Nettbutikk - Europa
Til innhold nettbutikk

Østerrike 

17824 
* NK 14(2) - vannrett par 4 skilling 1867 = 8 skilling - stemplet "Christiania 7.12.1872" på konvolutt sendt via Flensburg til Wien, Østerrike. Konvolutten med stor gjenlimt rift.  
2.700
20009 
* NK 14(2) - 4 skilling 1867 stemplet "Christiania 12.6.1871" på konvolutt transittstemplet Kiel/Hamburg 15.6 og sendt til Wien, Østerrike.  
3.000
3132 
* NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 20.IV.87" på trykksak sendt til Østerrike. Returnert.  
2.000
15674 
* NK 68(2) - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen 20.VII.97" på konvolutt sendt til Wien, Østerrike.  
150
9666 
* NK 73(10) og 74(5) - 10-blokk 1 øre samt fireblokk og enkel 2 øre Knudsen fintagget = 20 øre - stemplet "Vestbanernes Posteksp. A I 16.XI.06" på konvolutt sendt til Wien, Østerrike. Ett merke i 10-blokken er deefekt.  
500
5152 
* NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Trondhjem V. 16.XI.16" på sensurert konvolutt sendt til Wien, Østerrike.  
300
1034 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Tromsø 28.VIII.12" på postkort sendt til Wien, Østerrike. Påstemplet "Nordkap 26. JUL 1912".  
400
15172 
* NK 103(4) - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Lillehammer 21.II.21" på rekommandert konvolutt sendt til Wien, Østerrike.  
125
21964 
* NK 103(4) - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Kongsberg 2.V.21" på rekommandert konvolutt sendt til Østerrike.  
150
20709 
* NK 110IIb og 118 - 1.00 kr Haakon 1910 og 5 øre Posthorn 1920 = 105 øre - stemplet "Oslo Solli 15.III.34" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Wien, Østerrike.  
500
23900 
* NK 118(2) og 189 - 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Holberg = 20 øre - stemplet "Moss Lufthavn 1.5.36" på brevkort påstemplet Oslo Bergen Moss Gøteborg sendt til Wien, Østerrike.  
250
22055 
* NK 122 - 20 øre Posthorn 1920 stemplet "Kristiania 25.IV.22" på postkort sendt til Innsbruck, Østerrike. Portobelagt med 9 1/2 k ved ankomst.  
900
1332 
* NK 136 og 141 - 25 øre Polmerke og 10 øre Løve II = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 28.IX.28" på konvolutt sendt til Wien, Østerrike.  
250
1399 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Hammerfest 12.VIII.36" på postkort påstemplet "Spitzbergen 14.8.36" og "Nordkap 12.8.36" sendt til Wien, Østerrike.  
400
9242 
* NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Hammerfest 6.VIII.38" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til Wien, Østerrike.  
200
28118 
* NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Longyearbyen 14.8.36" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til Østerrike. Påstemplet "Nordkap 12.8.36" og "Spitzbergen 14.8.36".  
450
20058 
* NK 148 og 190 - 30 øre Løve II og 15 øre Holberg = 45 øre - stemplet "Oslo Br.I 24.10.35" på konvolutt sendt luftpost til Wien, Østerrike.  
150
1398 
* NK 168b - 40 øre Portoprovisorie maskinstemplet "Oslo Br. 25.2.34" tekst "Legg Ikke Penger I Almindelig Brev. De.." på litt stor konvolutt sendt til Østerrike.  
200
8461 
* NK 177(2) og 179(2) - 10 og 20 øre Hellig Olav = 60 øre - stemplet "Torød 5.VI.30" på rekommandert konvolutt sendt til Østerrike.  
150
5691 
* NK 181, 182 og 183 - 15, 20 og 30 øre Nordkapp I = 65 øre - stemplet "Nordkapp-Le Cap Nord 29.7.36" på konvolutt sendt til Wien, Østerrike. Brekk i konvoluttens nedre del.  
900
12246 
* NK 190(3) - 15 øre Holberg stemplet "Bureau Amb. Oslo-Ed C 10.III.35" på konvolutt sendt luftpost til Wien, Østerrike.  
150
23995 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Bergen 24.6.41" tekst "Nord-Norge Utstillingen Hålogaland" på sensurert konvolutt sendt til Wien, Østerrike.  
150
19259 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Feltpostkontor Nr 1 24.3.53" på sensurert konvolutt sendt til Wien, Østerrike.  
200
8036 
* NK 365 - 45 øre Postjubileum stemplet "Sandnes 7.5.51" på konvolutt sendt til Innsbruck, Østerrike.  
150
25152 
* NK 440 - 55 øre Regjeringsjubileum stemplet "Jubileumsutstillingen 1960 Sandnes 22.6.60" på konvolutt sendt til Østerrike.  
50
23025 
* NK 444(2) - 65 øre Nordens dag stemplet "Sandnes 22.8.53" på rekommandert konvolutt sendt til Østerrike.  
150
2874 
* NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Trondheim-Kirkenes Nordkapp 29.6.60" på postkort sendt til Wien, Østerrike.  
150
23953 
* PM 2(2) - 4 øre Central at betale stemplet "Bergen 21.6.1902" på baksiden av konvolutt sendt fra Østerrike.  
350
13621 
* PM 9(2) - vannrett par 4 øre Knudsen at betale stemplet "Kristiania 22.II.01" på baksiden av sørgekonvolutt sendt til Ivar Avatsmark fra Wien, Østerrike. Mange stempler.  
500
13067 
* BK 40 - 3 øre oransjegul (NK 51) brevkort oppfrankert med fireblokk, par og enkel NK 59 = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 5.X.96" sendt til Wien, Østerrike.  
1.500
27362 
* BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 10.IX.09" sendt til Østerrike.  
100
27363 
* BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 6.X.09" sendt til Wien, Østerrike.  
100
5819 
* BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 99 = 10 øre - stemplet "Kongsvingerb. Postexp. B 16.X.11" sendt til Wien, Østerrike.  
100
30332 
* BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort oppfrankert med NK 118 = 20 øre - stemplet "Kabelvaag 24.VII.27" sendt til Wien, Østerrike.  
50