Nettbutikk - 48 (DRAMMEN) -
Til innhold nettbutikk

48 (DRAMMEN) -

10078 
48 (DRAMMEN) Lett fullstemplet nummer "48" (Drammen). Meget gode marger.  
1.500
26555 
48 (DRAMMEN) Fullstemplet nummer "48" (Drammen) på merke med gode til meget gode marger.  
1.250
28930 
48 (DRAMMEN) 2 skilling - luksus-stemplet nummer "48" (Drammen). Attest: Lasse Nielsen.  
1.700
8371 
48 (DRAMMEN) 3 og 5 - vannrett par 3 skilling og vannrett firestripe 8 skilling lettstemplet nummer "48" (Drammen) på brevstykke.  
3.000
27872 
48 (DRAMMEN) 3 skilling - fullstemplet nummer "48" (Drammen). Meget god farge.  
600
3211 
48 (DRAMMEN) 4 skilling - rettvendt nær fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
250
8369 
48 (DRAMMEN) 4 skilling - rettvendt fullstemplet nummer "48" (Drammen). Skjev til venstre.  
175
8404 
48 (DRAMMEN) 4 skilling - fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
175
10974 
48 (DRAMMEN) 4 skilling - lett nær rettvendt fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
200
12232 
48 (DRAMMEN) 4 skilling - luksus-stemplet nummer "48" (Dammen). Litt skjev ned.  
800
12353 
48 (DRAMMEN) 4 skilling - lett fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
400
12888 
48 (DRAMMEN) 4 skilling - lett fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
200
13354 
48 (DRAMMEN) 4 skilling - nær fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
200
13524 
48 (DRAMMEN) 4 skilling - sidevendt fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
250
13596 
48 (DRAMMEN) 4 skilling - lett rettvendt fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
250
26102 
48 (DRAMMEN) 4 skilling - fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
250
26105 
48 (DRAMMEN) 4 skilling - lett fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
200
26118 
48 (DRAMMEN) 4 skilling - lett fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
200
26163 
48 (DRAMMEN) 4 skilling - rettvendt fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
300
1505 
48 (DRAMMEN) 8 skilling - fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
400
1506 
48 (DRAMMEN) 8 skilling - fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
350
1916 
48 (DRAMMEN) 8 skilling - rettvendt fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
400
8123 
48 (DRAMMEN) 8 skilling - lett fullstemplet nummer "48" (Drammen). Skjev opp til venstre.  
350
9259 
48 (DRAMMEN) 8 skilling - vannrett firestripe med hvert merke stemplet nummer "48" (Drammen). = "Skien 8.4.1861". Svak utgnidd brekk gjennom øvre par.  
1.500
26399 
48 (DRAMMEN) 8 skilling - vannrett trestripe med hvert merke lett fullstemplet nummer "48" (Drammen).  
900
26453 
48 (DRAMMEN) 8 skilling - nær fullstemplet nummer "48" (Drammen). Del av annet stempel.  
350
1469 
136 (HØNEFOS) 4 skilling - omvendt fullstemplet nummer "136" (Hønefos) på litt gulnet merke.  
250
13869 
136 (HØNEFOS) 4 skilling - omvendt fullstemplet nummer "136" (Hønefos). En lav tagg.  
250
1503 
158 (KONGSBERG) 8 skilling - fullstemplet nummer "158" (Kongsberg).  
400
16033 
296 (KROKSTADELVEN) 43 a. 10 øre karmin - omvendt stemplet nummer "296" (Nordbanen).  
400
20600 
ASK 40 IIa. 20 øre blå - omvendt fullstemplet "Ask 21.12.1883".  
250
14931 
DRAMMEN 2 skilling - luksus-stemplet "Drammen 2.5.1860". Mangler en tagg oppe.  
750
15359 
DRAMMEN 2 skilling - lett rettvendt fullstemplet "Drammen 20.6.1864".  
1.500
28904 
DRAMMEN 2 skilling, 4 skilling og 8 skilling = 15 skilling - stemplet "Drammen 16.11.1861" på lite brevstykke.  
900
10936 
DRAMMEN 4 skilling - lett fullstemplet "Drammen 17.5.1859".  
250
26035 
DRAMMEN 4 skilling - lett rettvendt nær fullstemplet "Drammen 31.8.1860".  
400
26449 
DRAMMEN 8 skilling - vannrett trestripe med hvert merke stemplet "Drammen 21.10.1861".  
700
26498 
DRAMMEN 8 skilling - lett fullstemplet "Drammen 13.10.1861".  
1.200
26526 
DRAMMEN 8 skilling - lett fullstemplet "Drammen 23.2.1861".  
450
26545 
DRAMMEN 8 skilling - lett nær fullstemplet "Drammen 23.5.1862". Deler av andre stempler.  
350
26615 
DRAMMEN 8 skilling - fullstemplet "Drammen 13.9.186?".  
350
26624 
DRAMMEN 8 skilling - lett nær fullstemplet "Drammen 8.7.1861".  
350
26632 
DRAMMEN 8 skilling - lett fullstemplet "Drammen 19.8.1859".  
400
26636 
DRAMMEN 8 skilling - nær fullstemplet "Drammen 21.5.1860".  
500
11474 
DRAMMEN 4 skilling - plate I - loddrett 4-stripe typer 1-2-1-2 stemplet "Drammen 6.11.1866" på lite brevstykke sammen med 2 skilling Våpen 1863. Meget uvanlig og dekorativ enhet.  
4.000
17017 
DRAMMEN 4 skilling - plate II - loddrett 4-stripe med typesammensetning 7-5-7-5 på lite brevstykke sammen med 2 skilling Oscar, stemplet "Drammen 21.5.1866". Dekorativ enhet.  
3.500
26693 
DRAMMEN 4 skilling - plate IIb - vannrett trestripe (typer 4/5/4) og enkeltmerke sammen med NK 3 - stemplet "Drammen 22.6.1866" på brevstykke.  
1.200
4743 
DRAMMEN 8 skilling - lett fullstemplet "Drammen 28.2.1866". Liten del av annet stempel.  
350
26877 
DRAMMEN 8 skilling - sidevendt fullstemplet "Drammen 13.12.1864".  
600
26913 
DRAMMEN 8 skilling - sidevendt fullstemplet "Drammen 28.3.1865".  
600
29164 
DRAMMEN 8 skilling - vannrett par med begge merker stemplet "Drammen 7.12.1865".  
950
15520 
DRAMMEN 24 skilling - med stor del av "Drammen 16.11.1873". Skjev til høyre. Type 1.  
700
27256 
DRAMMEN 24 skilling - omvendt nær fullstemplet "Drammen 11.6.1873". Noen lave tagger oppe i venstre side.  
1.100
2253 
DRAMMEN 17 aX. 2 skilling gråblå - nær fullstemplet "Drammen 2.4.1874".  
2.000
15282 
DRAMMEN 17 a. 2 skilling gråblå - stemplet "Drammen 17.4.1874" på brevstykke.  
2.000
2215 
DRAMMEN 19 Ia. 4 skilling mørkfiolett - med del av "Drammen 22.11.1872".  
950
21039 
DRAMMEN 22. 1 øre skravert - nær fullstemplet "Drammen 6.III.84".  
150
28210 
DRAMMEN 25 III. 10 øre skravert - luksus-stemplet "Drammen 1.XII.81". Hjørnebrekk.  
100
31308 
DRAMMEN 25 I. 10 øre skravert - nær fullstemplet "Drammen 20.12.1877".  
75
28229 
DRAMMEN 26. 12 øre skravert - vannrett par stemplet "Drammen 15.II.82".  
450
28250 
DRAMMEN 29 b. 35 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Drammen 13.X.91". Prima tagging.  
300
28256 
DRAMMEN 29 b. 35 øre skravert - vannrett par lettstemplet "Drammen 20.XI.90".  
400
28972 
DRAMMEN 3 skilling - luksus-stemplet "Drammen 4.10.1873".  
400
30552 
DRAMMEN 37 I. 10 øre uskravert - luksus-stemplet "Drammen 7.VI.82".  
1.400
2450 
DRAMMEN 41. 3 øre - lett nær fullstemplet "Drammen 13.VIII.86".  
225
19842 
DRAMMEN 41. 3 øre - loddrett trestripe stemplet "Drammen 28.IX.86".  
600
2570 
DRAMMEN 48 I. 2 øre på 12 øre brun - fireblokk sentralt stemplet "Drammen 13.6.1907".  
150
715 
DRAMMEN 49 II. 1 øre brungrå - vannrett par stemplet "Drammen 6.III.96".  
120
2595 
DRAMMEN 49 II. 1 øre brungrå - fireblokk stemplet "Drammen 20.12.1895".  
650
3068 
DRAMMEN 49 II. 1 øre brungrå - vannrett 6-blokk stemplet "Drammen 25.VII.95". God tagging og sentrering.  
1.000
27351 
DRAMMEN 53 IIIa. 10 øre rød - nær fullstemplet "Drammen 29.VII.90".  
50
28716 
DRAMMEN 54 IIe. 20 øre lys ultramarin - vannrett firestripe type 1-2-1-2 - stemplet "Drammen 26.III.91".  
3.500
28729 
DRAMMEN 54 IIe. 20 øre lys ultramarin - vannrett par type 2-1 - lettstemplet "Drammen 11.12.90".  
400
28745 
DRAMMEN 54 III. 20 øre blå - vannrett par stemplet "Drammen 16.V.91". Fellingstyper 8-3.  
150
2214 
DRAMMEN 56. 3 øre fintagget - fullstemplet "Drammen 8.II.94".  
150
872 
DRAMMEN 70. 25 øre grovtagget - fireblokk med hver merke stemplet "Drammen 18.IV.01".  
2.500
10408 
DRAMMEN 74 X. 2 øre fintagget - trestripe stemplet "Drammen 13.IX.09".  
50
20667 
DRAMMEN 76 X. 5 øre fintagget - nær luksus-stemplet "Drammen 28.VII.02".  
200
27438 
DRAMMEN 82. 35 øre fintagget - fireblokk lintt urent stemplet "Drammen".  
2.500
23239 
DRAMMEN 83 X. 50 øre fintagget - med stor del av "Drammen 24.XI.02".  
50