Nettbutikk - 30 -
Til innhold nettbutikk

30 -

27062 
30 II BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Chra 6e Byp. 10.1.87" sendt lokalt.  
20
27063 
30 II BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Hamar 25.VI.88" sendt til Kongsvinger.  
20
27113 
30 II BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Koppang 23.10.1887" sendt til Hamar.  
50
27131 
30 II BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Christiania 30.I.91" sendt til Aasgaardsstrand.  
20
30533 
30 II BK 30 II v1 - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Kragerø 10.5.1888" sendt til Tyskland.  
50
30534 
30 II BK 30 II v1 - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Fredrikshald 26.IX.87" sendt til Gøteborg, Sverige.  
40
6016 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Randsfj.-Banens Postexp. 29.X.88" sendt til Christiania.  
50
27051 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Skien 5.XI.88" sendt til Christiania.  
20
27052 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Nordbanernes Postexp. 23.VII.89" sendt til Lilleelvedalen.  
25
27053 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Drammen 3.XI.88" sendt til Christiania.  
30
27054 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Christiania 4.II.89" sendt til Stockholm, Sverige. Lite spikerhull.  
30
27055 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Christiania 29.X.89" sendt til Stockholm, Sverige. Lite spikerhull.  
30
27056 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Christiania 30.X.88" sendt til Stockholm, Sverige. Lite spikerhull.  
30
27104 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Ringsager 15.5.1889" sendt til Christiania.  
50
27132 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Moss 5.VI.90" sendt via Horten til Aasgaardsstrand.  
30
27133 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Porsgrund 8.I.90" sendt til Aasgaardsstrand.  
30
27057 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 11.XII.88" sendt til Paris, Frankrike. Liten hjørneskade.  
150
30535 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 10.IX.88" sendt til Tyskland.  
100
27119 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 52 II = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 25.IX.89" sendt til Berlin, Tyskland.  
150
26451 
30 IIv1 BK 30 IIv1 - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 7.XI.87" sendt til Kristiania.  
40
26821 
30 IIv1 BK 30 IIv1 - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Horten 21.IV.88" sendt til Christiania.  
40
26826 
30 IIv1 BK 30 IIv1 - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Molde 18.VII.88" sendt til Christiania.  
30
26829 
30 IIv1 BK 30 IIv1 - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Christiania 12.III.90" sendt til Trøgstad.  
40
10870 
30 I BK 30I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Kvaal 3.II.87" sendt til Trondhjem.  
70
19386 
30 I BK 30I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Christiania 13.VI.88" sendt til Tyskland.  
150
3054 
30 II BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52I) brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 30.I.91" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
30
9143 
30 II BK 30II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Kragerø 1.X.88" sendt til Skien.  
40
11563 
30 II BK 30II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Kragerø 9.9.1890" sendt til Skien.  
40
14864 
30 II BK 30II - 5 øre grønn (NK 52I) brevkort stemplet "Hmrfst C. Hmbrg 21.7.1888" sendt til Bergen.  
150
18680 
30 II BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52I) brevkort stemplet "Christianssund 3.X.90" sendt til Kristiansund.  
20
18682 
30 II BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52I) brevkort stemplet "Christiania 7.I.89" sendt til Nannestad.  
20
18685 
30 II BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Stavanger 4.XII.90" sendt til Stavanger.  
20
3046 
30 II BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52I) brevkort oppfrankert med NK 52 I = 10 øre - stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 18.V.87" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
3056 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52I) brevkort stemplet "Christiania 3.III.1889" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
30
4144 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52I) brevkort stemplet "Christiania 17.XII.88" sendt til Trondhjem.  
20
12395 
30 III BK 30III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Randsfj.-Banens Postexp. 27.XI.88" sendt til Laurvig.  
60
13451 
30 III BK 30III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Elverum 14.3.1889" sendt til Hamar.  
40
18640 
30 III BK 30 III - 5 øre grønn (NK 52I) brevkort stemplet "Stavanger 10.IV.90" sendt til Nerstrand.  
20
19384 
30 III BK 30III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Tønsberg 1.IX.89" sendt til Frankfurt, Tyskland.  
100
19385 
30 III BK 30III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 42 = 10 øre - stemplet "Christiania 12.IX.88" sendt til Berlin, Tyskland.  
150
17189 
30 III BK 30III - 5 øre grønn (NK 52) brevkort oppfrankert med NK 96(2) = 7 øre - stemplet "Reinsvoll-Skreia 8.XI.35" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
600
27162 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Trondhjem 17.III.83" sendt til Usa.  
150
27163 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 31.X.87" sendt til Helsingfors, Finland.  
150
27164 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 24.IV.88" sendt til Helsingfors, Finland.  
150
30529 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Trondhjem 11.IV.88" sendt til New York, Usa.  
100
27160 
31 II BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 25.VII.99" sendt til Usa. Returnert. Se bilder.  
200
27161 
31 II BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Kristiania 9.IX.89" sendt til Berlin, Tyskland. Returnert.  
150
30527 
31 II BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christianssand S 8.IV.89" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
30528 
31 II BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Nordbanernes Postexp. 12.III.02" sendt til Belgia.  
150
2484 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 18.XI.93" sendt til Budapest, Ungarn.  
250
2493 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 9.III.88" sendt til Tyskland.  
150
3304 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Trondhjem 13.VIII.86" sendt til Pernau, Estland.  
400
3659 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 29.I.87" sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
4158 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 17.XI.88" sendt til Langnau, Sveits.  
150
18687 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 11.VI.88" sendt til Hamburg, Tyskland. Adressatens navn er fjernet.  
75
18688 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Bergen 24.XI.88" sendt til Berlin, Tyskland. Liten rift i toppen.  
60
18689 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Bergen 16.IV.89" sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
18690 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 24.1.87" sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
18692 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 16.I.88" sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
18694 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 6.XI.88" sendt til Hannover, Tyskland.  
100
18695 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 20.X.86" sendt til Lübeck, Tyskland.  
100
18704 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 29.XII.87" sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
18705 
31 I BK 31 I - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Bergen 8.III.89" sendt til Hamburg, Tyskland.  
100
2481 
31 II NK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Bergen 3.VI.90" sendt til Leipzig, Tyskland.  
150
2490 
31 II BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Bergen 29.IX.93" sendt til Tyskland. Hjørnebrekk.  
75
4010 
31 II BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Trondhjem 24.VII.94" sendt til Bruxelles, Belgia.  
125
16410 
31 II BK 31II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet nummer "92" (Vossebanen) transittstemplet "Bergen 20.VII.88" og "Hull Ship-Letter" sendt til London, England. Brekker og smårifter i kortet.  
400
18696 
31 II BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 5.IX.98" sendt til Leipzig, Tyskland.  
100
18698 
31 II BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 10.XII.89" sendt til Hannover, Tyskland.  
100
18699 
31 II BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 25.V.89" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
18703 
31 II BK 31 II - 10 øre rød (NK 53) brevkort stemplet "Christiania 2.X.89" sendt til Lübeck, Tyskland.  
100
14217 
32 BK 32 - 3 øre på 6 øre brun brevkort oppfrankert med NK 97(2) = 7 øre - stemplet "Messen Fredriksten Halden 29.7.36" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
300
18715 
32 BK 32 - 3 øre på 6 øre brun brevkort oppfrankert med NK 98 = 6 øre - stemplet "Kristiania 3.IV.15" sendt til Bergen.  
20
30523 
32 II BK 32 II - 3 øre på 6 øre brun brevkort oppfrankert med NK 48 II = 5 øre - stemplet "Christiania 8.II.92" sendt til Diset.  
50
26824 
32 II BK 32 II - 3 øre på 6 øre brun brevkort oppfrankert med NK 74 = 5 øre - stemplet "Trondheim 21.XII.09" sendt til Danmark.  
30
27185 
35 a BK 35 a - 3 øre rødoransje brevkort stemplet "Kristiania 8.XII.88" sendt til Kristiania.  
150
27189 
35 c BK 35 c - 3 øre oransje brevkort stemplet "Kristiania 13.VI.90" sendt til Kristiania.  
40
27190 
35 c BK 35 c - 3 øre oransje brevkort stemplet "Kristiania 14.XI.90" sendt til Kristiania.  
40
27191 
35 c BK 35 c - 3 øre oransje brevkort stemplet "Kristiania 6.I.90" sendt til Kristiania.  
40
27192 
35 c BK 35 c - 3 øre oransje brevkort stemplet "Kristiania 25.I.90" sendt til Kristiania.  
40