Nettbutikk - LANGESUND-Linje 6030
Til innhold nettbutikk

LANGESUND-

26444 
LANGESUND 4 skilling - rettvendt nær fullstemplet "Langesund 3.4.68" (c).  
250
22183 
LANGESUND 30. 50 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Langesund 21.1.1879".  
250
8250 
LANGESUND 39 X. 20 øre brun - rettvendt fullstemplet "Langesund 24.III.83".  
500
26476 
MOLAND 4 skilling - rettvendt nær fullstemplet "Moland 4.3.1859" (3 R).  
850
20648 
MOLAND 14. 4 skill 4 - lett rettvendt fullstemplet "Moland 10.10.1868" (R). Skjev ned.  
175
19529 
MOLAND 24 Ia. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Moland 6.2.1877".  
250
21899 
MOLAND 27. 20 øre skravert - nær fullstemplet "Moland 8.8.1879".  
150
14113 
PORSGRUND Lett fullstemplet "Porsgrund 15.?.1856". Gode marger.  
1.300
319 
PORSGRUND 2 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Porsgrund 2.5.1862". Skjev til høyre.  
900
3952 
PORSGRUND 2/5. Komplett serie Oscar på lite brevstykke. Hvert merke er luksus-stemplet "Porsgrund 1.12.1859". Til tross for at 3-skillingen er litt blek i fargen er dette et meget fargerikt og dekorativt objekt.  
9.000
13348 
PORSGRUND 2 skilling - lett fullstemplet "Porsgrund 11.2.1858".  
950
15360 
PORSGRUND 2 skilling - sidevendt fullstemplet "Porsgrund 18.4.1864". Dyp god farge.  
1.600
15442 
PORSGRUND 2 skilling - med deler av "Porsgrund 30.12.1861". Svak utgnidd loddrett brekk.  
350
1369 
PORSGRUND 3 skilling - vannrett par stemplet "Porsgrund 1.8.1860". Meget god farge.  
1.000
16107 
PORSGRUND 3 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Porsgrund 9.12.1865". God farge.  
700
26591 
PORSGRUND 3 skilling - sidevendt fullstemplet "Porsgrund 19.2.1864".  
1.200
28921 
PORSGRUND 3 skilling - lett rettvendt fullstemplet "Porsgrund 27.9.1865". Meget god farge.  
600
5003 
PORSGRUND 4 skilling - lett rettvendt fullstemplet blå "Porsgrund".  
150
26037 
PORSGRUND 4 skilling - lett nær rettvendt fullstemplet "Porsgrund ?.5.1860".  
250
1491 
PORSGRUND 8 skilling - vannrett par med del av "Porsgrund 1.6.1863".  
450
26482 
PORSGRUND 8 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Porsgrund 16.8.1861".  
750
26569 
PORSGRUND 8 skilling - rettvendt fullstemplet "Porsgrund 13.9.1861". Liten bue fra annet stempel.  
500
26588 
PORSGRUND 8 skilling - lett nær fullstemplet "Porsgrund 19.10.1862".  
450
26635 
PORSGRUND 8 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Porsgrund 27.5.1863".  
600
29324 
PORSGRUND 8 skilling - nær fullstemplet "Porsgrund 31.10.186?".  
400
20580 
PORSGRUND 15 b. 3 skill 3 karminrosa - stemplet "Porsgrund 29.1.1872" på brevstykke.  
325
14443 
PORSGRUND 53 VII. 10 øre karminrosa - type 1 - lett rettvendt fullstemplet "Porsgrund 5.X.93".  
40
15945 
PORSGRUND 53 IIIb v4. 10 øre anilinrosa - variant: Oppgravert i sjallstykket - fullstemplet "Porsgrund 24.VI.88".  
150
20561 
PORSGRUND 53 VI. 10 øre karminrød - fullstemplet "Porsgrund 4.II.92".  
50
27368 
PORSGRUND 53 IIIb. 10 øre anilinrosa - nær fullstemplet "Porsgrund 7.VI.90".  
100
28587 
PORSGRUND 53 IIIa. 10 øre rød - rettvendt fullstemplet "Porsgrund 26.IX.88". Mangler en tagg i høyre side.  
30
28739 
PORSGRUND 54 III. 20 øre blå - omvendt nær fullstemplet "Porsgrund 13.II.92".  
100
28755 
PORSGRUND 54 IV. 20 øre blå - rettvendt nær fullstemplet "Porsgrund 18.VII.92".  
150
2719 
PORSGRUND 58 A. 20 øre fintagget - nær fullstemplet "Porsgrund 7.XI.94".  
125
17229 
PORSGRUND 60. 3 øre grovtagget - nær fullstemplet "Porsgrund 17.III.96".  
350
11565 
PORSGRUND 79 X. 20 øre fintagget - fireblokk stemplet "Porsgrund 13.III.00". Liten hjørnebrekk og noen slitte tagger.  
250
23284 
PORSGRUND 83 X. 50 øre fintagget - med stor del av "Porsgrund 25.V.08".  
50
5829 
SANDØKEDAL 44. 12 øre mattgrønn - nær rettvendt fullstemplet "Sandøkedal 21.VII.85". Stemplelet var kun i bruk i perioden 1883 til 1889.  
10.000
21570 
SANDØKEDAL 77 II X. 10 øre fintagget - nær rettvendt fullstemplet "Sandøkedal 11.VIII.98". Feilstilt stempel.  
100
13138 
SKIEN Fullstemplet "Skien ?.6.1856". Gode til meget gode marger.  
1.500
29230 
SKIEN Ekstremt bredrandet merke med del av "Skien". Naboberket synes til høyre. Arkposisjoin D 35.  
1.400
31350 
SKIEN Nær fullstemplet "Skien 22.5.1856". Normale til smale marger.  
700
8347 
SKIEN 8 skilling - velsentrert fireblokk stemplet "Skien 8.4.1861". Svak utgnidd brekk gjennom øvre par.  
5.000
26616 
SKIEN 8 skilling - lett sidevendt nær fullstemplet "Skien 27.4.1860".  
500
26634 
SKIEN 8 skilling - vannrett trestripe med hvert merke stemplet "Skien 24.2.1862".  
900
15429 
SKIEN 8 skilling - nær fullstemplet "Skien 24.8.1866".  
300
29162 
SKIEN 8 skilling - sidevendt fullstemplet "Skien 20.5.1867".  
600
25999 
SKIEN 25 I. 10 øre skravert - vannrett par stemplet "Skien 7.VII.81".  
100
28195 
SKIEN 25 I. 10 øre skravert - fullstemplet "Skien 1.II.81".  
125
24653 
SKIEN 40 Ib. 20 øre matt blå - lett rettvendt fullstemplet "Skien 8.II.85". God tagging og sentrering.  
2.500
9639 
SKIEN 53 II a. 10 øre brunkarmin - pent fullstemplet "Skien 24.IX.87". Liten bue fra annet stempel.  
200
27692 
SKIEN 53 IId. 10 øre rød - nær fullstemplet "Skien 15.VII.87".  
100
19784 
SKIEN 72. 50 øre grovtagget - nær fullstemplet "Skien 14.X.99".  
350
22570 
SKIEN 79 X. 20 øre fintagget - rettvendt fullstemplet "Skien 1.VIII.02".  
75
960 
SKIEN 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - med del av "Skien 5.III.06".  
300
3468 
SKIEN 85 I. 1.00 kr provisorie 1905 - med deler av "Skien 15.II.07".  
300
18930 
SKIEN 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - merke med god sentrering nær fullstemplet "Skien 16.II.15".  
800
19256 
SKIEN 86 II. 1.50 kr provisorie 1905 - fireblokk stemplet "Skien 5.VI.13".  
3.000
20414 
TINGVOLD 75 X. 3 øre fintagget - vannrett par sentralt stemplet "Tingvold 25.IX.07". (4 pkt.).  
50
23965 
ØDEGAARDENS VERK 40 IIa. 20 øre blå - luksus-stemplet "Ødegaardens Verk 25.3.1884". Skjev ned til venstre.  
500