Nettbutikk - 14 (ARENDAL) -
Til innhold nettbutikk

14 (ARENDAL) -

14564 
14 (ARENDAL) Bredrandet loddrett par med begge merker lettstemplet nummer "14" (Arendal). Arkposisjon A 20-30.  
3.200
3461 
14 (ARENDAL) 4 skilling - sidevendt nær fullstemplet nummer "14" (Arendal - type 1).  
200
12541 
14 (ARENDAL) 4 skilling - lett fullstemplet nummer "14" (Arendal - type 1).  
200
13109 
14 (ARENDAL) 4 skilling - nær fullstemplet nummer "14" (Arendal - type 1).  
200
19975 
14 (ARENDAL) 4 skilling - lett fullstemplet nummer "14" (Arendal - a).  
250
10708 
14 (ARENDAL) 8 skilling - lett fullstemplet nummer "14" (Arendal) på brevstykke.  
350
11356 
285 (SAGESUND) Sidevendt fullstemplet nummer "285" (Stenkjær). Gode til normale marger.  
1.000
5376 
315 (TVEDESTRAND) Loddrett 3-stripe på lite brevstykke med vakre nummerstempler "315" (Tvedestrand). Stripen har meget gode marger tre sider - smal nede. Arkposisjoner D 18/28/38. Loddrette striper er uvanlige.  
9.500
20458 
315 (TVEDESTRAND) Pent sidevendt fullstemplet nummer "315" (Tvedestrand - b) på bredrandet merke.  
1.600
29227 
ARENDAL Bredrandet merke med del av arkmarg venstre side lettstemplet "Arendal 24.2.1856". Arkposisjon C 11.  
1.500
1496 
ARENDAL 2 skilling og vannrett trestripe 8 skilling litt urent stemplet "Arendal 24.5.1861" på lite brevstykke.  
1.500
16189 
ARENDAL 3 skilling - med del av "Arendal". God farge.  
500
14274 
ARENDAL 24 skilling - med stor del av "Arendal 13.9.18??".  
800
20528 
ARENDAL 11. 1 skill 1 - lett nær fullstemplet "Arendal 2.7.1873".  
300
20651 
ARENDAL 18 og 23. Vannrett par 3 skilling Posthorn og vannrett par 3 øre skravert stemplet "Arendal 25.5.1877" på brevstykke.  
2.500
29151 
ARENDAL 21. 7 skilling - velsentrert merke med del av "Arendal 26.3.1874".  
650
20065 
ARENDAL 53 VI. 10 øre karminrød - fullstemplet "Arendal 17.VI.93".  
40
23743 
ARENDAL 62. 10 øre grovtagget - luksus-stemplet "Arendal 10.XII.95".  
50
18636 
ARENDAL 67. 5 øre grovtagget - vannrett firestripe stemplet "Arendal 7.XI.98".  
250
13890 
ARENDAL 79 Y. 20 øre fintagget med stående vannmerke - loddrett trestripe stemplet "Arendal 12.IX.05".  
400
17435 
ARENDAL 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - del av "Arendal 27.VII.05".  
700
30700 
BORØEN 28. 25 øre skravert - rekonstruert vannrett par sentralt stemplet "Borøen 9.??.18?3". Merkene er skåret fra hverandre, noe som medfører at venstre merke har korte tagger i høyre side.  
1.400
22355 
GJERESTAD 79 X. 20 øre fintagget - rettvendt nær fullstemplet enrings "Gjerestad 22.5.1911". Mikroskopisk hull ved 9-tallet.  
50
26562 
GRIMSTAD 2 skilling - vannrett par stemplet "Grimstad 19.3.1861" på brevstykke.  
2.000
26589 
GRIMSTAD 8 skilling - lett fullstemplet "Grimstad 19.1.1862".  
450
28902 
GRIMSTAD 8 skilling - vannrett trestripe med alle tre merker fullstemplet "Grimstad 5.1.1862".  
1.500
27339 
GRIMSTAD 24 skilling - rettvendt fullstemplet "Grimstad 31.3.1867". Merket er litt urent.  
2.000
28223 
GRIMSTAD 26. 12 øre skravert - fullstemplet "Grimstad 29.8.1877".  
400
24591 
GRIMSTAD 40 IIa. 20 øre blå - nær rettvendt fullstemplet "Grimstad 3.2.1885".  
400
15079 
GRIMSTAD 53 IIIb. 10 øre anilinrosa - fullstemplet "Grimstad 20.10.1888" (a).  
50
28592 
GRIMSTAD 53 IIIa. 10 øre rød - rettvendt nær fullstemplet "Grimstad 5.4.1888" (a).  
100
21810 
GRIMSTAD 77 II X. 10 øre fintagget - luksus-stemplet "Grimstad 26.XI.01".  
150
24025 
GRIMSTAD 78. 15 øre fintagget - vannrett par sentralt stemplet "Grimstad 4.X.15".  
175
16402 
GRIMSTAD 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - vannrett par sentralt stemplet "Grimstad 6.XII.05".  
900
26012 
LILLESAND 4 skilling - fullstemplet "Lillesand 29.8.1862".  
250
22297 
LILLESAND 30. 50 øre skravert - fullstemplet "Lillesand 3.9.1883".  
125
27467 
LILLESAND 53 IVc. 10 øre matt karmin - nær fullstemplet "Lillesand 4.7.1891".  
150
19609 
LYNGØER 29 a. 35 øre skravert - sjøgrønn - rettvendt fullstemplet "Lyngøer 9.3.1887". God tagging. Skjev ned.  
1.400
24621 
LYNGØER 53 IIIb. 10 øre anilinrosa - nær fullstemplet "Lyngøer 8.6.1889".  
100
2728 
LYNGØR 50 b. 2 øre brun - vannrett par stemplet "Lyngør 3.VII.04".  
75
11782 
RIISØER 4 skilling - nær fullstemplet "Riisøer 15.3.1868".  
250
18353 
RIISØER 4 skilling - lett nær fullstemplet "Riisøer 1.5.1863".  
200
18587 
RIISØER 4 skilling - lett nær fullstemplet "Riisøer 30.3.1859".  
250
28235 
RISØR 27. 20 øre skravert - fullstemplet hullstempel "Risør 25.XI.82" (5 pkt.). Noen flate tagger nede.  
100
22959 
RISØR 43 aX. 10 øre karmin - nær rettvendt fullstemplet "Risør 10.IX.84".  
450
4736 
RISØR 46 a. 20 øre matt blå - klart trykk - rettvendt fullstemplet "Risør 6.I.86".  
700
8853 
RISØR 53 VII. 10 øre karminrosa - type 2 - lett rettvendt fullstemplet "Risør 16.XI.93".  
350
9993 
RISØR 53 IId. 10 øre rød - nær rettvendt fullstemplet "Risør 23.I.87".  
150
24657 
RISØR 53 VI. 10 øre karminrød - vannrett par sentralt stemplet "Risør 22.VI.92".  
100
28584 
RISØR 53 I. 10 øre brunkarmin - rettvendt nær fullstemplet "Risør 28.X.87".  
100
23502 
RISØR 83 Y. 50 øre fintagget med stående vannmerke - sidevendt fullstemplet "Risør 7.VI.07".  
100
26573 
TVEDESTRAND 3 skilling - omvendt fullstemplet "Tvedestrand 6.9.1861".  
800
20119 
TVEDESTRAND 22. 1 øre skravert - vannrett trestripe stemplet "Tvedestrand 3.6.85". Typer 1-4-3.  
300
26407 
TVEDESTRAND 44. 12 øre mattgrønn - med stor del av "Tvedestrand 26.5.1884".  
2.800
17226 
TVEDESTRAND 60. 3 øre grovtagget - vannrett trestripe stemplet "Tvedestrand 2.XI.95". Uvanlig.  
1.000
30210 
ØSTER RIISØER Lett fullstemplet "Øster Riisøer 14.4.1856". Meget gode til normale marger.  
1.700