Nettbutikk - Amerika
Til innhold nettbutikk

Argentina 

29890 
* NK 58 - 20 øre Central fintagget stemplet "Kristiania O 14.III.95" på konvolutt sendt til Buenos Aires, Argentina.  
900
26929 
* NK 205, 215 og 216 - 20 øre Løve dyptrykk samt 2.00 og 5.00 kr Haakon 1937 = 720 øre - stemplet "Oslo 9.1.40" på luftpostkonvolutt sendt til Buenos Aires, Argentina. Det er uvanlig å finne disse kronemerkene på bruksbrev.  
3.500
3129 
* NK 211 og 215 - 60 øre Løve dyptrykk og 2.00 kr Haakon 1937 = 260 øre - stemplet "Oslo Br.I 4.12.39" på luftpostkonvolutt sendt til Buenos Aires, Argentina.  
600
11977 
* NK 354 - 25 øre Løve 1946 - stemplet "Bergen 19.6.50" på konvolutt sendt til Oslo. Her er det påsatt NK 246 og videresendt til Buenos Aires, Argentina.  
200
30435 
* NK 392, 469 og 525 - 20 øre Posthorn 1950, 1 kr Olav og 60 øre Båtmannsknop = 180 øre - maskinstemplet "Bergen 26.4.67" tekst "Maiblomsten" på konvolutt sendt luftpost til Buenos Aires, Argentina.  
70
11149 
* NK 470(2), 519C(20) og 523 - 1.50 kr Olav, 55 øre Fisk og aks samt 9-stripe, 8-stripe og 3 enkle tosidig taggete 30 øre Fisk og aks = 955 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 25.4.68" på stor konvolutt sendt luftpost til Argentina. Konvolutten med kvalitetsamnerkninger.  
600
14395 
* NK 555(2) og 556 - 25 øre Sjomannsmisjonen og 90 øre Sjømannsmisjonen = 140 øre - stemplet "Oslo 17.8.1964" på spesialkonvolutt sendt til Buenos Aires, Argentina.  
200