Nettbutikk - Europa
Til innhold nettbutikk

Sveits 

16036 
* NK 18 og 19I(2) - enkel 3 skilling og loddrett par 4 skilling Posthorn = 11 skilling - stemplet "Christiania 25.12.1872" på brevomslag sendt til Langnau, Sveits. 4-skillingene med uvanlig dyp farge.  
5.500
10573 
* NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 25.III.91" på konvolutt sendt til Basel, Sveits.  
350
11919 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 7.VII.99" på trykksak sendt til Sveits.  
150
10121 
* NK 77II(2) - vannrett par 10 øre Knudsen fintagget vakkert sentralt stemplet "Bergen 30.III.93" på konvolutt sendt til Sveits. Flekker på konvolutten.  
50
1546 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 19.VI.98" på konvolutt sendt til Sveits.  
150
1646 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 13.IV.98" på konvolutt sendt til Sveits.  
150
18449 
* NK 96, 101 og 119 - 1 og 12 øre Posthorn 1909 samt 7 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Ny-Ålesund 15.8.34" på postkort sendt til Basel, Sveits. Påstemplet blått "Spitzbergen 15.8.34".  
800
13029 
* NK 96(5) og 102 - 1 og 15 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Bergen 30.V.18" på konvolutt sendt til Bern, Sveits.  
100
3853 
* NK 98(2), 111, 112 og 125 - 3 øre Posthorn 1909, 1.50 og 2.00 kr Haakon 1910 samt 40 øre Posthorn 1920 = 396 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 1.XII.23" på følgebrev sendt via Berlin til Basel, Sveits. Et par merker har småfeil.  
750
22312 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Nordkap 8.VII.11" på postkort påstemplet "Turistskibet Kong Harald" sendt til Sveits.  
500
19283 
* NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 30.1.12" på konvolutt sendt til St.Gallen, Sveits. Loddrett brekk i konvolutten.  
130
22721 
* NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 9.XI.16" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
75
8473 
* NK 106, 117 og 122(5) - 35 øre Posthorn 1909, 5 øre på 25 øre Posthorn og 20 øre Posthorn 1920 = 140 øre - stemplet "Sandnessjøen 18.I.23" på rekommandert konvolutt sendt til Sveits. Noen merker med feil.  
150
5248 
* NK 110IIb - 1.00 kr Haakon 1910 stemplet "Oslo 7.V.32" på rekommandert konvolutt sendt til Sveits.  
400
22822 
* NK 114 - 5 øre Eidsvold maskinstemplet "Kristiania 2.VII.14" tekst "Norge 1914 Jubilæumsutstilling" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
100
22913 
* NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Hammerfest 18.VII.34" på postkort sendt til Basel, Sveits. Påstemplet "Nordcap 18.8.34".  
300
22915 
* NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Hammerfest 18.VIII.34" på postkort sendt til Basel, Sveits. Påstemplet "Nordcap 18.8.34".  
300
13435 
* NK 123 - 25 øre Posthorn 1920 stemplet "Kristiania 4.X.22" på postkort sendt til St.gallen, Sveits.  
150
1500 
* NK 125 og 144 - 40 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 60 øre - stemplet "Oslo 6.IV.27" på rekommandert konvolutt sendt til St.Gallen, Sveits. Ankomst-stemplet.  
150
13306 
* NK 125(2) - 40 øre Posthorn 1920 stemplet "Kristiania 24.V.23" på rekommandert konvolutt sendt til Zürich, Sveits. Ankomst-stemplet.  
200
19245 
* NK 128 - 25 øre Løve I stemplet "Balestrand 4.VIII.21" på postkort sendt til Geneve, Sveits. Omadresset flere ganger.  
150
22955 
* NK 141 og 144 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Levangerbanens Posteksp. B 14.III.27" på konvolutt sendt til Sveits.  
125
10702 
* NK 141(2) - 10 øre Løve II maskinstemplet "Trondhjem 23.XII.27" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på brevkort sendt til Geneve, Sveits.  
40
17619 
* NK 143 og 188 - 15 øre Løve II og 30 øre Bjørnson = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 21.6.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Sveits. Påstemplet rødt "Mit Lufpost Befordert Berlin".  
300
13176 
* NK 144(3) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo 19.IV.27" på rekommandert konvolutt sendt til St.Gallen, Sveits.  
150
18269 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Longyearbyen 15.8.33" på postkort sendt til Basel, Sveits. Påstemplet fiolett "Stpitzbergen 9 AUG 33".  
600
18336 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Ny-Ålesund 27.7.35" på postkort sendt til Sveits.  
600
22344 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Loen i Nordfjord 2.VIII.35" på postkort påstemplet "Vacantie Reis S.S. costa Rica op Zee" sendt til Zürich, Sveits.  
450
22911 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Ny-Ålesund 11.8.35" på postkort sendt til Zürich, Sveits. Påstemplet "Spitzbergen 11.8.35".  
700
22919 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Nordkapp 30.VII.33" på postkort sendt til Zürich, Sveits. Påstemplet "Kings Bay Stitzbergen".  
400
22724 
* NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Oslo Br. 11.XII.28" på konvolutt sendt til Sveits.  
75
14382 
* NK 153, 236 og 240 - 50 øre Løve II, 30 øre Nansen II og 5 øre Posthorn dyptrykk = 85 øre - stemplet "Oslo Br. 20.12.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Geneve, Sveits.  
450
4525 
* NK 157 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Porsgrund 30.XI.29" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
250
8873 
* NK 181(2) og 182 - 15 og 20 øre Nordkapp I = 50 øre - stemplet "Nordkapp-Le Cap Nord 30.7.35" på rekommandert konvolutt sendt via Nordkapp-Le Cap Nord til Sveits.  
400
1439 
* NK 196 - 30 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 4.5.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Zürich, Sveits. Loddrett brett i konvolutten.  
400
5926 
* NK 196 - 30 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 20.12.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Sveits.  
200
14273 
* NK 209 og 240 - 40 øre Løve dyptrykk og 5 øre Posthorn dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 7.2.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Geneve, Sveits.  
200
19912 
* NK 218 - 20 øre Turistmerke stemplet "Oslo-Utstillingen Vi-Kan 5.8.38" på postkort sendt til Sveits.  
150
13211 
* NK 219 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 25.1.39" på konvolutt sendt til St.Gallen, Sveits.  
100
22654 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Bureau Amb. Oslo-Ed 28.6.39" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits. Omadressert.  
150
22984 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo 9.8.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
175
14307 
* NK 229 og 240 - 1.00 kr Kronemerke Løve og 5 øre Posthorn dyptrykk = 105 øre - stemplet "Oslo Br II 7.5.43" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Zürich, Sveits.  
300
16158 
* NK 237, 238, 241 og 320 - 1, 2 og 7 øre Posthorn dyptrykk samt 20 øre Landshjelp I = 30 øre - stemplet "Imsland 9.12.43" på sensurert konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
300
4447 
* NK 240 og 250(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre Løve dyptrykk = 85 øre - stemplet "Oslo Bko. 11.6.46" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Geneve, Sveits.  
100
22821 
* NK 240, 388 og 364 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 10 øre Posthorn 1950 og 40 øre Postjubileum = 55 øre - maskinmaskinstemplet "Oslo Br. 17.12.51" tekst "Hjelp Dem Selv : Spar på Strømmen !" på konvolutt sendt til Sveits.  
100
16828 
* NK 240, 396 og 419 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 30 øre Haakon og 20 øre Jernbanejubileum = 55 øre - maskinstemplet "Kristiansand S 6.9.1954" tekst "Hjelp Oss Å Hjelpe" på konvolutt sendt til Sveits.  
60
19337 
* NK 241 og 243(2) - 7 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 31 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 1.2.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på sensurert konvolutt sendt til Geneve, Sveits.  
100
14367 
* NK 242 og 246 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 18.11.43" på sensurert konvolutt sendt til Geneve, Sveits.  
100
14279 
* NK 242 og 246(2) - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 50 øre - stemplet "Oslo Br. 21.2.41" på sensurert konvolutt sendt til Geneve, Sveits.  
150
24184 
* NK 242, 256 og 259 - 10 øre Løve dyptrykk, 15 øre Redningsselskapet og 20 øre Legion = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 15.8.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
3.500
11715 
* NK 242(2) og 253 - 10 øre Løve dyptrykk og 45 øre Luftpost = 65 øre - stemplet "Oslo Br. 19.12.46" på konvolutt sendt til Sveits. Oblat "Til kamp mot kreften" på baksiden.  
90
22824 
* NK 245 og 362 - 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Postjubileum = 40 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 25.6.47" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Sveits.  
75
10568 
* NK 246(3) - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 14.3.46" tekst "Bruk Kronprins Olav Frimerker" på konvolutt sendt til Basel, Sveits.  
100
14543 
* NK 246(4) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 16.11.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Geneve, Sveits.  
400
27904 
* NK 248(4) - 30 øre Løve dyptrykk - fireblokk stemplet "Sunndalsøra 2.10.42" på sensurert konvolutt sendt til Sveits.  
300
12825 
* NK 253 og 357 - 45 øre Luftpost og 55 øre Løve 1946 = 100 øre - stemplet "Oslo Bko. 23.I.47" på rekommandert konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
175
8774 
* NK 303 og 305 - 15 og 30 øre Nordraak = 45 øre - stemplet "Sunndalsøra 6.8.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Hemberg, Sveits.  
450
27865 
* NK 336 - 30 øre London maskinstemplet "Oslo Br. 29.5.46" tekst "Husk Hjertebanken 7.mai - 7.juni" på konvolutt sendt til Bern, Sveits.  
125
143 
* NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Olden 17.1.49" på konvolutt sendt luftpost til Sveits.  
100
21067 
* NK 359, 360 og 370 - 5 og 10 øre Postjubileum samt 25 øre Petter Dass = 40 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 16.11.49" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
40
22734 
* NK 360 og 363 - 10 og 30 øre Postjubileum = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 17.6.47" på konvolutt sendt til Sveits.  
125
5006 
* NK 361 og 362 - 15 og 25 øre Postjubileum = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 10.5.47" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
100
11644 
* NK 361 og 362 - 15 og 25 øre Postjubileum = 40 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 10.12.47" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
40
1212 
* NK 364 - 40 øre Postjubileum maskinstemplet "Oslo Br. 28.4.48" tekst "Norges Varemesse Bergen 1948" på konvolutt sendt til Sveits.  
75
3394 
* NK 364 - 40 øre Postjubileum maskinstemplet "Oslo Br. 26.II.47" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Basel, Sveits.  
75
2304 
* NK 390 og 463(4) - 15 øre Posthorn 1950 og 55 øre Olav = 235 øre - stemplet "Oslo Bko. 14.11.60" på rekommandert konvolutt sendt til Sveits.  
250
3251 
* NK 396 og 486 - 30 øre Haakon og 25 øre Skip = 55 øre - stemplet "Larvik 19.12.60" på postkort sendt til Geneve, Sveits.  
50
5180 
* NK 401 - 55 øre Haakon maskinstemplet "Kristiansand S 7.12.54" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Sveits.  
75
14138 
* NK 401 - 55 øre Haakon maskinstemplet "Oslo Br. 15.12.54" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Sveits.  
60
24376 
* NK 401 - 55 øre Haakon maskinstemplet "Oslo Br. 28.5.53" tekst "Fra Folk Til Folk En Dag For India !" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
50
30498 
* NK 412 - 55 øre Haakon VII 80 år maskinstemplet "Oslo Br. 9.5.53" tekst "Fra Folk Til Folk En Dag For India !" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
90
27652 
* NK 415, 416 og 417 - 20, 30 og 55 øre Nordkapp IV = 105 øre - stemplet "Nordkapp 5.8.55" på konvolutt sendt til Sveits.  
300
12678 
* NK 421 - 55 øre Jernbanejubileum maskinstemplet "Oslo Br. 1.10.54" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft Postgiro" på konvolutt sendt til Sveits.  
100
30235 
* NK 432(2) - 35 øre Haakon maskinstemplet "Oslo Br. 11.5.58" tekst "Riksmessen i Oslo 1958" på konvolutt sendt til Sveits.  
40
22680 
* NK 435 - 65 øre Haakon stemplet "Oslo Br. 16.5.56" på konvolutt sendt til Sveits.  
80
30222 
* NK 435 - 65 øre Haakon maskinstemplet "Oslo Br. 24.3.58" tekst "Hjelp Epileptikerne Postgirokonto 500162" på konvolutt sendt til Sveits.  
50
4261 
* NK 490 - 90 øre Europa 1960 maskinstemplet "Oslo Br. 21.9.61" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" på konvolutt sendt til Basel, Sveits.  
100
19317 
* NK 495 - 90 øre Idrett maskinstemplet "Oslo Br. 29.7.61" tekst "Bærpakker Må Emballeres Forsvarlig" på konvolutt sendt til Zürich, Sveits.  
100
3852 
* NK 537 - 90 øre Nord-Norge maskinstemplet "Oslo Br. 20.6.63" tekst "Med Fao Mot Sult" på konvolutt sendt til Sveits.  
120
4158 
* BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 17.XI.88" sendt til Langnau, Sveits.  
150
3767 
* BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Bergen 19.V.03" sendt til Zürich, Sveits.  
75
30559 
* AE 13 - 65 øre ultramarin aerogram stemplet "Oslo Br. 13.5.57" sendt til Bern, Sveits.  
40
30566 
* AE 14 IIa - 90 øre ultramarin aerogram maskinstemplet "Oslo 30.11.65" tekst "Bruk Julemerket" sendt til Geneve, Sveits.  
40