Nettbutikk - Skandinavia og Baltikum
Til innhold nettbutikk

Danmark 

3636 
* "Kristiania 17.VIII.22" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Portobelagt med 40 (2 x 20) øre ved ankomst.  
300
5852 
* Rød "Christiania 27.2.1846" (type II) på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett berører ikke stempelet.  
1.700
17894 
* Rød "Christiania 27.3.1846" (type II) på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
1.600
17895 
* Rød "Christiania 27.3.1846" (type II) på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
1.800
17896 
* Rød "Christiania 18.9.1846" (type II) på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
1.800
17897 
* Rød "Christiania 22.1.1847" (type II) på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
1.600
8150 
* Svart "Drammen 5.5.1847" (type I) på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
1.800
17898 
* Blå "Christiania 22.9.1847" (type II) på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
700
27895 
* Blå "Christiania 9.11.1847" (type II) på brevomslag transittstemplet Strømstad sendt til Helsingør, Danmark.  
700
27837 
* Svart "Drammen 18.1.1848" (type I) på betalt helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Helsingør, Danmark.  
2.000
27885 
* Blå "Christiania 28.3.1848" (type II) på brevomslag transittstemplet Strømstad sendt til Helsingør, Danmark.  
700
17890 
* Svart "Bergen 8.4.1848" (type I) på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Vannrett arkivbrett berører ikke stempelet. (NK : 1.500.-).  
850
17886 
* Svart "Arendal 6.5.1848" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Svak arkivbrett gjennom øvre del av stempelet. (NK : 3.500.-).  
1.500
21633 
* Svart "Arendal 19.5.1848" på brevomslag sendt til Helsingør, Danmark. Påtegnet "Pr. Dampskib".  
3.000
17887 
* Svart "Bergen 23.5.1848" (type II) på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark. (NK : 3.500.-).  
2.500
17915 
* Svart "Frederiksstad 8.8.1848" på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Brevet har arkivbrett og er litt flekket. (NK : 2.000.-).  
1.000
28203 
* Svart "Laurvig 14.9.1848" på betalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Svak arkivbrett gjennom stempelet.  
1.000
17891 
* Svart "Bergen 13.10.1848" (type II) på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
3.000
17892 
* Svart "Brevig 26.10.1848" på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Påtegnet "3/4" lodd. Tidlig avtrykk - sjelden på utenlandsbrev.  
2.500
17900 
* Svart "Christianssand 1.11.1848" på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
1.400
21045 
* Blå "Christiania 7.11.1848" på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Nakskov, Danmark.  
400
17933 
* Svart "Tønsberg 16.11.1848" på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Helsingør, Danmark.  
2.000
17910 
* Svart "Arendal 10.12.1848" på betalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbretter berører ingen vitale deler. (NK : 3.500.-).  
2.500
17914 
* Svart "Drammen 15.12.1848" (type I) på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. "Franco Helsingborg" er endret til "directe". Transitt Strømstad på baksiden. (NK : 2.100.-).  
1.400
14800 
* Blå "Christiania 29.12.1848" på helbrev sendt til Aalborg, Danmark.  
500
23171 
* Svart "Arendal 7.1.1849" på betalt brevomslag sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Meget godt avtrykk.  
3.000
15461 
* Svart "Bergen 26.2.1849" på brevomslag transittstemplet Strømstad sendt til Nakskov, Danmark.  
3.000
28093 
* Svart "Kragerø 19.3.1849" på betalt helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Helsingør, Danmark.  
2.000
9153 
* Svart "Frederiksstad 20.3.1849" på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Helsingør, Danmark.  
1.700
2172 
* Svart "Øster Riisøer 21.3.1849" på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Helsingør, Danmark.  
3.000
27206 
* Svart "Bergen 23.3.1849" på helbrev transittstemplet Strømstad sendt til Nakskov, Danmark.  
2.000
27953 
* Blå "Christiania 16.5.1849" (type IIIb) på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett gjennom stempelets øvre del.  
500
17936 
* Blå "Tønsberg 16.6.1849" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett gjennom stempelet. (NK : 1.200.-).  
750
8543 
* Blå "Christiania 7.7.1849" (type IIIb) på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Svake arkivbretter.  
500
27958 
* Blå "Christiania 1.8.1849" (type IVb) på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Luksuskvalitet.  
900
17935 
* Blå "Tønsberg 30.8.1849" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
1.000
17922 
* Svart "Laurvig 20.10.1849" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
1.400
27945 
* Blå "Christiania 6.11.1849" (type IIIb) på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Luksuskvalitet!  
1.200
28373 
* Svart "Øster Riisøer 6.1.1850" på meget pent betalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Vektpåtegning "3/4 Lod".  
3.000
8089 
* Blå "Drammen 12.2.1850" (type I) på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
800
28334 
* Svart "Trondhjem 22.6.1850" (type II) på ubetalt helbrev transittstemplet Kjøbenhavn sendt til Svendborg, Danmark. Påtegnet portotall "38" med rødblyant.  
1.600
17927 
* Svart "Sandefjord 1.8.1850" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
1.800
17924 
* Svart "Porsgrund 10.9.1850" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett gjennom øvre del av stempelet.  
2.000
17937 
* Blå "Øster Riisøer 17.9.1850" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Svak arkivbrett gjennom stempelet. (NK : 1.900.-).  
1.000
6120 
* Svart "Brevig 24.9.1850" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett berører ingen vitale deler. (NK : 3.000.-).  
1.200
12759 
* Blå "Christiania 12.10.1850" på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
17918 
* Blå "Holmestrand 7.12.1850" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Svak arkivbrett i øverste del av stempelet. (NK : 1.800.-).  
1.000
2432 
* Grønnlig svart "Tvedestrand 29.12.1850" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett gjennom stempelet og sotflekket.  
3.000
17912 
* Blå "Porsgrund 27.1.1851" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett gjennom øvre del av stempelet. (NK : 1.700.-).  
800
11711 
* Blå "Arendal 16.3.1851" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Svak arkivbrett gjennom nedre del av stempelet.  
700
23991 
* Blå "Arendal 23.6.1851" på betalt brevomslag sendt til Helsingør, Danmark. Svak arkivbrett gjennom stempelets øvre kant.  
1.000
11228 
* Blå "Bergen 12.8.1851" (type I) på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
700
24287 
* Blå "Arendal 15.8.1851" på ubetalt brevomslag sendt til Helsingør, Danmark. Påtegnet portotall "36" med rødblyant. Svak arkivbrett gjennom stempelets øvre del.  
1.000
17934 
* Blå "Tønsberg 16.8.1851" på ubetalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Påtegnet "36" med rødblyant.  
1.200
28214 
* Blå "Mandal 20.3.1852" på betalt helbrev sendt til Svendborg, Danmark. Svak loddrett arkivbrett i omslaget. Godt avtrykk.  
1.350
28258 
* Blå "Moss 8.5.1852" på betalt helbrev sendt franco Helsingøer til Svendborg, Danmark. Brevet med håndskrevet påtegning "Hølen 7/5" på forsiden. Omslaget med arkivbretter.  
1.500
17928 
* Svart "Sandefjord 26.6.1852" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett berører såvidt stempelet i underkant.  
1.700
17923 
* Blå "Laurvig 30.4.1853" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Svak brett gjennom stempelet. (NK : 900.-).  
600
390 
* Blå "Sandøsund 3.5.1853" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett berører såvidt stempelets øvre kant.  
1.000
8843 
* Blå "Frederiksstad 13.5.1853" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
900
28102 
* Blå "Kragerø 1.7.1853" på pent betalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
1.500
8090 
* Blå "Grimstad 4.8.1853" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkvibrett gjennom stempelet.  
1.500
17906 
* Blå "Frederikshald 15.8.1853" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbretter berører stempelet. (NK : 2.000.-).  
800
28154 
* Blå "Kragerø 20.9.1853" på betalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Arkivbrett gjennom stempelet.  
500
17926 
* Grønnblå "Sandefjord 25.10.1853" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Tidligst kjente i NK 2001. (NK for blå : 5.000.-).  
3.500
27962 
* Blå "Drammen 8.2.1854" (type I) på helbrev transittstemplet Helsingør sendt til Svendborg, Danmark.  
1.000
1978 
* Blå "Svinesund 25.3.1854" (type I) på ubetalt helbrev stemplet blå Arendal sendt til Helsingør, Danmark.  
1.000
1225 
* Blå "Svinesund 29.3.1854" (type I) på helbrev stemplet blå Fredrikstad sendt til Helsingør, Danmark.  
1.500
17939 
* Blå "Sandøsund 1.4.1854" (noe svakt avtrykk) på ubetalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Påtegnet "24" med rødblyant. "Sandøsund" på brev fra Norge er meget uvanlig.  
800
28402 
* Blå "Frederiksværn 1.4.1854" på meget pent betalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
2.200
25464 
* Blå "Arendal 21.4.1854" på ubetalt brevomslag sendt til Helsingør, Danmark. Påtegnet portotall "48" med rødblyant. Arkivbrett gjennom stempelet.  
900
27954 
* Blå "Christiania 25.4.1854" (type IVb) på helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Påtegnet "Pr. Viken". Arkivbrett gjennom stempelet.  
800
17902 
* Blå "Christianssand 3.5.1854" på betalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Vannrett arkivbrett gjennom øvre del av brevet. (NK : 1.500.-).  
850
27902 
* Blå "Christiania 9.5.1854" (type II) på betalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Påtegnet "Pr. Viken".  
900
17916 
* Blå "Frederiksværn 27.5.1854" på ubetalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Påtegnet "24" med rødblyant og "Pr. Dampskibet Nordcap".  
2.500
12756 
* Blå "Christiania 30.6.1854" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
500
24311 
* Blå "Arendal 6.7.1854" på ubetalt brevomslag sendt til Helsingør, Danmark. Påtegnet portotall "24" med rødblyant. Arkivbrett gjennom stempelet.  
750
28205 
* Blå "Laurvig 15.7.1854" på ubetalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. Påtegnet portotall "24" med rødblyant. Flott kvalitet.  
900
28389 
* Blå "Frederikshald 14.8.1854" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
1.000
27989 
* Blå "Drammen 20.8.1854" (type I) på ubetalt helbrev sendt til Svendborg, Danmark. Påtegnet portotall "24" med rødblyant.  
1.000
28030 
* Blå "Drammen 15.9.1854" (type II) på helbrev transittstemplet Kjøbenhavn sendt til Svendborg, Danmark. Omslaget med svake arkivbretter, men meget sjeldent stempel på utenlandsbrev.  
3.000
28073 
* Blå "Drammen 18.9.1854" (type II) på helbrev sendt til Svendborg, Danmark. Gjenlimt rift og svake arkivbretter i omslaget, men sjeldent stempel på utenlandsbrev.  
2.000
17901 
* Blå "Christianssand 23.9.1854" på ubetalt helbrev sendt til Helsingør, Danmark. (NK : 1.500.-).  
700
11789 
* NK 3, 4 og 5 - 3, 4 og 8 skilling Oscar = 15 skilling - stemplet nummer "197" (Mandal) på brevomslag sidestemplet "Mandal 1.8.1858" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
4.500
19049 
* NK 8(2) - vannrett par 4 skilling 1863 stemplet "Christiania 22.3.1869" på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
800
11526 
* NK 8Ia og 8IIb - to stk 4 skilling 1863 (plate I og II) = 8 skilling - stemplet "Sandøsund 23.8.1863" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Transittstempel "Sandøsund" i stenskrift samt to forskjellige Kjøbenhavn-stempler på baksiden. Uvanlig med to forskjellige plater av NK 8 på samme brev. Attest.  
4.000
17050 
* NK 9 - 8 skilling 1863 stemplet "Christiania 11.5.1868" på konvolutt sendt via Sandøsund til Kjøbenhavn, Danmark. Ankomststemplet på baksiden.  
1.200
20050 
* NK 9 - 8 skilling 1863 stemplet "Frederikshald 29.7.1867" på pent brevomslag sendt via Sandøsund til Kjøbenhavn, Danmark. Ankomststemplet.  
1.500
9551 
* NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - blekk-kryssete merker på brevomslag med håndskrevet påtegening "Søgne 7/2-70" - transittstemplet "Christianssand" og "Christiania Omk." og sendt via Struer og Lemvig tik Vestervig, Danmark.  
6.500
10472 
* NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 12.9.1870" på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
14291 
* NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 18.10.1872" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark.  
750
15107 
* NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Bergen 10.5.1872" på helbrev sendt via Kjøbenhavn til Svendborg, Danmark.  
750
15398 
* NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 7.6.1872" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark.  
750
27868 
* NK 11 og 14 - 1 og 4 skilling 1867 = 5 skilling - pent håndskrevet "Fetsund 4/8 69" over merkene på konvolutt sendt via Christiania til Kjøbenhavn, Danmark. Liten rift i konvoluttens nedre høyre hjørne.  
3.500
11079 
* NK 12 og 13a - 2 og 3 skilling (klart trykk) 1867 = 5 skilling - stemplet "Christiania 12.12.1871" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark. Rift i toppen av brevet.  
1.500
17829 
* NK 12 og 13a - 2 og 3 skilling (klart trykk) 1867 = 5 skilling - stemplet "Throndhjem 19.8.1870" på brevomslag sendt via Sandøsund til Kjøbenhavn, Danmark. Merkene med små kvalitetsamnerkninger.  
1.600
9173 
* NK 12 og 14(2) - enkel 2 skilling og vannrett par 4 skilling 1867 = 10 skilling - stemplet "Christiania 27.12.1869" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Konvolutten er sprettet opp og mangler en "flapp".  
2.000
10767 
* NK 12 og 18 - 2 skilling 1867 og 3 skilling Posthorn = 5 skilling - stemplet "Christiania 5.4.1872" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark.  
1.500
17820 
* NK 15b - 8 skilling 1867 stemplet "Frederiksstad 23.10.1868" på helbrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Merket er delt loddrett av arkivbrett.  
600
29140 
* NK 15b - 8 skilling 1867 stemplet "Moss 28.2.1869" på brevomslag sendt via Svinesund til Nykjøbing, Danmark.  
750
24420 
* NK 16 og 17 - 1 og 2 skilling Posthorn = 3 skilling - stemplet "Christiania 15.11.1876" på konvolutt sendt til Danmark.  
900
11503 
* NK 16 og 18 - 1 og 3 skilling Posthorn = 4 skilling - stemplet "Drammen 8.8.1875" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark. NK 16 med taggeanmerkninger grunnet plasseringen.  
600
17672 
* NK 16 og 18 - 1 og 3 skilling Posthorn = 4 skilling - stemplet "Drammen 7.8.1875" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
400
19731 
* NK 16 og 18 - 1 og 3 skilling Posthorn = 4 skilling - stemplet "Bureau Reexpidant De Christiania 28.6.1876" på brevomslag sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
1.250
8219 
* NK 17 og 18 - 2 og 3 skilling Posthorn = 5 skilling - stemplet "Christiania 19.12.1873" på brevomslag sendt til Hjørring, Danmark.  
1.200
20018 
* NK 17a og 18 - 2 og 3 skilling Posthorn = 5 skilling - stemplet "Drammen 20.6.1873" på konvolutt sendt via Christiania Omk. til Helsingør, Danmark. Konvolutten litt beklippet i nedre kant, men NK 17a uvanlig på brev.  
3.500
22844 
* NK 17 og 18 - 2 og 3 skilling Posthorn = 5 skilling - stemplet "Christiania 29.12.1873" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Ankomst-stemplet på baksiden.  
1.500
23986 
* NK 17a(2) - vannrett par 2 skilling Posthorn stemplet "Bergen 5.12.1874" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. A-nyansen er sjelden på brev.  
3.500
20033 
* NK 19III - 4 skilling Posthorn stemplet "Porsgrund 16.6.1876" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Ankomststemplet.  
800
13322 
* NK 19Ia - 4 skilling Posthorn stemplet "Christiania 24.9.1875" på konvolutt sidestemplet "Chra 8f Byp." sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Konvolutten har en flekk på forsiden og øvre klaff mangler. Attest : Finn Aune.  
1.200
14285 
* NK 19Ia - 4 skilling Posthorn stemplet "Christiania 27.9.1875" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
1.500
14755 
* NK 19Ia - 4 skilling Posthorn stemplet "Tjømø 1.11.1875" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
2.500
14762 
* NK 19Id - 4 skilling Posthorn stemplet "Lillesand 24.5.1874" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark. Merket med tagge-anmerkninger grunnet plasseringen.  
900
26429 
* NK 22 - 1 øre skravert som oppframkering på 5 øre blå brevkort stemplet "Christiania 14.XI.82" og sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Påstemplet "K. OMB" to dager senere.  
450
978 
* NK 22(2) og 25 - 1 og 10 øre skravert = 12 øre - stemplet "Horten 12.8.1878" på konvolutt sendt til Danmark.  
400
21121 
* NK 23 og 25(2) - 3 og 10 øre skravert = 23 øre - stemplet "Christiania 6.XI.78" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
2.500
1137 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Fredrikstad 21.IX.81" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
400
3723 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Frederiksstad 28.VII.82" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
14513 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Tjømø 6.7.1880" på litt medtatt konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
500
14654 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Nøtterø 12.9.1881" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
950
14835 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Tjømø 22.8.1882" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
700
14846 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Tønsberg 27.2.1878" på helbrev sendt til Helsingør, Danmark.  
300
14855 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Tønsberg 25.8.1882" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
350
16150 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Nøtterø 25.5.1882" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
400
16166 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Tjømø 17.8.1882" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
850
17023 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 25.IX.82" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
500
17063 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Stavanger 26.VIII.83" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
300
17202 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Tønsberg 17.IX.83" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
300
17669 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet hullstempel "Risør 3.X.83" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
500
18571 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Tjømø 26.5.1878" på brevomslag sendt til Helsingør, Danmark.  
650
21082 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 29.X.79" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
28439 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Arendal 18.IX.83" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark. Fullt innhold.  
300
30291 
* NK 26 - 12 øre skravert stemplet "Christiania 6.X.83" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
300
29063 
* NK 26(2) - 12 øre skravert stemplet "Christiania 5.5.1877" på helbrev sendt til Svendborg, Danmark. Ankomst-stemplet.  
2.500
29269 
* NK 45II(2) - vannrett par 12 øre 21 mm stemplet "Christiania 16.IV.85" på konvolutt (dobbeltvektig) sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Fullt innhold.  
8.000
13481 
* NK 53III - 10 øre 20 mm stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 25.IX.89" på litt medtatt konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
165
20228 
* NK 53VI - 10 øre 20 mm stemplet "Bergen 13.VI.92" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
16940 
* NK 55, 66 og 69 - 25 øre 20 mm samt 3 og 20 øre Knudsen grovtagget = 48 øre - stemplet "Skien 11.IX.97" på bankobrev sendt via Bureau Reexp. De Christiania til Hjørring, Danmark. Brekk til venstre i brevet skjemmer lite.  
1.500
16301 
* NK 68(3) - vannrett trestripe 10 øre Knudsen grovtagget stemplet "Christianssund 11.1X.97" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Merkene med uren tagging.  
150
4602 
* NK 75, 79 og 80 - 3, 20 og 25 øre Knudsen fintagget = 48 øre - stemplet "Kristiania 19.VII.10" på bankobrev sendt til Danmark.  
800
3934 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet nummer "464" (Gjendesheim) på postkort sidestemplet "Tessanden 19.VII.08" sendt til Danmark.  
400
4875 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet nummer "50" (D/S Ringerike) på postkort sidestemplet "Randsfj.-Banens Postexp. 6.VIII.06" sendt til Hellerup, Danmark.  
250
5752 
* NK 76 - 5 øre Knudsen fintagget stemplet "Feltpostkontor No 18 31.VII.08" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Omadressert.  
200
104 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Grorud 2.IV.07" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
2703 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Kristiania 6.4.09" på konvolutt sendt til Danmark. Satt i porto med 20 øre og påstemplet "Utilstrækkelig frankeret" i ramme.  
250
4048 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Grorud 2.I.07" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
4517 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Grorud 25.III.07" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
8977 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Trondhjem 29.X.00" på konvolutt sendt til Danmark. Portobelagt ved ankomst.  
200
10194 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Grorud 30.I.07" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
12027 
* NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Ramnæs 7.IV.09" på konvolutt sendt til Danmark. Portobelagt med 20 øre.  
300
908 
* NK 77II(3) - 10 øre Knudsen fintagget maskinstemplet "Kristiania 8.XI.06" tekst "Norge R" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
25735 
* NK 77II(6) - vannrett firestripe og vannrett par 10 øre Knudsen fintagget = 60 øre - pakkepost-stemplet "Kristiania 9.III.09" på følgebrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
24703 
* NK 81 og 84 - 30 og 60 øre Knudsen fintagget = 90 øre - stemplet "Stavanger 28.XII.07" på følgebrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
750
9892 
* NK 88 - 30 øre på 7 skilling stemplet "Stavanger 21.I.08" på rekommandert konvolutt transittstemplet "Bureau De Mer Kristiansand-Frederiksh. D 23.I.08" sendt til Skive, Danmark.  
400
4025 
* NK 96, 97, 99 og 103(2) - 1, 2, 5 og 20 øre Posthorn 1909 = 48 øre - stemplet "Kristiansund N. 7.VI.13" på bankobrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
350
16332 
* NK 96, 97, 117, 120 og 127(3) - blandingsfrankatur = 78 øre - stemplet "Frederikshald 16.VII.23" på bankobrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
15270 
* NK 96, 97(2) og 190 - 1 og 2 øre Posthorn 1909 samt 15 øre Holberg = 20 øre - stemplet "Jærbanen D 1.2.37" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
4287 
* NK 96(2), 99 og 104 - 1, 5 og 25 øre Posthorn 1909 = 32 øre - stemplet "Bergen Bk. 3.IX.18" på rekommandert konvolutt sendt til Odense, Danmark.  
400
14165 
* NK 96(2), 131, 132 og 133 - 1 øre Posthorn 1909 samt 3, 5 og 10 øre Polmerke = 20 øre - stemplet "Oslo Br. 22.9.37" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
1272 
* NK 96(2), 163(2) og 164(4) - 1 øre Posthorn 1909 samt 1 og 4 øre Portoprovisorie = 20 øre - stemplet "Sørlandsbanen C. 28.X.33" på konvolutt sendt til Danmark.  
175
28318 
* NK 96(3), 97(3), 98(2) og 118 - 1, 2 og 3 øre Posthorn 1909 samt 5 øre Posthorn 1920 = 20 øre - stemplet "Stavanger 19.II.34" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
9130 
* NK 97 og 99 - 2 øre Posthorn 1909 og heftemerke Bh 5 øre Posthorn 1909 = 7 øre - stemplet "Larvik 10.III.19" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
548 
* NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Kristiania 3.VII.18" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
5306 
* NK 97 og 99(2) - 2 og 5 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Kristiania 1.IV.19" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
365 
* NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Skien 24.II.19" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
5091 
* NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Skien 2.XI.18" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
10452 
* NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Skien 2.X.18" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
20614 
* NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Skien 13.XII.18" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
20621 
* NK 97 og 100 - 2 og 10 øre Posthorn 1909 = 12 øre - stemplet "Kristiania 1.IV.19" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
4465 
* NK 97 og 105 - 2 og 30 øre Posthorn 1909 = 32 øre - maskinstemplet "Kristiania 23.8.18" tekst "Norge R" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Begge sylinderne står opp/ned.  
400
13957 
* NK 98(2) og 108 - 3 og 50 øre Posthorn 1909 = 56 øre - stemplet "Kristiania 5.I.11" på bankobrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
448 
* NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 22.XII.10" på postkort sendt til Danmark. Med NKS julemerke 1910.  
125
4062 
* NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Slemdal I Aker 1.VI.18" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Satt i porto med 4 øre ved ankomst og stemplet "T".  
75
24532 
* NK 99 - 5 øre Posthorn 1909 stemplet "Orkedalsfjordens Posteksp. 13.VI.13" på brevkort sendt til Danmark.  
150
9097 
* NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 - heftepar Bv-Bh - stemplet "Larvik 24.X.19" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
450
12462 
* NK 99(2) - 5 øre Posthorn 1909 - heftemerker Bv og heftemerke Dvn = 10 øre - stemplet "Larvik 26.VII.19" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
951 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 maskinstemplet "Kristiania 19.XII.12" tekst "Jubilæums Utstilling Kristiania Norge" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
10845 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 16.V.19" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark. Portobelagt ved ankomst.  
75
18085 
* NK 100 - 10 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 18.V.19" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark. Portobelagt ved ankomst.  
75
1176 
* NK 101, 142, 243 og 275 - 12 øre Posthorn 1909, 14 øre Løve II, 12 øre Posthorn dyptrykk og 2 øre V-merke = 40 øre - stemplet "Kongsvinger 20.XII.43" på rekommandert sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
12391 
* NK 102 - 15 øre Posthorn 1909 stemplet "Bureau De Mer Kristiansand Frederiksh. C 11.VIII.19" på konvolutt sendt til Danmark.  
150
13477 
* NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Arendal 14.XI.21" på konvolutt sendt via Lysaker til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
13478 
* NK 103 - 20 øre Posthorn 1909 stemplet "Kristiania 14.XI.21" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
30
28542 
* NK 108 - 50 øre Posthorn 1909 stemplet "Bergen 14.VI.22" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
8210 
* NK 109II og 118(2) - 60 øre Posthorn 1909 og 5 øre Posthorn 1920 = 70 øre - stemplet "Hamar 30.XII.27" på verdibrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
80
30454 
* NK 114(2) - 5 øre Eidsvold stemplet "Kristiania 9.IX.14" på konvolutt sendt til Danmark. Påsatt merkat "Norge 1814-1914".  
125
14672 
* NK 116 - 20 øre Eidsvold stemplet "Kristiania 29.VII.14" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
250
16302 
* NK 117(4) - trestripe og enkel 5 øre på 25 øre Posthorn stemplet "Bergen 18.VI.21" på konvolutt sendt til Danmark.  
100
3140 
* NK 118, 141 og 218 - 5 øre Posthorn 1920, 10 øre Løve II og 20 øre Turistmerke = 35 øre - stemplet "Kongshamn I Aust-Agder 21.7.38" på konvolutt sendt luftpost til Helsingør, Danmark.  
175
10647 
* NK 118(3) - 5 øre Posthorn 1920 stemplet "Speidernes Jubileumsleir Jeløy 10.7.36" på postkort med motiv fra leiren sendt til Danmark. Kortet har en rift nede til høyre.  
800
12031 
* NK 119 - 7 øre Posthorn 1920 stemplet "Oslo-Elisenberg 19.X.33" på trykksak sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
12097 
* NK 119 og 145 - 7 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve II = 27 øre - stemplet "Arendal 6.VI.32" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
1510 
* NK 119 og 154 - 7 øre Posthorn 1920 og 60 øre Løve II = 67 øre - stemplet "Halden 13.XII.34" på rekommandert konvolutt sendt postoppkrav til Kjøbenhavn, Danmark.  
950
18338 
* NK 123(2) - 25 øre Posthorn 1920 stemplet "Skien 19.VII.24" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
450
13710 
* NK 127 - 20 øre Løve I stemplet "Bureau Amb. Oslo-Charlottenberg B 25.VI.26" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
14254 
* NK 130/136 - komplett Polserie = 80 øre - stemplet "Stavanger 21.XII.25" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
500
13989 
* NK 131(2) og 134 - 3 og 15 øre Polmerke = 21 øre - stemplet "Åndalsnesruten 23.XII.28" på liten konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
14670 
* NK 141 - 10 øre Løve II stemplet "Oslo Br. 8.VIII.33" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Portobelagt med 10 øre som er betalt med frankeringsavtrykk.  
150
11792 
* NK 141 og 145 - 10 og 20 øre Løve II = 30 øre - stemplet "Oslo Br. 18.XI.29" på konvolutt sendt via Paris til Kjøbenhavn, Danmark.  
60
850 
* NK 141 og 157 - 10 øre Løve II og 30 øre Løveprovisorie = 40 øre - stemplet "Mork i Romerike 14.I.29" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
8796 
* NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Bergensbanens Nattog I 1.11.35" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Portobelagt med 40 øre ved ankomst.  
150
16763 
* NK 141(2) - 10 øre Løve II stemplet "Oslo 30.6.36" på konvolutt påstemplet "Fra Skib" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
1201 
* NK 143 - 15 øre Løve II maskinstemplet "Skien 28.XI.36" tekst "Støtt Norsk Arbeid" på brevkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
60
22709 
* NK 143 - 15 øre Løve II stemplet KPH "Gålå Høgfjellshotell" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
1081 
* NK 145 - 20 øre Løve II maskinstemplet "Haugesund 25.II.32" tekst "Postvesenet Når Alle ! Reklamer Ved Ad.." på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
4886 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergensbanens Nattog I 7.6.34" på konvolutt sendt til Danmark.  
40
11136 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Lysaker 24.VIII.32" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
30
16360 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Oslo Br. 16.11.38" på konvolutt påstemplet "Fra Landpostr." sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
16799 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Oslo Br. 16.7.35" på konvolutt påstemplet "Fra Skib" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
16983 
* NK 145 - 20 øre Løve II stemplet "Bergensbanens Posteksp. E 8.XII.31" på konvolutt sendt til Viborg, Danmark.  
100
10881 
* NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Egersund 19.V.33" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
16222 
* NK 145(2) - 20 øre Løve II stemplet "Oslo-Solli 19.II.30" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
9669 
* NK 147(2) - 25 øre Løve II = 50 øre - stemplet "Fredrikstad 8.IX.30" på verdibrev sendt til Danmark. Påsatt 30 øre Abel på baksiden som betaling for forsegling.  
250
10975 
* NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Gjøvik 24.5.33" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
19281 
* NK 152 - 40 øre Løve II stemplet "Kristiansund N. 6.VI.29" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
80
3114 
* NK 153 - 50 øre Løve II stemplet "Oslo-Homansby 12.IV.32" på verdibrev sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
15911 
* NK 155II - 45 øre Luftpost stemplet "Imsland 13.1.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Danmark.  
200
9986 
* NK 158 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Longyearbyen 9.8.39" på postkort sendt til Helsingør, Danmark.  
200
12635 
* NK 158 - 30 øre Løveprovisorie stemplet "Longyearbyen 3.8.39" på postkort sendt til Helsingør, Danmark.  
200
11115 
* NK 162 - 30 øre Ibsen stemplet "Oslo Br. 20.XI.29" på konvolutt sendt via Paris til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
5689 
* NK 167 - 20 øre Portoprovisorie stemplet "Oslo-Moløkken 9.IV.29" på konvolutt sendt til Svendborg, Danmark.  
100
3410 
* NK 175 - 30 øre Abel stemplet "Oslo Br. 14.V.30" på luftpostkonvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
5612 
* NK 181, 182 og 183 - 15, 20 og 30 øre Nordkapp I = 65 øre - stemplet "Nordkapp-Le Cap Nord 3.7.34" på postkort sendt til Danmark.  
750
3612 
* NK 181 og 223 - 15 øre Nordkapp I og 20 øre Nordkapp II = 35 øre - stemplet "Nordkapp-Le Cap Nord 8.8.39" på postkort sendt til Helsingør, Danmark.  
200
11279 
* NK 181 og 224 - 15 øre Nordkapp I og 30 øre Nordkapp II = 45 øre - stemplet "Nordkapp-Le Cap Nord 8.8.39" på postkort sendt til Helsingør, Danmark.  
250
23979 
* NK 182 - 20 øre Nordkapp I stemplet "Ålesund 9.2.38" på konvolutt sendt til Danmark.  
400
25906 
* NK 184 - 20 øre Radium stemplet "Stavanger 29.1.32" på reklamekonvolutt sendt til Skive, Danmark.  
300
1405 
* NK 187 - 20 øre Bjørnson maskinstemplet "Oslo Br. 20.3.33" tekst "Legg Ikke Skrevne Ting i Trykksaksend..." på konvolutt sendt til Hellerup, Danmark.  
75
1555 
* NK 189(2) - 10 øre Holberg maskinstemplet "Bergen 28.I.35" tekst "Anskaff Brevkasse Til Lettelse Av Pos..." på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
8703 
* NK 193, 194, 195 og 196 - 10, 15, 20 og 30 øre Nansen I = 75 øre - stemplet "Stabekk 12.V.39" på rekommandert konvolutt sendt til Danmark.  
300
11793 
* NK 193, 194, 195 og 196 - 10, 15, 20 og 30 øre Nansen I = 75 øre - stemplet "Trondheim V 1.2.36" på rekommandert konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
300
16296 
* NK 194 og 258 - 15 øre Nansen I og 30 øre Redningsselskapet = 45 øre - stemplet "Oslo 19.11.58" på konvolutt sendt til Danmark.  
250
2037 
* NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Kristiansund N. 12.10.39" på konvolutt sendt til Danmark.  
60
5887 
* NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Opdal 19.X.39" på konvolutt sendt til Danmark.  
60
12133 
* NK 195 - 20 øre Nansen I stemplet "Moss 21.12.1937" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
60
15258 
* NK 195 - 20 øre Nansen I maskinstemplet "Bergen 19.12.38" tekst "Støtt Hjelpearbeidet For Flyktninger..." på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
3083 
* NK 202(4) - 10 øre Løve dyptrykk m/vm stemplet "Kristiansund N. P.a. 1.XI.38" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
80
26715 
* NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Asker 2.1.39" på rekommandert sørgekonvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
27799 
* NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Sunde i Sunnhordland 30,3,40" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
60
2028 
* NK 205, 211 og 213 - 20 og 60 øre Løve dyptrykk m/vm samt 1.00 kr Haakon 1937 = 180 øre - stemplet "Kristiansund N. 8.4.39" på følgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux og Sverige til Slagelse, Danmark. Tollpapirer for pakken medfølger.  
300
223 
* NK 205(2) og 211 - 20 og 60 øre Løve dyptrykk m/vm = 100 øre - stemplet "Tvedestrand 4.1.40" på følgebrev transittstemplet "Kristiansand-Hirtshals A 7.1.40" sendt til Slagelse, Danmark.  
1.200
574 
* NK 207(2) og 211(2) - 30 og 60 øre Løve dyptrykk m/vm = 180 øre - stemplet "Tvedestrand 28.12.39" på følgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux til Slagelse, Danmark.  
200
14192 
* NK 220 - 15 øre Turistmerke stemplet "Bergen-Fløyen 16.VIII.39" på postkort sendt til Danmark.  
150
2565 
* NK 220 og 221 - 15 og 20 øre Turistmerke = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 20.6.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
5967 
* NK 220 og 221 - 15 og 20 øre Turistmerke = 35 øre - stemplet "Trondheim 7.2.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark. Sensurstempler "AK" og "AT" i ring.  
700
14548 
* NK 220 og 221 - 15 og 20 øre Turistmerke = 35 øre - stemplet "Oslo 19.6.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
17067 
* NK 220, 222, 322, 323 og 324 - 15 øre Turistmerke og 30 øre Turistmerke samt 10, 15 og 20 øre Krigsforlis = 90 øre - stemplet "Trondheim 20.7.44" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
300
8215 
* NK 220, 237(5), 238(5), 239(5) og 240 - blandingsfrankatur = 50 øre - stemplet "Trondheim 25.3.43" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
18185 
* NK 220, 240 og 246 - 15 øre Turistmerke, 5 øre Posthorn dyptrykk og 20 øre Løve dyptrykk = 40 øre - stemplet "Trondheim 16.3.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Odense, Danmark.  
150
19908 
* NK 220 og 246 - 15 øre Turistmerke og 20 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 11.3.41" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
200
17942 
* NK 221 - 20 øre Turistmerke stemplet "Flisa 20.12.39" på konvolutt sendt til Danmark.  
40
3137 
* NK 221, 225, 226, 227 og 228 - 20 øre Turistmerke og komplett serie Dronning Maud = 95 øre - stemplet "Oslo 13.12.39" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
9280 
* NK 221 og 245 - 20 øre Turistmerke og 15 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Porsgrunn 12.IV.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Danmark.  
100
9079 
* NK 221(2) - 20 øre Turistmerke stemplet "Kongsvinger 3.VII.40" på rekommandert sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
3721 
* NK 222, 240 og 250 - 30 øre Turistmerke, 5 øre Posthorn dyptrykk og 40 øre Løve dyptrykk = 75 øre - stemplet "Oslo Bureau D'Echange 9.9.40" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
14161 
* NK 222, 246, 306 og 307 - 30 øre Turistmerke, 20 øre Løve dyptrykk, 20 øre Rikstinget og 15 øre Wessel = 85 øre - stemplet "Trondheim 28.10.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
5483 
* NK 226 og 240 - 15 øre Dronning Maud og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Lillehammer 6.11.39" på konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
200
11254 
* NK 233(2) - 10 øre Nansen II maskinstemplet "Arendal 2.9.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
500
2260 
* NK 235 - 20 øre Nansen II maskinstemplet "Drammen 30.9.1941" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
75
15983 
* NK 235 - 20 øre Nansen II maskinstemplet "Kristiansund N. 20.X.1941" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
100
19277 
* NK 237, 238(2) og 307 - 1 og 2 øre Posthorn dyptrykk samt 15 øre Wessel = 20 øre - stemplet "Imsland 8.2.43" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
26393 
* NK 237, 242, 275(2), 276(2) og 281 - 1 øre Posthorn dyptrykk og 10 øre Løve dyptrykk samt 2, 3 og 15 øre V-merke = 36 øre - stemplet "Trondheim 8.12.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
20210 
* NK 237, 332(2) og 336(2) - 1 øre Posthorn dyptrykk samt 7 og 30 øre London = 75 øre - stemplet "Stavanger 14.II.47" på konvolutt sendt ekspress til Danmark.  
250
5028 
* NK 238, 239 og 240(3) - 2, 3 og 5 øre Posthorn dyptrykk = 20 øre - stemplet "Bøn 27.12.41" på sensurert konvolutt sendt til Holstebro, Danmark.  
100
14189 
* NK 238(2), 274, 307 og 308 - 2 øre Posthorn dyptrykk og 1 øre V-merke samt 15 og 20 øre Wessel = 40 øre - stemplet "Tønsberg 6.X.42" på rekommandert sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
2961 
* NK 239(2) og 244 - 3 øre Posthorn dyptrykk og 14 øre Løve dyptrykk = 20 øre - stemplet "Moss 8.2.1943" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
15276 
* NK 240, 242 og 246 - 5 øre Posthorn dyptrykk samt 10 og 20 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Oslo 15.5.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
8551 
* NK 240, 245(2) og 393 - 5 øre Posthorn dyptrykk, 15 øre Løve dyptrykk og 25 øre Haakon = 60 øre - maskinstemplet "Tyskland-Oslo 15.10.51" tekst "Norsk Feltpostkontor" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
5673 
* NK 240 og 254 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 15 øre Hålogaland = 20 øre - stemplet "Kristiansund N. 22.1.1942" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
125
3759 
* NK 240 og 310 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 30 øre Postforening = 35 øre - stemplet "Trondheim 8.2.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
30452 
* NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Bryn 2.2.50" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Her er konvolutten påstemplet "Ubekent.." og returnert. Avsender har så frankert på nytt med NK 240(2) og NK 245 og prøvd igjen den 16.2.50. Dekorativ.  
850
3714 
* NK 240(5) og 374 - 5 øre Posthorn dyptrykk og 25 øre Røde Kors prov. = 50 øre - stemplet "Nesttun 1.4.50" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
11289 
* NK 241 - 7 øre Posthorn dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 15.2.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på sensurert konvolutt sendt som trykksak til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
20231 
* NK 242 og 245 - 10 og 15 øre Løve dyptrykk = 25 øre - maskinstemplet "Bergen 8.1.49" tekst "Støtt Landsforeningen Mot Poliomyelitt" på konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
50
25663 
* NK 242 og 247 - 10 og 25 øre Løve dyptrykk = 35 øre - stemplet "Roverud 11.7.45" på litt stor (20 cm bred) sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
16331 
* NK 242 og 248(4) - enkel 10 øre og fireblokk 30 øre Løve dyptrykk = 130 øre - stemplet "Oslo Br.i 4.7.46" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Danmark. Ett merke i blokken mangler et hjørne.  
150
19005 
* NK 242 og 251 - 10 og 50 øre Løve dyptrykk = 60 øre - stemplet "Oslo Br. 26.5.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress til Vejle, Danmark.  
150
15663 
* NK 242, 254 og 294 - 10 øre Løve dyptrykk, 15 øre Hålogaland og 10 øre Snorre = 35 øre - stemplet "Oslo Br. 17.1.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
350
18218 
* NK 242, 306, 307(2) og 308 - 10 øre Løve dyptrykk og 20 øre Rikstinget samt 15 og 20 øre Wessel = 80 øre - stemplet "Oslo Br. 4.12.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftport til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
15781 
* NK 245 og 246(3) - 15 og 20 øre Løve dyptrykk = 75 øre - stemplet "Oslo Br. 18.6.43" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
18948 
* NK 245, 250 og 282 - 15 og 40 øre Løve dyptrykk samt 20 øre V-merke = 75 øre - stemplet "Oslo Br. 4.11.44" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
10320 
* NK 245(2) og 246(2) - 15 og 20 øre Løve dyptrykk = 70 øre - stemplet "Thamshamn 25.1.46" på konvolutt sendt luftpost til Helsingør, Danmark.  
100
963 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo 23.1.43" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
75
1035 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Langesund 30.5.40" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Del av linjestempel "Åpnet ved..." på baksiden.  
200
1036 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Skien 24.11.43" på sensurert konvolutt sendt til Danmark. Påsatt NKS julemerke 1943.  
75
3158 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Lisleby 28.8.46" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
4057 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk maskinstemplet "Oslo Br. 15.4.44" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
5713 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Sagesund 25.II.41" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
75
8375 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 27.6.45" på sensurert konvolutt sendt til Haderslev, Danmark.  
250
8872 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 13.6.45" på sensurert konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
100
9283 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo-Majorstua 3.7.1945" på sensurert konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
100
10327 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Larvik 24.5.45" på sensurert konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
100
25657 
* NK 246 - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 28.7.44" på sensurert konvolutt sendt til Danmark. Påstemplet fiolett "Kassebrev Københavns Omkarteringspostkontor".  
150
10324 
* NK 246, 248 og 359 - 20 og 30 øre Løve dyptrykk samt 5 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Bergen Bk. 15.IX.48" på rekommandert konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
60
5529 
* NK 246(2), 419(2) og 420 - 20 øre Løve dyptrykk samt 20 og 30 øre Jernbanejubileum = 110 øre - stemplet "Kongsvinger 1.4.55" på konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
14975 
* NK 246(4) - 20 øre Løve dyptrykk stemplet "Oslo Br. 13.12.45" på konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
70
8582 
* NK 247 og 251 - 25 og 50 øre Løve dyptrykk = 75 øre - stemplet "Oslo Br.II 10.1.41" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
13338 
* NK 249 - 35 øre Løve dyptrykk stemplet "Dovrebanen K 26.IX.42" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
11293 
* NK 252(2) - 60 øre Løve dyptrykk stemplet "Kristiansund N. 25.1.41" på følgebrev sendt via Bureau D'Echange D'Oslo Colis Postaux til Slagelse, Danmark.  
200
11068 
* NK 254, 255(4), 257 og 258(2) - 15 øre Hålogaland samt 10, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 135 øre - stemplet "Trondheim 18.10.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
1196 
* NK 254, 281 og 314 - 15 øre Hålogaland, 15 øre V-merke og 10 øre Grieg = 40 øre - stemplet "Kongsvinger 16.12.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
16109 
* NK 255, 256, 257 og 258 - 10, 15, 20 og 30 øre Redningsselskapet = 75 øre - stemplet "Oslo 5.11.41" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
12053 
* NK 255 og 334 - 10 øre Redningsselskapet og 15 øre London = 25 øre - maskinstemplet "Stavanger 13.III.48" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
70
14342 
* NK 257 - 20 øre Redningsselskapet stemplet "Oslo Br. 29.12.41" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
15155 
* NK 257 og 300 - 20 øre Redningsselskapet og 20 øre Quisling = 40 øre - stemplet "Oslo-Majorstua 18.4.42" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Danmark.  
600
18593 
* NK 274, 275, 276, 277 og 294 - 1, 2, 3 og 5 øre V-merke samt 10 øre Snorre = 21 øre - stemplet "Arendal 14.10.41" på sensurert konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
250
2290 
* NK 277, 279 og 282 - 5, 10 og 20 øre V-merke = 35 øre - maskinstemplet "Trondheim 18.9.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
11194 
* NK 277, 279 og 282 - 5, 10 og 20 øre V-merke = 35 øre - maskinstemplet "Trondheim 10.10.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
3820 
* NK 277(4) - fireblokk 5 øre V-merke stemplet "Trondheim 16.9.41" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
1248 
* NK 277(4), 281 og 282 - 5, 15 og 20 øre V-merke = 55 øre - stemplet "Oslo Br. 22.12.41" på sensurert konvolutt sendt til Aarhus, Danmark.  
200
2813 
* NK 279(2) og 281 - 10 og 15 øre V-merke = 35 øre - stemplet "Trondheim 11.10.41" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
9245 
* NK 281 og 282 - 15 og 20 øre V-merke = 35 øre - maskinstemplet "Trondheim 5.9.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
6027 
* NK 282 - 20 øre V-merke maskinstemplet "Ålesund 27.8.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
12037 
* NK 282 - 20 øre V-merke stemplet "Oslo-Solli 29.VIII.41" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
100
12111 
* NK 282 - 20 øre V-merke maskinstemplet "Oslo Br. 19.8.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
75
11424 
* NK 296 - 20 øre Snorre maskinstemplet "Bergen 20.11.41" tekst "V Med Ekeløv" på sensurert konvolutt sendt til Aarhus, Danmark.  
75
2850 
* NK 306 - 20 øre Rikstinget maskinstemplet "Trondheim 15.12.42" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på liten sensurert konvolutt sendt til Danmark. Påsatt NKS julemerke 1942.  
200
15250 
* NK 306(2) - 20 øre Rikstinget stemplet "Bergen 2.10.42" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Hellerup, Danmark.  
300
2784 
* NK 307, 309 og 310(2) - 15 øre Wessel samt 20 og 30 øre Postforening = 95 øre - stemplet "Trondheim 26.10.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost via Oslo til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
4266 
* NK 307 og 310 - 15 øre Wessel og 30 øre Postforening = 45 øre - maskinstemplet "Trondheim 9.2.43" tekst "Svarthandlerne Er Samfunnsfiender" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
200
11049 
* NK 307 og 310 - 15 øre Wessel og 30 øre Postforening = 45 øre - stemplet "Trondheim 19.2.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
14344 
* NK 307(3) - 15 øre Wessel stemplet "Trondheim 24.2.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Danmark.  
175
15922 
* NK 308 - 20 øre Wessel stemplet "Imsland 16.9.43" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
1115 
* NK 310(3) - 30 øre Postforening stemplet "Trondheim 3.11.42" på sensurert konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
27107 
* NK 312 - 20 øre Nordkapp III stemplet "Imsland 25.7.44" på sensurert konvolutt sendt til Danmark.  
300
11833 
* NK 315 - 20 øre Grieg stemplet "Oslo Br. 6.8.43" på sensurert konvolutt sendt til Hellerup, Danmark.  
50
18693 
* NK 315 - 20 øre Grieg stemplet KPH "Ølmedal" på sensurert konvolutt sendt til Odense, Danmark.  
300
1194 
* NK 318 og 321 - 20 øre Frontkjemper og 40 øre Landshjelp I = 60 øre - stemplet "Kongsvinger 21.III.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
1273 
* NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Kongsvinger 9.3.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
4481 
* NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Moss 3.1.44" på rekommandert konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
150
4483 
* NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Moss 4.4.44" på rekommandert konvolutt sendt rekommandert til Helsingør, Danmark.  
150
8788 
* NK 319, 320 og 321 - 10, 20 og 40 øre Landshjelp I = 70 øre - stemplet "Skudeneshavn 29.12.43" på sensurert konvolutt sendt rekommandert til Danmark.  
300
5549 
* NK 319(4) - 10 øre Landshjelp I stemplet "Kongsvinger 3.2.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
350
1183 
* NK 320(4) - fireblokk 20 øre Landshjelp I stemplet "Kongsvinger 3.12.43" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
350
25661 
* NK 321(4) - 40 øre Landshjelp I stemplet "Kongsvinger 17.12.43" på litt stor (20 cm bred) konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
18936 
* NK 325 - 40 øre Gran stemplet "Bergen 3.8.44" på sensurert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
2864 
* NK 325(2) - 40 øre Gran stemplet "Trondheim 6.8.44" på sensurert konvolutt sendt luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
11159 
* NK 326(3) og 328(3) - 5 og 15 øre Landshjelp II = 60 øre - stemplet "Oslo Bko. 4.12.44" på sensurert konvolutt sendt rekommandert luftpost til Viborg, Danmark.  
600
27483 
* NK 331, 332, 334, 335, 336, 337 og 338 - Londonserien = 177 øre - stemplet ministempel "Haugesund 18.10.46" på rekommandert konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
21779 
* NK 331, 333, 335, 336 og 340(2) - 5, 10, 20 og 30 øre London samt 15 øre Wergeland = 95 øre - stemplet "Mysen 18.VII.45" på sensurert konvolutt sendt rekommandert ekspess luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
2755 
* NK 331 og 335 - 5 og 20 øre London = 25 øre - maskinstemplet "Stavanger 29.XI.48" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
60
5287 
* NK 332 og 334 - 7 og 15 øre London = 22 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 8.11.48" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
80
28709 
* NK 333, 334 og 335 - 10, 15 og 20 øre London = 45 øre - stemplet "Imsland 27.8.45" på rekommandert konvolutt sendt Faaborg, til Danmark.  
150
4446 
* NK 333(4) og 335(4) - fireblokker av 10 og 20 øre London = 120 øre - stemplet "Kongsvinger 5.11.51" på konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
125
5679 
* NK 333(4) og 345(2) - fireblokk 10 øre London og 10 øre Nasjonalhjelpen = 60 øre - stemplet "Tønsberg 18.III.46" på rekommandert konvolutt sendt til Danmark.  
100
3062 
* NK 335(2) - 20 øre London maskinstemplet "Drammen 19.11.45" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
60
28579 
* NK 338 - 60 øre London stemplet "Imsland 27.8.45" på rekommandert konvolutt sendt til Faaborg, Danmark.  
220
27228 
* NK 339, 340 og 341 - 10, 15 og 20 øre Wergeland = 45 øre - stemplet "Imsland 18.7.45" på sensurert konvolutt sendt rekommandert via Stavanger til Faaborg, Danmark.  
175
14349 
* NK 339, 340, 341 og 344 - 10, 15 og 20 øre Wergeland samt 20 øre Folkemuseum = 65 øre - stemplet "Oslo Br. 10.1.46" på konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
3171 
* NK 341 - 20 øre Wergeland stemplet "Tvedestrand 21.7.45" på sensurert konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
100
19032 
* NK 342 - 20 øre Røde Kors stemplet "Imsland 25.9.45" på konvolutt sendt til Danmark.  
80
25054 
* NK 342 og 359 - 20 øre Røde Kors og 5 øre Postjubileum = 25 øre - maskinstemplet "Stavanger 27.XII,48" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på reklamekonvolutt sendt til Danmark.  
300
1024 
* NK 343(2) og 344(4) - 10 og 20 øre Folkemuseum = 100 øre - stemplet "Kongsvinger 29.5.46" på konvolutt sendt ekspress luftpost til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
28839 
* NK 345, 346, 347 og 348 - 10, 15, 20 og 30 øre Nasjonalhjelpen = 75 øre - stemplet "Imsland 7.3.46" på rekommandert konvolutt sendt til Faaborg, Danmark. Omadressert til Kjøbenhavn.  
100
5314 
* NK 346(4) - fireblokk 15 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Kongsvinger 18.6.46" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
5891 
* NK 347 og 348 - 20 og 30 øre Nasjonalhjelpen = 50 øre - stemplet "Kongsvinger 15.4.47" på konvolutt sendt luftpost til Danmark.  
75
1283 
* NK 347(4) - fireblokk 20 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Kongsvinger 6.3.46" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
5428 
* NK 348(4) - fireblokk 30 øre Nasjonalhjelpen stemplet "Kongsvinger 18.3.46" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
5272 
* NK 349(2) - 15 øre Wings for Norway stemplet "Kongsvinger 2.4.46" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
11971 
* NK 354 - 25 øre Løve 1946 stemplet "Oslo Br. 5.6.50" på konvolutt skrevet av Kong Haakon VII og sendt til Danmark.  
200
23350 
* NK 354 - 25 øre Løve 1946 maskinstemplet "Kristiansand S 19.12.46" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Danmark.  
100
5921 
* NK 360 - 10 øre Postjubileum stemplet "Horten 3.9.47" på liten trykksakbanderole sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
10315 
* NK 360 - 10 øre Postjubileum stemplet "Trondheim 24.5.1947" på trykksak sendt til Helsingør, Danmark.  
70
12615 
* NK 360 - 10 øre Postjubileum stemplet "Trondheim 24.5.1947" på trykksak sendt til Helsingør, Danmark.  
70
12620 
* NK 360 - 10 øre Postjubileum maskinstemplet "Trondheim 19.6.1947" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
70
22415 
* NK 360 - 10 øre Postjubileum maskinstemplet "Oslo Br. 14.10.47" tekst "Støtt Europahjelpen - Postgirokonto 66" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
50
5495 
* NK 360 og 361 - 10 og 15 øre Postjubileum = 25 øre - stemplet "Kirkenær i Solør 25.4.47" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
80
4383 
* NK 360 og 365 - 10 og 45 øre Postjubileum = 55 øre - stemplet "Kirkenær i Solør 10.7.47" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
140
22401 
* NK 362 - 25 øre Postjubileum maskinstemplet "Haugesund 17.9.47" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt til Helsingør, Danmark.  
100
15886 
* NK 364 - 40 øre Postjubileum maskinstemplet "Kristiansand S 18.9.47" tekst "Det Er Forbudt Å Legge Penger i Vanlige" på konvolutt sendt luftpost til Helsingør, Danmark.  
100
30579 
* NK 371 - 25 øre Haakon 75 år maskinstemplet "Oslo Br. 4.8.48" tekst "Bruk Aerogram Det Er Billig og Kommer..." på konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
30
2387 
* NK 372 - 25 øre Skogselskap maskinstemplet "Stavanger 20.IX.48" tekst "Røde Kors Uken 18-25 September" på konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
100
1293 
* NK 374 - 25 øre Røde Kors prov. stemplet "Oslo-Moløkka 2.12.48" på reklamekonvolutt fra Den Norske Vimpelfabrikk sendt til Danmark.  
100
12033 
* NK 374 - 25 øre Røde Kors prov. stemplet "Arendal 1.12.1949" på konvolutt sendt til Danmark. Påstemplet "Kassebrev Aarhus postkontor". Konvolutten litt medtatt.  
600
18009 
* NK 375 - 25 øre Løveprovisorie maskinstemplet "Oslo Br. 1.12.49" tekst "Julepost Må Leveres Inn i God Tid" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
35
24500 
* NK 375 - 25 øre Løveprovisorie maskinstemplet "Oslo Br. 11.1.51" tekst "Postgiro Sparer Tid og Penger" på konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
50
15161 
* NK 376 og 382 - 45 øre Løveprovisorie og 40 øre U.P.U. = 85 øre - stemplet "Arendal 6.1.50" på rekommandert konvolutt sendt til Danmark.  
125
19266 
* NK 377 - 25 øre Kielland stemplet "Oslo 29.6.49" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
25692 
* NK 377 - 25 øre Kielland maskinstemplet "Oslo Br. 9.8.51" tekst "Spar Papir ! * Husk * Papirinnsamlingen" på konvolutt sendt til Danmark.  
75
4424 
* NK 382, 425 og 426 - 40 øre U.P.U. samt 20 og 30 øre Frimerkejubileum = 90 øre - stemplet "Kongsvinger 6.4.55" på konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
8181 
* NK 383 - 15 øre Oslo 900 år stemplet "Kr.sands Filatelistklubbs Utstilling 12.10.50" på konvolutt sendt til Danmark.  
75
11857 
* NK 383(2) - 15 øre Oslo 900 år stemplet "Oslo Br. 1.3.52" på konvolutt sendt til Danmark.  
75
24409 
* NK 383(2) - 15 øre Oslo 900 år maskinstemplet "Oslo Br. 23.5.53" tekst "Fra Folk Til Folk En Dag For India !" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
1330 
* NK 384 - 25 øre Oslo 900 år stemplet "Nordisk Frimerke-Utstilling Oslo 26.8.1951" på konvolutt sendt til Danmark.  
50
3024 
* NK 386 - 25 øre Poliomyelitt maskinstemplet "Oslo Br. 6.4.51" tekst "Gaver Til Radiumhospitalet Er Skattefrie" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
2849 
* NK 387(4) - fireblokk 45 øre Poliomyelitt stemplet "Kongsvinger 17.1150" på konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
2989 
* NK 388 og 431 - 10 øre Posthorn 1950 og 25 øre Haakon = 35 øre - maskinstemplet "Oslo Br. 4.1.57" tekst "Bruk Innsamlingskontrollkonti Ved Pengeg" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
15581 
* NK 389 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Oslo Br. 7.I.52" tekst "Postgiro For Rasjonell Betaling" på konvolutt sendt til Danmark.  
50
22617 
* NK 389 - 15 øre Posthorn 1950 maskinstemplet "Stavanger 18.12.51" tekst "Hjelp Dem Selv : Spar på Strømmen !" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
16555 
* NK 390 - 15 øre Posthorn 1950 stemplet "Ålesund 22.12.52" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Portobelagt med 10 øre ved ankomst.  
100
5635 
* NK 392 - 20 øre Posthorn 1950 samt 32 øre i danske merker stemplet "Skammestein 21.3.53" på postkort sendt til Danmark. Påsatt ettikett fra dansk postverk angående utlevering på søndager.  
600
18423 
* NK 393 - 25 øre Haakon maskinstemplet "Oslo Br. 28.2.51" tekst "I.o.g.t. En Folkebevegelse 1851-1951" på konvolutt sendt til Vamdrup, Danmark. Brevet er blitt omadressert flere ganger og tilslutt returnert. En mengde stempler og påtegninger på begge sider.  
200
19402 
* NK 393 - 25 øre Haakon stemplet "Oslo-Kornsjø 8.7.51 T137" på konvolutt sendt til Danmark.  
100
17112 
* NK 396 - 30 øre Haakon maskinstemplet "Oslo 1.9.54" tekst "Besøk Jernbaneutstillingen i Oslo 1954" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
2171 
* NK 398 og 409 - 45 øre Haakon og 55 øre OL 1952 = 100 øre - stemplet "Arendal 19.5.52" på rekommandert konvolutt sendt til Skive, Danmark.  
400
5384 
* NK 407 - 15 øre OL 1952 stemplet "Bilruten Bø - Ytre Vinje 13.2.52" på postkort sendt til Danmark.  
200
21923 
* NK 413 - 20 øre Posthorn prov. maskinstemplet "Oslo Br. 27.3.54" tekst "Bergen Festival - Edvard Grieg" på konvolutt sendt til Danmark.  
30
4448 
* NK 422(4) - fireblokk 20 øre Telegrafjubileum stemplet "Kongsvinger 28.2.1954" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
60
2963 
* NK 425(6) - 20 øre Frimerkejubileum stemplet "Kongsvinger 11.7.55" på konvolutt sendt ekspress til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
22712 
* NK 448 - 25 øre Geofysisk år stemplet KPH "Dalsæter" på postkort sidestemplet "Espedal 27.VIII.52" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
6001 
* NK 453 - 25 øre Olav stemplet "Espedal 24.VII.58" på postkort sendt til Danmark.  
50
22710 
* NK 453 - 25 øre Olav stemplet KPH "Dalsæter" på postkort sidestemplet "Espedal 17.III.60" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
786 
* NK 491 - 90 øre SAS maskinstemplet "Stavanger 25.2.61" tekst "Postgiro Koster Lite - Gir Mye" på konvolutt sendt til Danmark.  
80
25527 
* NK 493(2) - 25 øre Idrett maskinstemplet "Oslo Br. 27.3.61" tekst "Støtt Norsk Revmatikerforbund - Forbu..." på konvolutt sendt til Danmark.  
75
8348 
* NK 502 - 45 øre Sydpoljubileum stemplet "Oslo Første Avgang Caravelle 1.6.62" på konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
30
9862 
* NK 519C(2) - 30 øre Fisk og aks stemplet "Bergen-Minde 13.5.65" på konvolutt sendt til Danmark.  
150
10997 
* NK 520 - 35 øre Båtmannsknop maskinstemplet "Oslo 17.11.64" tekst "Bruk Julemerket" på brevkort sendt til Aarhus, Danmark.  
35
6026 
* NK 571 - 40 øre VM på ski stemplet "Myklemyr 6.8.66" på postkort sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
175
24540 
* NK 572(2) og 589(2) - 55 øre VM på ski og 60 øre Europa 1967 = 230 øre - stemplet "Oslo Sentrum Bko.11 13.7.67" på rekommandert konvolutt sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
12520 
* NK 633 - 90 øre Vigeland stemplet "Scandinavia West Indies 1.11.1969" på aerogram sendt til Danmark.  
60
12521 
* NK 633 - 90 øre Vigeland stemplet "Scandinavia West Indies 1.11.1969" på aerogram sendt til Danmark.  
60
1571 
* NK 831 - 1.00 kr Seljefløyte samt 1.00 kr automatmerke = 2.00 kr - stemplet "Kaldbakken Oslo 3.1.79" på konvolutt sendt til Danmark.  
50
6057 
* NK 839 - 1.25 kr Holmenkollrennene stemplet KPH "Sundane" (2 pkt.) på konvolutt sendt til Danmark.  
70
14912 
* NK 850 - 1.25 kr Norwex 80 II stemplet "Oslo-Kaldbakken 12.3.80" på konvolutt sendt til Danmark.  
75
14914 
* NK 851 - 2.00 kr Norwex 80 II stemplet "Oslo-Kaldbakken 12.3.80" på konvolutt sendt til Danmark.  
75
10136 
* NK 861 og 862 - 1.25 og 1.25 kr Fugler I = 250 øre - stemplet "Bromma 25.7.81" på konvolutt sendt til Danmark.  
50
10278 
* NK 875 og 876 - 1.30 og 1.30 kr Fugler II = 260 øre - stemplet "Farsund 26.7.86" på konvolutt sendt til Danmark.  
70
11093 
* NK 895 - 1.50 kr Malerkunst V stemplet "Sørumsand 11.11.81" på konvolutt sendt til Danmark.  
40
11717 
* NK 895 - 1.50 kr Malerkunst V stemplet "Fauske 3.11.81" på konvolutt sendt til Danmark.  
30
13155 
* NK 927 - 2.50 kr Hunderaser stemplet "Lindeberg Gård 29.4.83" på konvolutt sendt til Danmark.  
30
4016 
* PM 9 - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Aalesund 20.VII.18" på underfrankert postkort sendt fra Danmark.  
175
9500 
* PM 9b - 4 øre Knudsen at betale stemplet "Bergen Tur 2 27.XII.18" på postkort sendt fra Aarhus, Danmark.  
125
26861 
* BK 5 II - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 28.8.1877" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
26862 
* BK 5 II - 6 øre grønn brevkort stemplet "Bureau Reexpidant De Christiania 23.7.1877" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
26859 
* BK 5 IIba - 6 øre grønn brevkort stemplet "Bureau Reexpidant De Christiania 18.7.1877" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
26860 
* BK 5 IIbb - 6 øre grønn brevkort stemplet "Moss 25.2.1879" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Spikerhull.  
150
26857 
* BK 5 Iaa - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 16.X.80" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
26863 
* BK 5 Iaa - 6 øre grønn brevkort stemplet "Laurvig 5.4.1878" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
26865 
* BK 5 Iaa - 6 øre grønn brevkort stemplet "Brevig 26.II.84" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
26866 
* BK 5 Iaa - 6 øre grønn brevkort stemplet "Laurvig 28.3.1878" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
26869 
* BK 5 Iba - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 25.IX.79" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
26439 
* BK 6II - 10 øre karmin (NK 25) brevkort stemplet "Christiania 9.VII.80" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
150
27032 
* BK 7 I t1 - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 18.XI.78" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
27033 
* BK 7 I t1 - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 17.10.1878" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. NK 22 mangler et hjørne.  
150
26882 
* BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Hamar 15.9.1880" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. NK 22 mangler et hjørne.  
150
27015 
* BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Hamar 4.4.1880" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
27016 
* BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 6.X.79" sendt til Danmark.  
250
27096 
* BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Hamar 10.8.1880" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
27097 
* BK 7 II - 5 øre blå (NK 24) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Hamar 2.5.1880" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
26852 
* BK 8 - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 6.VIII.84" sendt til Aalborg, Danmark.  
225
26854 
* BK 8 - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 25.V.81" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
26855 
* BK 8 - 6 øre grønn brevkort stemplet "Sydbanen No 1 25.VIII.82" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
26856 
* BK 8 - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 17.VI.82" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Lite spikerhull.  
175
26881 
* BK 12 I - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 25.I.82" sendt til Danmark.  
300
4503 
* BK 16 a - 6 øre grønn brevkort stemplet "Horten 24.VIII.85" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
4505 
* BK 16 a - 6 øre grønn brevkort stemplet "Horten 7.XII.84" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
8267 
* BK 16 a - 6 øre grønn brevkort stemplet "Christiania 1.VII.82" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
9675 
* BK 16 a - 6 øre grønn brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 28.VI.82" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
225
13182 
* BK 16 a - 6 øre grønn brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 24.IX.83" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
14803 
* BK 16 a - 6 øre grønn brevkort stemplet "Porsgrund 28.XI.83" sendt til Aalborg, Danmark.  
200
17650 
* BK 16 a - 6 øre grønn brevkort stemplet "Horten 6.V.84" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
779 
* BK 16 b - 6 øre grønn brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 1.III.85" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
3615 
* BK 16 a - 6 øre grønn brevkort stemplet "Porsgrund 8.X.84" sendt til Danmark.  
200
4126 
* BK 17 s - 5 øre gråblå brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 12.IV.84" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
250
26777 
* BK 20a - 5+5 øre blå (NK 42) brevkort stemplet "Trondhjem 10.VII.01" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Svarkortet er ubrukt.  
100
27211 
* BK 24 IIt1 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 22.X.83" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
27333 
* BK 24IIIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Drammen 22.V.85" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
27334 
* BK 24IIIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christianssand 3.XII.84" sendt til Danmark.  
200
12016 
* BK 25 t1 - 6 øre brunoransje brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 26.VIII.85" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Liten hjørnebrekk.  
350
13026 
* BK 25 t1 - 6 øre brunoransje brevkort stemplet "Skien 1.VII.84" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
3054 
* BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52I) brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 30.I.91" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
30
3046 
* BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52I) brevkort oppfrankert med NK 52 I = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 18.V.87" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
3056 
* BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52I) brevkort stemplet "Christiania 3.III.1889" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
30
17189 
* BK 30III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 96(2) = 7 øre - stemplet "Reinsvoll-Skreia 8.XI.35" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
14217 
* BK 32 - 3 øre på 6 øre brun brevkort oppfrankert med NK 97(2) = 7 øre - stemplet "Messen Fredriksten Halden 29.7.36" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
26824 
* BK 32 II - 3 øre på 6 øre brun brevkort oppfrankert med NK 74 = 5 øre - stemplet "Trondheim 21.XII.09" sendt til Danmark.  
30
26871 
* BK 36 II - 5 øre blågrønn (NK 52 II) brevkort stemplet "Sydbanens Postexp. Ø.L. 1.IV.92" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
26792 
* BK 45 III - 5 øre grønn (NK 61) brevkort stemplet "Nordbanernes Pxp. I B 1.III.97" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
4171 
* BK 50 - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Kristiania 5.XII.00" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
30
20873 
* BK 53 s - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Gloppen 3.IV.99" sendt til Danmark.  
50
2046 
* BK 56 II - 5 øre grønn (NK 76) brevkort stemplet "Arendal 4.V.04" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
30
24781 
* BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Sørum 2.VI.14" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
27245 
* BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Heggenes 13.II.12" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
27251 
* BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Aadals Brug 23.VIII.13" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
27253 
* BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Bitterstad 7.V.12" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
27254 
* BK 66 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Dalholen 1.X.10" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
27316 
* BK 67 - 10 øre karmin (NK 100) brevkort stemplet "Egersund 20.I.15" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
27317 
* BK 67 - 10 øre karmin (NK 100) brevkort stemplet "Haugesund-Risøen 26.I.20" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
27280 
* BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Mefjordvær 16.II.16" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
27291 
* BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Finnsnes 4.III.14" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
27296 
* BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Røken 14.XII.15" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
27302 
* BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Kopervik 3.II.14" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
27305 
* BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Fredrikshald 12.III.18" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
27369 
* BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Jæderbanens Posteksp. A 11.V.17" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
100
30585 
* BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Nordbanernes Posteksp. i C 5.II.18" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
30586 
* BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Hølandsbanens Posteksp. 27.III.19" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
26818 
* BK 69 v1 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort - variant "Hakk i høyre linje" - stemplet "Sæterstøen 15.II.16" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
26819 
* BK 69 v1 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort - variant "Hakk i høyre linje" - stemplet "Sæterstøen 15.II.16" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
50
27502 
* BK 72 - 15 øre fiolettblå (NK 121) brevkort stemplet "Birketveit 13.V.22" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
75
30345 
* BK 99 B - 10 øre grønn (NK 202) brevkort oppfrankert med NK 240 = 15 øre - stemplet "Bygdøy 26.VIII.44" sendt til Danmark. Sensurert.  
50
12428 
* BK 100B - 15 øre oliven (NK 204) brevkort maskinstemplet "Grimstad 4.8.44" tekst "Knut Hamsun 1859 * 4-8 * 1944" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Med sensurstemplel "Ao" i ring.  
150
27459 
* BK 120 - 25 øre grønn (NK 431) brevkort stemplet "Oslo Br. 25.9.57" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
30
30359 
* BK 125 A - 25 øre grønn (NK 453) brevkort oppfrankert med NK 388 = 35 øre - stemplet "Kløfta 4.7.62" sendt til Danmark.  
40
30431 
* BK 125B - 25 øre grønn (NK 453) brevkort stemplet "Kløfta 27.2.60" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
40
30365 
* BK 136 a - 40 øre brunrød (NK 521) brevkort stemplet "Kløfta 23.2.68" sendt til Danmark.  
35
30366 
* BK 136 a - 40 øre brunrød (NK 521) brevkort stemplet "Kløfta 9.2.68" sendt til Danmark.  
35
30369 
* BK 136 b - 40 øre brunrød (NK 521) brevkort oppfrankert med NK 514 = 50 øre - stemplet "Kløfta 23.7.68" sendt til Danmark.  
40
30370 
* BK 140 - 40 øre brunrød med tiltrykk 10 øre brevkort stemplet "Kløfta 10.10.68" sendt til Danmark.  
35
13007 
* BK 142 - 50 øre grå (NK 611) brevkort stemplet "Kløfta 25.3.70" sendt til Danmark.  
50
30372 
* BK 142 - 50 øre grå (NK 611) brevkort stemplet "Kløfta 19.4.69" sendt til Danmark.  
35
6105 
* KB 1 I - 5 øre grønn (NK 76) kortbrev oppfrankert med NK 76 = 10 øre - stemplet "Drammen 20.X.03" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
2178 
* KB 5 - 10 øre karmin (NK 100) kortbrev stemplet "Stenkjær 28.VI.11" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Fulle rivekanter.  
150
15661 
* KB 5 - 10 øre karmin (NK 100) kortbrev stemplet "Bergensbanens Posteksp. A 13.VI.16" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
80