Nettbutikk - Skandinavia og Baltikum
Til innhold nettbutikk

Sverige 

67 
* Postkort datert "Christiania 30/5-12" sendt til Lennartsfors, Sverige. Satt i porto med 10 øre ved ankomst.  
200
16545 
* "Fredrikshald 20.VIII.18" på ufrankert postkort sendt til Sverige. Portobelagt med 14 øre ved ankomst.  
300
17257 
* "Skien 1.7.40" på sensurert konvolutt sendt til Sverige. Påskrevet "Krigsfangepost" og påstemplet "Granskad av militär myndighet".  
1.500
18306 
* Svart "Bergen 4.5.1847" (type 1) på brevomslag sendt til Norrköping, Sverige. svak vannrett arkivbrett berører ikke stempelet.  
750
18532 
* Svart "Bergen 5.6.1847" (type 1) på brevomslag sendt til Norrköping, Sverige.  
1.000
21011 
* Svart "Bergen 3.7.1847" (type 1) på helbrev sendt til Norrköping, Sverige.  
1.000
12772 
* Blå "Christiania 20.10.1852" på konvolutt sendt til Norrkøping, Sverige. Stempelet dobbeltslått.  
300
2458 
* NK 2 - 2 skilling Oscar stemplet "Bergen 5.4.1864" på komplett trykksak sendt til Götheborg, Sverige. Vakker og uvanlig sak.  
12.000
8789 
* NK 6 - 2 skilling 1863 stemplet "Bergen 14.4.1865" på meget pen komplett trykksak sendt til Marstrand, Sverige.  
8.000
21832 
* NK 6 - 2 skilling 1863 stemplet "Christiania 2.7.1865" på trykksak sendt til Arvika, Sverige. Rift i omslagets nedre høyre hjørne.  
7.000
12137 
* NK 6 og 14 - 2 skilling 1863 og 4 skilling 1867 = 6 skilling - stemplet "Bergen 29.8.1867" på konvolutt sendt til Sverige. Uvanlig kombinasjon.  
5.000
1617 
* NK 6(2) - 2 skilling 1863 stemplet "Christiania 2.10.1865" på helbrev adressert til Charlottenberg pr. Kongsvinger. Brevet er feilfrankert (skulle vært 6 skilling til Sverige) og dette skyldes antagelig påtegningen "pr. Kongsvinger".  
4.000
20041 
* NK 8 og 12 - 4 skilling 1863 og 2 skilling 1867 = 6 skilling - stemplet "Christiania 17.5.1867" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Konvolutten med småskader i nedre kant.  
1.200
27205 
* NK 11 og 18 - 1 skilling 1867 og 3 skilling Posthorn = 4 skilling - stemplet "Christiania 28.7.1872" på helbrev sendt til Charlottenberg, Sverige.  
1.200
10301 
* NK 12 og 14 - 2 og 4 skilling 1867 = 6 skilling - stemplet "Frederikshald 25.4.1869" på ufullstendig brevomlag sendt til Sverige.  
750
554 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Christiania 11.12.1871" på konvolutt sidestemplet "Chra 1e Byp." sendt til Linkjøping, Sverige.  
450
9315 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Throndhjem 20.1.1871" på brevomslag sendt til Gøtheborg, Sverige.  
350
12084 
* NK 14 - 4 skilling 1867 stemplet "Bergen 7.5.1870" på brevomslag sendt til Sverige.  
550
1126 
* NK 16 og 18 - 1 og 3 skilling Posthorn = 4 skilling - stemplet "Christiania Omk. 11.10.1873" på rekommandert konvolutt sendt til Charlottenberg, Sverige.NK 16 er beklippet oppe.  
300
20022 
* NK 16 og 18 - 1 og 3 skilling Posthorn = 4 skilling - stemplet "Christianssund 8.7.1875" på konvolutt sendt til Upsala, Sverige. NK 16 med noen korte tagger øvre høyre side.  
700
1029 
* NK 17, 96, 97, 98 og 176 - 2 skilling Posthorn - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 14 øre 14 stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur sendt til Sverige. 1.sydtur på baksiden.  
400
27768 
* NK 17(2) - 2 skilling Posthorn - loddrett par = 4 skilling - stemplet "Christiania 17.9.1873" på helbrev sendt til Charlottenberg, Sverige.  
2.200
5340 
* NK 17c(2) - vannrett par 2 skilling Posthorn stemplet blått "Bureau Reexpediant De Christiania 1.7.1875" på brevomslag sendt til Charlottenberg, Sverige. Et uvanlig stempel. En svak arkivbrett går gjennom merkenes øvre kant.  
2.000
26411 
* NK 18 - 3 skilling Posthorn stemplet "Christiania 29.4.1872" på helbrev sidestemplet "Chra 3e Byp. 29.4.72" sendt til Charlottenberg, Sverige. Påstemplet "Utilstrækkelig forudbetalt".  
6.000
1096 
* NK 19 - 4 skilling Posthorn stemplet "Throndhjem 13.11.1873" på brevomslag transittstemplet "Christiania Omk." sendt til Gøteborg, Sverige. Ankomst-stemplet. Arkivbrett gjennom merket.  
250
20024 
* NK 19 - 4 skilling Posthorn stemplet "Christianssand 21.5.1874" på konvolutt sendt via Pkxp No 7 til Upsala, Sverige. Liten rift i konvoluttens øvre venstre hjørne.  
800
20526 
* NK 19Ib - 4 skilling Posthorn stemplet "Bergen 7.8.1873" på helbrev sendt til Westervik, Sverige. Til tross for svak loddrett arkivbrett gjennom merket - et meget pent objekt.  
2.500
9196 
* NK 22(2) og 24(2) - vannrette par av 1 og 5 øre skravert = 12 øre - stemplet "Christiania 15.XI.83" på konvolutt sendt til Sverige.  
1.000
4870 
* NK 22(2) og 37II - 1 øre skravert og 10 øre uskravert = 12 øre - stemplet "Bergen 19.IX.82" på helbrev sendt til Westervik, Sverige.  
400
11022 
" NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Bergen 12.10.1883" på del av trykksak (brevfront) sendt til Sverige.  
400
14869 
* NK 24 - 5 øre skravert stemplet "Christiania 30.VIII.82" på korsbånd sendt til Sverige. Diagonal brekk berører ikke merket.  
2.000
21115 
* NK 24IIbb - 5 øre skravert stemplet "Christiania 5.III.83" på korsbånd sendt til Sverige.  
2.000
11306 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 5.I.81" på helbrev sendt til Charlottenberg, Sverige.  
350
14609 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 8.II.82" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
350
15208 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Trondhjem 15.7.1882" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
400
16552 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Bergen 27.VI.82" på helbrev transittstemplet "Pkxp No 7 B" (Karstad-Laxå) sendt til Westervik, Sverige.  
600
17846 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Chra 3e Byp. 2.10.1882" på konvolutt sendt til Lund, Sverige. Ankomst-stempel på baksiden.  
450
17847 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Bergen 26.3.1878" på helbrev sendt til Westervik, Sverige.  
600
19298 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Merakerbanens Postexp. 10.III.83" på konvolutt sendt til Sverige.  
750
15809 
" NK 26(2) og 27 - 12 og 20 øre skravert = 44 øre - stemplet "Bergen 18.10.1881" på brevfront fra rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
1.000
4501 
* NK 29, 51IV, 5 og 53 - 35 øre skravert samt 3 og 10 øre 20 mm = 48 øre - stemplet "Lillehammer 31.10.1893" på bankobrev sendt til Sverige.  
800
8824 
* NK 31, 32, 34(2) og 54II - 60 øre skravert, 1.00 og vannrett par 2.00 kr Oscar samt 20 øre 20 mm = 580 øre - stemplet "Christiania 17.IV.89" på stor del av rekommandert brevforside sendt til Stockholm, Sverige.  
1.500
21114 
* NK 42 - 5 øre 21 mm stemplet "Christiania 6.IV.86" på korsbånd sendt til Gøteborg, Sverige.  
1.000
28557 
* NK 43 - 10 øre 21 mm stemplet hullstempel "Odnæs 10.VIII.85" på konvolutt sendt via Christiania til Sverige.  
150
18909 
* NK 52II - 5 øre 20 mm stemplet "Christiania 28.VIII.89" på brevkort sendt til Stockholm, Sverige.  
150
13528 
* NK 53I - 10 øre 20 mm stemplet "Christiania 27.IX.86" på konvolutt sendt til Lund, Sverige.  
200
8761 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Trondhjem 21.III.93" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
18901 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Kristiania 12.III.93" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
75
20083 
* NK 53VII - 10 øre 20 mm stemplet "Vrængen 27.IX.93" på konvolutt sendt til Sverige. Rik stempelflora på baksiden.  
150
9889 
* NK 68 - 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Kristiania 1.VII.97" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
60
15660 
* NK 75 - 3 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 7.VII.04" på visittkort-konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Portobelagt med 4 øre ved ankonst.  
75
17165 
* NK 75, 76 og 77II(4) - 3, 5 og 10 øre Knudsen fintagget = 48 øre - stemplet "Lillehammer 11.II.04" på bankobrev sendt til Sverige.  
150
31462 
* NK 75, 77II og 82 - 3, 10 og 35 øre Knudsen fintagget = 48 øre - stemplet "Orkedalen 19.VII.04" på bankobrev transittstemplet "Nordbanernes Postexp." og "Kongsvingerb. Posteksp A" sendt til Stockholm, Sverige.  
500
28386 
* NK 75, 92a og 90 - 3 øre Knudsen fintagget, 15 øre på 4 skilling og 1.50 kr Haakon 1907 = 168 øre - stemplet "Trondhjem 6.II.09" på bankobrev sendt via Merakerbanens Postexp. til Sverige.  
3.500
10985 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 31.XII.05" på postkort sendt til Stockholm, Sverige. Portobelagt med 10 øre ved ankomst.  
100
23007 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 28.9.07" på reklamekonvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
50
14772 
* NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kongsvingerb. Postexp. A 14.VIII.00" på konvolutt sendt til Sverige.  
150
15003 
* NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget - heftepar Dvn-Dhn stemplet "Tromsø 22.IV.09" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Venstre merke med perforeringshull oppe.  
2.000
19158 
* NK 76(2) - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Kongsvingerb. Postexp. A 18.VI.06" på konvolutt sendt til Sverige.  
100
9137 
* NK 76(2) og 83 - 5 og 50 øre Knudsen fintagget = 60 øre - stemplet "Kristiania 20.VIII.10" på bankobrev sendt til Sverige.  
600
14943 
* NK 76(4) - 5 øre Knudsen fintagget - to heftepar Bv-Bh = 20 øre - stemplet "Tromsø 17.IV.09" på konvolutt sendt til Helsingfors og omadressert til Stockholm, Sverige. Begge de venstre merkene med perforeringshull oppe.  
3.000
28059 
* NK 77 og 79 - 10 og 20 øre Knudsen fintagget = 30 øre - maskinstemplet "Kristiania 23.VIII.06" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Sverige.  
250
9845 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget - gjennomhullet "JHA" - stemplet "Kristiania 4.IX.99" på konvolutt sendt via Pkxp No 44 til Upsala, Sverige.  
300
13565 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Aas 25.I.01" på konvolutt sendt til Upsala, Sverige.  
50
8864 
* NK 78, 98 og 105 - 15 øre Knudsen fintagget samt 3 og 30 øre Posthorn 1909 = 48 øre - stemplet "Kristiania 27.XI.12" på bankobrev sendt til Sverige.  
500
20183 
* NK 96, 97, 99 og 110IIb - 1, 2 og 5 øre Posthorn 1909 samt 1.00 kr Haakon 1910 = 108 øre - stemplet "Brevik 22.VII.20" på bankobrev sendt til Sverige.  
450
20175 
* NK 96(2) og 100 - 1 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Drammen 19.V.19" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
28372 
* NK 96(2) og 100 - 1 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Gausdals Høifj.sanat. 30.VI.19" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
15101 
* NK 96(3), 99 og 100(5) - 1, 5 og 10 øre Posthorn 1909 = 58 øre - stemplet "Aalesund 6.VIII.21" på bankobrev sendt til Linkjøping, Sverige.  
250
5824 
* NK 96(3), 118(3) og 125 - 1 øre Posthorn 1909 samt 5 og 40 øre Posthorn 1920 = 58 øre - stemplet "Kristiania 31.X.23" på bankobrev sendt til Sverige.  
300
11896 
* NK 97, 98, 108 og 118 - 2, 3 og 50 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 60 øre - stemplet "Stavanger 13.X.24" på bankobrev sendt via Kongsvingerb. Postexp. B til Stockholm, Sverige.  
500
28356 
* NK 97 og 98(2) - 2 og 3 øre Posthorn 1909 = 8 øre - stemplet "Oslo Filatelist-Klubs 50 Års Dag 11.12.36" på konvolutt sendt til Sverige.  
150
15109 
* NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Bergen 10.IX.18" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
130
20174 
* NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Narvik 4.VIII.18" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
175
13432 
* NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Haugesund 19.3.10" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
20179 
* NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Moss 2.XII.18" på konvolutt sendt til Sverige.  
130
20241 
* NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 (heftemerke Bh) = 12 øre - stemplet "Rena 25.II.19" på konvolutt sendt til Sverige.  
200
20176 
* NK 97, 100 og 101 - 2, 10 og 12 øre Posthorn 1909 = 24 øre - stemplet "Tønsberg 7.II.19" på konvolutt sendt til Sverige.  
200
27558 
* NK 97(3) og 98(5) - 2 og 3 øre Posthorn 1909 = 21 øre - stemplet "Levangerbanens Posteksp. B 9.V.22" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. To av 3-ørene med slitte tagger.  
150
21910 
* NK 97(5) og 99 - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 15 øre - stemplet "Kristiania 2.VII.19" på konvolutt sendt til Sverige.  
150
10844 
* NK 98, 108 og 118 - 3 og 50 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 58 øre - stemplet "Kristiania 24.I.24" på bankobrev sendt til Stockholm, Sverige.  
400
24963 
* NK 99 og 102(2) - 5 og 15 øre Posthorn 1909 = 35 øre - stemplet "Moss 23.VII.19" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
130
18815 
* NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania Br." på postkort sendt til Sverige. Portobelagt med 10 øre Gustav stemplet "Ängelholm 2.4.21".  
75
24451 
* NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Hardanger-Søndhordlands Posteksp. E 29.VII.13" på konvolutt sendt til Sverige.  
75
13088 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 - heftemerke Bv - stemplet "Kristiania 26.I.22" på trykksak sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
13646 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 gjennomhullet "O.M.& S." stemplet "Kristiania 17.I.18" på vinduskonvolutt sendt til Sverige.  
250
5875 
* NK 100 og 101(3) - 10 og 12 øre Posthorn 1909 = 46 øre - stemplet "Trondhjem V. 20.XII.18" på postoppkrav følgebrev sendt rekommandert til Sverige.  
450
19596 
* NK 100, 102 og 121 - 10 og 15 øre Posthorn 1909 samt 15 øre Posthorn 1920 = 40 øre - stemplet "Kristiania Br. 2.V.21" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
28376 
* NK 100 og 102(2) - 10 og 15 øre Posthorn 1909 = 40 øre - stemplet "Batnfjordsøra 3.IV.31" på rekommandert konvolutt sendt til Norrköping, Sverige.  
300
19237 
* NK 100 og 121(2) - 10 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 40 øre - stemplet "Bergen Bk. 14.XII.20" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
120
473 
* NK 100(2) - vannrett par 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 24.XII.20" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Paret er så skjevperforert at nabomerkene synes.  
200
20985 
* NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bureau De Mer Bergen-Newcastle B 14.XII.20" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
28359 
* NK 100(2) - 10 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh maskinstemplet "Oslo Br. 8.7.34" tekst "Reis Godt og Billig Med Statsbanene" på konvolutt sendt til Motala, Sverige.  
200
16226 
* NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Haugesund 27.IX.20" på konvolutt sendt til Sverige. Portobelagt med 10 øre ved ankomst.  
300
19882 
* NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 - heftemerke Bh stemplet "Oslo Br. 3.4.36" på postkort sendt til Upsala, Sverige.  
200
28231 
* NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 - heftemerke Bh stemplet "Heggenes 11.VIII.23" på postkort sendt til Stockholm, Sverige.  
125
12319 
* NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania III 18.III.21" på konvolutt sendt til Helsingborg, Sverige. Tiemer : 4 pkt.  
80
3821 
* NK 103, 108, 125 og 127 - 20 og 50 øre Posthorn 1909 samt 40 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve I = 130 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 6.VIII.26" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
150
15532 
* NK 103(2) - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Vestbanernes Posteksp. A I 2.VII.21" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
28560 
* NK 104(2) - 25 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 7.VI.19" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
125
17125 
* NK 105 og 108(2) - 30 og 50 øre Posthorn 1909 = 130 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 29.X.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
75
19396 
* NK 105 og 109 - 30 og 60 øre Posthorn 1909 = 90 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 16.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
75
19399 
* NK 105(3) - 30 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania P.P.I. 6.I.22" på følgebrev sendt til Sundsvall, Sverige.  
80
3816 
* NK 106(2) og 127(3) - 35 øre Posthorn 1909 og 20 øre Løve I = 130 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 6.X.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
150
1888 
* NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 10.I.24" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
8794 
* NK 108, 110IIb og 127 - 50 øre Posthorn 1909, 1.00 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve I = 170 øre - stemplet "Kristiania 7.IX.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
60
397 
* NK 108 og 125 - 50 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 90 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 6.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
70
9482 
* NK 108 og 125 - 50 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 90 øre - stemplet "Kristiania 7.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
50
9781 
* NK 108 og 125 - 50 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 90 øre - stemplet "Kristiania 8.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
50
19401 
* NK 108 og 125 - 50 øre Posthorn 1909 og 40 øre Posthorn 1920 = 90 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 8.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
75
5479 
* NK 108(2) og 121(2) - 50 øre Posthorn 1909 og 15 øre Posthorn 1920 = 130 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 11.X.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
150
17124 
* NK 108(3) og 127 - 50 øre Posthorn 1909 og 20 øre Løve I = 170 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 16.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
150
28539 
* NK 109(2) og 120 - 60 øre Posthorn 1909 og 10 øre Posthorn 1920 = 130 øre - stemplet "Hamar 9.X.23" på postoppkrav følgebrev sendt til Stockholm, Sverige. En 60-øre med skade.  
70
10190 
* NK 110IIb og 111 - 1.00 og 1.50 kr Haakon 1910 = 250 øre - stemplet "Kristiania 22.X.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
70
13562 
* NK 110IIb og 121(2) - 1.00 kr Haakon 1910 og 15 øre Posthorn 1920 = 130 øre - stemplet "Kristiania 24.IX.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
60
13606 
* NK 111 og 122 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Posthorn 1920 = 170 øre - stemplet "Kristiania 30.VII.22" på følgebrev sendt via Charlottenberg til Sundsvall, Sverige.  
100
13609 
* NK 111 og 122 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Posthorn 1920 = 170 øre - stemplet "Kristiania 21.VI.22" på følgebrev sendt via Charlottenberg til Sundsvall, Sverige.  
60
2539 
* NK 111 og 127 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve I = 170 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 3.III.24" på følgebrev sendt til Sverige.  
100
8992 
* NK 111 og 127 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve I = 170 øre - stemplet "Kristiania P.p.1. 31.VII.24" på følgebrev sendt til Sverige.  
150
9871 
* NK 111 og 127 - 1.50 kr Haakon 1910 og 20 øre Løve I = 170 øre - stemplet "Kristiania 19.IX.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
100
1974 
* NK 111(2) og 123 - 1.50 kr Haakon 1910 og 25 øre Posthorn 1920 = 325 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 22.XII.22" på postoppkrav følgebrev sendt til Sverige. Porobalget med 20 øre med Løsen-etikett. Tollbelagt med kr. 11.01.  
300
8397 
* NK 113 og 118 - 5.00 kr Haakon 1910 og 5 øre Posthorn 1920 = 505 øre - stemplet "Sandefjord 12.III.28" på verdifølgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux til Sverige. Portobelagt med 30 øre ved ankomst.  
700
28363 
* NK 118 og 121 - 5 og 15 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Kristiania 22.IX.24" på konvolutt påsteplet "Første Internationale Frimerkeutstilling i Norge Kristiania 22 SEP 1924" sendt til Stockholm, Sverige.  
150
20163 
* NK 118 og 152(2) - 5 øre Posthorn 1920 og 40 øre Løve II = 85 øre - stemplet "Oslo 22.1.30" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Sverige.  
200
8882 
* NK 118(2), 145(2), 186(3) og 190 - 5 øre Posthorn 1920, 20 øre Løve II, 15 øre Bjørnson og 15 øre Holberg = 110 øre - stemplet "Trondheim 23.3.36" på konvolutt sendt postoppkrav til Sverige.  
400
21960 
* NK 118(4) - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo Br.I 11.IX.26" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
125
28286 
* NK 118(4) - vannrett firestripe 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Trondhjem V. 4.V.27" på konvolutt sendt til Jønkøping, Sverige.  
100
19275 
* NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Trondheim V 26.10.37" på konvolutt sendt til Jønkøping, Sverige.  
60
28543 
* NK 119 og 145 - 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 27 øre - stemplet "Sarpsborg 2.V.32" på rekommandert trykksak sendt til Norrköping, Sverige.  
300
10075 
* NK 120 og 125 - 10 og 40 øre Posthorn 1920 = 50 øre - stemplet "Kristiania 25.IV.24" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
100
15189 
* NK 120 og 125 - 10 og 40 øre Posthorn 1920 = 50 øre - stemplet "Kristiania 28.XII.22" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
100
5293 
* NK 120, 125(2) og 127(2) - 10 og 40 øre Posthorn 1920 samt 20 øre Løve I = 130 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 20.X.26" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige.  
150
21762 
* NK 120 og 125(4) - 10 og 40 øre Posthorn 1920 = 170 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 30.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige. Liten rift nede.  
175
5402 
* NK 120 og 127(4) - 10 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve I = 90 øre - stemplet "Kristiania P.P.I. 24.XI.23" på følgebrev sendt til Stockholm, Sverige. Liten rift i venstre side.  
120
20187 
* NK 120(2) og 125 - 10 og 40 øre Posthorn 1920 = 60 øre - stemplet "Blommenholm 25.VI.23" på bankobrev sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
645 
* NK 121 - 15 øre Posthorn 1920 stemplet "Bureau Amb. Oslo-Charlottenberg A 20.VII.26" på brevkort sendt til Stockholm, Sverige.  
60
28183 
* NK 121 - 15 øre Posthorn 1920 stemplet "Från Norge" på postkort sendt til Sverige.  
150
22412 
* NK 122 - 20 øre Posthorn 1920 stemplet "Brøstadbotn 26.X.22" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
50
15918 
* NK 123 - 25 øre Posthorn 1920 stemplet "Kristiania Omk. Kontor 18.?.?7" på konvolutt sendt til Borås, Sverige.  
400
28326 
* NK 123 - 25 øre Posthorn 1920 stemplet "Balestrand 14.VII.22" på postkort sendt til Stockholm, Sverige.  
150
2567 
* NK 125 og 127 - 40 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve I = 60 øre - stemplet "Hyggen 11.VI.23" på bankobrev sendt til Gøteborg, Sverige.  
150
11949 
* NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Dovrebanen A. 8.III.25" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
14805 
* NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Bureau Amb. Oslo-Charlottenberg A 30.VI.25" på konvolutt sendt til Sverige. Portobelagt med 40 øre ved ankomst som er betalt med 40 øre båndmerke.  
500
27789 
* NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Ballangen 20.VIII.23" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
50
15768 
* NK 129(2) - 45 øre Løve I stemplet "Oslo 20.XII.30" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Falun, Sverige.  
250
9501 
* NK 130, 131, 132, 133, 134, 135 og 136 - blandingsfrankatur = 80 øre - stemplet "Oslo-Elisenberg 25.VI.27" på rekommandert konvolutt sendt luftpost til Stockholm, Sverige.  
500
26734 
* NK 130/136 - komplett serie Polmerker = 80 øre - stemplet "Oslo 25.VIII.27" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
800
14169 
* NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 24.II.26" på konvolutt sendt til Sverige.  
300
14411 
* NK 130, 131 og 138 - 2 og 3 øre Polmerke samt 15 øre Svalbard = 20 øre - stemplet "Oslo-Majorstuen 17.II.26" på brevkort sendt til Sverige.  
250
25146 
* NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Trondheim 27.12.32" på postkort sendt til Gøteborg, Sverige. Portobelgt med 10 øre ved ankomst.  
75
20164 
* NK 141 og 152(2) - 10 og 40 øre Løve II = 90 øre - stemplet "Oslo 13.1.37" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Stockholm, Sverige.  
150
9538 
* NK 141 og 154 - 10 og 60 øre Løve II = 70 øre - stemplet "Oslo-Gamlebyen 24.VIII.32" på verdibrev sendt til Sverige.  
120
14450 
* NK 141 og 156 - 10 øre Løve II og 20 øre Løveprovisorie = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 25.VI.28" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
150
10082 
* NK 141(2) og 148 - 10 og 30 øre Løve II = 50 øre - stemplet "Oslo 2.1.34" på verdibrev sendt til Sverige.  
50
10776 
* NK 141(4) - 10 øre Løve II stemplet "Lysaker 23.V.28" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
50
1353 
* NK 143 - 15 øre Løve II stemplet "Från Norge" på postkort stemplet "PKP 3080 24.7.35" sendt til Sverige.  
150
16211 
* NK 143 - ustemplet 15 øre Løve II på brevkort sendt fra skottland til Sverige. Portobelagt med 15 øre ved ankomst.  
150
17678 
* NK 143 - 15 øre Løve II stemplet "Trøndelagsutstillingen Nidaros 31.8.30" på postkort sendt til Stockholm, Sverige.  
300
20400 
* NK 143 - 15 øre Løve II stemplet "Från Norge" på postkort sidestemplet "PKP 308 D 24.7.35" sendt til Sverige.  
150
22982 
* NK 143 - 15 øre Løve II stemplet "Från Norge" sidestemplet "PKP53 E 5.6.37" på postkort sendt til Sverige.  
150
6127 
* NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Oslo Br. 29.XII.33" tekst "Bruk Postanvisning Til Pengesendinger" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
70
10852 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Nordkapp 26.VII.32" på postkort sendt til Gøteborg, Sverige.  
125
29873 
* NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Kristiansand S 24.VIII.35" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Sverige.  
60
10073 
* NK 145 og 148 - 20 og 30 øre Løve II = 50 øre - stemplet "Oslo 31.VII.3?" på verdibrev sendt til Sverige.  
50
10080 
* NK 145 og 148 - 20 og 30 øre Løve II = 50 øre - stemplet "Oslo 1.IV.35" på verdibrev sendt til Sverige.  
50
10083 
* NK 145 og 148 - 20 og 30 øre Løve II = 50 øre - stemplet "Oslo 1.VI.34" på verdibrev sendt til Sverige.  
50
10096 
* NK 145 og 148 - 20 og 30 øre Løve II = 50 øre - stemplet "Oslo 1.X.32" på verdibrev sendt til Sverige.  
50
9515 
* NK 145 og 154 - 20 og 60 øre Løve II = 80 øre - stemplet "Oslo-Gamlebyen 7.V.30" på verdibrev sendt til Sverige.  
120
15272 
* NK 148 - 30 øre Løve II maskinstemplet "Oslo-Solli 7.IV.38" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på konvolutt sendt til Borås, Sverige.  
50
10485 
* NK 156 - 20 øre Løveprovisorie stemplet "Oslo Br. 11.X.32" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
90
16406 
* NK 156 - 20 øre Løveprovisorie stemplet "Bureau Amb. Oslo-Ed III 13.X.28" på konvolutt sendt til Kalmar, Sverige.  
75
18111 
* NK 163(6) og 176 - 1 øre Portoprovisorie og 14 øre 14 = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 8.X.29" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
250
15981 
* NK 173 - 15 øre Abel stemplet "Bureau Amb. Oslo-Charlottenberg A 26.VII.29" på postkort sendt til Stockholm, Sverige.  
100
14879 
* NK 174(2) - 20 øre Abel stemplet "Oslo 13.7.29" på konvolutt sendt til Sverige.  
100
10098 
* NK 179 og 180 - 20 og 30 øre Hellig Olav = 50 øre - stemplet "Oslo 29.IV.30" på rekommandert konvolutt sendt til Jønkøping, Sverige.  
300
8602 
* NK 180 - 30 øre Hellig Olav stemplet "Bergen 27.III.31" på konvolutt sendt til Sverige.  
200
14999 
* NK 180 og 185 - 30 øre Hellig Olav og 10 øre Bjørnson = 40 øre - stemplet "Bergen 1.6.39" på konvolutt påstemplet Bergen Oslo 1.tur sendt til Sverige.  
200
10024 
* NK 181, 182 og 183 - 15, 20 og 30 øre Nordkapp I = 65 øre - stemplet "Oslo Br.II 2.X.30" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
700
8629 
* NK 184 - 20 øre Radium maskinstemplet "Bergen 20.VI.37" tekst "Era-Messen I Bergen 20 Aug. - 5 Sept." på konvolutt sendt til Sverige.  
250
27527 
* NK 186 - 15 øre Bjørnson stemplet "Meråkerbanen A 28.II.33" på postkort sendt til Sverige. Påstempelet fiolett firkantet "Meråker Stasjon 27 FEB. 1933".  
300
14316 
* NK 187(2) - 20 øre Bjørnson stemplet "Oslo 10.2.33" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
80
9056 
* NK 189, 218 og 219 - 10 øre Holberg samt 20 og 30 øre Turistmerke = 60 øre - stemplet "Oslo 15.XII.38" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
125
2749 
* NK 190 - 15 øre Holberg stemplet "Moss Lufthavn 1.5.36" på spesialkort "Oslo/Bergen Moss Gøteborg" sendt til Gøteborg, Sverige.  
300
16059 
* NK 190, 242 og 254 - 15 øre Holberg, 10 øre Løve dyptrykk og 15 øre Hålogaland = 40 øre - stemplet "Oslo Bko. 26.8.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
250
19354 
* NK 193 og 194 - 10 og 15 øre Nansen I = 25 øre - stemplet "Bureau Amb. Oslo-Ed III 31.VIII.36" på konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
200
13324 
* NK 193 og 194(2) - 10 og 15 øre Nansen I = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 29.4.36" på konvolutt sendt til Halmstad, Sverige. 10-øren er praktstemplet.  
300
17234 
* NK 193 og 194(2) - 10 og 15 øre Nansen I = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 30.4.36" på konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
200
18400 
* NK 193 og 196 - 10 og 30 øre Nansen I = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 19.5.36" på konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
250
15705 
* NK 193(2) - 10 øre Nansen I stemplet "Halden 21.3.37" på konvolutt sendt til Sverige.  
175
14293 
* NK 194 - 15 øre Nansen I stemplet "Vallset 21.V.36" på postkort sendt til Borås, Sverige.  
250
13363 
* NK 194 og 200 - 15 øre Nansen I og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 12.9.39" tekst "Bruk Dronning Maud Merker" på konvolutt sendt til Sverige.  
400
8208 
* NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 20.11.39" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
120
10610 
* NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Lysaker 28.11.39" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Rifter i konvoluttens øvre kant.  
60
16885 
* NK 196 - 30 øre Nansen I stemplet "Oslo Br. 16.9.36" på konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
200
12389 
* NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Hardanger-Sunnhordland G 11.IX.39" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
70
15632 
* NK 217 - 15 øre Turistmerke maskinstemplet "Trondheim 30.7.38" tekst "Dnl - Bruk Fly og Spar Tid" på postkort sendt til Ørebro, Sverige.  
60
24295 
* NK 217 - 15 øre Turistmerke stemplet "Tromsø 1.7.38" på konvolutt påstemplet Tromsø Kirkenes 1.nordtur og Tromsø Kirkenes 1.sydtur sendt til Stockholm, Sverige.  
250
517 
* NK 217, 218 og 219 - 15, 20 og 30 øre Turistmerke = 65 øre - stemplet "Oslo-Utstillingen VI Kan 4.7.38" på konvolutt sendt til Malmö, Sverige.  
100
20692 
* NK 218 - 20 øre Turistmerke stemplet "Risør 27.11.38" på konvolutt sendt til Helsingborg, Sverige.  
40
13881 
* NK 220 - 15 øre Turistmerke på postkort påstemplet "Paquebot SJP. 7 Gøteborg-New York Svenska Amerikalinien GRIBSHOLM" sendt til Sverige.  
80
13766 
* NK 220 og 224 - 15 øre Turistmerke og 30 øre Nordkapp II = 45 øre - stemplet "Bureau Amb. Oslo-Charlottenberg B 19.VI.39" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
300
19900 
* NK 220 og 296 - 15 øre Turistmerke og 20 øre Snorre = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 2.7.42" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
170
13316 
* NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 28.9.43" på konvolutt sendt til Göteborg, Sverige.  
150
17259 
* NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Skien 29.4.40" på sensurert konvolutt sendt til Sverige. Påstemplet "Granskad av militär mudighet" på forsiden og ""Åpnet ved tysk censur" på baksiden.  
1.800
22428 
* NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 11.2.41" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
125
22580 
* NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 12.11.40" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
400
23046 
* NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Oslo Br. 6.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
150
4873 
* NK 221 og 222 - 20 og 30 øre Turistmerke = 50 øre - stemplet "Oslo 3.2.40" på verdibrev sendt til Stockholm, Sverige.  
100
19346 
* NK 221 og 310 - 20 øre Turistmerke og 30 øre Postforening = 50 øre - stemplet "Hamar 31.5.41" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Stockholm, Sverige.  
250
14461 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo 1.6.39" på konvolutt påstemplet Oslo Bergen 1.tur sendt til Lund, Sverige.  
250
26958 
* NK 222 - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo 1.6.39" på brevkort påstemplet Oslo Bergen 1.tur sendt til Sverige.  
150
9931 
* NK 222(2) - 30 øre Turistmerke stemplet "Oslo-Solli 30.X.39" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
125
15215 
* NK 233 og 235 - 10 og 20 øre Nansen II = 30 øre - stemplet "Grimstad 24.4.52" på konvolutt sendt til Sundsvall, Sverige.  
200
17540 
* NK 233(2) - 10 øre Nansen II stemplet "Oslo Br. 7.1.41" på sensurert konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
200
17982 
* NK 233(2) - 10 øre Nansen II stemplet "Oslo Br. 24.1.41" på sensurert konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
150
17836 
* NK 235 - 20 øre Nansen II stemplet "Oslo Br. 12.12.40" på sensurert konvolutt sendt til Halmstad, Sverige.  
150
3914 
* NK 237, 238, 241 og 242 - 1, 2 og 7 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Løve dyptrykk = 20 øre - maskinstemplet "Stavanger 11.VI.43" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
75
19342 
* NK 237, 238(2) og 307 - 1 og 2 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 23.11.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
16201 
* NK 237, 241 og 243 - 1, 7 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Trondheim-Ila 6.2.43" på sensurert konvolutt sendt til Boden, Sverige.  
700
20671 
* NK 238, 239(2) og 243 - 2, 3 og 12 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo 2.5.44" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
100
16526 
* NK 238(3) og 387 - 2 øre Posthorn dyptrykk og 45 øre Poliomyelitt = 51 øre - stemplet "Oslo Br.i 8.8.51" på konvolutt sendt til Sverige.  
200
15972 
* NK 239, 241 og 339 - 3 og 7 øre Posthorn dyptrykk samt 10 øre Wergeland = 20 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 6.10.45" tekst "Den Norske Musikk-Uke 1945" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
19329 
* NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Oslo Bd. 29.4.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
200
19330 
* NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Blindern 12.2.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
200
19340 
* NK 239(4) og 244(2) - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Blindern 28.4.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
250
9649 
* NK 240, 220 og 221 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 15 og 20 øre Turistmerke = 40 øre - stemplet "Fredrikstad 3.11.39" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
125
11618 
* NK 240, 242(2) og 245a - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 og 15 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Voss 28.5.43" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
22398 
* NK 240 og 323 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Krigsforlis = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 1.XII.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
300
29630 
* NK 240 og 333 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre London = 15 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 16.9.45" og sylinderstemplel med ringer (Postkontroll Oslo) på postkort sendt til Gøteborg, Sverige. Det kan diskuteres om dette er et maskinstempel, men Finn Aune har det med son nr. 45/05.  
2.000
8650 
* NK 240, 374 og 378 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 25 øre Røde Kors prov. og 40 øre Kielland = 70 øre - stemplet "Arendal 20.12.52" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
75
16308 
* NK 240 og 390 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Posthorn 1950 = 20 øre - stemplet "Honningsvåg 19.4.55" på konvolutt sendt til Göteborg, Sverige.  
100
15492 
* NK 240 og 415 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Nordkapp IV = 25 øre - stemplet "Nordkapp 21.7.56" på postkort sendt til Sverige.  
80
16312 
* NK 240, 432 og 450 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 35 øre Haakon og 65 øre Geofysisk år = 105 øre - stemplet "Oslo-Tøyen 23.5.58" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
30678 
* NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Trondheim 21.12.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på julekort sendt til Sundsvall, Sverige. Med Røde Kors julemerke 1945.  
50
22212 
* NK 241 og 307 - 7 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Wessel = 22 øre - stemplet "Porsgrunn-Herøya 28.11.44" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
125
22306 
* NK 242 og 314(2) - 10 øre Løve dyptrykk og 10 øre Grieg = 30 øre - stemplet "Bergen 15.9.43" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
125
18945 
* NK 242, 326, 327 og 328 - 10 øre Løve dyptrykk samt 5, 10 og 15 øre Landshjelp II = 40 øre - stemplet "Bergen S. 4.XII.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Sverige.  
450
22308 
* NK 242(2) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 21.4.43" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
125
8448 
* NK 242(4) - 10 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo 15.V.41" på rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. Påstepmlet "Kassebrev".  
400
1846 
* NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 31.VIII.40" på postkort sendt til Sverige.  
100
10658 
* NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet KPH "Frognersætra" på postkort sendt til Karlstad, Sverige.  
150
16242 
* NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 4.9.45" på sensurert postkort sendt til Sverige.  
200
16628 
* NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Meråkerbanen B 18.2.50" på postkort sendt til Gøteborg, Sverige. Tiemer : 9 pkt.  
1.500
30558 
* NK 245 - 15 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Drammen 21.12.50" tekst "Julepost Bør Leveres Inn i God Tid" på julekort sendt til Sverige. Med oblat fra Kreftforeningen.  
50
9198 
* NK 245 og 249 - 15 og 35 øre Løve dyptrykk = 50 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 31.I.51" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på reklamekonvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
40
22100 
* NK 245(2) - 15 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 17.9.43" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
70
9464 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Bergen 7.9.44" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
75
14845 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Tromsø 12.XI.43" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
750
16217 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Skudeneshavn 26.I.43" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
17458 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo 12.5.45" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
100
21044 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Lierskogen 30.V.45" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
450
22018 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Trondheim 22.11.40" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
250
22179 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Majorstua 8.I.45" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
250
22307 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 15.12.44" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
100
22506 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Trondheim 17.4.41" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
22519 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 3.11.43" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
22530 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 12.8.43" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
22554 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 17.6.42" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
125
22559 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 13.6.42" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
22578 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 31.10.40" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
500
22596 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 22.3.43" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
100
17552 
* NK 246 og 256 - 20 øre Løve dyptrykk og 15 øre Redningsselskapet = 35 øre - stemplet "Bergen 13.2.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Sverige.  
100
20222 
* NK0246, 267, 274(3), 276 og 281 - blandingsfrankatur = 55 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 15.1.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
350
10857 
* NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Voss 16.11.42" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
10954 
* NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Voss 12.4.43" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
14773 
* NK 246(2) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Voss 8.6.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
8619 
* NK 247 - 25 øre Løve dyptrykk stemplet "Sandvika 30.11.46" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
16522 
* NK 249 og 385 - 35 øre Løve dyptrykk og 45 øre Oslo 900 år = 80 øre - stemplet "Trondheim Bko 28.7.50" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
125
2049 
* NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Stavanger Bk. 27.5.43" på sensuerert rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
60
19841 
* NK 250 - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Svolvær 28.7.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Karlstad, Sverige.  
80
23052 
* NK 250(2) - 40 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo 3.10.40" på rekommandert sensurert konvolutt sendt ekspress til Gøteborg, Sverige.  
200
13656 
* NK 251 og 354 - 50 øre Løve dyptrykk og 25 øre Løve 1946 = 75 øre - stemplet "Bergen 15.8.49" på konvolutt sendt ekspress til Stockholm, Sverige.  
120
14160 
* NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Majorstua 11.4.45" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Sverige.  
150
15009 
* NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Majorstua 7.8.44" på sensurert konvolutt sendt ekpress til Karlstad, Sverige.  
150
22878 
* NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 11.5.43" tekst "Matauking Gagner Land og Heim" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Borås, Sverige.  
150
23050 
* NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Rodeløkka 3.10.40" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Gøteborg, Sverige.  
200
28202 
* NK 252 - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Moløkka 4.8.45" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Sverige.  
150
15969 
* NK 253 - 45 øre Luftpost maskinstemplet "Oslo Br. 4.10.56" tekst "For Fredsarbeid - Norsk Fn-Samband" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
75
28297 
* NK 256 og 246 - 15 øre Redningsselskapet og 20 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Bergen 23.1.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Sverige.  
100
2495 
* NK 259 - 20 øre Legion stemplet "Oslo Br. 6.XII.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
3.500
18794 
* NK 267, 274, 275 og 276 - 14, 1, 2 og 3 øre V-merke = 20 øre - stemplet "Sandnes 11.10.41" på sensurert konvolutt sendt til Boden, Sverige.  
250
2685 
* NK 267, 276, 281 og 283 - 14, 3, 15 og 25 øre V-merke = 57 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. Merkene er brune i kantene.  
100
903 
* NK 272, 284, 286 og 288 - 50, 30, 40 og 60 øre V-merke = 180 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige. 30 og 60 øre er brune i kantene.  
4.000
18808 
* NK 274(3), 278, 281 og 295 - 1, 7 og 15 øre V-merke samt 15 øre Snorre = 40 øre - stemplet "Sandnes 13.4.42" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
400
2680 
* NK 275, 278, 279 og 289 - 2, 7 og 10 øre V-merke samt 1.00 kr V-merke = 119 øre - stemplet "Oslo 4.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
250
18782 
* NK 278, 281 og 309 - 7 og 15 øre V-merke samt 20 øre Postforening = 42 øre - stemplet "Sandnes 7.11.42" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
250
22949 
* NK 278(3) - 7 øre V-merke stemplet "Oslo Br. 3.9.41" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. V-oblat på baksiden.  
400
2639 
* NK 292 - 5.00 kr V-merke stemplet "Oslo 26.9.41" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
1.400
27977 
* NK 292(10) - 10-blokk 5.00 kr V-merke stemplet "Oslo 12.12.41" på rekommandert konvolutt sendt til Lund, Sverige.  
8.500
4720 
* NK 306, 309 og 310 - 20 øre Rikstinget samt 20 og 30 øre Postforening = 70 øre - stemplet "Oslo 12.4.43" på sensurert rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
100
21994 
* NK 306 og 318 - 20 øre Rikstinget og 20 øre Frontkjemper = 40 øre - stemplet "Oslo Br. 4.12.43" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
400
19327 
* NK 307 og 326 - 15 øre Wessel og 5 øre Landshjelp II = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 22.12.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
350
14387 
* NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Lillehammer 18.12.42" på sensurert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
60
18937 
* NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Oslo 27.11.44" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
100
18952 
* NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Oslo Br. 14.2.45" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
100
19324 
* NK 309 - 20 øre Postforening stemplet "Oslo 28.12.42" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
1048 
* NK 310(2) - 30 øre Postforening stemplet "Oslo 17.10.42" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Göteborg, Sverige. Diverse sensurpåstemplinger.  
200
17267 
* NK 310(2) - 30 øre Postforening stemplet "Oslo Bko. 30.10.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
300
16376 
* NK 311, 312 og 314 - 15 og 20 øre Nordkapp III samt 10 øre Grieg = 45 øre - stemplet "Sandnes 18.6.48" på sensurert konvolutt sendt til Boden, Sverige.  
250
22441 
* NK 314(2) - 10 øre Grieg stemplet "Fjøsanger 30.5.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
16110 
* NK 314(2) og 316 - 10 og 40 øre Grieg = 60 øre - stemplet "Stavanger Bk. 8.VII.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Boden, Sverige.  
150
28296 
* NK 315(3) - 20 øre Grieg stemplet "Bergen 2.9.43" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Sverige.  
100
14641 
* NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Sandnes 6.4.45" på sensurert konvolutt sendt til Sverige.  
300
11996 
* NK 324 og 325 - 20 øre Krigsforlis og 40 øre Gran = 60 øre - stemplet "Oslo Br. 4.10.44" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Årjäng, Sverige.  
250
10957 
* NK 329 - 20 øre Landshjelp II stemplet "Oslo Br. 13.I.45" på sensurert konvolutt sendt til Linkjøping, Sverige.  
400
19339 
* NK 329 - 20 øre Landshjelp II stemplet "Notodden 12.12.44" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
200
15383 
* NK 331/338 - Londonserien = 187 øre - stemplet "Postkontoret N.L. Stockholm 17.5.45" på sensurert konvolutt påstemplet blått "Feltpost Nr 634" sendt til Sverige.  
500
8515 
* NK 331 og 349 - 5 øre London og 15 øre Wings for Norway = 20 øre - stemplet "Tromsø 19.7.46" på konvolutt sendt til Sverige.  
75
10744 
* NK 331(2), 333, 335 og 339(2) - 5, 10 og 20 øre London samt 10 øre Wergeland = 60 øre - stemplet "Oslo Br.I 1.9.45" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Kalmar, Sverige.  
350
17632 
* NK 331(5) - 5 øre London maskinstemplet "Tønsberg 27.4.49" tekst "Bruk Aerogram Det Er Billig og Kommer..." på konvolutt sendt til Linkjøping, Sverige.  
70
20207 
* NK 331(5) - fireblokk og enkel 5 øre London stemplet "Haugesund 5.III.47" på konvolutt sendt til Sverige.  
150
14346 
* NK 333/338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Norsk Skipspost Marinen 18 DEC 1943 - 11 B" på sensurert konvolutt sendt til Malmö, Sverige.  
400
15765 
* NK 333, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 175 øre - stemplet "Kongsvinger 2.11.45" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
16311 
* NK 333 og 342(2) - 10 øre London og 20 øre Røde Kors = 50 øre - stemplet "Oslo Bko. 22.9.45" på rekommandert sensurert konvolutt sendt til Sverige. Påstemplet "Kontrollet" i oval.  
300
3128 
* NK 333(2) - 10 øre London stemplet "Trondheim 15.12.45" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Påsatt NKS julemerke 1945.  
40
14110 
* NK 333(2) - 10 øre London stemplet "Feltpostkontor No 9 1.VIII.45" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Påstemplet fiolett "K".  
2.000
20213 
* NK 334 og 380 - 15 øre London og 10 øre U.P.U. = 25 øre - stemplet "Harstad 23.3.50" på konvolutt sendt til Sverige.  
100
8226 
* NK 335 - 20 øre London stemplet "Bergen 19.9.45" på sensurert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
13897 
* NK 335 - 20 øre London stemplet "Frimerkeutstillingen Kristiansand S 1952 8.11.52" på konvolutt sendt til Sverige.  
80
13898 
* NK 335 - 20 øre London stemplet "Frimerkeutstillingen Kristiansand S 1952 8.11.52" på konvolutt sendt til Sverige.  
80
9160 
* NK 336, 339 og 349 - 30 øre London, 10 øre Wergeland og 15 øre Wings for Norway = 55 øre - stemplet "Stabekk 24.11.47" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
120
1423 
* NK 338 - 60 øre London stemplet "Oslo Br. ?.??.45" på konvolutt sendt ekspress til Årjäng, Sverige.  
300
21772 
* NK 342 - 20 øre Røde Kors stemplet "Tønsberg 24.11.45" på konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
60
12748 
* NK 344(2) - 20 øre Folkemuseum stemplet "Oslo-Tøyen 14.4.46" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
60
18527 
* NK 344(4) - 20 øre Folkemuseum stemplet "Grefsen 19.12.45" på konvolutt sendt ekspress til Sverige.  
80
16328 
* NK 345(2) - 10 øre Nasjonalhjelpen maskinstemplet "Oslo Br. 26.5.46" tekst "Husk Hjertebanken 7.mai - 7.juni" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
50
9165 
* NK 346 og 347 - 15 og 20 øre Nasjonalhjelpen = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 12.9.46" på konvolutt sendt til Sverige.  
60
10334 
* NK 346 og 349 - 15 øre Nasjonalhjelpen og 15 øre Wings for Norway = 30 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 23.II.50" tekst "Folketellingsdagen 1.des.1950" på konvolutt sendt til Sverige.  
100
16047 
* NK 346 og 349 - 15 øre Nasjonalhjelpen og 15 øre Wings for Norway = 30 øre - stemplet "Finnsnes 15.4.46" på konvolutt sendt til Sverige.  
80
8896 
* NK 346 og 356 - 15 øre Nasjonalhjelpen og 40 øre Løve 1946 = 55 øre - stemplet "Oslo-Solli 3.10.46" på rekommandert konvolutt sendt til Gøteborg, Sverige.  
75
12747 
* NK 347 - 20 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Oslo-Grünerløkka 15.3.46" på konvolutt sendt til Sverige.  
40
8556 
* NK 347 og 348 - 20 og 30 øre Nasjonalhjelpen = 50 øre - stemplet "Oslo Br. 18.1.46" på konvolutt sendt luftpost til Stockholm, Sverige.  
75
5949 
* NK 349 - 15 øre Wings for Norway stemplet "Oslo-Charlottenberg B 28.3.46 T 1053" på konvolutt sendt til Sverige.  
250
14952 
* NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Tyskland-Oslo 4.12.48" på konvolutt sendt til Sverige.  
300
20681 
* NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Ballangen 4.6.50" på konvolutt sendt til Borås, Sverige.  
40
27577 
* NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Valdresbanen A 24.7.48" på konvolutt sendt til Sverige. Tiemer : 4 pkt.  
75
31340 
* NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Sellebakk 1.XI.48" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
30
14856 
* NK 359(2) - 5 øre Postjubileum stemplet "Kfuk Speidernes Landsleir 1947 10.7.47" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
400
16165 
* NK 360 - 10 øre Postjubileum stemplet "Askim 18.12.47" på postkort sendt til Sverige. Påsatt Røde Kors julemerke 1974.  
50
14861 
* NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet "Riksmessen I Bergen 1948 20.5.48" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
200
30692 
* NK 362 - 25 øre Postjubileum stemplet KPH "Ramstad" (4 pkt.) på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
150
14476 
* NK 365 og 383 - 45 øre Postjubileum og 15 øre Oslo 900 år = 60 øre - stemplet "Arendal 22.3.52" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
200
12898 
* NK 367 - 55 øre Postjubileum stemplet "Oslo Bko. 5.4.48" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
9994 
* NK 369 - 80 øre Postjubileum stemplet "Oslo 30.10.56" på rekommandert konvolutt sendt til Norrköping, Sverige.  
70
21866 
* NK 374 - 25 øre Røde Kors prov. stemplet "Os i Østerdalen 20.3.50" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
5021 
* NK 383 - 15 øre Oslo 900 år stemplet "Oslo-Charlottenberg B 15.7.50 T 1031" på postkort sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 5 pkt.  
200
5392 
* NK 388, 389 og 400 - 10 og 15 øre Posthorn 1950 samt 55 øre Haakon = 80 øre - stemplet "Oslo Br.I 25.4.52" på konvolutt sendt ekspress til Gøteborg, Sverige.  
125
10100 
* NK 388 og 394 - 10 øre Posthorn 1950 og 25 øre Haakon = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 8.10.56" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
28089 
* NK 388 og 419 - 10 øre Posthorn 1950 og 20 øre Jernbanejubileum = 30 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 30.5.54" tekst "Norge - Midnattsolens Land" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
22409 
* NK 388, 513 og 543 - 10 øre Posthorn 1950, 5 øre Posthorn og 35 øre Tekstil = 50 øre - stemplet KPH "Torpetun" på konvolutt sidestemplet "Aust-Torpa 15.I.64" sendt til Sverige.  
100
20107 
* NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 stemplet "Nspf Landsleir Ringerike 5.7.61" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
200
22711 
* NK 394 - 25 øre Haakon stemplet KPH "Dalsæter" på postkort sidestemplet "Espedal 1.II.56" sendt til Stockholm, Sverige.  
100
10877 
* NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Stavanger 24.8.54" tekst "Besøk Jernbaneutstillingen i Oslo 1954" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
11955 
* NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Trondheim 6.10.52" på postkort sendt til Sverige. Påsatt etikett "Inconnu Okand" og returnert.  
100
11997 
* NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Fredrikstad 7.8.54" tekst "Besøk Jernbaneutstillingen i Oslo 1954" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
14356 
* NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Oslo VI. Olympiske Vinterleker 19.II.51" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
60
19953 
* NK 396 - 30 øre Haakon stemplet "Fosnavåg 1.4.54" på konvolutt sendt til Sverige.  
40
16314 
* NK 401 - 55 øre Haakon stemplet "Åndalsnes 6.7.60" på postkort sendt til Sverige.  
60
19737 
* NK 401, 439 og 440 - 55 øre Haakon samt 30 og 55 øre Regjeringsjubileum = 140 øre - stemplet "Notodden 26.11.55" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
50
18582 
* NK 407(2) - 15 øre OL 1952 maskinstemplet "Oslo Br. 31.12.51" tekst "Hjelp Dem Selv : Spar på Strømmen !" på konvolutt sendt til Karlstad, Sverige.  
100
12218 
* NK 413 - 20 øre Posthorn prov. maskinstemplet "Oslo Br. 27.3.54" tekst "Bergen Festival - Edvard Grieg" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
28136 
* NK 415, 416 og 417 - 20, 30 og 55 øre Nordkapp IV = 105 øre - stemplet "Nøtterøy 20.6.53" på konvolutt sendt til Sverige.  
200
11598 
* NK 422 - 20 øre Telegrafjubileum maskinstemplet "Oslo Br. 3.10.55" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Kreft" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
75
10441 
* NK 425 - 20 øre Frimerkejubileum stemplet KPH "Frognersætra" på postkort sendt til Sverige. (3 pkt.).  
100
11957 
* NK 431 - 25 øre Haakon stemplet "Oslo Br. 20.4.57" på postkort sendt til Sverige. Påsatt etikett og returnert.  
200
3680 
* NK 432 - 35 øre Haakon maskinstemplet "Honningsvåg 4.9.57" tekst "Kjør Verdens Nordligste Bilveg Honnin..." på konvolutt sendt til Sverige.  
175
3208 
* NK 438(4) - 90 øre Haakon stemplet "Oslo-Majorstua 9.4.60" på følgebrev sidestemplet "Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux" sendt til Sverige. Portobelagt med 125 øre. Loddrett brett midt på følgebrevet.  
150
8141 
* NK 445 - 25 øre Nordkapp V maskinstemplet "Halden 8.7.57" tekst "Besøk Varemessen i Fredrikstad" på postkort sendt til Sverige.  
60
9873 
* NK 445 - 25 øre Nordkapp V stemplet "Bergen 26.6.1958" på postkort sendt til Stockholm, Sverige.  
100
12130 
* NK 445 - 25 øre Nordkapp V stemplet "Nordkapp 20.7.57" på konvolutt sendt til Sverige.  
80
2135 
* NK 448 og 450 - 25 og 65 øre Geofysisk år = 90 øre - stemplet "Nøtterøy 19.12.58" på konvolutt sendt til Linkjøping, Sverige.  
50
3200 
* NK 453 - 25 øre Olav stemplet KPH "Frognersætra" på postkort sidestemplet "Oslo 25.7.60" sendt til Helsingborg, Sverige.  
75
14983 
* NK 453 og 513 - 25 øre Olav og 5 øre Posthorn = 30 øre - stemplet "Oslo-Fagernes 30.9.67 T 281" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 5 pkt.  
150
18124 
* NK 456 - 35 øre Olav stemplet "Lesjaskog 9.7.62" på postkort sendt til Sverige.  
35
5337 
* NK 457 - 35 øre Olav stemplet "Oslo-Mysen-Sarpsborg 10.4.63 T 179" på postkort sendt til Sverige. Tiemer : 6 pkt.  
400
22094 
* NK 460 - 45 øre Olav stemplet "Brandval 20.6.60" på konvolutt sendt til Sverige.  
30
29466 
* NK 460 - 45 øre Olav maskinstemplet "Bergen 21.12.58" tekst "Sivilforsvar Er Vern Mot Krigsskader" på konvolutt sendt til Eskilstuna, Sverige.  
40
4943 
* NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Oslo-Trsp V 13.7.65" på postkort sendt til Sverige.  
175
22282 
* NK 463 - 55 øre Olav stemplet "Hammerfest 29.8.64" på postkort sendt til Jønkøping, Sverige.  
75
10247 
* NK 486 - 25 øre Skip maskinstemplet "Oslo 16.I.64" tekst "Em Oslo 1964 Bislet 18-19 Jan." på konvolutt sendt til Sverige. Konvolutten er skåret ned.  
30
1570 
* NK 492 - 20 øre Idrett maskinstemplet "Oslo Br. 13.10.61" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" på konvolutt sendt til Årjäng, Sverige.  
50
18041 
* NK 492 - 20 øre Idrett stemplet "Oslo 3.8.61" på konvolutt sendt til Sverige.  
100
1964 
* NK 493 - 25 øre Idrett maskinstemplet "Oslo Br. 9.7.62" tekst "Iogt Verdenskongress Olso 12. Juli 1962" på konvolutt sendt til Sverige.  
90
17312 
* NK 493 - 25 øre Idrett maskinstemplet "Oslo Br. 6.7.63" tekst "Norway For Relaxed Holidays" på konvolutt sendt til Årjäng, Sverige.  
40
25925 
* NK 494(4) - 45 øre Idrett - fireblokk stemplet "Oslo 16.12.64" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige.  
30
8854 
* NK 511 - 50 øre Europa 1962 stemplet KPH "Nørstelia" på konvolutt sidestemplet "Nord-Torpa 13.3.64" sendt til Sverige. 5 pkt.  
300
14989 
* NK 513 og 517 - 5 øre Posthorn og 25 øre Helleristning = 30 øre - stemplet "Oslo-Fagernes 30.9.67 T 282" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 5 pkt.  
150
9155 
* NK 517 - 25 øre Helleristning stemplet "Vossebanens Postexp. 30.IX.64" på brevkort sendt til Stockholm, Sverige.  
60
1957 
* NK 519A - 30 øre Fisk og aks stemplet "Isfjord Radio 1.8.67" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
5069 
* NK 519A - 30 øre Fisk og aks stemplet "Hølandsbanen 11.6.67" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
50
14925 
* NK 519A - 30 øre Fisk og aks stemplet "Oslo-Fagernes 30.9.67 T 281" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 5 pkt.  
150
14936 
* NK 519A - 30 øre Fisk og aks stemplet "Oslo-Fagernes 30.9.67 T 281" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 5 pkt.  
150
14967 
* NK 519A - 30 øre Fisk og aks stemplet "Oslo-Fagernes 30.9.67 T 282" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 5 pkt.  
150
5608 
* NK 519A(2), 561 og 564 - 30 øre Fisk og aks, 90 øre UIT og 60 øre Røde Kors = 210 øre - stemplet "Hølandsbanen 11.6.67" på rekommandert konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
417 
* NK 519C - 30 øre Fisk og aks stemplet "Hølandsbanen 30.7.67" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
50
14974 
* NK 519C - 30 øre Fisk og aks stemplet "Oslo-Fagernes 30.9.67 T 281" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 5 pkt.  
150
14982 
* NK 519C - 30 øre Fisk og aks stemplet "Oslo-Fagernes 30.3.67 T 282" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 5 pkt.  
150
15056 
* NK 520 - 35 øre Båtmannsknop stemplet "Oslo-Drammen-Hønefoss 16.8.68 T 541" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 5 pkt.  
150
15148 
* NK 520 - 35 øre Båtmannsknop stemplet "Oslo-Drammen-Hønefoss 16.2.68 T 541" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 5 pkt.  
150
15308 
* NK 520 - 35 øre Båtmannsknop stemplet "Oslo-Larvik-Skien 16.2.68 T 601" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 5 pkt.  
150
15489 
* NK 520 - 35 øre Båtmannsknop stemplet "Kongsberg-Rødberg 16.2.68 T2191" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 7 pkt.  
400
15514 
* NK 520 - 35 øre Båtmannsknop stemplet "Kongsberg-Rødberg 16.2.68 T 2191" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 7 pkt.  
400
15515 
* NK 520 - 35 øre Båtmannsknop stemplet "Kongsberg-Rødberg 16.2.68 T 2191" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 7 pkt.  
400
15523 
* NK 520 - 35 øre Båtmannsknop stemplet "Kongsberg-Rødberg 16.2.68 T 2191" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 7 pkt.  
400
15762 
* NK 520 - 35 øre Båtmannsknop stemplet "Kongsvinger-Elverum 16.2.68 T 1081" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 6 pkt.  
175
15791 
* NK 520 - 35 øre Båtmannsknop stemplet "Kongsvinger-Elverum 16.2.69 T.1081" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 6 pkt.  
175
3353 
* NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Hemmingsjord 8.V.65" på konvolutt sendt til Borås, Sverige.  
50
27788 
* NK 525 - 60 øre Båtmannsknop stemplet "Storslett 6.5.65" på konvolutt sendt til Sverige.  
30
13030 
* NK 532 - 25 øre Sult maskinstemplet "Oslo Br. 29.4.63" tekst "Maiblomsten" på konvolutt sendt til Sverige.  
40
974 
* NK 538 - 50 øre Aasen maskinstemplet "Bergen 5000 22.12.70" tekst "God Jul" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
30
9536 
* NK 539 og 559 - 90 øre Aasen og 90 øre Folkehøgskole = 180 øre - stemplet "Oslo 22.12.64" på konvolutt sendt til Malmö, Sverige.  
40
16323 
* NK 542 og 545 - 25 øre Tekstil og 25 øre Munch = 50 øre - stemplet "Larvik 19.12.63" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
75
15370 
* NK 551 - 35 øre Guldberg & Waage stemplet "Oslo-Drammen-Hønefoss 16.2.68 T 541" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 5 pkt.  
150
15481 
* NK 551 - 35 øre Guldberg & Waage stemplet "Kongsberg-Rødberg 16.2.68 T 2191" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 7 pkt.  
400
15687 
* NK 551 - 35 øre Guldberg & Waage stemplet "Kongsvinger-Elverum 16.2.68 T.1081" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 6 pkt.  
175
21802 
* NK 567 - 90 øre Europa 1965 stemplet "Arendal 19.10.1965" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
712 
* NK 596 - 40 øre Helleristning stemplet "Hølandsbanen 30.6.68" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
50
1020 
* NK 596 - 40 øre Helleristning stemplet "Kongsvinger-Elverum 30.9.68 T1081" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
200
1299 
* NK 596 - 40 øre Helleristning stemplet "Hølandsbanen 25.8.68" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
50
2646 
* NK 596 - 40 øre Helleristning stemplet "Kongsvinger-Elverum 30.9.68 T1082" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 6 pkt.  
200
2668 
* NK 596 - 40 øre Helleristning stemplet "Kongsvinger-Elverum 30.9.68 T1082" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 6 pkt.  
200
3023 
* NK 596 - 40 øre Helleristning stemplet "Kongsvinger-Elverum 30.9.68 T1082" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 6 pkt.  
200
3328 
* NK 596 - 40 øre Helleristning stemplet "Kongsvinger-Elverum 30.9.68 T1082" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 6 pkt.  
200
15693 
* NK 596 - 40 øre Helleristning stemplet "Kongsvinger-Elverum 30.9.68 T.1082" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 6 pkt.  
200
15769 
* NK 596 - 40 øre Helleristning stemplet "Kongsvinger-Elverum 30.9.68 T 1081" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 6 pkt.  
200
15793 
* NK 596 - 40 øre Helleristning stemplet "Oslo-Magnor A 30.9.68 T.1051" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 5 pkt.  
150
15795 
* NK 596 - 40 øre Helleristning stemplet "Oslo-Magnor A 30.9.68 T.1052" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige. Tiemer : 5 pkt.  
150
19262 
* NK 602 - 65 øre Håndverk maskinstemplet "Bergen 9.5.68" tekst "Velkommen Til Festspillene I Bergen 1968" på konvolutt sendt til Sverige.  
75
4139 
* NK 605 - 65 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Oslo Br. 29.8.69" tekst "Norway For Relaxed Holidays" på forretningskonvolutt sendt til Sverige.  
70
11966 
* NK 605 - 65 øre Båtmannsknop stemplet "Trondheim 21.5.68" på konvolutt sendt til Sverige. Påstemplet diverse stempler på for og bakside og returnert.  
150
434 
* NK 610 - 40 øre Helleristning stemplet "Setesdalsbanen 2.6.69" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
10758 
* NK 617 - 5 øre Posthorn ståltrykk stemplet "Setesdalsbanen 1.7.69" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
50
9092 
* NK 648 - 100 øre Helleristning stemplet "Makuleras" på postkort sendt til Sverige.  
150
2243 
* NK 657 og 660 - 1.00 kr Bergen 900 år og 40 øre Vitenskapsmenn = 140 øre - stemplet "Oslo-Vika 6.4.71" på konvolutt sendt til Boden, Sverige.  
75
411 
* NK 767 - 80 øre Norsk folkedans stemplet "Hamar-Røros 1.8.79 T-372" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
30
888 
* NK 767 - 80 øre Norsk folkedans stemplet "Hamar-Røros 1.8.79 T-371" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
30
1536 
* NK 767 - 80 øre Norsk folkedans stemplet "Bergen-Måløy A 13.8.79" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
100
6228 
* NK 767 - 80 øre Norsk folkedans stemplet "Mo-Bodø L 2.11.79 T 455" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
8248 
* NK 767 - 80 øre Norsk folkedans stemplet "Mo-Bodø L 3.11.76 T 456" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
9051 
* NK 767 - 80 øre Norsk folkedans stemplet "Oslo-Åndlsnes C 30.7.79 T 355" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
11560 
* NK 767 - 80 øre Norsk folkedans stemplet "Oslo-Trondheim A 31.7.79 T 406" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
11627 
* NK 767 - 80 øre Norsk folkedans stemplet "Bergensbanen E 30.7.79" (to typer) på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
15536 
* NK 767 - 80 øre Norsk folkedans stemplet "Oslo-Trondheim A 31.7.79 T 406" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
15603 
* NK 767 - 80 øre Norsk folkedans stemplet "Trondheim-Mo A 30.7.79 T 455" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
15604 
* NK 787 - 1.25 kr Byggverk I stemplet "Trondheim-Mo B 31.7.79 T 455" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
15636 
* NK 787 - 1.25 kr Byggverk I stemplet "Trondheim-Mo B 31.7.79 T 455" på konvolutt sendt til Stockholm, Sverige.  
40
13190 
* NK 865/868 - miniark Norwex 80 III = 1005 øre - stemplet "Tromsø 13.6.80" på rekommandert konvolutt sendt til Sverige. (Første dag).  
70
25517 
* NK 883 - 1.50 kr Melkeprodusenter stemplet "Fn-Bataljonen 24.3.81" på konvolutt sendt til Sverige.  
50
10411 
* NK 903 - 1.75 kr Byggverk IV stemplet "Trondheim-Kirkenes A 4.7.82" på postkort sendt til Gøteborg, Sverige.  
200
774 
* PM 14 - 10 øre Knudsen å betale stemplet "Tønsberg 9.6.24" på underfankert postkort sendt fra Sverige.  
200
4590 
* BK 5 IIba - 6 øre grønn brevkort stemplet "Moss 10.8.1878" sendt til Gøteborg, Sverige.  
200
3607 
* BK 5 Ia - 6 øre grønn brevkort stemplet "Drammen 11.8.1879" sendt til Sverige. Aldersflekker.  
100
4108 
* BK 12 - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 4.IV.1888" sendt til Stockholm, Sverige.  
200
995 
* BK 16 b - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 17.III.84" sendt til Sverige.  
300
30544 
* BK 18 a - 5 øre blå brevkort stemplet "Holmestrand 1.9.1883" sendt til Gøteborg, Sverige.  
50
30548 
* BK 18 c - 5 øre blå brevkort stemplet "Lesje 25.6.1885" sendt via Christiania til Gøteborg, Sverige.  
50
30587 
* BK 18 c - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 42Ia = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 9.XII.83" sendt til Gøteborg, Sverige.  
600
19061 
* BK 24 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stempletblått "Brevig 21.VII.84" sendt til Stockholm, Sverige.  
300
3073 
* BK 24 I - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Frederiksstad 29.V.84" sendt til Stockholm, Sverige.  
150
30538 
* BK 24 I - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Holmestrand 17.10.1883" sendt til Gøteborg, Sverige. Innklipp i kortet nede til venstre.  
150
30521 
* BK 25 t2 - 6 øre brunoransje brevkort stemplet "Christiania 28.VII.84" sendt til Gøteborg, Sverige.  
400
30534 
* BK 30 II v1 - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Fredrikshald 26.IX.87" sendt til Gøteborg, Sverige.  
40
27054 
* BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Christiania 4.II.89" sendt til Stockholm, Sverige. Lite spikerhull.  
30
27055 
* BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Christiania 29.X.89" sendt til Stockholm, Sverige. Lite spikerhull.  
30
27056 
* BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Christiania 30.X.88" sendt til Stockholm, Sverige. Lite spikerhull.  
30
30497 
* BK 35 c - 3 øre gul brevkort oppfrankert med NK 73(2) = 5 øre - stemplet "Deset 28.IV.97" sendt til Stockholm, Sverige.  
100
26785 
* BK 36 II - 5 øre blågrønn (NK 52 II) brevkort stemplet "Christiania 4.VI.91" sendt til Stockholm, Sverige.  
100
26803 
* BK 41 II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Frederikshald 17.II.93" sendt til Gøteborg, Sverige.  
40
26797 
* BK 41 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Christiania 12.X.93" sendt til Lund, Sverige.  
40
26796 
* BK 45 I - 5 øre grønn (NK 61) brevkort stemplet "Magnor 15.I.95" sendt til Gøteborg, Sverige.  
40
2906 
* BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Kristiania 31.VII.97" sendt til Malmö, Sverige.  
50
25242 
* BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Kristiania 12.VII.97" sendt til Gøteborg, Sverige.  
30
23065 
* BK 55II - 3 øre oransje (NK 75) brevkort oppfrankert med NK 74 = 5 øre - stemplet "Trondhjem 23.4.09" sendt til Ørebro, Sverige.  
40
16445 
* BK 56 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort oppfrankert med NK 77II(2) = 25 øre - stemplet "Christiania 19.XI.04" transittstemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 19.XI.04" sendt rekommandert postoppkrav til Upsala, Sverige. Brekk og liten rift i kortets nedre høyre hjørne.  
1.000
16362 
* BK 56 II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Kristiania 10.X.04" sendt til Sverige.  
30
18786 
* BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 15.V.11" sendt til Gøteborg, Sverige.  
25
18788 
* BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Lysaker 11.VI.11" sendt til Stockholm, Sverige.  
40
18790 
* BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Kristiania 9.1.12" sendt til Stockholm, Sverige.  
40
18791 
* BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Kristiania 15.2.12" sendt til Sverige.  
40
18792 
* BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Kristiania 29.2.12" sendt til Sverige.  
40
30466 
* BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Kristiania 27.I.12" sendt til Sverige.  
30
27372 
* BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania II 2.IV.14" sendt til Gøteborg, Sverige.  
50
30418 
* BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Trondhjem 8.5.14" sendt til Stockholm, Sverige.  
50
27180 
* BK 75 - 25+25 øre lilla (NK 104) brevkort stemplet "Oslo Br. 21.VIII.26" sendt til Sverige. Svarkortet er ubrukt.  
2.000
27534 
* BK 78 I - 15 øre fiolettblå (NK 121) brevkort stemplet "Bureau Amb. Oslo-Charlottenberg B 26.III.25" sendt til Sverige.  
50
20072 
* BK 88 - 15 øre oliven (NK 143) brevkort stemplet "Trondheim V 27.4.36" sendt til Sverige.  
60
27425 
* BK 100 B - 15 øre oliven (NK 204) brevkort stemplet "Fredrikstad 9.VI.1943" sendt til Gøteborg, Sverige. Sensurert.  
100
27426 
* BK 100 B - 15 øre oliven (NK 204) brevkort stemplet "Oslo Br. 3.3.44" sendt til Stockholm, Sverige. Sensurert.  
50
5531 
* BK 109I - 10 øre grønn (NK 202) brevkort oppfrankert med NK 240 = 15 øre - stemplet "Narvik 12.7.45" sendt til Stockholm, Sverige. Påstemplet ovalt "Kontrollet Nr 30" i rødt.  
1.500
30426 
* BK 112 - 15 øre oliven (NK 204) brevkort stemplet "Sel 11.VIII.47" sendt til Sverige.  
40
30358 
* BK 119 - 20 øre grønn med tiltrykk 5 øre brevkort stemplet "Lillehammer 6.5.1958" sendt til Stockholm, Sverige.  
50
18878 
* BK 162 - 85 øre gulbrun (NK 725) brevkort stemplet "Oslo Postgård 50 År 22.4.1974" sendt til Stockholm, Sverige.  
20
27049 
* AE 1 I - 60 øre brun aerogram stemplet "Sandvika 25.5.48" sendt til Sverige.  
75