Nettbutikk - Europa
Til innhold nettbutikk

Tyskland 

29257 
* Svart "Jupiter 4.10.1868" på baksiden av brevomslag sendt Pillau i Øst-Preussen.  
3.000
15511 
* "Skien I 21.IV.05" på Modtagelses-bevis for udenrigske postanvisning sendt til Hamburg, Tyskland.  
200
474 
* "Feldpost 459 17.7.44" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland. Rek-etikett påstemplet "459 m" og påskrevet "Feldpost" (Feldpostleitstelle 563 i Oslo".  
450
26619 
* Svart "Bergen 23.8.1849" på helbrev transittstemplet Lübeck sendt til Königsberg, Tyskland.  
2.000
15817 
* Blå "Christiania 18.12.1857" på brevomslag transittstemplet "Svinesund 19.12.1857" sendt til Køln, Tyskland.  
350
30449 
* NK 2 og 5(3) - enkel 2 skilling og vannrett trestripe 8 skilling Oscar = 26 skilling - stemplet "Christiania 21.2.1869" på konvolutt transittstemplet "Svinesund" sendt via Danmark og Hamburd til Herzberg, Hannover. Ankomst-stemplet 27 februar.  
8.000
14920 
* NK 4 og 5 - 4 og 8 skilling Oscar = 12 skilling - stemplet "Bergen 12.5.1863" på brevomslag sendt via Altona til Fehmern, Danmark - nå Tyskland. Attest : Finn Aune.  
4.000
12471 
* NK 9(2) - vannrett par 8 skilling 1863 = 16 skilling - stemplet "Tønsberg 18.11.1867" på brevomslag sendt via Kiel til Königsberg, Tyskland. Svak arkivbrett berører ingen vitale deler.  
3.000
21892 
* NK 9(2) - vannrett par 8 skilling 1863 stemplet "Bergen 28.11.1866" på helbrev sendt via Christiania og Hamburg til Bremen, Tyskland.  
2.300
30608 
* NK 9(2) - vannrett par 8 skilling 1863 = 16 skilling - stemplet "Tønsberg 11.4.1867" på brevomslag sendt via Sandøsund og Kiel/Hamburg til Königsberg, Tyskland.  
4.000
17830 
* NK 12 og 15b - 2 og 8 skilling 1867 = 10 skilling - stemplet "Christiania 23.6.1869" på helbrev sendt via Sandøsund til Tyskland.  
2.000
17825 
* NK 14(2) - vannrett par 4 skilling 1867 = 8 skilling - stemplet "Christiania 19.9.1870" på brevomslag sendt via Sandøsund og Flensburg til Werdau, Tyskland.  
1.650
20010 
* NK 14(3) - 4 skilling 1867 vannrett 3-stripe stemplet "Christiania 7.9.1868" på rekommandert helbrev transittstemplet rødt Sandøsund 8.9.1868 og Kiel/Hamburg 10.9 og sendt til Hamburg, Tyskland. Påstemplet rødt CHARG i ramme og omadressert til Bergedorf. Ankomststemplet Bergedorf 10.9.1868.  
7.500
18407 
* NK 15 - 8 skilling 1867 stemplet "Stavanger 1.8.1869" på brevomslag transittststemplet "Hmrfst E. Hmbrg 4.6.1869" sendt via Hamburg til Königsberg, Tyskland.  
3.000
17826 
* NK 15b - 8 skilling 1867 stemplet "Drammen 18.3.1872" på helbrev transittstemplet Christiania Omk. sendt til Bremen, Tyskland.  
2.200
8684 
* NK 20 - 6 skilling Posthorn stemplet "Tønsberg 20.8.1877" på helbrev sendt til Hamburg, Tyskland. Kraftig arkivbrett har revnet opp.  
1.000
13631 
* NK 20 - 6 skilling Posthorn stemplet "Christiania 30.9.1875" på konvolutt sendt til Lübeck, Tyskland. Arkivbretter berører ikke merket. Attest : Finn Aune.  
1.500
3218 
* NK 21 - 7 skilling Posthorn stemplet "Bergen 27.1.1874" på brevomslag sendt til Eberfeld, Tyskland. Ankomst-stemplet. Vannrett arkivbrett berører ingen vitale deler.  
1.750
15717 
* NK 22(20) - 20 stk. 1 øre skravert i enheter og enkeltmerker - stemplet "Christiania 22.XII.91" på konvolutt sendt til Tyskland.  
3.000
21120 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen 9.XII.80" på trykksak sendt til Hamburg, Tyskland.  
2.000
10287 
* NK 30(2) og 54IV - vannrett par 50 øre skravert og 20 øre 20 mm = 120 øre - stemplet "Trondhjem 24.11.1892" på konvolutt sendt til Tyskland. Ankomst-stemple på baksiden.  
3.800
11551 
* NK 31 - 60 øre skravert stemplet "Trondhjem 6.XI.94" på rekommandert konvolutt transitt-stemplet "Bureau Reexp. De Christiania" sendt til Dresden, Tyskland. Ankomst-stemplet på baksiden.  
4.000
3395 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 11.VI.86" på trykksak sendt til Tyskland. Returnert.  
1.500
18452 
* NK 48, 50(3), 59(3) og 66(3) - 2 øre på 12 øre, 2 øre 20 mm, 1 øre Central grovtagget og 3 øre Knudsen grovtagget = 20 øre - stemplet "Hull JU 6 98" på konvolutt påstemplet "PAQUEBOT" sendt til Stettin, Tyskland. Ankomststemplet "Stettin 7.6.98" på baksiden.  
3.500
1061 
* NK 48, 74(2), 96, 97, 98, 101(2), 114, 117(2), 118, 126 og 128 - blandingsfrankatur = 91 øre - stemplet "Øksnes 14.XI.24" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
600
24548 
* NK 50(2), 59 og 66(2) - 2 øre 20 mm, 1 øre Central grovtagget og 3 øre Knudsen grovtagget = 11 øre - stemplet "Hammerfest 7.VI.98" på postkort sendt til Berlin, Tyskland.  
800
11462 
* NK 54I - 20 øre 20 mm stemplet "Bergen 11.XI.89" på reklamekonvolutt fra Hotel Norge, Bergen sendt til Hamburg, Tyskland.  
300
15703 
* NK 54I - 20 øre 20 mm stemplet "Moss 19.XII.87" på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
300
3423 
* NK 54III - 20 øre 20 mm - type 2 - stemplet "Bergen 17.IX.91" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
2.500
355 
* NK 61 - 5 øre Central grovtagget stemplet "Trondhjem 17.XII.95" på trykksak sendt til Tyskland. Merket med kvalitetsanmerkninger.  
300
9365 
* NK 67 - 5 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 4.X.98" på trykksak sendt til Leipzig, Tyskland.  
250
9362 
* NK 69 - 20 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christiania 14.VI.07" på konvolutt sendt til Braunschweig, Tyskland.  
150
12855 
* NK 69(4) - 20 øre Knudsen grovtagget stemplet "Bergen 14.V.98" på rekommandert konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
600
5149 
* NK 73 og 74 - 1 og 2 øre Knudsen fintagget = 3 øre - stemplet "Trondhjem 9.VII.00" på postkort sendt til Tyskland. Påsatt 5 øre Spidsbergen-merke stemplet "S.S. Auguste Victoria Spitzbergen 16 Juli 1900". Kortet er også stemplet "Nordcap".  
400
9178 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Chr.A-Bergen B 4.X.99" på korsbånd sendt til Karlsruhe, Tyskland.  
70
10599 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Chr.A-Bergen B 18.X.99" på korsbånd sendt til Karlsruhe, Tyskland.  
70
16029 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Hammerfest 19.VII.09" på postkort påsatt 10 øre Spitsbergen-merke stemplet "Bell-Sund 17. Juli 1909" sent til München, Tyskland.  
700
12944 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 3.V.00" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
13023 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Nordbanernes Peksp. i H 10.III.01" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
13705 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Vestbanernes P.eksp. A. III 21.III.01" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
14699 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 3.XII.08" på konvolutt sendt til Bremen, Tyskland.  
100
11480 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 2.VI.05" på konvolutt sendt til Tyskland.  
75
11912 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Bergen 28.X.04" på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
70
12941 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 3.XI.99" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
150
12893 
* NK 79(2) - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Stavanger 19.XII.99" på rekommandert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
300
8171 
* NK 96, 97, 99 og 104(2) - 1, 2, 5 og 25 øre Posthorn 1909 = 58 øre - stemplet "Kristiania-Elisenberg 8.X.20" på bankobrev sendt til Tyskland.  
350
15776 
* NK 96, 142, 143 og 196 - 1 øre Posthorn 1909, 14 og 15 øre Løve II samt 30 øre Nansen I = 60 øre - stemplet "Oslo 29.2.35" på rekommandert konvolutt sendt til Stuttgart, Tyskland.  
200
3792 
" NK 96(4), 98(2), 99(2) og 102(2) - 1, 3, 5 og 15 øre Posthorn 1909 = 50 øre - stemplet "Haugesund 18.II.44" på rekommandert brevforside til Tyskland.  
100
3876 
* NK 98, 119 og 145 - 3 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - maskinstemplet "Bergen 26.VI.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
60
12025 
* 5 pfenning Germania og 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Breslau 10.9.12" på postkort sendt til Tyskland.  
100
5558 
* NK 99 og 102 - 5 og 15 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Bergen 23.II.20" på sensurert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
100
3710 
* NK 99(2) og 102(2) - 5 og 15 øre Posthorn 1909 = 40 øre - stemplet "Slemdal I Aker 2.VII.21" på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland. Portobelagt ved ankomst.  
300
4792 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Hammerfest 20.VIII.13" på litt medtatt postkort sendt til Hamburg, Tyskland. Påsatt 5 øre Spidsbergen-merke som er stemplet "Magdalena Bay 16 Aug 1913".  
400
14196 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergensutstillingen 1910 26.VI.10" på postkort sendt til Tyskland.  
200
19911 
* NK 101(2) og 241(3) - 12 øre Posthorn 1909 og 7 øre Posthorn dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 12.5.41" på sensurert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
200
8262 
* NK 102 og 120 - 15 øre Posthorn 1909 og 10 øre Posthorn 1920 = 25 øre - stemplet "Kristiania 4.VI.23" på postkort sendt til Tyskland. Påstemplet "Porto" i svart.  
250
9238 
* NK 103(2) - 20 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 26.5.13" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland. Sylinderens ene "R" er sannsynligvis reparert.  
400
19002 
* NK 103(2) - 20 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 29.5.13" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
75
5145 
* NK 103(4) - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 8.X.21" på rekommandert konvolutt sendt til München, Tyskland.  
300
13434 
* NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 30.XII.23" på postkort sendt til Berlin, Tyskland.  
125
20574 
* NK 104 - 25 øre Posthorn 1909 stemplet "Stavanger 16.I.22" på postkort sendt til Berlin, Tyskland.  
200
714 
* NK 105 og 110IIb - 30 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 130 øre - stemplet "Trondhjem 29.IX.23" på bankobrev sendt til Tyskland. Ankomst-stemplet.  
350
11888 
* NK 106, 117, 120(2), 121 og 123 - 35 øre Posthorn 1909 og 5 øre på 25 øre Posthorn samt 10, 15 og 25 øre Posthorn 1920 = 100 øre - stemplet "Stabekk 15.V.23" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland. 25-øren er defekt.  
100
4973 
* NK 107(2) - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 3.X.21" på rekommandert konvolutt sendt til München, Tyskland.  
300
20173 
* NK 108 og 109 - 50 og 60 øre Posthorn 1909 = 110 øre - stemplet "Porsgrund 1.V.23" på bankobrev sendt til Hannover, Tyskland.  
300
17705 
* NK 108 og 125 - 50 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 90 øre - stemplet "Kristiania 6.IX.24" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
100
11481 
* NK 108(2) og 110(2) - 50 øre Posthorn 1909 og 1.00 kr Haakon 1910 = 300 øre - stemplet "Kristiania 13.IX.23" på verdibrev sendt til Tyskland. Postkontorets segl på baksiden.  
400
10557 
* NK 109(2) - 60 øre Posthorn 1909 stemplet "Oslo 25.II.25" på verdibrev sendt til Tyskland. Postkontorets segl på baksiden.  
250
11119 
* NK 109(3) og 118(2) - 60 øre Posthorn 1909 og 5 øre Posthorn 1920 = 190 øre - stemplet "Kristiania Majorstuen 5.X.23" på verdibrev sendt til Tyskland. Postkontorets segl på baksiden.  
400
13117 
* NK 110IIb - 1.00 kr Haakon 1910 stemplet "Oslo Br II 21.VI.30" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Berlin, Tyskland.  
350
5305 
* NK 110IIb og 121 - 1.00 kr Haakon 1910 og 15 øre Posthorn 1920 = 115 øre - maskinstemplet "Oslo 13.VIII.25" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt via Berlin til Liegnitz, Tyskland.  
150
24013 
* NK 110IIb og 145 - 1.00 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve II = 120 øre - stemplet "Oslo 1.7.37" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
250
11684 
* NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Stavanger 20.V.14" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
250
11928 
* NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Kristiania 16.VII.14" på konvolutt sendt til Tyskland.  
200
30252 
* NK 118 og 123 - 5 og 25 øre Posthorn 1920 = 30 øre - stemplet "Tønsberg 11.III.35" på konvolutt sendt til Tyskland.  
150
22284 
* NK 118 og 127 - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve I = 25 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 4.X.26" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på postkort sendt til Tyskland.  
100
29274 
* NK 118, 141 og 148 - 5 øre Posthorn 1920 samt 10 og 30 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 28.V.32" på konvolutt sendt luftpost til Tyskland. Påstemplet rødt "Mit Luftpost Befördert Hamburg-Fuhlsbüttel Flughafen".  
200
5590 
* NK 118, 141 og 194 - 5 øre Posthorn 1920, 10 øre Løve II og 15 øre Nansen I = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 6.12.36" på konvolutt sendt til Greifswald, Tyskland.  
200
20575 
* NK 118 og 184(2) - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Radium = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 29.9.36" på konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
200
955 
* NK 118, 185 og 186 - 5 øre Posthorn 1920 samt 10 og 15 øre Bjørnson = 30 øre - stemplet "Oslo-Grefsen 2.I.33" på konvolutt sendt til Tyskland.  
125
25644 
* NK 118(2) og 144 - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Kristiansund N. 16.VI.27" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
60
18979 
* NK 118(2) og 145 - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 28.1.38" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
40
8659 
* NK 118(3) og 148 - 5 øre Posthorn 1920 og 30 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 28.9.36" på konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
100
10071 
* NK 118(4) og 141 - 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 4.9.34" på konvolutt sendt til Tyskland.  
50
1013 
* NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Longyearbyen 16.VIII.31" på postkort sendt til Kiel, Tyskland. Påstemplet "Spitzbergen 13 AUG 31." og "Nordkap 16. AUG. 1931".  
400
1949 
* NK 119, 141 og 145 - 7 øre Posthorn 1920 samt 10 og 20 øre Løve II = 37 øre - stemplet "Bergen Bk. 26.III.35" på rekommandert trykksak sendt til Tyskland.  
400
8257 
* NK 119 og 148 - 7 øre Posthorn 1920 og 30 øre Løve II = 37 øre - stemplet "Skien 6.VII.33" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
450
17016 
* NK 119 og 148 - 7 øre Posthorn 1920 og 30 øre Løve II = 37 øre - stemplet "Skien 6.VII.33" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
500
15999 
* NK 120 - 10 øre Posthorn 1920 stemplet "Kristiania 12.VI.24" på reklamekonvolutt sendt som korsbånd til Tyskland.  
200
11143 
* NK 121, 126, 127 og 129 - 15 øre Posthorn 1920 samt 10, 20 og 45 øre Løve I = 90 øre - stemplet "Oslo 7.VIII.25" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
300
25643 
* NK 121(3) - 15 øre Posthorn 1920 maskinstemplet "Oslo Br. 18.II.25" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
75
9527 
* NK 125 - 40 øre Posthorn 1920 stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania II 16.IV.24" på konvolutt sendt til Tyskland.  
75
10076 
* NK 125(2) - 40 øre Posthorn 1920 stemplet "Kristiania Majorstuen ?.12.23" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
200
16483 
* NK 126 - 10 øre Løve I stemplet "Oslo Br. 26.V.26" på konvolutt sendt til Tyskland. Konvolutten har logo "Norsk Luftseiladsforening 1909".  
300
24588 
* NK 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 og 141 - komplett serie Polmerker samt 10 øre Løve I og 10 øre Løve II = 100 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 20.VIII.26" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
800
25641 
* NK 126(4) - 10 øre Løve I - fireblokk stemplet "Stavanger 18.III.26" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
75
918 
* NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Kristiania 23.XI.24" på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland. Satt i porto ved ankomst.  
100
10086 
* NK 129 - 45 øre Løve I stemplet "Oslo Br. 1.VII.25" på konvolutt sendt til Tyskland.  
200
11725 
* NK 129 - 45 øre Løve I stemplet "Oslo Br. 14.V.26" på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
150
2040 
* NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 17.X.27" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
500
23197 
* NK 132 og 136 - 5 og 25 øre Polmerke = 30 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 18.VIII.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Tyskland.  
250
8649 
* NK 140 - 45 øre Svalbard stemplet "Oslo 1.XI.1925" på konvolutt sendt til Tyskland.  
200
5803 
* NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Oslo 7.III.31" på reklamekonvolutt sendt til Tyskland.  
75
11636 
* NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - maskinstemplet "Bergen 28.X.31" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
60
13400 
* NK 141 og 184(2) - 10 øre Løve II og 20 øre Radium = 50 øre - stemplet "Oslo Br. 22.10.34" på konvolutt sendt til Düsseldorf, Tyskland.  
350
15510 
* NK 141(3) - 10 øre Løve II maskinstemplet "Stavanger 1.XII.32" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
60
18987 
* NK 141(3) - 10 øre Løve II maskinstemplet "Narvik 13.VII.35" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på konvolutt sendt til Tyskland.  
50
29277 
* NK 143 og 148 - 15 og 30 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Bureau Amb. Oslo-Ed I 28.IX.34" på konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland. Påstemplet rødt "Mit Luftpost Befördert Berlin C2".  
200
1005 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Longyearbyen 17.VIII.31" på postkort sendt til Hamburg, Tyskland. Påstemplet "Hamburg Süd M.S. Monte Rosa" og "Spitzbergen 13 AUG 31.".  
400
4912 
* NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Longyearbyen 31.7.35" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til Tyskland.  
400
5320 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Hammerfest 30.VIII.28" på postkort sendt til Tyskland. Påstemplet "Nordkap".  
75
13851 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergensbanen B 3.X.28" på postkort sendt til Lübeck, Tyskland.  
25
16032 
* NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Longyearbyen 13.8.33" tekst "Skriv Fullstendig Adresse - og Avsend..." på postkort sendt til München, Tyskland.  
400
19367 
* NK 145 og 180 - 20 øre Løve II og 30 øre Hellig Olav = 50 øre - stemplet "Bureau Amb. Oslo-Ed III 23.VII.30" på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
200
986 
* NK 145(3) - 20 øre Løve II stemplet "Trondheim V 29.1.32" på rekommandert konvolutt sendt til Braunschweig, Tyskland. Ankoms-stemplet.  
50
3280 
* NK 145(3) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 27.II.32" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
50
4480 
* NK 145(3) - 20 øre Løve II stemplet "Haugesund 24.VIII.29" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
100
16864 
* NK 145(3) - 20 øre Løve II stemplet "Trondheim Bko 11.4.32" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
50
17486 
* NK 145(3) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo 18.I.30" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
60
14900 
* NK 145(3) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo 1.VIII.31" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
50
10313 
* NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bergensbanens Nattog II 19.5.37" på konvolutt sendt til Tyskland.  
50
10369 
* NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bergensbanens Nattog I 7.7.37" på konvolutt sendt til Tyskland.  
50
10418 
* NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bergensbanens Posteksp. D 3.7.37" på konvolutt sendt til Tyskland.  
70
10422 
* NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bergensbanens Nattog II 13.5.37" på konvolutt sendt til Tyskland.  
50
11124 
* NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Oslo Br. 2.6.37" på konvolutt sendt til Tyskland.  
75
11818 
* NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Oslo Br. 23.IX.33" på konvolutt sendt til Tyskland.  
60
11819 
* NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Oslo Br. 14.II.31" på konvolutt sendt til Tyskland.  
60
17310 
* NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 27.VII.37" tekst "Era-Messen I Bergen 20 Aug. - 5 Sept." på konvolutt sendt til Tyskland.  
40
18972 
* NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 9.IX.29" tekst "Olavsjubileet 1030-1930" på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
40
3493 
* NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Oslo 26.II.30" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
70
3751 
* NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Oslo 27.II.29" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
70
11072 
* NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Haugesund 4.XII.29" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
200
16880 
* NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Trondheim V 9.12.31" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
60
22814 
* NK 155I - 45 øre Luftpost stemplet "Bergen 16.X.33" (stempelet er feilstilt) på konvolutt sendt til luftpost Hamburg, Tyskland.  
150
29273 
* NK 155I - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo-Elisenberg 10.IX.27" på konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland. Påstemplet rødt "Mit Luftpost Befördert Luftpostamt Berlib L.2.".  
300
20206 
* NK 155II, 202 og 218 - 45 øre Luftpost, 10 øre Løve dyptrykk og 20 øre Turistmerke = 75 øre - stemplet "Årnes 7.5.38" på postkort sendt til Tyskland.  
150
16876 
* NK 160(2) - 15 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 31.VII.28" på konvolutt sendt til Tyskland.  
200
25645 
* NK 160(2) - 15 øre Ibsen maskinstemplet "Oslo Br. 21.V.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
150
25646 
* NK 162 - 30 øre Ibsen maskinstemplet "Oslo Br. 30.III.28" tekst "Landsutstillingen I Bergen 25 Mai - 9 Se" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
150
635 
* NK 172 - 10 øre Abel stemplet "Hammerfest 31.VII.29" på postkort sendt til Tyskland.Påstemplet "Spitzbergen 27 JUL. 29" og "Nordkap 25. JUL. 1929".  
350
5695 
* NK 175 - 30 øre Abel maskinstemplet "Bergen 13.IX.29" tekst "Olavsjubileet 1030-1930" på reklamekonvolutt sendt til Frankfurt, Tyskland.  
150
4902 
* NK 180 - 30 øre Hellig Olav maskinstemplet "Oslo Br. 10.6.33" tekst "Norges Varemesse i Stavanger 16-23 Juli" på konvolutt sendt til Tyskland.  
125
11151 
* NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Oslo Br. 22.V.30" på konvolutt sendt til Tyskland. Loddrett brett.  
150
5344 
* NK 180(2) - 30 øre Hellig Olav maskinstemplet "Oslo 19.V.30" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
300
16103 
* NK 181, 182 og 224 - 15 og 20 øre Nordkapp I samt 30 øre Nordkapp II = 65 øre - stemplet "Nordkapp-Le Cap Nord 30.7.38" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
700
120 
* NK 181, 223 og 224 - 15 øre Nordkapp I samt 20 og 30 øre Nordkapp II = 65 øre - stemplet "Hammerfest 26.5.41" på konvolutt sendt til Wiesbaden, Tyskland.  
400
14926 
* NK 188 - 30 øre Bjørnson stemplet "Oslo Br. 17.VII.33" på konvolutt sendt til Tyskland.  
200
9088 
* NK 189 og 191 - 10 og 20 øre Holberg = 30 øre - stemplet "Bureau Amb. Oslo-Ed III 21.I.35" på konvolutt sendt til Tyskland.  
60
944 
* NK 200(3), 202, 203, 220 og 221 - blandingsfrankatur = 74 øre - stemplet "Oslo Br II 20.5.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Hannover, Tyskland.  
150
879 
* NK 202 og 205 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 31.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
300
9885 
* NK 202 og 221 - 10 øre Løve dyptrykk og 20 øre Turistmerke = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 14.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
300
16856 
* NK 202 og 221 - 10 øre Løve dyptrykk og 20 øre Turistmerke = 30 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 1.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Pulsnitz, Tyskland.  
100
10122 
* NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 19.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
300
16862 
* NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 21.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Pulsnitz, Tyskland.  
100
16162 
* NK 212 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br. 4.8.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
80
25615 
* NK 212 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br. 30.10.49" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
120
25169 
* NK 217(2) - 15 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 23.12.38" på konvolutt sendt til Frankfurt, Tyskland.  
75
24006 
* NK 220 og 248 - 15 øre Turistmerke og 30 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 31.8.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
100
4232 
* NK 220(2) og 221(2) - 15 og 20 øre Turistmerke = 70 øre - stemplet "Vestfossen 20.XI.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Düsseldorf, Tyskland.  
400
18907 
* NK 221 og 242 - 20 øre Turistmerke og 10 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Hvalstad 5.5.41" på sensurert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
75
16857 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 27.4.42" på sensurert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
75
16858 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo Br. 4.1.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
75
16859 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 30.9.40" på sensurert konvolutt sendt til Pulsnitz, Tyskland.  
75
23997 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke maskinstemplet "Oslo Br. 10.7.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
100
24003 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 15.5.42" på sensurert konvolutt sendt til Frankfurt, Tyskland.  
75
24011 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 11.3.42" på sensurert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
75
16865 
* NK 222 og 240 - 30 øre Turistmerke og 5 øre Posthorn dyptrykk = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 7.XI.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
75
22828 
* NK 240 og 246(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Stavanger 6.7.42" på konvolutt sendt luftpost til München, Tyskland.  
150
24001 
* NK 240 og 246(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 28.3.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
150
3674 
* NK 240, 246(2) og 251 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 20 og 50 øre Løve dyptrykk = 95 øre - stemplet "Oslo Br.i 18.2.44" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Tyskland.  
200
513 
* NK 240 og 249 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 35 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Segelstein 6.II.47" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
200
19001 
* NK 240, 388 og 391(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 og 20 øre Posthorn 1950 = 55 øre - stemplet "Bergen 22.10.52" på konvolutt sendt til Hannover, Tyskland.  
100
11646 
* NK 240, 396 og 419 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 30 øre Haakon og 20 øre Jernbanejubileum = 55 øre - stemplet "Bergensbanen C 24.7.54" på konvolutt sendt til Tyskland.  
50
4971 
* NK 240, 419, 420 og 421 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 20, 30 og 55 øre Jernbanejubileum = 110 øre - stemplet "Oslo 22.5.54" på rekommandert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
75
5720 
* NK 240(2), 242(2), 246(5) og 253 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 10 og 20 øre Løve dyptrykk samt 45 øre Luftpost = 175 øre - stemplet "Oslo Br.i 22.2.41" på medtatt og splittet sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Essen, Tyskland.  
350
24004 
* NK 240(4) og 242(2) - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Horten 11.4.47" på sensurert konvolutt sendt via Oslo til Tyskland.  
150
16873 
* NK 240(6) - 5 øre Posthorn dyptrykk stemplet "Oslo Br. 20.5.42" på sensurert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
100
23998 
* NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 19.8.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på trykksak sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
22832 
* NK 242 og 246 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 10.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
22833 
* NK 242 og 246 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Bergen 21.4.42" på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
100
22837 
* NK 242 og 246 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Bergen 7.7.42" på sensurert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
75
24009 
* NK 242 og 246 - 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 25.9.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
22826 
* NK 242(2) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 31.12.42" på konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
70
18994 
* NK 242(2) og 393 - 10 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 45 øre - maskinstemplet "Trondheim 12.7.51" tekst "Besøk Industrimessen i Trondheim 1951" på konvolutt sendt til Hannover, Tyskland.  
60
24010 
* NK 242(3) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 19.9.42" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
75
23999 
* NK 245 og 248 - 15 og 30 øre Løve dyptrykk = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 31.VIII.40" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
150
16886 
* NK 245(2) - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 3.7.42" på sensurert konvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
100
24000 
* NK 245(2) - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Trondheim 10.2.42" på sensurert konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
19904 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 24.1.44" på sensurert meldeseddel for pakke sendt til Hamburg, Tyskland.  
250
22845 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 15.2.43" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
1393 
* NK 246, 336, 381 og 384 - 20 øre Løve dyptrykk, 30 øre London, 25 øre U.P.U. og 25 øre Oslo 900 år = 100 øre - stemplet "Trondheim 11.1.50" på konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
100
4110 
* NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 16.I.47" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
4112 
* NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 6.7.47" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
200
19903 
* NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 10.2.42" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
250
22830 
* NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 18.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
22831 
* NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 22.11.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
22835 
* NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 23.11.40" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
22842 
* NK 248 - 30 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 16.1.40" (feilstilt stempel - skal være 16/11) tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Tyskland.  
75
2659 
* NK 248 og 252 - 30 og 60 øre Løve dyptrykk = 90 øre - stemplet "Oslo Br. 18.4.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Tyskland.  
130
4954 
* NK 248 og 257 - 30 øre Løve dyptrykk og 20 øre Redningsselskapet = 50 øre - stemplet "Oslo Br. 4.6.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
250
21909 
* NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Tolga 2.X.52" på konvolutt sendt til Tyskland.  
50
17925 
* NK 253 - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Oslo Br. 17.12.49" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
75
11261 
* NK 253 og 318(2) - 45 øre Luftpost og 20 øre Frontkjemper = 85 øre - stemplet "Oslo Br. 23.8.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Berlin, Tyskland.  
250
24539 
* NK 253 og 382 - 45 øre Luftpost og 40 øre U.P.U. = 85 øre - stemplet "Oslo-Torshov 21.X.50" på rekommandert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
80
4714 
* NK 254(3) - 15 øre Hålogaland maskinstemplet "Oslo Br. 10.10.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
750
8081 
* NK 254(5) - 15 øre Hålogaland stemplet "Kristiansand S. 15.11.41" på dekorativ reklamekonvolutt sendt til Berlin, Tyskland.  
500
12006 
* NK 277 og 282(2) - 5 og 20 øre V-merke = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 17.10.41" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
80
18155 
* NK 277 og 296(2) - 5 øre V-merke og 20 øre Snorre = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 19.12.41" på sensurert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
80
18942 
* NK 307 og 308 - 15 og 20 øre Wessel = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 8.10.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
150
18998 
* NK 313 og 371 - 30 øre Nordkapp III og 25 øre Haakon 75 år = 55 øre - stemplet "Frimerkeutstillingen Kristiansand S 1952 7.11.52" på konvolutt sendt til Tyskland.  
150
18953 
* NK 315 - 20 øre Grieg stemplet "Arendal 9.7.43" på sensurert konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
150
22829 
* NK 316 - 40 øre Grieg maskinstemplet "Oslo Br. 7.7.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på sensurert konvolutt sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
12588 
* NK 350 og 397 - 1.00 kr Haakon 1946 og 35 øre Haakon = 135 øre - stemplet "Oslo Br. 30.10.53" på konvolutt sendt ekspress til Frankfurt, Tyskland.  
150
4096 
* NK 354(2) - 25 øre Løve 1946 stemplet "Oslo Br. 3.I.47" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
150
31428 
* NK 354(2) - 25 øre Løve 1946 stemplet "Kristiansand S 13.3.47" på sensurert konvolutt sendt til Tyskland.  
200
30296 
* NK 361 og 371 - 15 øre Postjubileum og 25 øre Haakon 75 år = 40 øre - stemplet "Tønsberg 6.10.47" på konvolutt sendt til Tyskland.  
100
794 
* NK 376 - 45 øre Løveprovisorie stemplet "Halden 11.?.1950" på konvolutt sendt til Tyskland.  
60
10470 
* NK 379 og 420 - 80 øre Kielland og 30 øre Jernbanejubileum = 110 øre - stemplet "Bergen 13.8.55" på rekommandert konvolutt sendt til Tyskland.  
100
1182 
* NK 387 - 45 øre Poliomyelitt maskinstemplet "Stavanger 20.9.50" tekst "Hjelp Oss Å Hjelpe - Røde Kors Uken 1950" på konvolutt sendt til Tyskland.  
150
128 
* NK 392, 445, 446 og 447 - 20 øre Posthorn 1950 samt 25, 35 og 65 øre Nordkapp V = 145 øre - stemplet "Nordkapp 24.7.61" på konvolutt sendt til Tyskland.  
200
22907 
* NK 392 og 446 - 20 øre Posthorn 1950 og 35 øre Nordkapp V = 55 øre - stemplet "Nordkapp 5.8.59" på postkort sendt til Tyskland.  
100
4778 
* NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Dombås-Åndalsnes 30.7.51 T 356" på postkort sendt til Kiel, Tyskland. Tiemer : 5 pkt.  
250
1578 
* NK 396 og 390 - 30 øre Haakon og 15 øre Posthorn 1950 = 45 øre - stemplet "Oslo-Magnor B 18.4.59" på konvolutt påstemplet Stockholm Hamburg sendt til Hamburg, Tyskland.  
250
897 
* NK 396(2) og 412 - 30 øre Haakon og 55 øre Haakon VII 80 år = 115 øre - stemplet "Oslo Br II 12.11.52" på konvolutt sendt til Bremen, Tyskland. Tollseddel på baksiden.  
150
134 
* NK 400 - 55 øre Haakon maskinstemplet "Oslo Br. 18.11.52" tekst "VI Banker på - Flyktningehjelpen 1952" på forretningskonvolutt sendt til Tyskland.  
75
2902 
* NK 401 - 55 øre Haakon maskinstemplet "Oslo Br. 16.12.52" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Bremen, Tyskland.  
100
5738 
* NK 401 - 55 øre Haakon stemplet "Narvik 3.8.60" på postkort sendt til Berlin, Tyskland.  
50
16867 
* NK 401 - 55 øre Haakon stemplet "Oslo Br. 29.12.52" på konvolutt sendt til Bremen, Tyskland.  
100
11678 
* NK 421 - 55 øre Jernbanejubileum maskinstemplet "Oslo Br. 18.10.54" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft" på konvolutt sendt til Frankfurt, Tyskland.  
120
11674 
* NK 424 - 55 øre Telegrafjubileum stemplet "Arendal 31.12.1954" på konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
90
18244 
* NK 424 - 55 øre Telegrafjubileum stemplet "Oslo Br. 7.12.55" på konvolutt sendt til Tyskland.  
100
4135 
* NK 431 - 25 øre Haakon maskinstemplet "Oslo Br. 19.12.57" tekst "Identitetskort Gratis Ved Poststedene" på konvolutt sendt til Tyskland.  
40
5490 
* NK 435 - 65 øre Haakon maskinstemplet "Oslo Br. 4.3.57" tekst "Identitetskort Gratis Ved Poststedene" på konvolutt sendt til Frankfurt, Tyskland.  
100
15171 
* NK 438 - 90 øre Haakon stemplet "Brumunddal 1.8.60" på konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
50
12514 
* NK 443 - 35 øre Nordens dag stemplet "Oslo København 1.4.1969" på konvolutt sendt til Hamburg, Tyskland.  
20
11879 
* NK 445, 446 og 447 - Nordkapp V - komplett serie = 125 øre - stemplet "Nordkapp 5.7.65" på postkort sendt til Berlin, Tyskland.  
200
27680 
* NK 445 og 455 - 25 øre Nordkapp V og 30 øre Olav = 55 øre - stemplet "Nordkapp 3.7.64" på postkort sendt til Tyskland.  
150
17293 
* NK 449 - 35 øre Geofysisk år stemplet KPH "M/S Tøtta" på konvolutt sendt til Bremen, Tyskland.  
300
4726 
* NK 453, 456 og 462(2) - 25, 35 og 50 øre Olav = 160 øre - stemplet "Bergen 7.12.62" på konvolutt sendt ekspress til Tyskland. Konvolutten ble utgitt i anledning av at KNM Kobben (U 3) ble overført til Marinen.  
75
8887 
* NK 457 - 35 øre Olav maskinstemplet "Oslo Br. 3.1.63" tekst "Norway Home Of Skiing - Norge Skisport.." på konvolutt sendt til Frankfurt, Tyskland.  
40
2202 
* NK 463 - 55 øre Olav maskinstemplet "Stavanger 27.9.63" tekst "I Tråd Med Tiden 1813-1963" på postkort sendt til Tyskland.  
50
30256 
* NK 463 - 55 øre Olav stemplet særstemplet "Hammerfest 18.8.67" på postkort sendt til Tyskland.  
100
19459 
* NK 479 og 480 - 45 og 90 øre Blomster = 135 øre - maskinstemplet "Stavanger 15.8.61" tekst "Bærpakker Må Emballeres Forsvarlig" på konvolutt sendt luftpost til Tyskland.  
300
13411 
* NK 489 - 90 øre Skip stemplet "Munkvoll 12.12.62" på konvolutt sendt til Tyskland.  
100
14973 
* NK 504(2) - 45 øre Nobel maskinstemplet "Trondheim 22.1.62" tekst "Norwegian Ships Are Friendships" på konvolutt sendt luftpost til Köln, Tyskland.  
70
2123 
* NK 515 og 516 - 15 og 20 øre Posthorn = 35 øre - stemplet "M/S Sagafjord On Cruise 14.7.68" på konvolutt sidestemplet "Nordkapp 14.7.68" sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
10994 
* NK 551 og 552 - 35 og 55 øre Guldberg & Waage = 90 øre - stemplet "M/S Oslofjord On Cruise 30.12.65" på konvolutt sendt til Bremen, Tyskland.  
50
22400 
* NK 574 - 90 øre VM på ski maskinstemplet "Oslo Br. 29.10.68" tekst "For Fredsarbeid - Norsk Fn-Samband" på konvolutt sendt til Stuttgart, Tyskland.  
60
14851 
* NK 669 - 100 øre Norges Storting stemplet "Nordkapp 8.6.71" på konvolutt sendt til Tyskland.  
100
2195 
* NK 704, 752 og 857 - 100 øre Helleristning, 1.40 kr Mynt og Meter og 1.00 kr KFUK KFUM = 340 øre - stemplet "Hammerfest-Honnongsvåg Nordkapp 2.8.86" på konvolutt påstemplet "M/S Polarlys" sendt til Tyskland.  
100
1382 
* NK 929 - 2.50 kr Norden 1983 stemplet "Hammerfest 9600 31.5.85" på konvolutt sidestemplet "Vesteraaelens Dampskibsselskab M/S Kong Olav 27 MAI 1985" sendt til Düsseldorf, Tyskland. Påstemplet "Nordkapp M/S Kong Olsv".  
60
30805 
* PM 10 - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Moss 3.VI.07" på brevkort sendt fra Berlin, Tyskland.  
100
1135 
* BK 2I - 3 skilling karmin (NK 18) brevkort stemplet "Langesund 23.7.1877" sendt til Hamburg, Tyskland.  
300
3141 
* BK 2 IId - 3 skilling karmin (NK 18) brevkort stemplet "Frederikshald 29.8.1878" sendt til Hamburg, Tyskland.  
400
3143 
* BK 2 IIe - 3 skilling karmin (NK 18) brevkort stemplet "Bureau De Expediant De Christiana 23.9.1877" sendt til Tyskland.  
400
462 
* BK 6 II - 10 øre karmin (NK 25) brevkort stemplet "Sydbanen No 1 25.III.82" sendt til Hamburg, Tyskland. Ankomst-stemplet.  
150
3760 
* BK 6 II - 10 øre karmin (NK 25) brevkort stemplet "Christiania 16.VII.80" sendt til Tyskland. Liten skade midt på kortet.  
100
3091 
* BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 24 = 10 øre - stemplet "Christiania 5.12.79" sendt til Hamburg, Tyskland.  
300
27356 
* BK 9 - 10 øre karmin (NK 25) brevkort stemplet "Nordbanernes Postexp. 10.IX.81" sendt til Tyskland.  
700
21759 
* BK 13 b - 10 øre rosa brevkort stemplet "Nordbanernes Postexp. 30.X.96" sendt til Berlin, Tyskland.  
200
2525 
* BK 13 b - 10 øre rosa brevkort stemplet "Christianssand 24.1.83" sendt til Tyskland. Ankomst-stemplet.  
200
3650 
* BK 13 b - 10 øre rosa brevkort stemplet "Christiania 29.VI.82" sendt til Berlin, Tyskland. Liten skade i øvre venstre hjørne.  
200
18651 
* BK 13 b - 10 øre rosa brevkort stemplet "Christiania 27.IV.82" sidestemplet Chra 8f Byp. sendt til Berlin, Tyskland. Rester etter innliming i venstre side.  
90
27395 
* BK 15 f - 10 øre rosa (NK 36) brevkort - førstekortet - stemplet "Langesund 12.I.89" sendt via Langesund til Frankfurt, Tyskland. Svarkortet er klippet av.  
1.000
5463 
* BK 18 - 5 øre blå brevkort påsatt 4 og 6 øre svensk Ringtype - stemplet "Ångbåts Pxp. 16.6.1884" sendt til Tyskland. Ankomst-stemplet.  
4.000
26885 
* BK 18 c - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 24 = 10 øre - stemplet "Christiania 30.V.83" sendt til Hamburg, Tyskland.  
250
26886 
* BK 18 c - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 24 = 10 øre - stemplet "Stavanger 24.6.1883" sendt til Hamburg, Tyskland.  
250
18655 
* BK 19 - 10 øre rød (NK 38) brevkort stemplet "Christiania 13.VIII.83" sendt til Leipzig, Tyskland.  
150
18656 
* BK 19 - 10 øre rød (NK 38) brevkort stemplet "Christiania 17.X.82" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
27329 
* BK 24 IIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 42Ia = 10 øre - stemplet "Bergen 1.VII.84" sendt til Tyskland.  
400
30532 
* BK 26 t1 - 10 øre rød (NK 43) brevkort stemplet "Hønefos 8.VIII.86" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
18677 
* BK 26 t1 - 10 øre rød (NK 43) brevkort stemplet "Bergen 15.X.84" sendt til Hannover, Tyskland. Loddrett brekk.  
50
30533 
* BK 30 II v1 - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Kragerø 10.5.1888" sendt til Tyskland.  
50
30535 
* BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 10.IX.88" sendt til Tyskland.  
100
27119 
* BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 52 II = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 25.IX.89" sendt til Berlin, Tyskland.  
150
19386 
* BK 30I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Christiania 13.VI.88" sendt til Tyskland.  
150
19384 
* BK 30III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Tønsberg 1.IX.89" sendt til Frankfurt, Tyskland.  
100
19385 
* BK 30III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Christiania 12.IX.88" sendt til Berlin, Tyskland.  
150
27161 
* BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Kristiania 9.IX.89" sendt til Berlin, Tyskland. Returnert.  
150
30527 
* BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christianssand S 8.IV.89" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
2493 
* BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 9.III.88" sendt til Tyskland.  
150
3659 
* BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 29.I.87" sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
18687 
* BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 11.VI.88" sendt til Hamburg, Tyskland. Adressatens navn er fjernet.  
75
18688 
* BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Bergen 24.XI.88" sendt til Berlin, Tyskland. Liten rift i toppen.  
60
18689 
* BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Bergen 16.IV.89" sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
18690 
* BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 24.1.87" sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
18692 
* BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 16.I.88" sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
18694 
* BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 6.XI.88" sendt til Hannover, Tyskland.  
100
18695 
* BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 20.X.86" sendt til Lübeck, Tyskland.  
100
18704 
* BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 29.XII.87" sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
18705 
* BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Bergen 8.III.89" sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
2481 
* NK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Bergen 3.VI.90" sendt til Leipzig, Tyskland.  
150
2490 
* BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Bergen 29.IX.93" sendt til Tyskland. Hjørnebrekk.  
75
18696 
* BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 5.IX.98" sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
18698 
* BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 10.XII.89" sendt til Hannover, Tyskland.  
100
18699 
* BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 25.V.89" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
18703 
* BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 2.X.89" sendt til Lübeck, Tyskland.  
100
18216 
* BK 36 - 5 øre blågrønn (NK 52II) brevkort oppfrankert med NK 52III = 10 øre - stemplet "Christiania 18.III.92" sendt til Leipzig, Tyskland.  
200
3097 
* BK 36 II - 5 øre blågrønn (NK 52 II) brevkort oppfrankert med NK 52 III = 10 øre - stemplet "Bergen 19.X.91" sendt til Tyskland. Arkivhull.  
250
5783 
* BK 36II - 5 øre blågrønn (NK 52 II) brevkort oppfrankert med NK 62 = 15 øre - stemplet "Namsos 25.IX.95" sendt til Tyskland.  
250
2463 
* BK 37 II - 10 øre rød (NK 53 V) brevkort stemplet "Trondhjem 22.VII.92" sendt til Tyskland.  
200
2464 
* BK 37 II - 10 øre rød (NK 53 V) brevkort stemplet "Bergen 24.X.91" sendt til Tyskland.  
250
2470 
* BK 37 II - 10 øre rød (NK 53 V) brevkort stemplet "Christiania 4.VI.91" sendt til Leipzig, Tyskland.  
250
10018 
* BK 37II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Trondhjem 28.VII.91" sendt til Tyskland.  
200
18707 
* BK 37 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 24.VIII.91" sendt til Tyskland.  
200
18708 
* BK 37 II - 10 øre rød (NK 53 V) brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 28.VII.92" sendt til Hannover, Tyskland.  
200
3455 
* BK 37IIIa - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 24.VI.93" sendt til Tyskland.  
100
2440 
* BK 37 IIIb - 10 øre rød (NK 53 VI) brevkort stemplet "Christiania 24.XII.92" sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
2457 
* BK 37 IIIb - 10 øre rød (NK 53 VI) brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 9.1.93" sendt til Tyskland.  
100
9013 
* BK 37IIIb - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 19.XII.92" sendt til Tyskland.  
100
13531 
* BK 37 IIIb - 10 øre rød (NK 53VI) brevkort stemplet "Bergen 21.III.93" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
18709 
* BK 37 IIIb - 10 øre rød (NK 53 VI) brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 29.X.91" sendt til Hamburg, Tyskland.  
50
18711 
* BK 37 IIIb - 10 øre rød (NK 53 VI) brevkort stemplet "Christiania 27.IV.92" sendt til Berlin, Tyskland.  
75
18712 
* BK 37 IIIb - 10 øre rød (NK 53 VI) brevkort stemplet "Kristiania 24.VIII.94" sendt til Leipzig, Tyskland.  
75
18713 
* BK 37 IIIb - 10 øre rød (NK 53 VI) brevkort stemplet "Kristiania 21.V.92" sendt til Tyskland.  
75
18718 
* BK 37 IIIb - 10 øre rød (NK 53 VI) brevkort stemplet "Bergen 27.VII.93" sendt til Tyskland.  
75
30512 
* BK 39 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 29.X.90" sendt til Dresden, Tyskland. Svarkortet er ubrukt.  
400
12212 
* BK 39Is - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 7.VII.90" sendt til Berlin, Tyskland.  
50
26804 
* BK 41 II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 52IV = 10 øre - stemplet "Christiania 23.I.93" sendt til Berlin, Tyskland.  
125
30486 
* BK 45 II - 5 øre grønn (NK 61) brevkort oppfrankert med NK 61 = 10 øre - stemplet "Kristiania 16.V.94" sendt til Tyskland.  
75
30488 
* BK 45 II - 5 øre grønn (NK 61) brevkort oppfrankert med NK 61 = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 21.I.95" sendt til Kiel, Tyskland.  
75
18748 
* BK 45 II - 5 øre grønn (NK 61) brevkort oppfrankert med NK 61 = 10 øre - stemplet "Trondhjem 25.VII.95" sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
8108 
* BK 46 - 10 øre karmin (NK 62) brevkort stemplet "Kristiania 8.VI.97" sendt til Tarautenau i Böhmen.  
60
18719 
* BK 46 - 10 øre karmin (NK 62) brevkort stemplet "Bergen 26.VIII.96" sendt til Tyskland.  
50
18720 
* BK 46 - 10 øre karmin (NK 62) brevkort stemplet "Kristiania 17.IX.97" sendt til Leipzig, Tyskland.  
50
18722 
* BK 46 - 10 øre karmin (NK 62) brevkort stemplet "Kristiania 9.X.97" sendt til Berlin, Tyskland.  
50
27165 
* BK 46 - 10 øre karmin (NK 62) brevkort stemplet "Kristiania 15.XII.97" sendt til Berlin, Tyskland.  
40
27166 
* BK 46 - 10 øre karmin (NK 62) brevkort stemplet "Kristiania 22.I.96" sendt til Berlin, Tyskland.  
40
27167 
* BK 46 - 10 øre karmin (NK 62) brevkort stemplet "Kristiania 1.VIII.98" sendt til Berlin, Tyskland.  
40
27168 
* BK 46 - 10 øre karmin (NK 62) brevkort stemplet "Kristiania 2.XI.96" sendt til Berlin, Tyskland.  
40
30490 
* BK 46 - 10 øre karmin (NK 62) brevkort stemplet "Nordbanernes Postexp. II 16.V.97" sendt til Tyskland.  
50
3802 
* BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Nordbanernes Postexp. 10.VI.99" sendt til Tyskland.  
75
4177 
* BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Kristiania 13.IX.00" sendt til Berlin, Tyskland. Loddrett brekk.  
30
11303 
* BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 5.V.97" sendt til Hamburg, Tyskland.  
70
18754 
* BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Kristiania 13.VII.98" sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
25908 
* BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Christiania 17.VII.96" sendt til Leipzig, Tyskland.  
75
26173 
* BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Christiania 12.II.02" sendt til Frankfurt, Tyskland.  
75
3756 
* BK 51 I - 10 øre karmin brevkort stemplet "Christiania 21.XI.99" sendt til Frankfurt, Tyskland.  
50
18726 
* BK 51 I - 10 øre karmin brevkort stemplet "Nordstrand 12.IV.00" sendt til Tyskland.  
50
440 
* BK 51II - 10 øre karmin brevkort stemplet "Vestbanernes P.eksp.a.3. 30.I.02" sendt til Tyskland.  
150
1232 
* BK 51II - 10 øre karmin brevkort stemplet "Kristiania 6.II.03" sendt til Lübeck, Tyskland.  
50
2124 
* BK 51 II - 10 øre karmin brevkort stemplet "Kristiania 19.XI.01" sendt til Tyskland.  
50
18732 
* BK 51 II - 10 øre karmin brevkort stemplet "Kristiania 17.II.01" sendt til Berlin, Tyskland.  
50
27364 
* BK 52 - 3 øre oransjegul (NK 75) brevkort stemplet "Vestbanernes P.eksp.a.3. 9.X.02" sendt til Lübeck, Tyskland.  
100
27174 
* BK 54 f - 10 øre karmin (NK 77 I) brevkort stemplet "Kristiania 9.VII.00" sendt til Berlin, Tyskland.  
50
29913 
* BK 56 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 97 og NK 98 = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 13.X.11" sendt til Tyskland.  
60
28829 
* BK 56II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Bureau De Mer Kristiansand Frederiksh. B 10.V.01" sendt til Dresden, Tyskland.  
100
2107 
* BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Kristiania 20.VII.02" sendt til Weimar, Tyskland. Omadressert.  
75
2110 
* BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Kristiania 24.10.08" sendt til Tyskland.  
60
3773 
* BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Fredrikshald 16.XII.11" sendt til Tyskland.  
75
18736 
* BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Trondhjem 25.XI.09" sendt til Tyskland.  
50
27179 
* BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Kristiania 5.4.07" sendt til Leipzig, Tyskland.  
50
27313 
* BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Molde 3.VIII.04" sendt til Hannover, Tyskland.  
50
27377 
* BK 57 - 10 øre karmin (NK 77 II) brevkort stemplet "Bureau De Mer Kristiansand Frederiksh. B 1.XII.03" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
4920 
* BK 59 f - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Tromsø 1.VII.05" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
26813 
* BK 64 - 5+5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 99 = 10 øre - stemplet "Bergen 4.VII.13" sendt til Hamburg, Tyskland. Svarkortet er ubrukt.  
75
2977 
* BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort oppfrankert med NK 99 = 10 øre - stemplet "Trondhjem 4.1.13" sendt til Hamburg, Tyskland.  
75
27176 
* BK 67 - 10 øre karmin (NK 100) brevkort stemplet "Holmenkollen 18.II.13" sendt til Hamburg, Tyskland.  
75
30481 
* BK 70 - 10 øre karmin (NK 100) brevkort oppfrankert med NK 121 = 25 øre - stemplet "Bergensbanens Posteksp. F 5.V.24" sendt til Tyskland.  
150
12185 
* BK 73 - 25 øre lilla (NK 104) brevkort stemplet "Stavanger 24.XII.21" sendt til Hamburg, Tyskland.  
700
30468 
* BK 76 - 5 øre grønn med tiltrykk 10 øre brevkort oppfrankert med NK 100 = 20 øre - stemplet "Bekkelagshøgda 22.III.21" sendt til Tyskland.  
40
1177 
* BK 78 - 15 øre fiolettblå (NK 121) brevkort oppfrankert med NK 126 = 25 øre - stemplet "Sarpsborg 11.VI.25" sendt til Tyskland. Påstemplet svart "Porto".  
100
17776 
* BK 81 - 10 øre grønn (NK 141) brevkort oppfrankert med NK 141 = 20 øre - stemplet "Bestun 10.V.28" sendt til Tyskland.  
40
27430 
* BK 82 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort oppfrankert med NK 118 = 20 øre - stemplet "Bureau Amb. Oslo-Ed IV 20.XI.28" sendt til Tyskland.  
50
18192 
* BK 100 - 15 øre oliven (NK 204) sensurert brevkort oppfrankert med NK 307 og NK 308 = 50 øre - stemplet "Porsgrunn 2.1.43" sendt til Tyskland.  
100
16082 
* BK 125 - 25 øre grønn (NK 453) brevkort oppfrankert med NK 388 = 35 øre - stemplet "Bergen 10.2.60" sendt til Frankfurt. Kortet er også oppfrankert med NK 396 som er stemplet "Bergen Bureau D'Echange 10.II.60".  
150
16028 
* KB 2 I - 10 øre karmin (NK 77 II) kortbrev oppfrankert med NK 100 = 20 øre - stemplet "Bergen 15.II.10" sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
27495 
* KK 3 - 5 øre ultramarin (NK 24) helsak-konvolutt oppfrankert med NK 42 og NK 43 = 20 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 5.X.84" sendt til Tyskland.  
800