Nettbutikk - 18 -
Til innhold nettbutikk

18 -

30546 
18 b BK 18 b - 5 øre blå brevkort stemplet "Nykirke ?.12.1882" sendt til Aasgaardstrand.  
50
30547 
18 b BK 18 b - 5 øre blå brevkort stemplet "Nykirke 24.I.1883" sendt til Aasgaardstrand.  
50
5717 
18 c BK 18 c - 5 øre blå brevkort stemplet "Krania-Randsfjord III 9.7.1883" sendt til Christiania. Tiemer : 5 pkt.  
175
6148 
18 c BK 18 c - 5 øre blå brevkort stemplet "Sydbanen No 1 27.VII.83" sendt til Riisøer.  
75
26845 
18 c BK 18 c - 5 øre blå brevkort stemplet "Horten 8.V.83" sendt til Kristiania.  
25
26846 
18 c BK 18 c - 5 øre blå brevkort stemplet "Nordbanernes Postexp. 10.VII.83" sendt til Christiania. Spikerhull.  
20
27238 
18 c BK 18 c - 5 øre blå brevkort stemplet "Nykirke 30.4.1883" sendt til Aasgaardsstrand.  
50
27239 
18 c BK 18 c - 5 øre blå brevkort stemplet "Nykirke 7.3.1884" sendt til Aasgaardsstrand.  
50
30548 
18 c BK 18 c - 5 øre blå brevkort stemplet "Lesje 25.6.1885" sendt via Christiania til Gøteborg, Sverige.  
50
26885 
18 c BK 18 c - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 24 = 10 øre - stemplet "Christiania 30.V.83" sendt til Hamburg, Tyskland.  
250
26886 
18 c BK 18 c - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 24 = 10 øre - stemplet "Stavanger 24.6.1883" sendt til Hamburg, Tyskland.  
250
30587 
18 c BK 18 c - 5 øre blå brevkort oppfrankert med NK 42Ia = 10 øre - stemplet "Vestbanernes Postexp. 9.XII.83" sendt til Gøteborg, Sverige.  
600
18626 
18 c BK 18c - 5 øre blå brevkort stemplet "Christiania 1.X.83" sendt til Throndhjem.  
20
2510 
19 BK 19 - 10 øre rød (NK 38) brevkort vakkert fullstemplet stemplet "Trondhjem 2.7.1883" sendt via Paris til Bordeaux, Frankrike.  
250
18655 
19 BK 19 - 10 øre rød (NK 38) brevkort stemplet "Christiania 13.VIII.83" sendt til Leipzig, Tyskland.  
150
18656 
19 BK 19 - 10 øre rød (NK 38) brevkort stemplet "Christiania 17.X.82" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
26777 
20 a BK 20a - 5+5 øre blå (NK 42) brevkort stemplet "Trondhjem 10.VII.01" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Svarkortet er ubrukt.  
100
2652 
24 BK 24 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Ask 28.1.1885" sendt til Skjærdalen.  
60
2891 
24 BK 24 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Heen 8.2.1884" sendt til Skjærdalen.  
50
27244 
24 BK 24 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Bergen Py-Post 21.VIII.86" sendt til Kristiania.  
200
27335 
24 BK 24 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Vestbanernes Postexp. 17.VI.86" sendt til Christiania.  
50
27367 
24 BK 24 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Mjøsdampsk. Postexp. 24.VIII.86" sendt til Kongsvinger. Spikerhull.  
300
27855 
24 BK 24 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Nordbanernes Postexp. 20.X.86" sendt til Kristiania.  
50
19061 
24 BK 24 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stempletblått "Brevig 21.VII.84" sendt til Stockholm, Sverige.  
300
27199 
24 I BK 24 I - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Nordbanernes Postexp. 8.II.84" sendt til Christiania.  
20
27200 
24 I BK 24 I - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Tønsberg 24.V.84" sendt til Aasgaardsstrand.  
20
27202 
24 I BK 24 I - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Tønsberg 20.V.84" sendt til Aasgaardsstrand.  
20
27320 
24 I BK 24 I - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Drammen 9.XI.83" sendt til Aasgaardsstrand.  
25
3073 
24 I BK 24 I - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Frederiksstad 29.V.84" sendt til Stockholm, Sverige.  
150
30538 
24 I BK 24 I - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Holmestrand 17.10.1883" sendt til Gøteborg, Sverige. Innklipp i kortet nede til venstre.  
150
30536 
24 II BK 24 II - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Christiania 18.VII.84" sendt til Moss.  
30
30537 
24 II BK 24 II - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Christiania 30.V.84" sendt til Langesund.  
35
27324 
24 IIt1 BK 24 IIt1 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Grue 2.VII.84" sendt til Kongsvinger. Spikerhull.  
30
27325 
24 IIt1 BK 24 IIt1 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Porsgrund 26.III.84" sendt til Aasgaardsstrand.  
40
27211 
24 IIt1 BK 24 IIt1 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christiania 22.X.83" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
27326 
24 IIt2 BK 24 IIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Elverum 6.5.1884" sendt til Christiania.  
30
27327 
24 IIt2 BK 24 IIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Holmestrand 24.3.1884" sendt til Christiania.  
50
27373 
24 IIt2 BK 24 IIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Randsfjordb. Posteksp. 6.VIII.84" sendt til Kristiania.  
50
27329 
24 IIt2 BK 24 IIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 42Ia = 10 øre - stemplet "Bergen 1.VII.84" sendt til Tyskland.  
400
5342 
24 IV NK 24 IV - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Sydbanen No 1 13.XI.85" sendt til Christiania.  
75
27223 
24 IV BK 24 IV - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 17.X.85" sendt til Kongsvinger.  
25
27225 
24 IV BK 24 IV - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Christiania 15.VI.85" sendt til Kongsvinger.  
20
27346 
24 IV BK 24 IV - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Tønsberg 9.IV.86" sendt til Aasgaardsstrand.  
40
27347 
24 IV BK 24 IV - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Kvaal 21.VII.86" sendt til Kongsvinger.  
40
30542 
24 IV BK 24 IV - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Nordbanernes Postexp. 16.V.86" sendt til Kristiania.  
25
27082 
24 IVv3 BK 24 IVv3 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Aasgaardsstrand 26.6.1886" sendt til Kristiania.  
150
27081 
24 IVv7 BK 24 IVv7 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Porsgrund 9.VII.86" sendt til Aasgaardsstrand.  
150
23981 
24 II BK 24II - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Dilling 10.9.1884" sendt til Moss.  
40
27213 
24 IIIt1 BK 24 IIIt1 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Christiania 16.IX.84" sendt til Aasgaardsstrand.  
25
27214 
24 IIIt1 BK 24 IIIt1 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Christiania 26.X.85" sendt til Kongsvinger.  
25
27331 
24 IIIt1 BK 24IIIt1 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Porsgrund 8.V.85" sendt til Aasgaardsstrand.  
25
18658 
24 IIIt2 BK 24IIIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Sydbanen 26.V.85" sendt til Christiania.  
30
27216 
24 IIIt2 BK 24IIIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Grue 13.XII.84" sendt til Kongsvinger. Spikerhull.  
20
27217 
24 IIIt2 BK 24IIIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Christiania 15.VII.86" sendt til Aasgaardsstrand.  
20
27336 
24 IIIt2 BK 24IIIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Sander 8.2.1885" sendt til Kongsvinger.  
50
27342 
24 IIIt2 BK 24IIIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Hamar 4.8.1885" sendt til Kongsvinger.  
30
27333 
24 IIIt2 BK 24IIIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Drammen 22.V.85" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
200
27334 
24 IIIt2 BK 24IIIt2 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort oppfrankert med NK 22 = 6 øre - stemplet "Christianssand 3.XII.84" sendt til Danmark.  
200
14867 
24 IV BK 24IV - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Mjøsdampsk.postexp 17.V.86" sendt til Kristiania.  
150
12016 
25 t1 BK 25 t1 - 6 øre brunoransje brevkort stemplet "Bureau Reexp. De Christiania 26.VIII.85" sendt til Kjøbenhavn, Danmark. Liten hjørnebrekk.  
350
13026 
25 t1 BK 25 t1 - 6 øre brunoransje brevkort stemplet "Skien 1.VII.84" sendt til Kjøbenhavn, Danmark.  
400
30521 
25 t2 BK 25 t2 - 6 øre brunoransje brevkort stemplet "Christiania 28.VII.84" sendt til Gøteborg, Sverige.  
400
16979 
26 BK 26 t2 - 10 øre rød (NK 43) brevkort stemplet "Bergen 9.V.87" sendt til Bruxelles, Belgia. Adressatens navn er strøket ut.  
250
30532 
26 t1 BK 26 t1 - 10 øre rød (NK 43) brevkort stemplet "Hønefos 8.VIII.86" sendt til Berlin, Tyskland.  
100
2502 
26 t1 BK 26 t1 - 10 øre rød (NK 43) brevkort stemplet "Christiania 3.X.84" sendt via Hull til Usa. Små hjørneskader.  
250
18677 
26 t1 BK 26 t1 - 10 øre rød (NK 43) brevkort stemplet "Bergen 15.X.84" sendt til Hannover, Tyskland. Loddrett brekk.  
50
28451 
27 BK 27 - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Barkaker 26.VIII.86" sendt til Aasgaardstrand.  
150
26783 
27 Is BK 27 Is - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Nordbanernes Postexp. 3.VIII.87" sendt til Kongsvinger.  
30
18663 
27 IIf BK 27 IIf - 5 øre grønn (NK 42) brevkort stemplet "Laurvig 1.X.89" sendt til Trondhjem.  
30
13867 
30 BK 30 - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Kongsvingerb. Postexp. A 22.IV.89" sendt til Kongsvinger. Lite spikerhull.  
200
13868 
30 BK 30 - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Kongsvingerb. Postexp. A 15.VI.89" sendt til Kongsvinger. Lite spikerhull.  
200
26838 
30 I BK 30 I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Christiania 3.V.88" sendt til Kongsvinger.  
25
27031 
30 I BK 30 I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Christiania 22.VIII.86" sendt til Kongsvinger.  
25
27037 
30 I BK 30 I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Chra 8f Byp. 28.8.86" sendt lokalt.  
25
27235 
30 I BK 30 I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Gausdals Høifj.sanat. 20.VIII.88" sendt til Christiania.  
50
27242 
30 I BK 30 I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Porsgrund 6.X.86" sendt til Aasgaardsstrand.  
40
27243 
30 I BK 30 I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Porsgrund 10.II.87" sendt til Aasgaardsstrand.  
40
27359 
30 I BK 30 I - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Kongsvingerb. Postexp. B 1.II.87" sendt til Kongsvinger.  
100
27059 
30 II BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Bergen 6.VII.88" sendt til Christiania.  
20
27060 
30 II BK 30 II - 5 øre grønn (NK 52) brevkort stemplet "Kongsvinger 18.VII.90" sendt til Christiania.  
20