Nettbutikk - 75 (FREDERIKSHALD) -
Til innhold nettbutikk

75 (FREDERIKSHALD) -

13441 
75 (FREDERIKSHALD) 4 skilling - nær fullstemplet nummer "75" (Frederikshald - type 2) på litt gulnet merke.  
200
20070 
75 (FREDERIKSHALD) 4 skilling - lett fullstemplet nummer "75" (Frederikshald - a).  
150
28917 
76 (FREDERIKSSTAD) 3 skilling - nær fullstemplet blått nummer "76" (Frederiksstad). God farge.  
800
1473 
210 (MOSS) 4 skilling - lett nær fullstemplet nummer "210" (Moss - type 2).  
200
13319 
210 (MOSS) 4 skilling - omvendt fullstemplet nummer "210" (Moss - type 2).  
250
10250 
256 (SARPSBORG) Fullstemplet nummer "256" (Sarpsborg). Gode til normale marger.  
1.000
13198 
256 (SARPSBORG) Sidevendt fullstemplet nummer "256" (Sarpsborg).  
1.500
20802 
256 (SARPSBORG) 8 skilling - lett fullstemplet nummer "256" (Sarpsborg). Blek farge.  
400
20788 
BERG 4 skilling - lettstemplet "Berg 9.5.1865" (3 R) på brevstykke.  
800
17659 
FREDERIKSHAL 63. 20 øre grovtagget - nær rettvendt fullstemplet "Frederikshal 3.XII.96".  
300
15077 
FREDERIKSHALD 2 skilling - merke med stor del av "Frederikshald 1.8.18??".  
900
16007 
FREDERIKSHALD 3 skilling - lett rettvendt fullstemplet "Frederikshald 17.6.1859". God farge.  
700
26510 
FREDERIKSHALD 8 skilling - nær fullstemplet "Frederikshald 21.10.18??".  
400
26610 
FREDERIKSHALD 8 skilling - lett sidevendt nær fullstemplet "Frederikshald 26.7.18??".  
350
26633 
FREDERIKSHALD 8 skilling - nær fullstemplet blått "Frederikshald 20.1.1859".  
500
27903 
FREDERIKSHALD 8 skilling - nær fullstemplet "Frederikshald 12.3.186?".  
400
1611 
FREDERIKSHALD 8 skilling - vakker loddrett trestripe stemplet "Frederikshald 9.12.1866". Midtre merke har svak brekk.  
900
28158 
FREDERIKSHALD 24 IIa. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Frederikshald 28.I.85".  
250
28175 
FREDERIKSHALD 24 IIIba. 5 øre skravert - vannrett par stemplet "Frederikshald 17.XI.81". God tagging.  
300
19606 
FREDERIKSHALD 29 a. 35 øre skravert - sjøgrønn - nær fullstemplet "Frederikshald 10.V.94". Skjev ned.  
1.200
23499 
FREDERIKSHALD 80 X. 25 øre fintagget - vannrett trestripe stemplet "Frederikshald 4.IX.08".  
200
8393 
FREDERIKSSTAD 4 skilling - sidevendt fullstemplet "Frederiksstad 25.3.1859" på brevstykke.  
250
26099 
FREDERIKSSTAD 4 skilling - fullstemplet blå "Frederiksstad 17.12.1859".  
450
26584 
FREDERIKSSTAD 8 skilling - vannrett par stemplet "Frederiksstad 13.4.1862".  
900
29130 
FREDERIKSSTAD 19 Id. 4 skilling fiolett - vannrett par med del av "Frederiksstad". Paret er typet av Sigmund Jacobsen: Type 3-11. Høyre merke med blindtagg.  
1.200
15539 
FREDERIKSTAD 24 skilling - med del av "Frederikstad 29.1.1873". Skjev ned til høyre. Type 1.  
700
28267 
FREDERIKSTAD 31. 60 øre skravert - nær fullstemplet "Frederikstad 9.II.85".  
300
28743 
FREDRIKSTAD 54 III. 20 øre blå - vannrett par stemplet "Fredrikstad 16.III.92". Fellingstyper 6-1.  
150
17235 
FREDRIKSTAD 60. 3 øre grovtagget - nær fullstemplet "Fredrikstad 18.III.96".  
350
23735 
FREDRIKSTAD 62. 10 øre grovtagget - nær rettvendt fullstemplet "Fredrikstad 10.XI.95".  
100
17905 
FREDRIKSTAD 64 X. 50 øre grovtagget - rettvendt nær fullstemplet "Fredrikstad 25.VI.96".  
250
19611 
FREDRIKSTAD 71. 35 øre grovtagget - rettvendt nær fullstemplet "Fredrikstad 2.VII.98".  
250
27417 
FREDRIKSTAD 86 I. 1.50 kr provisorie 1905 - nær fullstemplet "Fredrikstad 6.VII.07". God tagging og sentrering.  
700
27353 
HVALØERNE 37 I. 10 øre uskravert - fullstemplet "Hvaløerne 3.2.1882" (2 R). Hjørnebrekk.  
1.200
1334 
MOSS Sidevendt fullstemplet "Moss 5.6.1856" på meget bredrandet merke.  
1.200
3317 
MOSS Dobbeltslått "Moss ?.?.1856" på merke med meget gode marger.  
1.100
26571 
MOSS 3 skilling - nær fullstemplet "Moss 1858" i blått. Stemeplet mangler dato/måned.  
750
13648 
MOSS 4 skilling - fullstemplet "Moss 27.6.1861".  
250
14102 
MOSS 4 skilling - sidevendt fullstemplet "Moss 3.9.1861". Merket er så feilsentrert at nabomerket synes til høyre.  
500
25942 
MOSS 3 skilling - fargefriskt merke sidevendt fullstemplet "Moss 25.5.1868". Et par lave oppe til venstre.  
3.500
26377 
MOSS 4 skilling - nær rettvendt fullstemplet "Moss 2.2.1867" (a). Liten tynn flekk.  
250
20299 
MOSS 19 Id. 4 skilling fiolett - pent merke med del av "Moss 5.8.1873".  
350
19521 
MOSS 24 IIIba. 5 øre skravert - vannrett par med prina tagging stemplet "Moss 9.V.83".  
350
28178 
MOSS 24 IIIbb. 5 øre skravert - oppgravert klisje - loddrett par stemplet "Moss 8.IV.83".  
500
20534 
MOSS 39 X. 20 øre brun - rettvendt nær fullstemplet "Moss 3.II.83".  
200
10156 
MOSS 53 IVb. 10 øre rød - vannrett trestripe fra arkposisjon V. 65-67 - stemplet "Moss 22.X.90".  
400
28420 
MOSS 94. 1.50 kr Haakon 1909 - vannrett par sentralt stemplet "Moss 8.II.11".  
6.000
27376 
ONSØ 36. 10 øre skravert - lett rettvendt fullstemplet "Onsø 23.2.1883" (c).  
600
27195 
PRÆSTEBAKKE 53 VII. 10 øre karminrosa - type 1 - med stor del av "Præstebakke 23.3.1894" (d). Del av annet stempel.  
100
15764 
RYGGE 54 III. 20 øre blå - fullstemplet "Rygge 23.2.1892".  
125
2887 
RYGGE 57. 10 øre fintagget - lett nær fullstemplet "Rygge 1.10.1894".  
60
1105 
RØDENÆS 4 skilling - lett omvendt fullstemplet "Rødenæs 14.1.1862" (8 pkt.).  
1.000
13746 
SARPSBORG Lett fullstemplet "Sarpsborg 1.7.1856" på brevstykke. Gode til normale marger.  
1.300
31342 
SARPSBORG Lett sidevendt fullstemplet "Sarpsborg 27.7.1856". Litt smale til gode marger.  
700
12047 
SARPSBORG 4 skilling - loddrett par stemplet "Sarpsborg 13.4.1863".  
350
26625 
SARPSBORG 8 skilling - sidevendt fullstemplet "Sarpsborg 16.11.1860".  
500
20602 
SARPSBORG 13 a. 3 skill 3 rødfiolett klart trykk - stemplet "Sarpsborg 4.10.1871". God farge. Litt ujevn tagging. (1.800-).  
1.300
24141 
SARPSBORG 38 yX. 10 øre karminrosa med vannmerkestilling 1 - lett nær fullstemplet "Sarpsborg 15.XI.83".  
1.800
17913 
SARPSBORG 64 X. 50 øre grovtagget - nær rettvendt fullstemplet "Sarpsborg 28.X.97".  
250
19099 
SARPSBORG 69. 20 øre grovtagget - nær rettvendt fullstemplet "Sarpsborg 7.IX.97".  
60
28775 
SKJEBERG 53 IVc. 10 øre matt karmin - lett nær fullstemplet "Skjeberg 16.IX.91".  
150
24875 
TISTEDALEN 40 Iax. 20 øre matt ultramarin - med hullstempel "Tistedalen 21.V.84" (6 pkt.).  
500
27513 
VAALER I SMAAL 53 VI. 10 øre karminrød - nær fullstemplet "Vaaler i Smaal 28.9.1892" (d).  
125
20381 
VAALER I SMAAL: 38 xX. 10 øre karminrosa - vannrett par stemplet "Vaaler i Smaal: 29.6.1883" (d). En løs hjørnetagg.  
300
12583 
VAALER I SMAAL: 53 IVb. 10 øre rød - nær fullstemplet "Vaaler i Smaal: 26.4.1890" (d).  
75