Nettbutikk - 10 -
Til innhold nettbutikk

10 -

5791 
10 PM 10 og 11 - 10 og 15 øre Knudsen at betale = 25 øre - stemplet "Oslo 19.VI.26" på underfrankert postkort sendt fra Canada.  
250
20221 
10 PM 10 og 12 - 10 og 20 øre Knudsen at betale = 30 øre - begge med blekk-kryss på portokart stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania A 9.III.24" sendt til Haramsøy.  
1.000
22836 
10 PM 10 og 12 - 10 og 20 øre Knudsen at betale = 30 øre - begge med blekk-kryss på portokart stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania A 9.III.24" sendt til Haramsøy.  
650
1121 
10 BK 69 - 5 øre grønn (NK 99) brevkort stemplet "Kristiania-Asker 25.IX.20" sendt til Kristiania. Satt i porto med PM 10 og retrunert til avsender.  
1.500
15488 
10 NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget - stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania 4.VIII.03" på konvolutt sendt til Kaupanger. Portobelagt med 20 øre som er betalt med 2 stk. PM 10.  
250
12578 
10 PM 9 og 10(2) - 4 og 10 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Gloppen 18.VII.05" på postkort frankert med 2 stk. 1/2 penny Edward VII.  
175
19589 
10 PM 10(2) - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Hufteren 11.II.02" på baksiden av konvolutt sendt fra Bergen.  
150
23959 
10 PM 10(2) - 10 øre Knudsen at betale stemplet "Spillum i Namdalen 1.X.15" på baksiden av ufrankert konvolutt sendt fra Bergen.  
250
23964 
10 PM 10(3), 12 og 104(2) - 10 og 20 øre Knudsen at betale = 50 øre - stemplet "Stabæk 11.IV.19" på følgebrev frankert med 2 stk. NK 104 sendt til Geilo. Returnert og portobelagt på Stabæk.  
350
24773 
10 PM 10(10), 11(2) og 15(2) - 10 og 15 øre Knudsen at betale samt 40 øre Knudsen å betale = 210 øre - stemplet "Oslo-Grünerløkken 10.II.25" på baksiden av Duplikat-følgebrev.  
1.500
4453 
11 PM 8 og 11 - 1 og 15 øre Knudsen at betale = 16 øre - stemplet "Oslo 10.XII.26" på postkort sendt fra U.S.A.  
200
10295 
11 PM 8 og 11 - 1 og 15 øre Knudsen at betale = 16 øre - stemplet "Bergen 4.XI.26" på underfrankert postkort sendt fra U.S.A.  
150
18417 
11 PM 8 og 11 - 1 og 15 øre Knudsen at betale = 16 øre - stemplet "Drammen 9.12.26" på konvolutt sendt fra utlandet.  
175
4706 
11 PM 10 og 11 - 10 og 15 øre Knudsen at betale = 25 øre - stemplet "Bergen 23.12.19" på postkort sendt fra Frankrike.  
150
5791 
11 PM 10 og 11 - 10 og 15 øre Knudsen at betale = 25 øre - stemplet "Oslo 19.VI.26" på underfrankert postkort sendt fra Canada.  
250
24773 
11 PM 10(10), 11(2) og 15(2) - 10 og 15 øre Knudsen at betale samt 40 øre Knudsen å betale = 210 øre - stemplet "Oslo-Grünerløkken 10.II.25" på baksiden av Duplikat-følgebrev.  
1.500
23056 
12 NK 77II - 10 øre Knudsen fintagget stemplet "Fredrikshald 20.IV.00" på konvolutt sendt til Christiania. Portobelagt med PM 12 - 20 øre "at Betale" (fra første trykning) på baksiden.  
150
13321 
12 NK 121 og 12 - 15 øre Posthorn 1920 og 20 øre Knudsen at betale = 35 øre - stemplet "Bø i Telemark 24.I.24" på portokart sendt fra Kristiania til Bø i Telemark.  
750
11751 
12 PM 8, 9 og 12 - 1, 4 og 20 øre Knudsen at betale = 25 øre - stemplet "Bergen Tur 3 27.5.1922" på postkort sendt fra Nederland til Bergen.  
250
296 
12 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Bergen 30.1.11" på på baksiden av konvolutt sendt fra England.  
100
9539 
12 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Hevne 26.II.07" på forsiden av postkort sendt fra U.S.A.  
150
9633 
12 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Kristiania 17.XI.04" på postkort frankert med 2 stk. 1/2 penny Edward VII sendt fra England til Kristiania.  
200
12661 
12 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Arendal 18.VI.10" på baksiden av konvolutt feankert med 1 penny Edward VII sendt fra England.  
250
13585 
12 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Bergen 5.IX.03" på postkort frankert med 1 penny Edwaer VII sendt fra England.  
250
13677 
12 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Hop 10.V.06" på lærbrev sendt fra New Orleans, Usa.  
150
17703 
12 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Arendal 5.II.12" på baksiden av konvolutt sendt tfra Manchester, England.  
200
17921 
12 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Bergen 21.4.1904" på postkort sendt fra England.  
250
17930 
12 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Bergen 21.4.1904" på postkort sendt fra England.  
250
17943 
12 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Skien 19.XII.03" på konvolutt sendt fra New York.  
400
23967 
12 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Arendal 18.II.12" på baksiden av konvolutt sendt fra London, England.  
200
23976 
12 PM 9 og 12 - 4 og 20 øre Knudsen at betale = 24 øre - stemplet "Bergen 5.IX.1912" på baksiden av konvolutt sendt fra U.A.S.  
200
8609 
12 PM 9 og 12 samt NK 96 - 4 og 20 øre Knudsen at betale samt 1 øre Posthorn 1909 = 25 øre - stemplet "Sandnessjøen 4.I.23" på portokart sendt til Tåvær.  
800
24556 
12 PM 9, 12 og 17(6) - 4 og 20 øre Knudsen at betale samt 200 øre Knudsen å betale = 1224 øre - stemplet "Bergen 11 V 25" på portokupong.  
5.000
20221 
12 PM 10 og 12 - 10 og 20 øre Knudsen at betale = 30 øre - begge med blekk-kryss på portokart stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania A 9.III.24" sendt til Haramsøy.  
1.000
22836 
12 PM 10 og 12 - 10 og 20 øre Knudsen at betale = 30 øre - begge med blekk-kryss på portokart stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania A 9.III.24" sendt til Haramsøy.  
650
23964 
12 PM 10(3), 12 og 104(2) - 10 og 20 øre Knudsen at betale = 50 øre - stemplet "Stabæk 11.IV.19" på følgebrev frankert med 2 stk. NK 104 sendt til Geilo. Returnert og portobelagt på Stabæk.  
350
9076 
12 PM 12 - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Kristiania 22.IV.14" på postkort sendt fra Tyskland til Kristiania.  
150
17908 
12 PM 12 - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Bergen 29.IX.14" på ufrankert feltpostbrevkort sendt fra Tyskland.  
1.400
17944 
12 PM 12 - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Bergen" på postkort sendt fra New York i 1908.  
150
17950 
12 PM 12 - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Bergen 19.11.1903" på ufrankert postkort sendt fra U.S.A.  
150
17951 
12 PM 12 - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Bergen" på postkort sendt fra Boston, Usa i 1903.  
150
19294 
12 PM 12 - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Yset 18.V.99" på baksiden av konvolutt stemplet "Randsfjordb. Posteksp. II A" sendt ufrankert til Kvikne.  
500
8607 
12 PM 12(2) - vannrett par 20 øre Knudsen at betale stemplet "Bergen 12.X.22" på portokart sendt til Bergen.  
800
15174 
12 PM 12(2) - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Smedstua 1.X.24" på baksiden av konvolutt forsøkt sendt portofritt fra Nes på Hedmark.  
350
15472 
12 PM 12(2) - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Hosteland 3.III.25" på baksiden av konvolutt forsøkt sendt portofritt fra Risnes.  
400
15617 
12 PM 12(2) - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Moss 26.III.25" på baksiden av konvolutt frankert med NK 127 sendt via Kristiania fra Fredrikshald.  
300
17865 
12 PM 12(2) - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Bergen ?.?.1907" på baksiden av konvolutt sendt fra New York.  
250
15344 
12 PM 12(3) - 20 øre Knudsen at betale stemplet "Hufteren 12.II.25" på konvolutt forsøkt sendt portofritt fra Rostøy.  
800
13737 
13 PM 13(2) og 14 - 4 og 10 øre Knudsen å betale = 18 øre - stemplet "Bergen 15.XII.22" på postkort frankert med 2 cents Washington sendt fra Usa.  
500
19946 
14 NK 165 og 14 - 10 øre Portoprovisorie og 10 øre Knudsen å betale = 20 øre - stemplet "Skoppum 26.II.29" på konvolutt sendt til Oslo. En meget uvanlig portokombinasjon av frimerker og portomerker.  
800
13737 
14 PM 13(2) og 14 - 4 og 10 øre Knudsen å betale = 18 øre - stemplet "Bergen 15.XII.22" på postkort frankert med 2 cents Washington sendt fra Usa.  
500
774 
14 PM 14 - 10 øre Knudsen å betale stemplet "Tønsberg 9.6.24" på underfankert postkort sendt fra Sverige.  
200
14429 
14 NK 118 og 127 - 5 øre Posthorn 1920 og 20 øre Løve I = 25 øre - stemplet "Sandnes 5.IX.25" på konvolutt sendt til Nedstrand. Portobelagt med 20 øre som er betalt med 2 stk. PM 14.  
400
20234 
14 PM 14(3) - tre enkle 10 øre Knudsen å betale stemplet - alle med blekk-kryss på postokart stemplet "Bureau Reexp. De Kristiania A 20.II.24" sendt til Bergen-Møhlenpris.  
700
24773 
15 PM 10(10), 11(2) og 15(2) - 10 og 15 øre Knudsen at betale samt 40 øre Knudsen å betale = 210 øre - stemplet "Oslo-Grünerløkken 10.II.25" på baksiden av Duplikat-følgebrev.  
1.500
19964 
16 NK 120, 123(2) samt PM 8(19), 10 og 16 - 10 og 25 øre Posthorn 1920 samt 1, 10 og 100 øre "at betale" = 189 øre - stemplet "Follesøy 22.IX.23" på følgebrev sendt fra Danmark til Norheimsund. Påsatt 110 øre porto på baksiden i Bergen. Omadressert og på nytt portobelagt. Mangler merker på forsiden.  
3.800
24556 
17 PM 9, 12 og 17(6) - 4 og 20 øre Knudsen at betale samt 200 øre Knudsen å betale = 1224 øre - stemplet "Bergen 11 V 25" på portokupong.  
5.000