Nettbutikk - Europa
Til innhold nettbutikk

England 

15831 
* "Ship Letter Newcastle-On-Tyne" og "N'Castle-Tyne AUG 21 08" på postkort med motiv av norsk fjord sendt til Coventry, England.  
200
3487 
* "Kristiania 5.III.18" på ufrankert sensurert konvolutt sendt til Nottingham, England. Postobelagt med 3 d ved ankomst.  
750
3522 
* "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 9.VII.27" på ufrankert postkort sendt til London, England. Portobelagt ved ankomst.  
250
15116 
* 1 1/2 penny George V stemplet "Paquebot" på postkort sendt til England.  
150
9475 
* NK 6 og 9(2) - 2 og loddrett par 8 skilling 1863 = 18 skilling - stemplet "Christiania 15.4.1867" på brevomslag sendt via Svinesund til England.  
11.000
18644 
* NK 8IIa(4) og 11 - fireblokk 4 skilling 1863 samt enkel 1 skilling 1867 = 17 skilling - stemplet "Throndhjem 22.5.1869" på brevomslag sendt via Sandøsund til London, England. Attest: F.C.M.  
55.000
24569 
* NK 13b(2) og 15 - vannrett par 3 skilling samt enkel 8 skilling 1867 = 14 skilling - stemplet "Christiania 22.4.1870" på konvolutt transittstemplet "Hull Ship-Letter AP 25 70" sendt til Leeds, England.  
4.500
14875 
* NK 14(3) - 4 skilling 1867 = 12 skilling stemplet "Stavanger 10.7.1872" på konvolutt sendt via Hamburg til Kingsbridge, England. Påstemplet "1 1/2 Wf." i rødt samt "P.D." i rødt i sirkel. Konvolutten litt "rufset" i øvre venstre del.  
2.000
20013 
* NK 15 og 18 - 8 skilling 1867 og 3 skilling Posthorn = 11 skilling - stemplet "Drammen 18.3.1873" på helbrev sendt via Christiania Omk. til Westhartlepool, England. Omslaget litt splittet i overkant.  
3.500
24842 
" NK 16(2) og 18(3) - vannrett par 1 skilling og vannrett trestripe 3 skilling Posthorn = 11 skilling - stemplet "Christiania 9.1.1875" på brevforside sendt til England.  
1.800
26437 
* NK 22, og 48(2) - 1 øre skravert og 2 øre på 12 øre = 5 øre - som oppfrankering på 5 øre grønn brevkort - stemplet "Trondhjem 11.XII.89" sendt til England.  
600
14757 
* NK 25(2) - 10 øre skravert - vannrett par stemplet "Bergen 7.2.1878" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
750
5504 
* NK 27(2) - 20 øre skravert - vannrett par stemplet "Porsgrund 11.8.1882" på noe ufullstendig konvolutt sendt rekommandert til til London, England.  
1.700
15833 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Bergen 22.IV.85" på komplett trykksak sendt til Hull, England. Påstemplet rødt "Firm not known 383" og returnert.  
1.500
17869 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 15.VII.86" på trykksak sendt til Birmingham, England.  
800
18162 
* NK 43(2) - 10 øre 21 mm stemplet "Tyne Docks South Shields MY 28 88" på konvolutt sendt til England. Påtegnet "Pr. S.S. Prospero".  
400
24015 
* NK 43(2) - 10 øre 21 mm stemplet "Tyne Docks South Shields JU 4 88" på konvolutt sendt til England.  
300
10616 
* NK 52IIa - 5 øre 20 mm stemplet "Bergen 2.V.89" på komplett trykksak sendt til Grimsby, England. Returnert.  
1.500
28328 
* NK 67(4) - vannrett firestripe 5 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 8.XI.97" på konvolutt sendt til New Brighton i Liverpool, England. Brevet er satt i porto med 5 d ved ankomst.  
600
12950 
* NK 76 - vannrett firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 21.6.08" på konvolutt sendt til London, England.  
75
14759 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Brevik-Kristiansand.S D. 20.XII.07" på postkort sendt til England. Portobelagt med 1 d ved ankomst.  
200
3278 
* NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 2.X.05" på postkort sendt til London, England. Portobelagt med 2 1/2 d.  
200
1057 
* NK 76(4) - firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 2.X.00" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
150
4026 
* NK 76(4) - to vannrette par 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Christiania 18.IX.00" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
150
4210 
* NK 76(4) - firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 26.V.00" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
150
12998 
* NK 76(4) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Stavanger 24.9.03" på konvolutt sendt til London, England.  
100
13000 
* NK 76(4) - firestripe 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 7.9.08" på konvolutt sendt til England.  
100
3029 
* NK 77I(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Hunder 23.VII.98" på liten konvolutt sendt til London, England.  
60
20836 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Vinderen I Aker 26.VIII.05" på postkort sendt til England. Satt i porto ved ankomst og påstemplet "Liable to Letter Rate I.S.".  
250
27565 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Vossebanens Postexp. 15.VIII.03" på postkortt sendt til England.  
75
11910 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 12.9.08" på konvolutt sendt til London, England.  
40
12940 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Lierfoss 22.IX.08" på konvolutt sendt til London, England.  
60
12947 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Lierfoss 23.VI.03" på konvolutt sendt til London, England.  
70
28416 
* NK 77II(2) - 10 øre Knudsen fintagget stemplet nummer "285" (Sagesund) på konvolutt sidestemplet "Tvedestrand 29.I.03" sendt til Liverpool, England.  
600
1551 
* NK 79 - 20 øre Knudsen fintagget stemplet "Tvedestrand 23.VIII.01" på konvolutt sendt til Goole, England.  
100
23049 
* NK 79 og 81 - 20 og 30 øre Knudsen fintagget = 50 øre - maskinstemplet "Kristiania 20.II.09" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til London, England.  
300
16398 
* NK 92 og 99 - 15 øre på 4 skilling og 5 øre Posthorn 1909 = 20 øre - stemplet "Trondhjem 21.I.14" på konvolutt sendt til Birmingham, England.  
300
2949 
* NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 7.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
200
3099 
* NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 5.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
200
8989 
* NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 3.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
250
9019 
* NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 29.II.32" på konvolutt sendt til London, England.  
200
14735 
* NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 27.II.32" på konvolutt sendt til London, England.  
400
22856 
* NK 96(3), 119 og 145 - 1 øre Posthorn 1909, 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bergen 12.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
200
8320 
* NK 97, 118 og 126 - 2 øre Posthorn 1909, 5 øre Posthorn 1920 og 10 øre Løve I = 17 øre - stemplet "Bergen 9.VII.26" på engelsk helsak svar-kort sendt til England.  
200
14729 
* NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 1.IV.14" på postkort sendt til England. Portobelagt med 1 d ved ankomst.  
200
4137 
* NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 27.8.18" på sensurert konvolutt sendt til Birmingham, England. Portobelagt med 2 1/2 d.  
800
12435 
* NK 99(4) - fireblokk 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 15.8.12" på konvolutt sendt til Leeds, England.  
130
11531 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 17.XII.19" på postkort sendt til England.  
150
11330 
* NK 100(4) - vannrett firestripe 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 18.VI.13" på konvolutt sendt til England.  
400
19572 
* NK 103(2) - 20 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 23.9.15" tekst "Norge R" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Birmingham, England.  
150
8489 
* NK 103(2) og 115 - 20 øre Posthorn 1909 og 10 øre Eidsvold = 50 øre - maskinstemplet "Kristiania 24.9.14" tekst "Norge R" på sensurert konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
400
2300 
* NK 105(2) - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 2.10.17" på sensurert konvolutt sendt til Leeds, England.  
200
10150 
* NK 107 - 40 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen Bk. 10.XII.14" på rekommandert bankobrev sendt til England.  
75
19976 
* NK 108 og 125 - 50 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 90 øre - stemplet "Kristiania 14.XI.24" på rekommandert konvolutt sendt til London, England.  
150
4544 
* NK 110IIb - 1.00 kr Haakon 1910 - stemplet "Oslo-Homansby 25.X.22" på verdibrev sendt til London, England. Forsegling betalt med 2 stk. NK 143 på baksiden.  
350
14632 
* NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Kristiania Br. 17.IX.15" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
250
16297 
* NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Trondhjem 14.11.14" på sensurert konvolutt sendt til England. Vannskader.  
250
19307 
* NK 116 - 20 øre Eidsvold maskinstemplet "Kristiania 25.VII.14" tekst "Norge 1914 Jubilæumsutstilling" på konvolutt sendt til London, England.  
200
9985 
* NK 118 og 136 - 5 øre Posthorn 1920 og 25 øre Polmerke = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 18.II.29" på konvolutt sendt til England.  
175
22291 
* NK 118, 141(3) og 178 - 5 øre Posthorn 1920, 10 øre Løve II og 15 øre Hellig Olav = 50 øre - stemplet "Oslo-Homansby 26.1.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
150
13416 
* NK 118 og 152 - 5 øre Posthorn 1920 og 40 øre Løve II = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 17.8.35" på konvolutt sendt luftpost til England.  
75
22254 
* NK 118(3), 141 og 143 - 5 øre Posthorn 1920 samt 10 og 15 øre Løve II = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 16.X.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
150
22855 
* NK 119(2) og 145 - 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 34 øre - stemplet "Bergen 14.III.32" på konvolutt sendt til London, England.  
75
28327 
* NK 120(3) - 10 øre Posthorn 1920 stemplet "Horten 9.II.23" på postkort sendt til London, England.  
150
14139 
* NK 120(4) - vannrett firestripe 10 øre Posthorn 1920 = 40 øre - stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 8.III.24" på konvolutt sendt til London, England.  
600
11331 
* NK 124 - 30 øre Posthorn 1920 stemplet "Bergen-Newcastle Posteksp. D 15.X.30" på konvolutt sendt til England. Merket med stor skade.  
250
3355 
* NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Sørlandsbanen A. 18.XI.24" på konvolutt sendt til England. Portobelagt med 3 d.  
300
8567 
* NK 127 og 128 - 20 og 25 øre Løve I = 45 øre - stemplet "Bergen 21.XII.25" på konvolutt sendt til London, England.  
100
11698 
* NK 128 - 25 øre Løve I stemplet "Bergen 5.VII.26" på postkort sendt til England.  
150
11699 
* NK 128 - 25 øre Løve I stemplet "Bergen 16.VIII.26" på postkort sendt til England.  
150
14292 
* NK 129(2) - 45 øre Løve I stemplet "Fredrikstad 9.X.25" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
150
22077 
* NK 141 og 143(2) - 10 og 15 øre Løve II = 40 øre - stemplet "Oslo-Homansby 22.IX.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
9886 
* NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 4.IV.32" på konvolutt sendt til London, England.  
150
10338 
* NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 3.8.35" på konvolutt sendt til England.  
70
10837 
* NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Kollstad 29.VII.35" på konvolutt sendt til London, England.  
50
22173 
* NK 141, 145 og 177 - 10 og 20 øre Løve II samt 10 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo-Homansby 13.I.31" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
22185 
* NK 141 og 154 - 10 og 60 øre Løve II = 70 øre - stemplet "Oslo-Homansby 20.X.31" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
150
22177 
* NK 141, 160 og 178 - 10 øre Løve II, 15 øre Ibsen og 15 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 12.V.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
21918 
* NK 141 og 175 - 10 øre Løve II og 30 øre Abel = 40 øre - stemplet "Oslo-Solli 5.VI.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
21914 
* NK 141 og 175(2) - 10 øre Løve II og 30 øre Abel = 70 øre - stemplet "Oslo Br. 2.V.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
21895 
* NK 141 og 178(2) - 10 øre Løve II og 15 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo-Homansby 16.III.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
22025 
* NK 141 og 180 - 10 øre Løve II og 30 øre Hellig Olav = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 17.VII.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
22127 
* NK 141(4) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo Br II 20.III.32" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22141 
* NK 141(4) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo Br. 19.III.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22155 
* NK 141(4) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 20.V.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22211 
* NK 141(4) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 9.I.31" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
11326 
* NK 143, 145 og 148 - 15, 20 og 30 øre Løve II = 65 øre - stemplet "Oslo Br.II 31.V.34" på konvolutt sendt til England.  
100
20189 
* NK 143 og 151 - 15 og 40 øre Løve II = 55 øre - stemplet "Lillehammer 23.III.36" på konvolutt sendt luftpost til England.  
150
2188 
* NK 143 og 195 - 15 øre Løve II og 20 øre Nansen I = 35 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 9.IX.36" på postkort sendt til Birmingham, England.  
80
13884 
* NK 143(3) - 15 øre Løve II stemplet "Oslo-Moløkken 23.V.32" på konvolutt sendt luftpost til England.  
100
21950 
* NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo Br.i 3.X.29" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22035 
* NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 30.XI.31" på konvolutt sendt lftpost til Ramsgate, England.  
100
22188 
* NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Tønsberg 11.VII.32" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22242 
* NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 12.XII.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
2494 
* NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 30.10.37" tekst "Oslo-Utstillingen VI Kan 12. Mai - 18..." på konvolutt sendt til England. Portobelagt med 3 1/2 d ved ankomst.  
750
9457 
* NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Bergen 12.III.32" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til London, England.  
50
10115 
* NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 25.IV.32" på konvolutt sendt til London, England.  
150
10125 
* NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Bergen-Newcastle Posteksp. D 11.IV.32" på konvolutt sendt til London, England.  
150
11794 
* NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "Prestfoss 9.VII.35" på konvolutt sendt til England.  
75
13748 
* NK 148 - 30 øre Løve II stemplet "København Omk. 12.9.36" på konvolutt påstemplet Paquebot sendt til London, England.  
300
3426 
* NK 148 og 158 - 30 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 60 øre - stemplet "Bergen-Minde 3.V.32" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
250
25577 
* NK 148(2) - 30 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 28.X.30" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
150
22147 
* NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Oslo-Solli 23.III.31" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
22251 
* NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 5.XII.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
3836 
* NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 24.I.30" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
150
14422 
* NK 154 - 60 øre Løve II stemplet "Bergen Bk. 12.V.32" på rekommandert konvolutt sendt til London, England.  
150
29275 
* NK 155I - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br. 29.V.29" på konvolutt sendt lufpost til England. Konvolutten er påskrevet "Natflyverue ove Oslo-Malmö".  
250
3518 
* NK 155II - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Oslo Br. 17.6.35" tekst "Riksmessen i Trondheim 1935" på konvolutt sendt luftpost til England.  
120
11043 
* NK 155II - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br. 28.8.35" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
150
11301 
* NK 155II - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Oslo Br. 25.5.35" tekst "Riksmessen i Trondheim 1935" på konvolutt sendt til England.  
200
16224 
* NK 158(2) - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Stavanger 22.VIII.27" på rekommandert konvolutt sendt til Birmingham, England.  
400
12780 
* NK 159 og 182 - 10 øre Ibsen og 20 øre Nordkapp I = 30 øre - stemplet "Hell 25.X.32" på konvolutt sendt til London, England. Merkene er brune i kantene.  
300
4960 
* NK 162 - 30 øre Ibsen maskinstemplet "Bergen 26.VII.32" tekst "Norges Varemesse i Oslo 4-11 Sept. 1932" på reklamekonvolutt sendt til England.  
200
11147 
* NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Bergen 16.XII.28" på konvolutt sendt til London, England.  
150
13747 
* NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Sørlandsbanen C. 19.II.29" på konvolutt sendt til England.  
150
25585 
* NK 177, 178(2) og 180 - 10, 15 og 30 øre Hellig Olav = 70 øre - stemplet "Oslo-Homansby 21.IX.30" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
250
22001 
* NK 179(2) - 20 øre Hellig Olav stemplet "Tønsberg 10.VII.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
100
21874 
* NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Oslo-Homansby 12.VI.30" på konvolutt sendt luftpost til Ramsgate, England.  
200
28062 
* NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Bergen 22.VII.30" på postkort sendt til Liverpool, England.  
100
11332 
* NK 192 - 30 øre Holberg stemplet "Bergen-Newcastle Posteksp. A 15.XII.34" på del av konvolutt sendt til England.  
100
10017 
* NK 194(2) og 252 - 15 øre Nansen I og 60 øre Løve dyptrykk = 90 øre - stemplet "Vettakollen 24.II.39" på konvolutt sendt ekspress til England.  
350
18420 
* NK 196 - 30 øre Nansen I maskinstemplet "Oslo Br. 28.7.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til England.  
300
8598 
* NK 200, 202 og 207 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 og 30 øre Løve dyptrykk = 45 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 28.2.40" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
27694 
* NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 1.5.39" på konvolutt sendt til knsulatet i Blyth, England. Returnert. Rik stempelflora.  
100
16257 
* NK 217 - 15 øre Turistmerke stemplet "Lillehammer 27.VII.38" på postkort sendt til London, England. Portobelagt meed 1 d ved ankomst.  
200
14182 
* NK 219 - 30 øre Turistmerke stemplet "Bergen Br. 13.3.39" på konvolutt sendt til Hull, England.  
50
19767 
* NK 219 - 30 øre Turistmerke stemplet "Hammerfest 20.VII.38" på konvolutt påstemplet "Kings Bay Spitbergen" sendt til London, England.  
350
29028 
* NK 219 - 30 øre Turistmerke stemplet "Nordkapp 4.VIII.38" på konvolutt sidestemplet "Kings Bay Spitsbergen" sendt til England. Omadressert.  
600
21068 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Bergen 30.I.39" på konvolutt sendt til Hull, England.  
60
22075 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Bergen Br. 20.2.39" på konvolutt sendt til Hull, England.  
60
10113 
* NK 222, 345, 346 og 348 - 30 øre Turistmerke samt 10, 15 og 30 øre Nasjonalhjelpen = 85 øre - stemplet "Oslo Br. 18.2.47" på konvolutt sendt ekspress til England.  
150
9778 
* NK 238, 239 og 331 - 2 og 3 øre Posthorn dyptrykk samt 5 øre London = 10 øre - stemplet KPH "D/S Forra" (Type 2 - 9 pkt.) på konvolutt sidestemplet "Stavanger 28.5.48" sendt til England.  
1.700
19894 
* NK 240, 352 og 394 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 2.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Haakon = 230 øre - stemplet "Balestrand 1.9.55" på rekommandert konvolutt Fra Kringsjå Hotell sendt til London, England.  
175
13039 
* NK 240 og 358 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 80 øre Løve 1946 = 85 øre - stemplet "Bergen 1.12.49" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
80
10108 
* NK 240 og 378 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre Kielland = 45 øre - stemplet "Oslo Br. 26.I.50" på konvolutt sendt til England.  
70
10177 
* NK 240 og 379 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 80 øre Kielland = 85 øre - stemplet "Bergen 31.1.50" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
100
10183 
* NK 245(2) og 354(2) - 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 80 øre - stemplet "Bergen 29.1.49" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
40
30565 
* NK 245(3) - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Haugesund 15.3.51" tekst "I.o.g.t. En Folkebevegelse 1851-1951" på konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
80
3719 
* NK 253 - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Lillehammer 15.12.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på luftpostkonvolutt sendt til England.  
60
9192 
* NK 253 - 45 øre Luftpost stemplet "Fredrikstad 18.XII.45" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
9733 
* NK 253 - 45 øre Luftpost stemplet "Oslo Br.II 27.2.46" på luftpostkonvolutt sendt til London, England.  
80
9721 
* NK 331 og 380 - 5 øre London og 10 øre U.P.U. = 15 øre - stemplet KPH "D/S Fæmund II" på konvolutt sidestemplet "Røros 2.10.50" sendt til England.  
150
2727 
* NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
250
5339 
* NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
200
12126 
* NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norsk Skipspost Handelsflåten 7 JUN 1943 24" på konvolutt sendt til Liverpool, England.  
75
13838 
* NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norsk Skipspost Marinen 17 MAY 1944-113" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
300
19257 
* Londonserien (10 til 60 øre) = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
250
24087 
* NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt.  
200
25353 
* NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
200
26558 
* NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norwegian Army Field Post Office 17 MAY 1943" på sensurert konvolutt sendt til London, England.  
125
3118 
* NK 337 - 40 øre London maskinstemplet "Oslo Br. 13.4.49" tekst "Bruk Aerogram Det Er Billig og Kommer..." på konvolutt sendt til Liverpool, England.  
100
620 
* NK 337(4) - 40 øre London stemplet "Norsk Skipspost Marinen 18 DEC 1943 - 11 d" på sensurert konvolutt sendt til Newcastle On Tyne, England.  
350
24572 
* NK 350 og 453 - 1.00 kr Haakon 1946 og 25 øre Olav = 125 øre - stemplet "Arendal 21.10.58" på konvolutt sendt til London, England.  
70
24570 
* NK 350 og 460 - 1.00 kr Haakon 1946 og 45 øre Olav = 145 øre - stemplet "Arendal 28.11.58" på konvolutt sendt til London, England.  
70
13042 
* NK 357 - 55 øre Løve 1946 stemplet "Bergen 21.6.49" på konvolutt sendt luftpost til England.  
60
19558 
* NK 365 - 45 øre Postjubileum maskinstemplet "Bergen 18.II.49" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft" på konvolutt sendt til London, England.  
50
10182 
* NK 373 - 80 øre Skogselskap stemplet "Bergen 16.10.48" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
100
10180 
* NK 376 - 45 øre Løveprovisorie stemplet "Bergen 8.3.50" på konvolutt sendt til England.  
70
12068 
* NK 376 - 45 øre Løveprovisorie maskinstemplet "Oslo Br. 19.6.50" tekst "Oslo 900 År" på konvolutt sendt til England.  
60
10179 
* NK 378 - 40 øre Kielland stemplet "Bergen 7.6.49" på konvolutt sendt til England.  
70
8642 
* NK 380, 384 og 386 - 10 øre U.P.U., 25 øre Oslo 900 år og 25 øre Poliomyelitt = 60 øre - stemplet "Trondheim 26.10.51" på konvolutt sendt til England.  
100
10088 
* NK 383 - 15 øre Oslo 900 år stemplet "Bergen 7.10.50" på konvolutt sendt til England.  
50
2900 
* NK 385 - 45 øre Oslo 900 år maskinstemplet "Oslo Br. 20.3.51" tekst "Gaver Til Radiumhospitalet Er Skattefrie" på konvolutt sendt til England.  
75
14183 
* NK 385 og 388 - 45 øre Oslo 900 år og 10 øre Posthorn 1950 = 55 øre - stemplet "Bergen 21.4.52" på konvolutt sendt til England.  
70
15420 
* NK 388(2) - 10 øre Posthorn 1950 stemplet KPH "Litle Molvik" på konvolutt sendt til England.  
150
27645 
* NK 390 og 392(2) - 15 og 20 øre Posthorn 1950 = 55 øre - stemplet "Oslo-Trondheim F 27.2.53 T 406" på konvolutt sendt til London, England. Tiemer : 4 pkt.  
100
1456 
* NK 392 og 446 - 20 øre Posthorn 1950 og 35 øre Nordkapp V = 55 øre - stemplet "Trondheim-Kirkenes Nordkapp 28.9.62" på postkort sendt til England.  
100
8168 
* NK 392 og 446 - 20 øre Posthorn 1950 og 35 øre Nordkapp V = 55 øre - stemplet "Nordkapp 9.7.63" på postkort sendt til England.  
75
14107 
* NK 396(2) - 30 øre Haakon stemplet "Øystese 9.4.52" på konvolutt sendt til England.  
40
14105 
* NK 400 - 55 øre Haakon stemplet "Ramsund 3.V.52" på konvolutt sendt til England.  
75
19642 
* NK 400 - 55 øre Haakon maskinstemplet "Bergen 26.2.52" tekst "Hjelp Dem Selv : Spar på Strømmen !" på konvolutt sendt til London, England.  
50
11989 
* NK 401 - 55 øre Haakon stemplet "Bergen 19.12.55" på konvolutt sendt til England. Merket er gjennomhullet "WL & Co" (Westfal-Larsen).  
75
18618 
* NK 411 - 30 øre Haakon VII 80 år maskinstemplet "Harstad 5.9.1953" tekst "Hjelp Oss Å Hjelpe" på konvolutt sendt til England.  
100
3789 
* NK 412 - 55 øre Haakon VII 80 år stemplet "Bergen 11.10.52" på konvolutt sendt til England. Merket er med variant "Fargeflekk mellom rammer venstre side" (v2).  
250
24881 
* NK 412 - 55 øre Haakon VII 80 år maskinstemplet "Ålesund 3.6.54" tekst "Norsk Fiskerimesse 1954 Ålesund 13.-27." på konvolutt sendt til England.  
400
25665 
* NK 412 - 55 øre Haakon VII 80 år maskinstemplet "Bergen 23.10.52" tekst "Støtt Fn Gjennom Fn-Sambandet" på konvolutt sendt til London, England.  
75
2179 
* NK 412(2) - 55 øre Haakon VII 80 år stemplet "Haugesund 3.2.53" på rekommandert konvolutt sendt til England.  
150
16958 
* NK 421 - 55 øre Jernbanejubileum stemplet "Teie 9.5.55" på konvolutt sendt til London, England.  
60
19805 
* NK 421(2) - 55 øre Jernbanejubileum stemplet "Aurland 19.8.55" på rekommandert konvolutt fra Wangen Hotell sendt til London, England.  
175
19545 
* NK 424 - 55 øre Telegrafjubileum maskinstemplet "Bergen 28.2.55" tekst "18. Vestlandske Bondestemna I Bergen" på konvolutt sendt til London, England.  
60
21572 
* NK 424 - 55 øre Telegrafjubileum maskinstemplet "Oslo Br. 10.5.55" tekst "Internasjonal Frimerkeutstilling Norwex" på konvolutt sendt til London, England.  
100
1251 
* NK 435 - 65 øre Haakon maskinstemplet "Trondheim 4.1.58" tekst "Identitetskort Gratis Ved Poststedene" på konvolutt sendt til England.  
75
20237 
* NK 435 - 65 øre Haakon maskinstemplet "Bergen 22.I.58" tekst "Identitetskort Gratis Ved Poststedene" på konvolutt sendt til England.  
50
23662 
* NK 435 - 65 øre Haakon maskinstemplet "Bergen 28.8.56" tekst "Festningsplassen 7-23 Sept." på konvolutt sendt til London, England.  
75
27909 
* NK 435 - 65 øre Haakon maskinstemplet "Bergen 24.2.57" tekst "1932-1957 Vestlandske Bondestemna 18-..." på konvolutt sendt til London, England.  
60
31376 
* NK 438 - 90 øre Haakon maskinstemplet "Bergen 11.9.59" tekst "Hjelp Oss Å Hjelpe - Røde Kors Uken" på konvolutt sendt til London, England.  
70
2643 
* NK 444 - 65 øre Nordens dag stemplet "Haugesund 31.10.56" på konvolutt sendt til London, England.  
125
28114 
* NK 445, 446 og 447 - 25, 35 og 65 øre Nordkapp V = 125 øre - stemplet "Nordkapp 25.8.65" på konvolutt sendt til England.  
200
10555 
* NK 446 - 35 øre Nordkapp V stemplet "Nordkapp 22.7.57" på postkort sendt til England.  
100
8292 
* NK 450 - 65 øre Geofysisk år stemplet "Arendal 23.10.58" på konvolutt sendt luftpost til London, England.  
100
20766 
* NK 450 - 65 øre Geofysisk år maskinstemplet "Oslo Br. 25.12.58" tekst "Sivilforsvar Er Vern Mot Krigsskader" på konvolutt sendt til England. Returnert. Diverse stempler på baksiden.  
150
9208 
* NK 450 og 453 - 65 øre Geofysisk år og 25 øre Olav = 90 øre - stemplet "Arendal 4.10.58" på konvolutt sendt til London, England.  
100
25531 
* NK 460(2) og 481(2) - 45 øre Olav og 45 øre Videnskapsselskap = 180 øre - stemplet "Bergen 3.5.60" på rekommandert konvolutt sendt til England. Påstemplet "Posted out of course I.S." i ramme. Rek-etikett fra London I.S.  
300
22449 
* NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Balestrand 1.9.63" på postkort sendt til England.  
75
22551 
* NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Balestrand 30.8.63" på postkort sendt til England.  
75
22552 
* NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Balestrand 2.9.63" på postkort sendt til England.  
75
6123 
* NK 469 og 548 - 1 kr Olav og 90 øre Munch = 190 øre - stemplet "Tyristrand 28.II.64" på luftpostkonvolutt sendt til Oslo. Omadressert til London, England.  
100
14378 
* NK 479, 485, 486 og 489 - 45 øre Blomster samt 20, 25 og 90 øre Skip = 180 øre - maskinstemplet "Stavanger" og håndstemplet "Stavanger Utv. 5.9.60" på konvolutt sendt til England.  
150
14418 
* NK 480, 485, 486 og 489 - 90 øre Blomster samt 20, 25 og 90 øre Skip = 225 øre - stemplet "Stavanger Brev 5.9.60" på konvolutt sendt til England.  
200
3084 
* NK 491 - 90 øre SAS maskinstemplet "Oslo Br. 7.4.61" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" på konvolutt sendt til England.  
100
1461 
* NK 515 og 533(2) - 15 øre Posthorn og 35 øre Sult = 85 øre - stemplet "Åsgårdstrand 24.6.63" på baksiden av konvolutt sendt ufrankert fra England.  
150
20457 
* NK 556 - 90 øre Sjømannsmisjonen maskinstemplet "Oslo 19.12.66" tekst "God Jul" på konvolutt sendt til England. Påsatt NKS julemerke 1966.  
125
8493 
* NK 557 - 90 øre Europa 1964 stemplet "Oslo Br. 30.11.64" på reklamekonvolutt fra Adel Magasin - Moss sendt til Newcastle, England. Med NKS julemerke 1964.  
125
12314 
* NK 572 - 55 øre VM på ski stemplet "M/S Oslofjord On Cruise 31.8.69" på postkort sendt til London, England.  
140
5452 
* NK 649(2) og 677 - 40 øre Naturvernår og 40 øre Eventyr I = 120 øre - stemplet "Mathopen 4.4.72" på konvolutt påstemplet "KNM Utstein" sendt til England.  
100
9061 
* PM 9(2) - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Bergen 8.IX.17" på baksiden av konvolutt sendt fra England til Nerstrand.  
400
18401 
* PM 9(2) - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Kristiania" på konvolutt sendt fra Invergordon, England i juli 1920.  
200
3555 
* BK 2 IIc - 3 skilling karmin (NK 18) brevkort stemplet "Tønsberg 14.6.1878" sendt til Liverpool, England. Aldersflekker.  
150
3646 
* BK 6 II - 10 øre karmin (NK 25) brevkort stemplet "Frederikshald 17.III.81" sendt til England. Aldrersflekker.  
100
16410 
* BK 31II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet nummer "92" (Vossebanen) transittstemplet "Bergen 20.VII.88" og "Hull Ship-Letter" sendt til London, England. Brekker og smårifter i kortet.  
400
30461 
* BK 35d - 3 øre gul brevkort oppfrankert med NK 51 og NK 52 = 11 øre - stemplet "Bergen 7.III.90", tansittstemplet "Hull Shipletter MR 10 90" sendt til London, England. Påstemplet rødt "Ship-Letter London Paid MR 11 90".  
300
30513 
* BK 37 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Stavanger 14.VIII.90" sendt til England.  
100
30515 
* BK 37 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Stalheim 9.XI.90" sendt til London, England.  
100
2441 
* BK 37 IIIb - 10 øre rød (NK 53 VI) brevkort stemplet "Vestbanernes P.eksp. A. III 2.V.98" sendt til England.  
75
26807 
* BK 41 I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 52III = 10 øre - stemplet "Christiania 17.V.92" sendt til London, England.  
125
8325 
* BK 51II - 10 øre karmin brevkort stemplet "Bergen 28.II.01" sendt via London til Manchester, England. Påstemplet "Gone no address 498" og returnert.  
150
16196 
* BK 56 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 99 = 10 øre - stemplet "Kristiania 10.6.07" sendt til London, England.  
60
16113 
* BK 56 II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Askim 31.IV.07" sendt til London, England.  
60
3730 
* BK 56 II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Kristiania 15.VII.08" sendt til London, England.  
40
2748 
* BK 119 - 20 øre grønn med tiltrykk 5 øre brevkort stemplet "Oslo Br. 6.3.57" sendt til London, England.  
40
27130 
* AE 2 - 60 øre brun aerogram stemplet "Bergen 3.9.49" sendt til London, England.  
150
30551 
* AE 2 - 60 øre brun aerogram maskinstemplet "Oslo Br. 2.5.49" tekst "Bruk Aerogram Det Er Billig og Kommer..." sendt til Bristol, England.  
100