Nettbutikk - 141 (INDVIGEN) -
Til innhold nettbutikk

141 (INDVIGEN) -

30417 
141 (INDVIGEN) 4 skilling - sidevendt fullstemplet nummer "141" (Indvigen - 6 pkt.).  
650
28698 
322 (UNDERDAL) 16 IIa. 1 skilling gulgrønn - fullstemplet nummer "322" (Underdal). Et rundt hjørne.  
300
13973 
ASKEVOLD 53 VI. 10 øre karminrød - lett nær fullstemplet "Askevold 24.7.1892" (d).  
100
24524 
DALE I HOLMEDAL 40 IIbyY. 20 øre prøyssisk blå med stående vannmerke 1 stilling 7 - rettvendt nær fullstemplet "Dale i Holmedal 27.II.84".  
1.800
22292 
DAVIKEN 78. 15 øre fintagget - nær fullstemplet "Daviken 25.III.10" (4 pkt.).  
175
14887 
FALEIDE 53 VII. 10 øre karminrosa - type 2 - nær rettvendt fullstemplet "Faleide 21.10.1893" (d).  
300
31356 
FLORØ 4 skilling - luksus-stemplet "Florø 24.3.1866" på brevstykke.  
750
28251 
FLORØ 29 b. 35 øre skravert - fullstemplet "Florø 6.X.94".  
250
11184 
FLORØ 40 Ib. 20 øre matt blå - rettvendt nær fullstemplet "Florø 23.4.1885" på brevstykke.  
2.500
21143 
FLORØ 53 VI. 10 øre karminrød - rettvendt fullstemplet "Florø 14.III.93".  
50
5304 
FLORØ 54 IIc. 20 øre grønnlig blå - nær rettvendt fullstemplet "Florø 23.VII.90".  
600
17220 
FLORØ 59. 1 øre grovtagget - vannrett firestripe stemplet "Florø 24.XI.96".  
1.000
22168 
FLORØ 78. 15 øre fintagget - luksus-stemplet "Florø 28.X.10". God tagging og sentrering.  
500
23110 
FØRDE 25 III. 10 øre skravert - nær fullstemplet "Førde 20.9.1881" (a).  
50
21987 
HORNINGDAL 58 A. 20 øre fintagget - lett nær rettvendt fullstemplet "Horningdal 15.10.1894".  
150
23024 
KAUPANGER 41. 3 øre - nær rettvendt fullstemplet "Kaupanger 2.10.188?".  
700
11304 
LADEVIG 53 IIIa. 10 øre rød - nær fullstemplet "Ladevig 28.11.1888" (c).  
70
27428 
LADEVIG 54 IIa. 20 øre matt blå - lett rettvendt fullstemplet "Ladevig 21.9.1889" (c).  
70
27820 
LEGANGER 40 IIbx. 20 øre prøyssisk blå - lett nær fullstemplet "Leganger 16.2.1885".  
250
18313 
LYSTER 57. 10 øre fintagget - fullstemplet "Lyster 5.II.95" (4 pkt.).  
150
9606 
LÆRDAL 4 skilling - lettstemplet "Lærdal 27.3.1859" på brevstykke.  
300
14754 
LÆRDAL 4 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Lærdal 27.7.1865" (c) på brevstykke.  
350
22732 
LÆRDAL 25 I. 10 øre skravert - nær rettvendt nær fullstemplet "Lærdal 7.4.1881" (a).  
150
28141 
LÆRDAL 53 IVa. 10 øre anilinrød - omvendt nær fullstemplet "Lærdal 3.8.1891".  
100
28818 
LÆRDAL 55. 25 øre mattfiolett - luksus-stemplet "Lærdal 1.VIII.95".  
600
15690 
LÆRDAL 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - med stor del av "Lærdal 4.VIII.06".  
300
16475 
LÆRDAL 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - med stor del av "Lærdal 10.XII.06". Vannrett brekk.  
200
2320 
MARIFJÆREN 27. 20 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Marifjæren 2.9.1878". Prima tagging og sentrering.  
250
14854 
MARIFJÆREN 53 V. 10 øre matt karmin - lett nær fullstemplet "Marifjæren 11.2.1892" (e).  
100
1548 
MOLDØEN 4 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Moldøen 11.11.1866" (2 R).  
500
23609 
MOLDØEN 4 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Moldøen 4.11.1866" (type 1 - 2 R).  
900
27319 
SOGNDAL I SOGN 37 I. 10 øre uskravert - fullstemplet "Sogndal i Sogn 11.12.1882" (b).  
600
12297 
SOGNDAL I SOGN 53 IIIc. 10 øre anilinrød - lett nær rettvendt fullstemplet "Sogndal i Sogn 13.3.1890".  
100
18917 
SOGNDAL I SOGN 68. 10 øre grovtagget - rettvendt fullstemplet "Sogndal i Sogn 16.XII.97".  
150
19997 
STRYN 4 skilling - pent stemplet "Stryn 3.6.1865" (R) på brevstykke.  
500
25630 
UDVIGEN 53 VII. 10 øre karminrosa - type 1 - lett nær fullstemplet "Udvigen 14.3.1894" (R).  
150