Nettbutikk - Asia
Til innhold nettbutikk

Japan 

21069 
* NK 100 og 121 - 10 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 25 øre - stemplet "Kristiania 26.VII.21" på postkort sendt til Osaka, Japan.  
400
29135 
* NK 130, 134, 136 og 253(3) - 2, 15 og 25 øre Polmerke samt 45 øre Luftpost = 177 øre - stemplet "Oslo København Tokyo 24. FEB 1968" på rekommandert luftpostkonvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
150
11738 
* NK 253(2) og 388 - 45 øre Luftpost og 10 øre Posthorn 1950 = 100 øre - stemplet "Oslo Br. 21.5.54" på konvolutt påstemplet Bodø Fairbanks Tokyo sendt til Tokyo, Japan.  
60
14553 
* NK 350 - 1.00 kr Haakon 1946 stemplet "Oslo 23.5.53" på konvolutt påstemplet Oslo Thule Tokyo sendt til Tokyo, Japan.  
50
12563 
* NK 350 og 432 - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 135 øre - stemplet "København Tokio Via Nordpolen 24.2.1957" på konvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
40
12572 
* NK 388 og 444 - 10 øre Posthorn 1950 og 65 øre Nordens dag = 75 øre - stemplet "København Tokio Via Nordpolen 24.2.1957" på konvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
30
8206 
* NK 388 og 470 - 10 øre Posthorn 1950 og 1.50 kr Olav = 160 øre - stemplet "Skandinavia Tokio Via Nordpolen 11.10.1960" på konvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
40
14368 
* NK 435 og 436 - 65 og 70 øre Haakon = 135 øre - stemplet "København Tokio Via Nordpolen 24.2.1957" på konvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
50
9865 
* NK 436 - 70 øre Haakon stemplet "Skandinavia Tokio Via Nordpolen 11.10.1960" på konvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
40
16051 
* NK 436 - 70 øre Haakon stemplet "Skandinavia Tokio Via Nordpolen 11.10.1960" på konvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
60
12561 
* NK 436 og 444 - 70 øre Haakon og 65 øre Nordens dag = 135 øre - stemplet "København Tokio Via Nordpolen 24.2.1957" på konvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
40
22289 
* NK 441(2) og 442 - 35 og 65 øre Märtha = 135 øre - stemplet "Oslo København Tokyo 24. FEB 1957" på luftpostkonvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
200
1229 
* NK 441(2) og 444 - 35 øre Märtha og 65 øre Nordens dag = 135 øre - stemplet "København Tokio Via Nordpolen 24.FEB.57" på konvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
50
12560 
* NK 443(2) og 444 - 35 og 65 øre Nordens dag = 135 øre - stemplet "København Tokio Via Nordpolen 24.2.1957" på konvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
30
12562 
* NK 443(2) og 444 - 35 og 65 øre Nordens dag = 135 øre - stemplet "København Tokio Via Nordpolen 24.2.1957" på konvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
30
22180 
* NK 443(2) og 444 - 35 og 65 øre Nordens dag = 135 øre - stemplet "Oslo København Tokyo 24. FEB 19" på luftpostkonvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
100
4288 
* NK 468 - 90 øre Olav maskinstemplet "Oslo Br. 4.4.61" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" på konvolutt sendt til Tokyo, Japan. Returnert.  
150
25143 
* NK 486 og 487 - 25 og 45 øre Skip = 70 øre - stemplet "Skandinavia Tokio Via Nordpolen 11.10.1960" på konvolutt sendt til Tokyo, Japan.  
50
27804 
* NK 724, 861(2) og 862 - 25 øre Posthorn samt 1.25 og 1.25 kr Fugler I = 400 øre - stemplet "Nærbø 27.1.81" på konvolutt sendt til Kobe, Japan.  
40
13887 
* NK 724(2), 884(2) og 887 - 25 øre Posthorn, 1.50 kr Europa 1981 og 1.50 kr Seilskipsmotiver = 500 øre - stemplet "Nærbø 6.5.81" på luftpostkonvolutt sendt til Japan.  
75