17872 
TANEN 64 X. 50 øre grovtagget - med stor del av "Tanen 3.II.02". post Fragt Betalt 31.V.95".  
250
17272 
TUFJORD 60. 3 øre grovtagget - vannrett par stemplet "Tufjord 13.IV.96".  
600
1422 
VADSØ 4 skilling - rettvendt nær fullstemplet "Vadsø 11.7.63" (d).  
300
26054 
VADSØ 4 skilling - fullstemplet "Vadsø 7.9.1863" (52 A).  
500
26026 
VADSØ 3 skilling - pent merke med stor del av "Vadsø 22.1.1869". God farge.  
4.000
4696 
VADSØ 4 skilling - omvendt fullstemplet "Vadsø 23.1.1867" (52 A - d) på brevstykke.  
500
19808 
VADSØ 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - sidevendt fullstemplet "Vadsø 8.6.188?".  
350
18272 
VADSØ 66. 3 øre grovtagget - nær fullstemplet "Vadsø 28.IX.99".  
50
1062 
VARDØ 54 IV. 20 øre blå - lett rettvendt fullstemplet "Vardø 16.XII.92". God tagging og sentrering.  
150
19732 
VARDØ 92 b. 15 øre på 4 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Vardø 14.I.09".  
60