Nettbutikk - Europa
Til innhold nettbutikk

Belgia 

17843 
* NK 24 - 5 øre skravert som oppfrankering på 5 øre helsak-kort - stemplet "Christiania 20.VI.83" sendt til Bruxelles, Belgia.  
1.800
3080 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 9.VI.86" på trykksak sendt til Belgia. Returnert.  
2.500
3624 
* NK 52I - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 26.III.87" på trykksak sendt til Belgia. Returnert.  
2.200
3809 
* NK 52IIa - 5 øre 20 mm stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle C" på trykksak sendt til Belgia. Returnert.  
1.300
619 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Nordkap 26.VI.05" på postkort sendt til Belgia.  
250
12995 
* NK 76(4) - vannrett firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 27.IX.01" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
300
8588 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle A 8.VIII.07" på postkort sendt til Belgia.  
80
12911 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 2.IX.01" på konvolutt sendt til Anvers, Belgia.  
300
12927 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 20.III.02" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
300
12931 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Larvik 15.VIII.00" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
350
12935 
* NK 77II(4) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Vestbanernes P.eksp. A. III 16.VII.00" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
400
24702 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Porsgrund 7.II.05" på konvolutt sendt til Anvers, Belgia.  
150
24716 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Vestbanernes Pexp. A II 26.I.05" på konvolutt sendt til Anvers, Belgia.  
100
14185 
* NK 99 og 121 - 5 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Molde 30.VIII.21" på postkort sendt til Belgia. Portobelagt med 30 c ved ankomst.  
600
15200 
* NK 118(2) - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Nordkap 28.JUL.28" på postkort sendt via Hammerfest til Antwerpen, Belgia.  
200
20496 
* NK 119(3) - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Bergen-Fløyen 27.VII.36" på postkort sendt til Belgia.  
150
11700 
* NK 128 - 25 øre Løve I stemplet "Kristiania 13.II.24" på postkort sendt til Belgia.  
150
25759 
* NK 142 - 14 øre Løve II stemplet "Bergen" på trykksak sendt til Belgia.  
250
902 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Larvik 10.VII.35" på noe medtatt konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia. Her er brevet satt i porto med 1 F og 30 c strmplet "Antwerpen 13.VII.1935" og returnert. På baksiden NK 145 stemplet "Oslo 15.7.35" og maskinstempel "Larvik 17.VII.35".  
1.500
478 
* NK 158, 164, 193, 194 og 197 - blandingsfrankatur = 60 øre - stemplet "Bergen 19.4.39" på rekommandert konvolutt sendt til Belgia.  
200
9571 
* NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 4.IV.28" på konvolutt sendt til Belgia.  
150
11120 
* NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Lysaker 11.V.29" på konvolutt sendt til Belgia.  
300
11795 
* NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Lysaker 7.V.28" på konvolutt sendt til Belgia.  
250
4215 
* NK 182 - 20 øre Nordkapp I stemplet "Nordkapp-Le Cap Nord 30.7.38" på postkort sendt til Belgia.  
400
8256 
* NK 240 og 246(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Bergen 27.11.45" på konvolutt sendt luftpost til Belgia.  
50
14713 
* NK 242 og 357 - 10 øre Løve dyptrykk og 55 øre Løve 1946 = 65 øre - stemplet "Drammen 23.11.1946" på konvolutt sendt luftpost til Antwerpen, Belgia.  
60
14125 
* NK 245(3) - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 7.7.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Belgia. Rosa "23" på baksiden.  
300
30582 
* NK 251 og 354 - 50 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 75 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 14.11.46" tekst "H7-Lotteriet Til Frihetskampens Ofre" på konvolutt sendt til Bruxelles, Belgia.  
50
26125 
* NK 388, 392 og 432 - 10 og 20 øre Posthorn 1950 samt 35 øre Haakon = 65 øre - stemplet "Oppheim 25.11.57" på konvolutt sendt til Belgia.  
40
29752 
* NK 390 og 394(2) - 15 øre Posthorn 1950 og 25 øre Haakon = 65 øre - maskinstemplet "Bergen 21.3.56" tekst "19. Vestlandske Bondestemna 19-23 Mars" på konvolutt sendt til Oslo. Vidersesendt til Antwerpen, Belgia.  
100
19633 
* NK 396(2) - 30 øre Haakon stemplet "Teie 18.5.55" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
40
14425 
* NK 431 og 443(4) - 25 øre Haakon og fireblokk 35 øre Nordens dag = 165 øre - stemplet "Oslo Bko. 4.2.57" på rekommandert konvolutt sendt til Bruxelles, Belgia.  
80
8381 
* NK 432 - 35 øre Haakon stemplet "Ny-Ålesund 22.10.59" på brevkort sendt til Bruxelles, Belgia.  
300
25310 
* NK 432 og 443 - 35 øre Haakon og 35 øre Nordens dag = 70 øre - stemplet "Bergen Bureau D'Echange 7.XII.56" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia. 2 forskjellige 35 øre. Uvanlig.  
300
22590 
* NK 432(2) - 35 øre Haakon stemplet "Bergen Bureau D'Echange 8.X.56" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
50
29764 
* NK 432(2) - 35 øre Haakon maskinstemplet "Bergen 30.8.56" tekst "Festningsplassen 7-23 Sept." på konvolutt sendt til Oslo. Videresendt til Antwerpen, Belgia.  
50
18727 
* NK 435 - 65 øre Haakon stemplet "Teie 2?.5.56" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
50
25847 
* NK 435 - 65 øre Haakon maskinstemplet "Oslo Br. 26.7.58" tekst "1868 90 År 1958 Gå i Fjellet Med Den N.." på konvolutt sendt til Belgia.  
90
26160 
* NK 435 - 65 øre Haakon stemplet "Ullevål Hageby 26.11.57" på konvolutt sendt til Belgia.  
50
29750 
* NK 435 - 65 øre Haakon stemplet "Bergen Bureau D'Echange 5.V.56" på konvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
50
25820 
* NK 438(2) - 90 øre Haakon stemplet "Oslo-Homansby 12.9.59" på rekommandert konvolutt sendt til Belgia.  
70
25230 
* NK 448(2) og 467(3) - 25 øre Geofysisk år og 85 øre Olav = 305 øre - stemplet "Oslo 16.3.59" på rekommandert konvolutt sendt til Bruxelles, Belgia.  
125
25634 
* NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Oslo 15.3.65" på postkort sendt til Bruxelles, Belgia.  
60
16264 
* NK 537 - 90 øre Nord-Norge stemplet "Bergen 16.9.63" på luftpostkonvolutt sendt til Antwerpen, Belgia.  
100
16979 
* BK 26 t2 - 10 øre rød (NK 43) brevkort stemplet "Bergen 9.V.87" sendt til Bruxelles, Belgia. Adressatens navn er strøket ut.  
250
30528 
* BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Nordbanernes Postexp. 12.III.02" sendt til Belgia.  
150
4010 
* BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Trondhjem 24.VII.94" sendt til Bruxelles, Belgia.  
125
3601 
* BK 36 II - 5 øre blågrønn (NK 52 II) brevkort oppfrankert med NK 52 III = 10 øre - stemplet "Bergen 27.I.92" sendt til Belgia.  
500
4174 
* BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Christiania 22.IV.01" sendt til Belgia.  
75
4183 
* BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Kristiania 18.5.07" sendt til Bruxelles, Belgia.  
75
5416 
* BK 58 - 3 øre oransje (NK 75) brevkort oppfrankert med NK 97 og NK 99 = 10 øre - stemplet "Bergen 22.VIII.11" sendt til Bruxelles, Belgia. Svarkortet er påsatt 7 c belgiske merker og de sammenhengende kortene er videresendt til Berlin. Uvanlig.  
2.000
3799 
* BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort oppfrankert med NK 118 = 20 øre - stemplet "Bureau Amb. Oslo-Ed IV 20.I.30" sendt til Bruxelles, Belgia.  
60