Nettbutikk - 137 (IBESTAD) -
Til innhold nettbutikk

137 (IBESTAD) -

11200 
137 (IBESTAD) Lett rettvendt fullstemplet nummer "137" (Ibestad - R). Gode til normale marger.  
2.200
30192 
255 (SANDTORV) Litt tungt rettvendt fullstemplet nummer "255" (Sandtorvholm - 2 R). Normale marger.  
3.500
4271 
HAVNÆS 4 skilling - nær fullstemplet "Havnæs 15.1.1865" (2 R) på brevstykke.  
900
17341 
HAVNÆS 4 skilling - lett nær rettvendt fullstemplet "Havnæs 16.5.1867" (2 R).  
600
20113 
HAVNÆS 4 skilling - omvendt fullstemplet "Havnæs 13.12.1865" (2 R).  
700
28129 
HAVNÆS 24 IIIba. 5 øre skravert - lett fullstemplet blå "Havnæs 9.1.1883". 3 R på røde merker.  
700
21584 
IBESTAD 40 IIbx. 20 øre prøyssisk blå - rettvendt nær fullstemplet hullstempel "Ibestad 28.III.84". (5 pkt.).  
400
24607 
IBESTAD 53 I. 10 øre brunkarmin - stemplet hullstempel "Ibestad 31.VII.86" (5 pkt.).  
200
28146 
KASTNÆSHAVN 24 Ia. 5 øre skravert - vannrett par med stor del av "Kastnæshavn 29.8". R på røde merker.  
400
28753 
KASTNÆSHAVN 54 IV. 20 øre blå - lett nær fullstemplet "Kastnæshavn 15.7.92".  
40
19007 
KJOSEN 68. 10 øre grovtagget - nær rettvendt fullstemplet "Kjosen 10.II.97" (5 pkt.).  
200
29313 
KLØVEN 13 b. 3 skill 3 gråfiolett - rettvendt fullstemplet "Kløven 24.6.1872". Ujevn tagging høyre side.  
500
29312 
KLØVEN 14. 4 skill 4 - rettvendt nær fullstemplet "Kløven 2.7.1871" (R).  
400
16114 
KLØVEN 53 VIII. 10 øre karminrød - rettvendt nær fullstemplet "Kløven 1.IV.94".  
200
13980 
KVÆDFJORD 53 VI. 10 øre karminrød - nær fullstemplet "Kvædfjord 7.7.1893" (b). Mangler en tagg i høyre side.  
100
28597 
KVÆDFJORD 53 IIIb. 10 øre anilinrosa - lett rettvendt fullstemplet "Kvædfjord 19.12.1889" (b).  
100
8084 
KVÆFJORD 58 A. 20 øre fintagget - nær fullstemplet "Kvæfjord 2.VII.95".  
100
30167 
LYNGEN 4 skilling - lett rettvendt fullstemplet "Lyngen 23.5.1861" (2 R).  
900
19461 
LYNGEN 70. 25 øre grovtagget - nær fullstemplet "Lyngen 30.XII.99" (4 pkt.).  
400
28595 
MAALSELVEN 53 IIIb. 10 øre anilinrosa - nær rettvendt fullstemplet "Maalselven 15.VII.90".  
100
20203 
ROSFJORD 72. 50 øre grovtagget - nær fullstemplet "Rosfjord 13.VI.00".  
250
26028 
SANDTORV 4 skilling - lett nær fullstemplet "Sandtorv 8.7.1860".  
250
26448 
SANDTORV 4 skilling - lett rettvendt fullstemplet "Sandtorv 19.4.1859". En lav tagg oppe.  
350
23254 
SANDTORV 4 skilling - fullstemplet "Sandtorv 1.9.1866" (e).  
400
30440 
SANDTORV 4 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Sandtorv 16.6.1868" (5 pkt.).  
600
25203 
SJØVEGAN 80 X. 25 øre fintagget - nær rettvendt fullstemplet "Sjøvegan 6.II.09".  
250
26446 
SKJÆRVØ 4 skilling - omvendt nær fullstemplet "Skjærvø 19.7.1861". (2 R).  
650
26454 
SKJÆRVØ 4 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Skjærvø 5.6.1859" (2 R). En lav tagg oppe.  
500
29690 
SKJÆRVØ 4 skilling - omvendt fullstemplet "Skjærvø 8.1.1859" (2 R).  
750
1520 
SKJÆRVØ 4 skilling - rettvendt nær fullstemplet "Skjærvø 5.12.1866" (2 R). Kort tagg i overkant.  
400
24656 
SØR-REISEN 53 VI. 10 øre karminrød - sidevendt fullstemplet "Sør-Reisen 12.4.1892". Svak brekk.  
75
17635 
SØR-REISEN 63. 20 øre grovtagget - nær fullstemplet "Sør-Reisen 20.?.1896".  
175
20631 
THRONDENÆS 14. 4 skill 4 - nær fullstemplet "Throndenæs 6.8.1868" (R). Skjev ned til venstre.  
175
25425 
TORSKEN 40 Ib. 20 øre matt blå - med del av "Torsken" (4 R på røde merker).  
1.500
19617 
TROMSØ 71. 35 øre grovtagget - rettvendt nær fullstemplet "Tromsø 4.IV.00".  
250
27443 
TROMSØ 79 X. 20 øre fintagget - vertikal 6-blokk stemplet "Tromsø 16.XI.03".  
400