Nettbutikk - DRAMMEN-Linje 6030
Til innhold nettbutikk

DRAMMEN-

28382 
DRAMMEN 85 II. 1.00 kr provisorie 1905 - stemplet "Drammen 16.V.08". God tagging.  
800
19595 
DRAMMEN 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - med del av "Drammen".  
650
27408 
DRAMMEN Ø 55. 25 øre mattfiolett - vannrett par type 6-7 - stemplet "Drammen Ø 24.IX.96".  
300
21978 
GJEITHUS 77 II X. 10 øre fintagget - nær rettvendt fullstemplet "Gjeithus 21.VIII.03" (2 pkt.).  
75
9927 
GJETHUS 53 IId. 10 øre rød - lett rettvendt fullstemplet "Gjethus 9.10.1886" (b).  
200
26458 
HEGGEN 4 skilling - med stor del av "Heggen 18.11.18??" (R).  
500
26463 
HOUGSUND 4 skilling - sidevendt nær fullstemplet "Hougsund" (d).  
450
27115 
HOUGSUND 18 a. 3 skilling karmin - merke som er så skjevperforert at nabomerket synes oppe. Stemplet "Hougsund 2.8.1872".  
500
27101 
HOUGSUND 3 skilling - lett rettvendt fullstemplet "Hougsund 7.12.1876" (d).  
500
1486 
HØNEFOS 4 skilling - sidevendt fullstemplet blå "Hønefos 30.5.1859".  
300
11938 
HØNEFOS 4 skilling - lett sidevendt fullstemplet blå "Hønefos 31.5.1860".  
400
11959 
HØNEFOS 4 skilling - lett nær rettvendt fullstemplet blå "Hønefos 27.5.1861".  
450
28225 
HØNEFOS 26. 12 øre skravert - sidevendt fullstemplet "Hønefos 24.8.1881".  
300
19693 
HØNEFOS 37 II. 10 øre uskravert - oppgravert - nær rettvendt fullstemplet "Hønefos 14.6.1882".  
125
9279 
HØNEFOS 57. 10 øre fintagget - luksus-stemplet "Hønefos 20.VIII.94".  
350
2067 
HØNEFOSS 78. 15 øre fintagget - vannrett par stemplet "Hønefoss 29.XI.12".  
80
24026 
HØNEFOSS 78. 15 øre fintagget - vannrett par sentralt stemplet "Hønefoss 19.X.12".  
150
28335 
HØNEFOSS 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - sidevendt nær fullstemplet "Hønefoss 10.V.10".  
800
19552 
HØNEFOSS 87 I. 2.00 kr provisorie 1905 - med stor del av "Hønefoss 24.II.09".  
700
26622 
KONGSBERG 8 skilling - lett nær rettvendt fullstemplet blått "Kongsberg 18.9.1862".  
600
2256 
KONGSBERG 22. 1 øre skravert - vannrett trestripe stemplet "Kongsberg". Meget god tagging og sentrering.  
300
28434 
KONGSBERG 30. 50 øre skravert - lett fullstemplet "Kongsberg 9.5.1885".  
120
28366 
KONGSBERG 34. 2.00 kr Oscar - lett rettvendt fullstemplet "Kongsberg 11.VII.96".  
350
21581 
KONGSBERG 66. 3 øre grovtagget - nær fullstemplet "Kongsberg 6.VI.98".  
50
20329 
KONGSBERG 74 X. 2 øre fintagget - luksus-stemplet "Kongsberg 23.V.08". De nedre hjøerne er litt runde.  
100
21632 
KONGSBERG 77 II X. 10 øre fintagget - nær rettvendt fullstemplet "Kongsberg 11.III.08".  
100
23484 
KRØDEREN 80 X. 25 øre fintagget - vannrett trestripe stemplet "Krøderen 7.V.10".  
200
27653 
NAKKERUD 55. 25 øre mattfiolett - nær fullstemplet "Nakkerud 21.11.1895". Uren tagging.  
75
22484 
NAKKERUD 68. 10 øre grovtagget - lett rettvendt nær fullstemplet enrings "Nakkerud 26.8.1896".  
75
19074 
NAKKERUD 69. 20 øre grovtagget - nær fullstemplet "Nakkerud 9.3.1899".  
50
19369 
NAKKERUD 70. 25 øre grovtagget - rettvendt fullstemplet "Nakkerud ?.VII.02". Lett vannrett brekk.  
100
20480 
NES I HALLINGDAL 75 X. 3 øre fintagget - med stor del av "Nes i Hallingdal 4.III.01".  
60
23085 
NES I HALLINGDAL 81. 30 øre fintagget - med stor del av "Nes i Hallingdal 25.II.09". God tagging og sentrering.  
75
20587 
ROLLAG 57. 10 øre fintagget - nær rettvendt nær fullstemplet enrings "Rollag 3.8.1894".  
75
21210 
ROLLAG 77 II X. 10 øre fintagget - nær rettvendt fullstemplet enrings "Rollag 11.9.1903".  
100
9040 
SKJÆRDALEN 41. 3 øre - vannrett par stenplet "Skjærdalen 31.8.1866".  
300
10200 
SKJÆRDALEN 48 I. 2 øre på 12 øre brun - fireblokk stemplet "Skjærdalen 30.I.10".  
150
13164 
SKOLLENBORG 58 A. 20 øre Centraltrykkeriet fintagget - fullstemplet hullstemplet "Skollenborg 25.II.??". (5 pkt.).  
150
4354 
TUFT 25 I. 10 øre skravert - vannrett trestripe stemplet "Tuft 11.7.1880".  
1.000
23754 
TUFT 42 IbX. 5 øre - nær fullstemplet "Tuft 6.3.1885".  
250
16233 
VIKER I AADALEN 58 A. 20 øre fintagget - nær fullstemplet "Viker i Aadalen 15.III.95".  
100
11338 
AADALEN 53 IIIb. 10 øre anilinrosa - nær fullstemplet "Aadalen 25.?.1889" (c).  
100
12253 
AAL 53 IIIc. 10 øre anilinrød - lett nær fullstemplet "Aal 20.11.1890" (c).  
75
20878 
AAMOT PAA MODUM 76 Y. 5 øre fintagget med stående vannmerke - vannrett par stemplet "Aamot paa Modum 23.VII.04".  
100